Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Česká televize: Ivan Langer: Studio 6

[15.12.2009]

Azyl, migace

Česká televize: Ivan Langer: Studio 6

Projekt dobrovolných návratů cizinců

František LUTONSKÝ, moderátor

Dnes je poslední den, kdy se mohou přihlásit cizinci do dobrovolných návratů, asi víte, že to je projekt, kdy cizinci dostávají bezplatnou letenku domů a taky 300 eur. V první fázi využilo téhle možnosti skoro 2 tisíce lidí, ve druhé několik desítek.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

IvanLanger, bývalý ministr vnitra, poslanec ODS, zdravíme vás po telefonu, dobrý den.

 

Ivan LANGER, místopředseda ODS

Dobrý den přeji.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Čím si vysvětlujete ty rozdíly, o kterých jsme mluvili, že v té první fázi bylo těch lidí mnohem víc, kteří využili této možnosti, než v té druhé?

 

Ivan LANGER, místopředseda ODS

Obávám se, že v tuto chvíli nemám jednoduché vysvětlení. V každém případě je to pro mě trošku zklamání, nicméně celkově ten projekt hodnotím jako úspěšný. Z pohledu toho konceptu. To znamená, že stát koná kroky, které předcházejí možnému páchání trestné činnosti cizinců, za druhé nenechává je jen tak být na pospas kriminálnímu prostředí a za třetí dokáže propojit ty svoje funkce a roli státu s neziskovými organizacemi a myslím, že dává příklad takovéto spolupráci do budoucna.

 

František LUTONSKÝ, moderátor

K čemu vlastně tenhle projekt je? Vy jste říkal, že se předchází kriminalitě. Co si pod tím představit? Když někoho pošleme domů, tak že tady nepáchá trestnou činnost.

 

Ivan LANGER, místopředseda ODS

To je velmi logické. Cizinec, který přišel do země, kde mnohdy nezná ani její kulturu, její jazyk, nemá sociální ani kulturní vazby, v okamžiku, kdy se ocitne bez práce, je pod silným ekonomickým tlakem, tak se snadno stává cílem zločineckých struktur, které ho využívají k buď páchání trestné činnosti, nebo on sám se dopouští trestné činnosti a v tento okamžik přichází stát, kterému se vyplatí takovému cizinci motivovat k tomu, aby mu nabídl cestu domů a aby mu tedy nabídl východisko z této situace.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

IvanLanger stále zůstává naším hostem po telefonu. Vydržte, pane bývalý ministře. Pavel Čižinský, odborník na imigraci, odborník pro pomoc uprchlíkům s námi ve studiu. Dobrý den.

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Dobré ráno.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Jak hodnotit tento projekt podle vás?

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Ten projekt měl několik částí, několik fází. Obecně bych řekl, že ta ideologie návratu, že zkrátka cizinci by se měli vrátit, že je příliš zjednodušující a je ji třeba odmítnout. Cizinci zde jsou už, byli vždycky v naší historii, byli zde i po těch 20 let po tedy sametové revoluci a budou zde bezpochyby i nadále a myslet si, že když je chvilku nějaký ekonomický problém, že prostě ti cizinci všichni musí odjet, toto je třeba odmítnout.

 

František LUTONSKÝ, moderátor

Vy v Organizaci pro pomoc uprchlíkům do čeho byste tedy shrnul ty vaše výhrady vůči tomuhle projektu? Jako vyplatí se to, nevyplatí se to tomu státu?

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Já bych jednak tam šlo o jakousi nabídku těm cizincům, kteří zde jsou ještě legálně, kteří vlastně nemají nějaký právní problém a potom zde šlo o tu takzvanou amnestii, tedy pro ty cizince, kteří zde pobývají nelegálně. Tak pokud jde třeba o tu takzvanou amnestii, tak tam bych řekl, že vlastně ministerstvo vnitra nenabídlo žádnou amnestii, nýbrž pouze jakési zpřesnění nebo trošku zmírnění sankcí vlastně navrhlo to, co by mělo platit pořád, jasná pravidla, předvídatelnost té sankce a odstupňovanost. Protože je rozdíl, jestli jsem tady nelegálně jeden den nebo 5 let. Že zkrátka čím déle je ten cizinec nelegálně, tak tím větší dostane sankci. To je v užším smyslu logické, ovšem toto by mělo platit pořád a ne jenom výjimečně po tři měsíce.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Řekněte, co vy byste udělal? Vy byste tady ty cizince nechal, dal byste jim naše dávky, podporoval byste je, když nemají práci?

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Prosím vás, pokud jde o dávky, ti cizinci, o které šlo.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ne, řekněte nám, jak byste to vyřešil tedy, když jako říkáte, že ten projekt není úplně nejlepší, tak nám řekněte váš lepší.

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Ti cizinci, o které šlo, nárok na žádné dávky nemají. Nárok na dávky v zásadě vzniká až s trvalým pobytem, který prostě cizinci nedosáhnou. Já bych nastavil pravidla tak, aby ti cizinci mohli pracovat, aby nebyli vytlačování.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A když práce není?

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Ta práce většinou je pořád, vlastně stále většina cizinců pracuje. Bohužel pracují spíše na černo, tím pádem státu unikají i ty odvody a pracují načerno hlavně proto, že stát je nenechá pracovat legálně.

 

František LUTONSKÝ, moderátor

My teď oslovíme znovu Ivana Langera. Co říkáte těm výhradám, pane poslanče?

 

Ivan LANGER, místopředseda ODS

Ony jsou na jedné straně logické a na straně druhé absurdní. Pan Čižinský patří mezi ty, kteří žijí z cizinců na území České republiky, to znamená, jeho přirozeným spontánním zájmem je tady mít co nejvíce cizinců, aby se o ně mohl v uvozovkách starat. Na straně druhé je absurdní, přece je logické, když sem někdo přijde jenom kvůli práci a o tu práci přijde, nemá žádné sociální, kulturní a jiné vazby, že stát dělá vše pro to, aby zabránil možnému páchání trestné činnosti, nabídne tomu cizinci pomocnou ruku a pošle ho domů a není pravdou to, že práce je dost. Prostě byli jsme svědky toho, že z České republiky se stala levná montovna, která s sebou přinášela nekvalifikovanou pracovní sílu a opravdu jsem přesvědčen, že na jedné straně Česká republika má být otevřená vůči cizině, potřebuje pracovní sílu ze zahraničí, ale otázkou je, zda potřebuje tu levnou, nekvalifikovanou sílu, která sem byla přivážena v desítkách, ne-li tisících lidech a práv proto vyšel tento projekt, právě proto mimo jiné, to nebyl projekt jenom státu, ale spolupracoval stát také s mezinárodní organizací pro migraci, a právě proto si myslím, že ten projekt je koncepčně správný. To, že se v závěrečné fázi do něj nezapojilo tolik lidí je přesně důvodem k zamyšlení a k analýze, osobně si vzpomínám na to, že například ve vietnamské komunitě byli její příslušníci utvrzováni, ať vůbec o tento projekt nejeví zájem, že se o ně postará, a to si myslím, že byl správný přístup.

 

František LUTONSKÝ, moderátor

Dobře, ale pane poslanče, přece to nestojí tak, že každý cizinec, který přijde o práci, tak automaticky začne páchat nějakou trestnou činnost.

 

Ivan LANGER, místopředseda ODS

To určitě ne, ale stává se rizikovým a zranitelným. Stává se zranitelným z pohledu těch kriminálních struktur, které zde již existují, které mohou z jeho pozice kořistit a tady jsem od pana Čižinského neslyšel ani slovo ocenění v tom, že tento projekt směřuje i tímto směrem, ale současně také on sám může trestnou činnost páchat z logických důvodů, prostě potřebuje se nějakým způsobem uživit, a proto přišel ten projekt dobrovolných návratů v první fázi pro ty, kteří zde pobývají legálně a v té poslední fázi i pro ty, kteří zde pobývají nelegálně. A nabízet někomu automaticky amnestii pořád, když porušuje platné zákony, to dost dobře možné není. Proto ten projekt byl omezen časově.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Přece jen, pane Čižinský, zhoršily se podmínky pro život cizinců tady v době ekonomické krize?

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Určitě se pro někoho zhoršily, to bych úplně, nevím takto paušálně říci, cizinců je v České republice teďka už skoro půl milionu, tak to už tak nelze říci, co trošku se změnilo, že stoupla mediální pozornost pro otázku cizinců, zejména těch tedy toho problému vykořisťování cizinců.

 

František LUTONSKÝ, moderátor

Vy jste tady byl téměř vyzván Ivanem Langerem, jestli byste také našel nějaká pozitiva celého toho projektu dobrovolných návratů. Že to míří také tím směrem, že to chrání vlastně některé cizince.

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Já myslím, pokud to někomu pomohlo individuálně, že pokud nějaký cizinec skutečně tady třeba ty peníze neměl, opravdu chtěl odjet a byl v tom nějak podpořen, tak určitě je to dobře.

 

František LUTONSKÝ, moderátor

Cizinci u nás tvoří v tuhle chvíli 6 % pracovní síly. Aby byli pro zemi přínosem, co by měla Česká republika udělat krom toho je poslat domů, pane poslanče?

 

Ivan LANGER, místopředseda ODS

Měla by si vybírat. Měla by si vybírat kvalifikovanou pracovní sílu, měla by zpřesnit podmínky pro jejich zaměstnávání a měla by, a to také přišlo jako doprovodný efekt celého toho projektu, vytáhnout nekompromisně do boje proti pseudozprostředkovatelským agenturám, které sem jenom lidi navezou téměř jako živé maso a v okamžiku, kdy dostanou za ně peníze, tak se o ně přestanou starat, to znamená, měla by být precizní, měla by být cílevědomá v tom, že si vybírá, koho zde chce, koho potřebuje a koho nikoliv.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Pavel Čižinský má nějaký návrh, který jde nad rámec toho, co jsme slyšeli od Ivana Langera?

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Já bych zejména nemluvil pořád o kriminalitě, skutečně já nevím o žádné statistice, že by cizinci měli vyšší kriminalitu než čeští občané. Prostě v každé skupině jsou lidé, kteří také páchají trestnou činnost, určitě i mezi cizinci. A to, že někdo ztratí práci, je normální, najde si novou. Ale pokud stát mu v tom brání svými byrokratickými překážkami, potom samozřejmě ten člověk třeba práci nenajde a potom někdy i do té nelegality spadne, protože je do ní dotlačen. A potom tedy zkrátka stát natlačí cizince do těch hrozných problémů a potom říká, že cizinci jaksi pracují načerno nebo páchají trestnou činnost.

 

František LUTONSKÝ, moderátor

A k té naší otázce, jako co by měla Česká republika dělat pro to, aby cizinci, aby se jednak nemluvilo o cizincích v souvislosti s kriminalitou a druhá proto, aby vytvořila cizincům a zároveň taky domácím nějaké přijatelné prostředí pro život?

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Není nějaký jednoznačný kouzelný proutek, kterým by se mávlo. Já bych řekl, přijmout realitu, že zde cizinci jsou, že jsou to nejenom ti kvalifikovaní, ale jsou teď i mnozí nekvalifikovaní a naučit se s tím žít a přestat hledat jednoduchá řešení typu jako zakázat zprostředkovatelské agentury a podobně.

 

František LUTONSKÝ, moderátor

A jsou třeba skupiny cizinců, které o to začleňování vůbec nestojí?

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Já si nemyslím, že by někdo nestál o začleňování, nestál o integraci, nestál o to, žít...

 

František LUTONSKÝ, moderátor

Já nechci připomínat třeba problémy sousedního Německa s tureckou menšinou.

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Já bych i tam bych popíral, že by i tam byly nějaké velké skupiny...

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Počkejte, tam jsou do dneška lidé, kteří žijí třeba 10, 20 let v Německu a neumí německy. Takže tam asi není co popírat. To jsou fakta.

 

Pavel ČIŽINSKÝ, odborník na imigraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům

To, že někdo neumí německy ještě nemusí znamenat, že se nechce integrovat do německé společnosti, to mohou být jiné důvody. Zrovna tady u nás ten, kdo tady žije a chodí do školy, tak ta integrace těch dětí je velmi dobrá, Vietnamci počínaje až třeba po všechny děti. Já bych popíral, že by ze strany cizinců byla nějaká nevůle se integrovat. To se mi nezdá.

 

František LUTONSKÝ, moderátor

Pavel Čižinský a po telefonu děkujeme také Ivanu Langerovi. Pánové, oběma na shledanou.

 

Ivan LANGER, místopředseda ODS

Hezký den.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Na shledanou.

MUDr. Mgr. Ivan Langer, místopředseda ODS a poslanec PČR, ČT 1, pořad Studio 6, 15. prosince 2009