Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Česká televize: Ivan Langer: Studio 6

[20.04.2009]

Bezpečnost

Česká televize: Ivan Langer: Studio 6

Extremismus, bezpečnější internet

Moderátor:

VČesku se o víkendu ozvali extrémisté. Vsobotu pochodovali centrem Ústí nad Labem. Celou zemi šokoval útok na dům obývaný Romy ve Vítkově na Opavsku. O strategii boje proti extremistům, ale taky o ochraně dětí před nástrahami internetu teď budu mluvit shostem profilu Studia 6 ministrem vnitra Ivanem Langerem. Dobrý den, pane ministře.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Hezké ráno.

 

Moderátor:

Pane ministře, jak konkrétně jako ministr vnitra, byť vdemisi, sledujete vyšetřování onoho žhářského útoku ve Vítkově na Opavsku?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Nijak konkrétně, protože to ministru vnitra nepřísluší. Já jsem si nechal zpracovat informaci o celé této události. Byl jsem ujištěn, že policie mu věnuje maximální pozornost a teď nezbývá než věřit, že se policii podaří na základě těch indicií, které má, skutečně pachatele odhalit a postavit před soud.

 

Moderátor:

Premiér Mirek Topolánek včera řekl, že si přeje důsledné vyšetření toho, zda šlo o rasový útok. Kdy podle vás může policie dát odpověď právě na tuto klíčovou otázku?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To je nesmírně těžká otázka, prostě bude velmi záležet na tom, jaké důkazní prostředky se policii podaří shromáždit, jaké svědky bude mít kdispozici. Neumím teď odhadnout. Já bych si osobně přál samozřejmě jako každý normální člověk, který toto musel odsoudit, aby policie byla schopná co nejdříve dostatek důkazů mít, ale předjímat výsledky vyšetřování doopravdy neumím.

 

Moderátor:

Alespoň váš odhad, vjakém časovém horizontu by to bylo, řekněme, žádoucí a rozumné?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak nepochybně vtakovýchto případech platí, že důležitá je nejenom samotná výše trestu pro toho pachatele, ale také rychlost, sjakou trest přichází. A ta rychlost je tady postavena také na rychlosti vyšetřování, ale odhadnout si to skutečně netroufám.

 

Moderátor:

Podle toho, co o tom případu víte, vy sám byste ten útok považoval za rasově motivovaný?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já se zdráhám udělat jakýkoliv soud, protože žijeme vzemi, kdy ministr vnitra může prakticky za všechno a všechno je mu připisováno kjeho odpovědnosti, a tudíž jakékoliv mé vyjádření, které by mohlo znamenat, že mne někdo bude obviňovat, že ovlivňuji jednání policie. Já věřím, že policii se podaří najít pachatele, že se podaří najít důkazy a že bude postaven před soud.

 

Moderátor:

Předseda ČSSD Jiří Paroubek se včera nechal slyšet, že vy jako ministr vnitra nesete morální odpovědnost. Nečekám od vás, že toto řeknete sám. Přesto, myslíte si, že vtomto konkrétním případě do určité míry selhal stát vtom smyslu, jakým způsobem postupuje, nebo nepostupuje vůči extremistům?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak kJiřímu Paroubkovi. Já jsem za ten útok ve Vítkově zodpovědný zhruba stejně tak jako za to, když na jeho oslavě přítel Ďuričko zastřelí přítele Kočku. To je přece absurdní. To, že žiji vtéto zemi a nenechávají mne klidným takovéto projevy, a teď nemluvím o střílení na křtu Jiřího Paroubka, ale na tom, co se odehrálo ve Vítkově, to je samozřejmě také pravda. Nicméně policie a ministerstvo vnitra je až tím posledním článkem toho řetězce. My bychom měli přeci více přemýšlet nad tím, proč takovíto lidé u nás žijí. Proč jsou mezi námi ti, kteří jsou schopni naslouchat, a to není úkol pro policii, to není úkol pro ministra vnitra, to je úkol pro rodiče, pro školy, pro vzdělávací systém, vůbec pro hodnotový systém, který společnost vyzývá.

 

Moderátor:

O extremismu resp. boji proti extremismu a jeho ideologickému podhoubí bude řeč i na dnešní vládě. Přál si to premiér vdemisi Mirek Topolánek. Sčím na to jednání vlády přijdete? Zřejmě asi není možné čekat nějaká, řekněme, krátkodobá opatření? Nebo je možné přijít sněčím, řekněme, krátkodobým, nějakou aktuální reakcí na to, co se stalo?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak nebude tam řešení ze dne na den. Já jsem zodpovědný za zpracování koncepce boje proti extremismu. Sám jsem se ktomuto úkolu přihlásil a tento úkol budeme plnit vprvní polovině tohoto roku, takže za několik málo týdnů. Myslím si, že ten koncept musí být postaven na velmi otevřeném… ale popsání všech problémů, protože pokud mezi námi budou žít lidé, kteří budou považovat za normální nechodit do práce, neposílat děti do škol, tak bude existovat také živná půda pro jakoukoliv formu extremismu a samozřejmě vobdobí hospodářské krize ta půda je ještě citlivější a pro extremisty výhodnější.

 

Moderátor:

Čili, podle vás, pokud tomu správně rozumím, klíč řekněme vdlouhodobém horizontu vnějakém začleňování menšin do majoritní společnosti řešení těchto problémů než třeba vrepresi?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Stoprocentně. Já jsem sice ministr vnitra a tedy reprezentant té tvrdé represe, ale přesto sázím na prevenci, na východu a na uvědomění si obou dvou stran, když to zjednodušíme dvě strany, že každá má svůj díl zodpovědnosti. Prostě pokud zde bude existovat národnostní menšina, která bude symbolem nepracovitosti, nevzdělanosti apod., potom budou existovat blázni a darebáci, kteří toho budou zneužívat.

 

Moderátor:

A pane ministře, před časem, před několika týdny vláda, potažmo ministerstvo vnitra, neuspěla u Nejvyššího správního soudu snávrhem na zrušení Dělnické strany. Nejvyšší správní soud a odborníci tehdy velmi tvrdě kritizovali návrh, který vláda tehdy podala na rozpracovaný vašimi úředníky. Mluvilo se dokonce tehdy i o šlendriánu. Teď mi promiňte…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já jsem poslouchal hned ráno. Vy jste použil slovíčko šlendrián a hrozně jsem se zadurdil, že ne.

 

Moderátor:

Nemáte pocit, že právě tento, řekněme, neúspěch způsobený tím, jakou kvalitu ten návrh měl, že nahrával extremistům?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Víte, já jsem člověk, který vždycky přemýšlí, když vněčem neuspěje, kde je ta chyba, jestli něco mohu udělat lépe nebo více. Je potřeba si uvědomit, že návrh na rozpuštění politické strany byl vtéto podobě podán od listopadu 1989, že to je průlomový návrh i průlomové rozhodnutí soudu. Nikdy předtím nic takového nebylo a on existoval poměrně velký interpretační prostor vzákonu, který poprvé teď Nejvyšší správní soud vyložil, popsal jasná kritéria, jaká musí splňovat jakýkoliv návrh, který má mít šanci na úspěch. To se stalo.

 

Moderátor:

Soud určil mantinely, to zcela určitě. Připravujete vtěchto intencích, v těch mantinelech, které vymezil Nejvyšší správní soud, nový návrh na rozpuštění Dělnické strany nebo jiného subjektu podobného.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Teď jsem ve složité situaci. Já nácky nemám rád a podle toho se chovám i jako ministr vnitra i jako občan a věřte, že ten návrh, který měl Nejvyšší správní soud kprojednání, nebyl poslední.

 

Moderátor:

Takže vpodstatě rozumím správně vaší odpovědi. Ministr vnitra říká: "Ano, připravujeme další návrh na rozpuštění Dělnické strany."

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Takhle konkrétně vám neodpovím. Já řeknu, že děláme to, co dělat máme, tedy velmi pečlivě monitorujeme činnost extremistických skupin, které jsou podezřelé zporušování zákona ať již jako celek a nebo její příslušníci jako jedinci. To je náš úkol a vokamžiku, kdy budeme přesvědčeni podle těch nových vodítek, které teď máme kdispozici, že existuje šance na úspěch, tak věřím, že buď a nebo některý zmých nástupců takový to návrh podá.

 

Moderátor:

Pane ministře, pojďme dál. Bezpečnější internet pro děti. To je téma konference, kterou pořádá mimo jiné vaše ministerstvo. Ono je to velmi vděčné téma, řekněme velmi vděčné akademické téma. Nepůjde i tentokrát jenom o akademickou diskusi? Mohu tam padnout třeba i nějaké konkrétní návrhy na řešení?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tam určitě padnou. Je potřeba si uvědomit, že internet je médium, které alespoň vzemích EU láká zhruba tři čtvrtiny dětí od 6 do 17 let. Je úžasný vobjemu informací, které má, ale také strašně nebezpečný a my se snažíme touto konferencí realizovat jednu znašich priorit a tou je lepší mezinárodně právní ochrana dětí. A do ČR nepřijíždí jenom vuvozovkách papaláši, ministři a náměstci, ale přijíždí sem také lidé, kteří reprezentují společnosti vyrábějící software, kteří reprezentují jednotlivé servery. Jsou zde lidé ze světa o obchodu a jsou zde lidé také od policie. Já tedy považují za důležitý a nový přístup, který vyvrcholí přijetím pražském deklarace fakt, že se zástupci všech těch jednotlivých článků toho řetězu dávají dohromady. Přijďte. Budou tam velmi konkrétní přestavení lidí, kteří nepatří jen kreprezentantům státu, ale zejména soukromých firem.

 

Moderátor:

Mohl byste naznačit, jakým způsobem konkrétně by mohla vypadat právě ta spolupráce, řekněme, soukromého sektoru, státu, represivních složek státu?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Myslím, že inspiraci vzahraničí máme. Před nedávnou dobou vznikla takzvaná finanční koalice, což je právě spontánní iniciativa soukromých firem, které zaprvé operují na internetu, současně zajišťují platební styk, tedy platby online, bankami apod. A ty se zavázaly, že budou lépe než předtím sdílet informace o například online resp. opakovaných platbách lidí, kteří navštěvují stránky sdětskou pornografií a vlastně platí za to, že mají přístup ktakovýmto stránkám a tady je důležité, aby každý ten článek řetězu spolu spolupracoval, sdílel informace, předával si je, protože potom je můžeme lépe postihovat.

 

Moderátor:

Šly údaje od bank, pokud tomu správně rozumím, mohou pomoci snáz odhalit, řekněme, pedofily, kteří šíří dětskou pornografii na internetu, kupují si ty obrázky apod.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano.

 

Moderátor:

Je to nakloněno té spolupráci?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To byla iniciativa soukromého sektoru, protože na jedné straně, protože na jedné straně se buď budeme snažit o represi a větší míru regulace a nebo ty firmy samy pochopí, že je vjejich zájmu a zájmu nás všech, že budou lépe spolupracovat než dosud. Toto byla soukromá iniciativa. Já věřím, že ČR se vdohledné době kté finanční koalici také připojí.

 

Moderátor:

Pane ministře, vposledních vteřinách vnaprosté stručnosti. Dnešní Týden přináší rozhovor svámi, ve kterém máte naznačit, že nová úřednická vláda nebude moct měnit, nebo jednotliví ministři nebudou moci měnit své náměstky a dělat jakékoliv personální změny. Prosím jenom doplnění. To je nějaká džentlmenská dohoda a nebo nějaké písemné zakotvení, smlouva, že toto nová vláda, přechodná vláda nebude dělat?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak to je filosofie existence této vlády. Jsou to nepolitičtí ministři. Nejsou zde na základě koaliční smlouvy, koaličního vládního programu, koaličního rozdělení působností a vtomto smyslu je to gentlemen agreement resp. takový šém, který ta vláda dostala do čela.

 

Moderátor:

Ale jistotu, že třeba Martin Pecina, pokud tedy bude vaším nástupcem něco takového bude dělat, nemáte?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Samozřejmě že nemám. Spoléhám na odpovědnost lidí, kteří přichází nebo naskakují do rozjetého vlaku a jejich zájmem je nepoškodit ČR více, než se stalo vpřípadě demise této vlády.

 

Moderátor:

Pane ministře, děkuji, že jste přišel.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Děkuji. Hezký den.

Česká televize, pořad Studio 6, 20. dubna 2009