Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Český rozhlas: Ivan Langer: Radiofórum

[03.03.2010]

Schengenská spolupráce

Český rozhlas: Ivan Langer: Radiofórum

Kontroly českých řidičů německými policisty

Moderátor (Jan Bumba):

Může kvůli kontrolám českých řidičů v Německu vzniknout třeba diplomatická roztržka mezi Prahou a Berlínem? V médiích se objevily v posledních dnech zprávy o tom, že německá policie v pohraničí přitvrdila při kontrolách na drogy. Například údajně nechává řidiče přímo u silnice močit do kelímků. Lidé, kteří si na podobné věci stěžují, našli, zdá se, zastání u některých politiků. Předseda ODS Mirek Topolánek řekl, že ze strany bavorských policistů jde o šikanu a porušení dohod o Schengenském prostoru. A premiér Jan Fischer vyzval ministra vnitra Martina Pecinu, aby se touto věcí zabýval. Napište nám, prosím, váš názor na adresu ozvenydne@rozhlas.cz. Ve spojení jsme s ministrem vnitra Martinem Pecinou. Dobrý večer.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Dobrý večer.

 

Moderátor (Jan Bumba):

A ve studiu je místopředseda ODS, bývalý ministr vnitra, Ivan Langer. Dobrý večer i vám.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Hezký večer.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Pecino, je to pravda, je to fakt, dá se to doložit nějakými údaji, nějakou statistikou, že německá policie skutečně nějak razantněji postupuje vůči českým řidičům v posledních týdnech?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Že by razantněji postupovala v posledních týdnech, o tom žádné zprávy nemáme. T2ch stížností chodí stejně, už zhruba od doby, kdy jsme vstoupili do schengenského prostoru. To, co se skutečně změnilo, to, co je v těch některých stížnostech nové, tak je skutečně ten postup proti drogám. To znamená, že někoho přinutili nebo přiměli, aby někde močil do kelímku. To samozřejmě v pořádku není. A já na to, v této věci, píšu dopis panu spolkovému ministru vnitra. Nicméně ten samotný fakt toho závojového pátrání, které Spolková republika Německo provádí, nejenom vůči České republice, ale i vůči Polsku a Rakousku, tak ten je prostě faktem. Na to má Spolková republika právo, byť se nám to samozřejmě nelíbí. A mysleli jsme si, že ten průjezd hranicí bude volný. Ale to není nic nového. A obávám se, že to v nejbližší době odstranit nejsme schopni.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Langere, co myslíte? Je to nějaký širší problém, nebo jde opravdu třeba o nepříjemné, ale ojedinělé případy?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Já si myslím, že to je přetrvávající problém. Poté, co se objevil po vstupu České republiky do Schengenu, tak já jsem nechal zřídit horkou linku a požádal jsem všechny občany, kteří se s takovouto šikanou setkají, aby se obraceli na Ministerstvo vnitra. Na základě toho vznikl velmi důrazný dopis můj tehdejšímu ministru vnitra Wolfgangu Schaurbemu s přílohami. A obdobně tomu bylo vůči Rakousku. A došlo ke změně. Přinejmenším problémy, které byly na rakouské straně, tak zmizely. A došlo i ke zjemnění toho přístupu německé policie. To, co se děje teď, tak je podle mě urážlivé. A znamená to porušení Schengenského kodexu. A je potřeba velmi důrazně dbát na to, aby to, co se má skrývat pod pojmem závojové pátrání, nebyla ve skutečnosti šikana, na základě které si jeden, možná jenom bavorský ministr, dělá svoji politickou kariéru. Žádá si to důrazné ohražení se.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane ministře Pecino, můžete, prosím, trochu rozvést, co teď budete dělat a jak hodláte postupovat?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Tak já budu dělat to, co dělal pan poslanec Langer, když byl ministrem. A to já už jsem udělal na podzim. Samozřejmě pošlu ostrý dopis. Samozřejmě ho připraví ti lidé, kteří ho připravují už dva roky. A ten dopis bude mít samozřejmě podobné znění. Já nevím, jestli si bavorský ministr dělá nějakou kampaň, já říkám, že statistika nehovoří o tom, že by bylo více stížností, než bylo v minulosti. Statistika nehovoří o tom, že by se nějakým dramatickým způsobem ta situace měnila. Ta situace nám není příjemná. My samozřejmě budeme zasahovat. Jestli si pan bavorský ministr dělá kampaň, nevím. Ale byl bych hrozně rád, kdyby si u nás někteří politici na tomto tématu nedělali kampaň. A neříkali, že se ta situace prudce zhoršuje. Prostě statisticky to pravda není.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Když jsme narazili na bavorského ministra vnitra Joachima Herrmanna, tak on řekl, že díky těm kontrolám se snížil počet trestných činů v okolí hranic o necelá tři procenta. Jakožto současný a bývalý ministři vnitra, nemáte pro to, pro tento postup z tohoto důvodu pochopení? Že se tedy snižuje počet trestných činů? Prosím nejprve, pane Pecino?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

No tak když se zeptáte českých policistů, tak samozřejmě pro tento postup velké pochopení mají. Protože tímto postupem se samozřejmě odhalí spousta zločinců, pašeráků a tak dále To je jako objektivní pravda. Ale my nemůžeme přece připustit, jako politici, jako ministr nemůžu připustit to, aby čeští občané byli vystavováni nějakému diskomfortu. Tam dochází k tomu, že ti policisté staví v civilu, v Německu je to možné. Prostě v Německu jsou jiné předpisy. My se snažíme maximálním způsobem informovat české občany při přejezdu hranic, před přejezdem hranic, aby byli informováni, co se na německé straně může dít. A já jako jsem si naprosto jistý, že naprostá většina těch kontrol na německé straně je prostě korektních. Ale občas dojde k nedorozumění. Ale to jsou skutečně jednotky, jednotky stížností měsíčně.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Langere, kdybyste byl ministrem odpovědným za vnitro, nesáhl byste k podobným nebo nenařídil byste podobné kontroly, kdybyste měl informace o tom, že povedou ke snížení trestné činnosti?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Já jsem byl ministrem vnitra před vstupem do schengenského prostoru a po vstupu. Přijímali jsme společná opatření tak, aby nedošlo ke zvýšení kriminality. Po roce fungování schengenského prostoru a České republiky v něm se provádělo vyhodnocení. Z toho vyhodnocení jednoznačně vyplynulo, že nedošlo ke zvýšení kriminality. A proto ta úvodní opatření obezřetná ze strany Rakouska a Německa pozbyla jakéhokoliv důvodu. Já prostě proto, co se skrývá pod tak zvaným závojovým pátráním, pochopení nemám. Protože se jedná o šikanu. Právě proto jsme tento problém přenesli do Bruselu na půdu Evropského parlamentu. Čeští poslanci za Občanskou demokratickou stranu budou interpelovat. Také frakce evropských reformistů a konzervativců se přihlásila k tomu, že svobodný pohyb občanů Evropské unie je jednou z nejdůležitějších hodnot, která má být chráněna.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Není to pro vás jen předvolební kampaň? Výhodné téma v dnešní době?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Pro mě to předvolební kampaň není. Já vím, jak důležité bylo dosáhnout zrušení kontrol. Byl to obrovský úspěch. Byla za tím obrovská práce. Je to neuvěřitelná hodnota, kterou si musíme chránit. A nemůžeme připustit, aby to někdo pošlapával. Prostě pro mě je to otázka principu.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pánové, ne každý se vyzná v pravidlech, jaká platí v Schengenském prostoru. Běžný člověk se asi neorientuje ve všech zákonech a nařízeních. není nějaká chyba v tom, že třeba pravidla Schengenského prostoru, když to tak řeknu, nejsou úplně jasně popsána? Že by si je každá země mohla vykládat nějak trošku po svém, trošku jinak? Pane Pecino?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Ale ne. No tak víte, někde je prostě policie přísnější a někde je méně přísná. Německo přijalo nebo Spolková republika Německo přijala tato opatření, pravděpodobně i proto, že se jim prostě uvolnilo mnoho policistů, kteří do té doby sloužili na hranici. Oni je využívají tímto způsobem. To je prostě taky jejich vnitropolitická otázka a vnitropolitický problém. Já plně souhlasím s panem poslancem Langerem, že musíme udělat i z mé strany, a jsem hrozně rád, že on se k tomu takto staví z jeho strany, ze strany poslanců, europoslanců, vše pro to, abychom pokud možno tento, řekl bych, neduh odstranili. Uděláme pro to všechno. Ale právně na to i v Schengenském prostoru samozřejmě Spolková republika právo má, byť my jsme s tím nespokojení. Tak právními kroky, právními kroky proti nim postupovat nemůžeme. Protože je to v pravomoci toho členského státu.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Langere, je to zcela v pravomoci členského státu?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Žádný zákon vám přesně všechno, co je možné a co není možné, není schopen upravit. nepochybně z pohledu právníka se pohybují v rámci Schengenského kodexu tyto kontroly. Ale přes to všechno v okamžiku, kdy vnímáme velmi citlivě, že se jedná primárně o šikanu a kontrolu českých občanů, musíme důrazně zasáhnout. A jak již zde zaznělo, ODS bude toto téma otvírat na půdě Evropského parlamentu. A já bych byl velmi rád, kdyby toto téma se stejným důrazem otevřel pan ministr vnitra na jednání Rady ministrů vnitra v Bruselu.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pánové, prosím ještě k jedné otázce. A poprosím o stručné odpovědi. Co říkáte na to, co se také občas někdy objeví třeba v novinách, že by česká strana měla odpovědět podobnou mincí. Že by se čeští policisté měli cíleně zaměřit v podobné míře na německé řidiče? Třeba Ivan Langer?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Tak já nejsem zastáncem toho odvetného opatření, když ty mně, tak já tobě. Ale v logice věci, a já jsem o tom psal na svém blogu, na Aktuálně.cz. Kdyby měl být každý Čech apriori podezříván z toho, že je uživatel drog nebo drogový dealer, tak potom každý Němec a každý Bavor by měl být podezírán z toho, že dojíždí sem za prostitucí. A měl by být úplně stejně kontrolován téměř donaha, jestli nemá v kapse nějaké kondomy.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Pecino, co vy soudíte o takové odvetě ze strany české policie?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já si myslím, že je to zbytečné. Já jsem se při svém setkání s bavorským ministrem bavil o tom, že čeští řidiči jsou kontrolováni mnohem více, než řidiči jiní. On mě ujistil a ukázal mi hodnověrné statistiky, že to prostě není pravda. Že českých řidičů mezi těmi kontrolovanými jsou řády procenta. Naprostá většina jsou Němci, kteří se vracejí domů. Protože ten provoz je tam největší. Já nemám důvod těmto statistikám oficiálním nevěřit. Ale já pro reciproční opatření nejsem. Protože si myslím, že to je zbytečné jitření vášní.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pánové, já vám oběma děkuji za rozhovor, děkuji za účast v debatě. Ministr vnitra Martin Pecina a místopředseda ODS, bývalý ministr vnitra, Ivan Langer.

Český rozhlas, pořad Radiofórum, 3. března 2010