Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Ivan Langer: Reakce místopředsedy ODS na prohlášení představitelů ČSSD

[10.06.2009]

Politika obecně

Ivan Langer: Reakce místopředsedy ODS na prohlášení představitelů ČSSD

Reakce na útok ze strany ČSSD

Útok ČSSD je nechutný a hloupý. Nezakládá se na pravdě. Umím přesně vyčíslit úspory, kterých jsme v posledních letech dosáhli. Vyšší náklady na rekonstrukci 5. patra budovy způsobila, bohužel, rozhodnutí předchozích ministrů. Nešlo jen o jednu kancelář. Mám v ruce jasná fakta. ČSSD pokračuje ve lživé a nenávistné kampani.

 

Rekonstrukce kanceláře ministra:

Základní omyl – nejednalo se o rekonstrukci kanceláře ministra, ale šlo o rekonstrukci celého 5. patra budovy v rámci celkové rekonstrukce budovy, která probíhá.

Rekonstrukce 5. patra – rekonstrukce byla vynucena rozhodnutím ministrů vnitra za ČSSD Stanislava Grosse a Františka Bublana využívat střechu budovy nad tímto patrem jako místo pro přistávání vrtulníku. V důsledku toho došlo k popraskání obvodového zdiva a správce budovy rozhodl o rekonstrukci (mj. i v důsledku nesplňování požárních norem a havarijního stavu budovy). Celková rekonstruovaná plocha byla 1100 m2, z toho plocha využívaná ministrem vnitra činí 65 m2, tj. pouhých 5,9 % z celkově rekonstruované plochy. Na rekonstrukci bylo vyhlášeno řádné výběrové řízení, celková částka na rekonstrukci činila 19,9 mil. Kč. Za prostředky ušetřené zrušením heliportu bylo možné navíc zrekonstruovat vestibul a vstupní prostor ministerstva.

Náklady na rekonstrukci 1 m2 tak činily cca 18 tisíc Kč.

 

Úspory dosažené v období od podzimu 2006 do jara 2009:

Celkové úspory Ministerstva vnitra činí 1,5 mld. Kč.

  • Centrální nákupy MV – úspory za IV. čtvrtletí 2008 a rok 2009 cca 320 mil. Kč.
  • Hasičská auta – nový způsob nákupů vedl k úspoře cca 101 mil. Kč za roky 2007 a 2008, v roce 2009 se předpokládá úspora ve výši 40 mil. Kč.
  • Policejní auta – efektivnější způsob nákupu přinese úspory mezi lety 2008 – 2011 ve výši 301,5 mil. Kč.
  • Důslednější posuzování víceprací na stavebních investicích přineslo úspory cca 23 mil Kč.
  • Úspory na provozních nákladech odprodaných nemovitostí za období 2008 – 2009 činí 19,5 mil. Kč.
  • Odprodej nepotřebného majetku v roce 2008 vynesl 518 mil. Kč.
  • Převod ICT na Českou poštu s.p. znamená úsporu 368 mil. Kč v letech 2009 – 2013.
  • Pronájem Lázeňských léčebných ústavů MV přinese v měsících duben – prosinec 2009 úspory 15 mil. Kč.

Vedle toho další projekty MV budou znamenat úspory ve výši stovek milionů až několika miliard korun pro celou státní a veřejnou správu:

  • Vybudování Komunikační infrastruktury veřejné správy – od poloviny roku 2007 úspory v řádu stovek milionů korun.
  • Datové schránky uspoří jen na poštovném a tisku papírů nejméně 200 mil. Kč ročně.

 

Portrét Felixe Dzeržinského – zakladatele nechvalně proslulé Čeky (předchůdce NKVD a KGB) - na mě vypadl ze skříně po mém příchodu do kanceláře ministra vnitra. Z recese jsem jej pověsil do místnosti, kterou jsem využíval jako svůj osobní sklad, aby připomínal dědictví totalitního Ministerstva vnitra - duch strachu a obav. Ledacos z toho přežívalo na chodbách i po předchozích dvou ministrech. Mělo to být zároveň memento, aby se ministerstvo opravdu změnilo.

MUDr. Mgr. Ivan Langer, místopředseda ODS a poslanec PČR, 10. června 2009

 

Každý z nás má právo na svůj názor