Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Česká televize: Ivan Langer: Interview ČT24

[19.11.2009]

ODS

Česká televize: Ivan Langer: Interview ČT24

Kongres ODS a situace v ODS

Moderátor:

Dobrý podvečer. 20. kongres ODS proběhne o víkendu. S největší pravděpodobností to nebude kongres volební, ale na hlavu lídra Mirka Topolánka se snáší tolik kritiky, kolik v minulosti snad nikdy dřív. Nebude tedy kongres nakonec volební? A kdyby byl, nebyla by to před jarními volbami rána přímo sebevražedná? Místopředseda ODS Ivan Langer. Vítejte v Interview.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Hezký podvečer.

 

Moderátor:

Čekáte bouřlivý víkend?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Trošku ano. Trošku ano, protože atmosféra je nepochybně napjatá, všichni jsme plni očekávaní. Samozřejmě, že díky tomu, že neproběhly volby, tak se do té atmosféry a nálady vmísila také jakási míra skepse, frustrace, takže já věřím, že kongres bude hodně diskusní, že se tam bude hodně mluvit, ale že nakonec kongres bude jakýmsi startem do nové kampaně, startem, který nás nabije znovu energií.

 

Moderátor:

To je vaše přání, přání vedení, aby vlastně ten kongres byl hlavně diskusní a programový. Nemůže se ale stát, že oblastní sdružení některá tu vaši představu zvrátí a že nakonec bude kongres volební? Protože mnozí z nich volají po změně vedení.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Stát se to může. Mé přání je, aby kongres byl doopravdy programově ideový, právě proto že velmi často teď slýcháváme stesky nad tím, jak je česká politika ideově vyprázdněná. A myslím si, že částečně to je pravda, částečně je to dáno také tím, že politické strany žijí od voleb k volbám a vlastně připravují jenom takové krátkodobé programy, co udělat v jednom volebním období. A my chceme dokázat, že tomu tak není úplně, a proto připravujeme střednědobou strategii nazvanou Vize 2020, vlastně jakoby naši představu, jak by Česká republika měla v roce 2020 vypadat.

 

Moderátor:

Jako byste chtěli tak trochu tím programovým naplňováním někdy do roku 2020 zapomenout nebo nevidět to, co se děje právě teď. Když se dřív lidi rozváděli, tak často se uváděl jako důvod nepřekonatelný odpor.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Odluka od lože... Aha, odpor.

 

Moderátor:

Nepřekonatelný odpor. To si vzpomínám, to velmi často znělo. A já se vás chci zeptat na to, jestli dnes něco takového jako nepřekonatelný odpor nevisí, neblokuje vztah mezi vedením ODS a mezi řadou oblastních sdružení.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Každý má právo na svůj názor a současně platí - nikdo nejsme dokonalý. A myslím si, že naší povinností je skládat účty z toho, co jsme udělali. Současně ale také vedle těch emocí a intuice musíme projevit vysokou míru racionality a odpovědnosti. A samozřejmě, že kongres by z mého pohledu měl být startem k příštím volbám, které jsou v květnu. A pokud to nezvládneme dobře, pokud tento kongres se promění ve volební, nebo se rozhodneme pro to, aby únorový kongres byl volební, tak tím výrazně ztrácíme šance na to v květnu, nebo začátkem května 2010 uspět.

 

Moderátor:

Velmi často, když nastanou nějaké problémy, tak vedení těch stran apeluje na své členy a na ty, kteří jsou pod nimi, že musí být jednotní před volbami. V České republice je před volbami skoro pořád.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Pořád. Já mám také trošku obavu, že se uvolíme k smrti jednoho dne.

 

Moderátor:

Ale oblastní sdružení některá vám vytýkají, že málo komunikujete, že se s nimi neradíte o vážných věcech, že si stranické špičky, tím myšleno tedy vy, že jste si ODS zprivatizovali. Berete jejich výtky vážně? Je ta kritika v něčem oprávněná podle vás?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Ta kritika je úžasná v tom, že vás nutí přemýšlet nad tím, jestli to, co děláte, děláte správně. Ta kritika, kterou vy jste takto charakterizovala, tak dílem je objektivní, dílem je subjektivní. Objektivní z toho důvodu, že vlastně na začátku toho roku jsme byli ještě ve vládě, předsednictví, obrovský nápor na čas, energii, kapacity, nemožno komunikovat. Pád vlády, volby do Evropského parlamentu, potom příprava volební kampaně, příprava na volby, to znamená z objektivních důvodů opravdu někteří mohou mít pocit, že komunikace bylo málo, ale bylo to díky tomu, že jsme byli opravdu zahlceni obrovskou dávkou práce. Jinak já si opravdu myslím, že není nutné, aby strana zněla jedním hlasem, to by znamenalo velké zakrnění, ale že bysme vedle hledání toho, co udělat líp, než děláme teď, měli myslet opravdu na tu koncovku, a to je květen a volby.

 

Moderátor:

Dobře, ale dá se těmito slovy smést ze stolu úplně ta kritika, která zní z těch oblastních sdružení?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

To určitě ne. To, co já říkám, neznamená smést kritiku ze stolu. Člověk, pokud žije v demokratické straně, tak má přemýšlet nad tím, co mu lidé říkají, pokud je odpovědný, má nějakou pravomoc díky pozici, tak musí počítat s tím, že skládá účty. Ale já bych si velmi přál, aby ta kritika opravdu měla za cíl to, co je podstatou politické strany - že na základě hodnot a programu, který má, chce zvítězit ve volbách. A my si musíme spoustu věcí vyříkat, současně ale pokud je naším cílem uspět v květnu, tak jakýkoliv, jakékoliv drama, a teď řeknu, únorový kongres, znamená, že tři měsíce se budeme zabývat sami sebou, v únoru zvolíme nové vedení, to v březnu napíše nový volební program, v dubnu budeme dělat kampaň a začátkem května chceme vyhrát. Myslím si, že to není dobře.

 

Moderátor:

Dobře, ale...

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Musíme si ty věci vyříkat, ale pořád bysme měli být schopni podívat se dopředu a udržet to ratio pevně v rukou.

 

Moderátor:

Proč třeba ale teda teď, když jste připravovali s Mirkem Topolánkem ten tým, který připravuje tu programovou vizi do roku 2020 a na základě této vize i programový vlastně přehled pro tyto jarní volby, proč jste nepřizvali kraje? Kraje vám to vytýkají a cítí se odstrčeni, že se s nimi o těch zásadních věcech vůbec nebavíte a že si to, v uvozovkách, smolíte někde nahoře.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Tak to, že vždycky se najde nějaký hlas mezi 25, 30 tisíci lidmi nespokojený a kritický, je přirozené. Podíváte-li se na ten tým, tak ten je opravdu částečně postaven na lidech zkušených, kteří působili...

 

Moderátor:

Ano, hemží se to tam skoro samými bývalými ministry.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Ale jsou tam také noví lidé. A já si myslím, že zodpovědná a velká politická strana, která chce být lídrem na politickém trhu, si nemůže dovolit dělat opravdu revoluční přemety ze dne na den a tahat lídry jako králíky z klobouku, a že ta pozvolná proměna, obměna, oživení novými tvářemi, které tam jsou, tak je tou správnou cestou.

 

Moderátor:

Ale místopředseda pražské ODS Jiří Janeček si myslí něco jiného. Obává se například on, že ta pracovní skupina nejenže neosloví členskou základnu, ale neosloví ani voliče, natož aby třeba byla schopna získat nové voliče. Není už pět minut po dvanácté, abyste začali s regiony pracovat, abyste je vtáhli do té diskuse dřív, než se ODS rozvalí zezdola? Nebo nemáte tu obavu, že by toto mohlo nastat?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Nemyslím si, že to nastane. Musíme si také říct, co je cílem projektu Vize 2020. Je to doopravdy hodnotově ideový dokument, kterým chceme prokázat, že ODS je schopna dívat se dál než za horizont jednoho volebního období. To zaprvé. Chceme současně právě na základě tohoto dokumentu, prostřednictvím těchto osob rozvířit diskusi nad tím, jestli ta vize je správná či nikoliv, a na základě této vize potom definovat volební program jako první krok k dosažení cíle Vize 2020. A tam, si myslím, že je obrovská příležitost pro všechny. Současně všichni mají možnost se na kongresu podílet na definitivním znění toho ideového dokumentu, takže ta příležitost tady nepochybně je.

 

Moderátor:

Na jedné straně je ideově hodnotový dokument, o kterém mluvíte vy, ale na druhé straně je výtka vašich lidí, že v ODS nefungují ty vnitřní standardy nebo vnitřní pravidla pro demokracii, od které se odvíjí ty zásadní věci ve straně. To je to, co vám vytýkají vaši lidé. Někteří.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Já má pocit... Já vůbec nemám pocit, že by ODS nebyla demokratickou politickou stranou. Současně také platí, že jejími členy jsou lidé s různou motivací. A někteří ji vnímají jako pouhopouhý výtah k moci, někteří mají vizi, představu, co by chtěli dosáhnout, jak by měla vypadat politika politické strany, jak by měla vypadat Česká republika, a k tomu používají politickou stranu jako legitimní nástroj k tomu, jak ty vize realizovat. A naším cílem mimo jiné na tom kongresu je také říci si, jak daleko jsme v tom rozdělení té první a druhé skupiny ve členské základně, protože jsou regiony, a já musím říct za olomoucký region, kde nedochází k žádnému náboru členů účelovému ze dne na den o 300 lidí víc, kteří nikdy s politikou a s tou politickou stranou neměli nic společného, a na straně druhé takové nábory jsou. A je to nesmírně složité, jak to vybalancovat, abyste neuzavřeli tu politickou stranu, ale současně ji nenechali, v uvozovkách, některými regiony nebo oblastmi zprivatizovat.

 

Moderátor:

Ale třeba teď se hodně vašich lidí v oblastních sdruženích vztekalo, v uvozovkách, protože Mirek Topolánek se příliš neradil o obsazení nového eurokomisaře Štefana Füleho. Možná, že to je přesně to, co vnímají lidé na těch nižších příčkách ve straně jako jisté pohrdání a aroganci směrem k nim.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Víte, jsou rozhodnutí, kterým musí předcházet hluboká vnitrostranická diskuse, ale potom jsou ta strategická, zásadní...

 

Moderátor:

A ty může udělat jenom předseda strany?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

A to by měl dělat, od toho je předseda strany předsedou strany, od toho je zde vedení té politické strany...

 

Moderátor:

Jste si ale jist?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

A vy musíte... Jako nejhorší je nic nedělat. Já vím, že nejpopulárnější jsou ti, kteří nic nedělají, ale politik, zodpovědný politik ví, že musí dělat rozhodnutí, i s rizikem toho, že některá jsou správná a některá jsou špatná. Když jsou správná, tak jsou výsledkem, tak ten úspěch je všech, když jsou špatná, je za to zodpovědný jenom on. Výběr evropského komisaře... Dva pohledy - jeden je celorepublikový, druhý úzce stranický. Z pohledu stranického - bylo by vítězstvím, kdyby eurokomisařem byl pan Špidla? Podle mne nebylo. Bylo by z pohledu ODS vítězem...

 

Moderátor:

Podle sociálních demokratů třeba ano.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

No, pro sociální demokraty určitě ano. Bylo by vítězem z pohledu členů ODS, kdyby byl eurokomisařem pan Švejnar? Říkám, že nikoliv. A současně také platí, že vláda je složena tak, jak je složena. Já bych to definoval slovy jednoho významného českého politika - jako nevýhru.

 

Moderátor:

Podle vás se tedy předseda, předseda ODS s nikým radit neměl o tom, jestli bude nebo nebude Štefan Füle eurokomisařem?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Ale my jsme se o tom radili...

 

Moderátor:

V rámci vedení?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

V rámci grémia. To je skutečně ale přesně ten... Například program, tam neexistuje, že by to byla jenom věc několika lidí ve vedení. Tam, si myslím, že ta vnitrostranická široká diskuse je správná, proto také jsme dělali program...

 

Moderátor:

Pane místopředsedo, promiňte, takže ta kritika ze strany vašich lidí z těch oblastních sdružení, že nekomunikujete a že si rozhodujete ty věci sami, je neoprávněná? Vnímáte to jako neoprávněnou kritiku?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Já jsem to nazval tak, že je to částečně objektivní a částečně subjektivní pocit. Objektivní pro to všechno, čímž jsme prošli v tomto roce, současně pocit nekomunikace je všudypřítomný, a myslím, že by nás mělo vést k zamyšlení nad fungováním strany. Myslím, že spousta věcí se mění. Máme například nový projekt zvaný Moje ODS, zavádíme videokonference, tak aby lidé nemuseli cestovat dlouhé hodiny někam, ale aby na jednom místě měli možnost navzájem z celé republiky diskutovat. Spoustu věcí je možné změnit, ale teď žijeme podle mě v situaci, kdy se musíme rozhodnout - jako buď zvítězí emoce, jsme naštvaní, máme pocit frustrace, že se nám úplně nedaří, a nebo si to vyříkáme a řekneme: "Fajn, dobře, ale před náma teď je důležitý cíl, a to jsou volby!"

 

Moderátor:

Může se stát, že se Mirek Topolánek tak naštve o víkendu, že funkci předsedy složí?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Tak Mirek je, diplomaticky řečeno, velmi vznětlivý, jeho smysl pro diplomacii je opravdu velmi svérázný. Já to nevylučuju, ale já si myslím, že lidé, kteří tam přijedou...

 

Moderátor:

Zaznělo to třeba od něj v nějaké chvíli, že už byl tak naštvanej, že vám třeba řekl ve vedení: "Já to složím, už toho mám plné zuby!"?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

A tak to i já se přiznávám k tomu, že člověk si například po tom, co padly volby, tak když jste investovala obrovský čas, energii do toho, tak nás všech se v podstatě zmocnil takový pocit frustrace, když jsme si říkali: "Má to fakt ještě smysl?" Takže já to považuju za přirozené. Důležité je, aby člověk v sobě našel sílu, a pokud k tomu dostane možnost, tak aby bojoval dál.

 

Moderátor:

A teď na kongresu třeba, pokud by delegáti kongresu přišli s nějakým mechanismem, s formátem pokusu o vyslovení důvěry nebo nedůvěry předsedovi ODS, složil by tu funkci Mirek Topolánek?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

To já nevím, ale byl by to špatný signál, protože kdyby odešel teď předseda, znamená to, že máme předvolební, máme mít volební kongres, někteří říkají, že by měl být v únoru, a já říkám, že toto je velmi riskantní podnik, na základě kterého nebudeme v dobré kondici před volbami. Jen to znovu říkám. To bysme strávili prosinec, leden a únor hádkami uvnitř ODS, v březnu bysme měli nové vedení, v dubnu bysme měli geniální předvolební kampaň a v květnu bysme vyhráli? Nemyslím si, že to je racionální pohled.

 

Moderátor:

Ano, on taky někdo z nejužšího vedení ODS i dnes řekl: "Ano, můžeme mít v únoru nového předsedu zvoleného někdy ve 4. kole a po strašném masakru, až na sebe jednotlivé frakce začnou vytahovat špínu. Každý máme své Toskánsko."

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Já to nebyl. Já to neřekl. Já to neřekl...

 

Moderátor:

A své Toskánsko máte?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Ne, já nemám své Toskánsko. Já jsem byl taky tedy v zahraničí v létě, taky jsme měli jachtu, byl to takový malý motorový člun...

 

Moderátor:

Víte, ono to vypadá trochu jako legrace, ale úplná legrace to není.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Není to legrace. Není to legrace. A myslím si, že jednou z příčin takového hloupého pocitu, nebo nepříjemného pocitu spousty lidí například byla letní aféra Toskánsko a takové nepříliš přesvědčivé vysvětlování, jakkoliv tam se neodehrálo nic nezákonného, ale myslím si, že toto byla chyba. A Mirek Topolánek to připouští, že to chyba byla. A já doufám, že pro každého z nás to bude velký poučení takové chyby nedělat.

 

Moderátor:

Mně jde spíš o něco jiného teď. Mně jde o to, když tam zaznělo od někoho z lidí z vašeho vedení "každý máme své Toskánsko", je to hrozně... Ono to totiž vypadá, že z toho jakoby není cesta ven, protože není nakonec tedy pravda to, co před časem naznačoval prezident Václav Klaus, že ta stávající politická garnitura napříč politickými stranami je tak prokvetlá lobbismem a tím sepětím s těmi politickými, s těmi podnikatelskými skupinami, že... Co vlastně vy odkážete těm budoucím svým nástupcům? Jestli teď dochází už k tomu, že se dohadují politické posty na základě výměn různých za veřejné zakázky a podobně, tak mi přijde, že opravdu politika se dostala z hlediska té etiky na úplné dno. Co vlastně vy odkazujete, pokud to je pravda, co odkazujete svým nástupcům, svým budoucím generacím politickým?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Myslím, že tímto se vracíme trochu na začátek našeho rozhovoru, kdy já jsem říkal, že právě proto, že zaznívá často takováto kritika, proto přicházíme s Vizí 2020, tak abysme ukázali, že politika by měla být skutečně střetem programů, střetem idejí, střetem hodnot. To, že se do ní promítají potom ty každodenní vlivy, no to je samozřejmé a přirozené, a to existuje ale všude na světě. Cíl ale, a já věřím, že se nám to podaří na kongresu, bylo doopravdy ukázat tu dlouhodobou vizi toho, jak podle nás má vypadat Česká republika, jaké jsou hodnoty, na nichž Občanská demokratická strana stojí, právě proto, abysme ukázali, že politika by neměla být a není jenom střetem osobním nebo neustálými aférami od toho či onoho charakteru a člověka.

 

Moderátor:

Dobře, já tomu rozumím. Na jedné straně stojí, v uvozovkách, hezký kvalitní dokument Vize roku 2020, ale na druhé straně se potom dostáváte do situace, kdy post šéfa v Praze si udržel Pavel Bém, a spekuluje se o tom, že měl dohodu s Milanem Jančíkem. Milan Jančík je opravdu symbolem pražského klientelismu. Na základě dohody se Milan Jančík stal místopředsedou pražské ODS. A vy opravdu věříte tomu, že to volič přehlédne, že uvěří tomu hezkému, kvalitnímu dokumentu...

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

To určitě ne.

 

Moderátor:

... tomu, že chcete nést vizi, a že přehlédne věci, které se dějí pod tím, že vlastně ta politika ve svém jádru se, nebo v té realizaci, že se odvíjí na úplně jiném patře, které není zdaleka tak hezké jako ten dokument?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Žádný dokument nespasí žádnou politickou stranu. Vždycky ten úspěch je postaven na kombinaci různých věcí. Říkal jsem vize, hodnoty, program a potom samozřejmé také lidé, kteří tu stranu reprezentují. A v tomhletom každý máme svůj díl odpovědnosti.

 

Moderátor:

Každý máme své Toskánsko.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Já mám svoji Olomouc, kterou miluji a kterou za žádné jiné místo na světě nevyměním. A jsou tady voliči a občané...

 

Moderátor:

Jestli toho Toskánska není moc. Tudy vlastně míří moje otázka.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

A teď si právě kladu otázku - opravdu je Toskánsko to nejdůležitější, co se v poslední době odehrálo?

 

Moderátor:

Ne, ne, ne, Toskánsko je samozřejmé jen takovým symbolem, jen obrazem toho, co třeba lidem, ale i některým lidem z oblastních sdružení ODS vadí. Toskánsko je pro mě jen obraz toho, co, o čem se bavíme.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

A to je přirozený a právě proto, právě proto říkáme: "Pojďme si říct, kam směřujeme, a pojďme dál a pojďme pracovat na tom, jak toho cíle dosáhnout." Vize 2020 je cíl. My máme před sebou přípravu volebního programu pro příští volby, přípravu volební kampaně a přesně Vize 2020 dává prostor pro to, aby se každý zúčastnil. Moje osobní představa je, že ten dokument se nejenom napíše, ale že bude dál žít, že bude dál diskutován, že bude dále rozpracováván a že jeho výstupem bude nový program psaný s občany, volební program ODS ve volbách v květnu 2010.

 

Moderátor:

A ještě jedna věc - sebevražedný předvolební efekt by podle mnohých mělo otevření, a ono se to zřejmě stane, otevření náboru takzvaných černých duší v ODS, které se nakupují v některých oblastech, nebo alespoň se to v minulosti dělo. Je na tom ODS v tuto chvíli tak špatně, a nebo je to tak velký problém v tuto chvíli, že strana, v uvozovkách, sebevražedně půjde do otevření tohoto tématu před jarními volbami?

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

To je problém, který se týká podle mě každé politické strany, protože jsou tam dva druhy lidí. Týká se i ODS. Nemyslím si, že to je úplně smrtící, ale může se to stát smrtícím v okamžiku, když na to nebudeme schopni reagovat. A já si myslím, že musíme být schopni na to reagovat buď exekutivně, to znamená odebírat licence, říkat: "Takovéto lidi, takovéto praktiky v žádném případě," a eventuelně dlouhodobě, a to je změnou, úpravou stanov, která rizika takového jednání budou minimalizovat.

 

Moderátor:

Tak, 20. kongres ODS proběhne teď o víkendu 21. a 22. listopadu v pražských Vysočanech, kongres je zatím plánován jako nevolební a vy ho můžete sledovat v přímém přenosu na ČT24. Pane místopředsedo, vám děkuji za interview, na viděnou o víkendu.

 

Ivan Langer /ODS/, místopředseda strany:

Taky děkuju. Těším se o víkendu.

 

Moderátor:

Na shledanou. A spolu už zítra. Krásný večer přeji.

MUDr. Mgr. Ivan Langer, místopředseda ODS a poslanec PČR, Česká televize, 19. listopadu 2009