Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Pravé noviny: Ivan Langer: Co jsi udělal pro to, abys to věděl?

[07.04.2009]

ODS

Pravé noviny: Ivan Langer: Co jsi udělal pro to, abys to věděl?

Komunikace

V současnosti jste místopředsedou ODS a máte na starosti vzdělávání, média a strategickou komunikaci. Co to obnáší?

Před deseti lety jsem založil vzdělávací instituci Cevro. Podařilo se nám také založit soukromou vysokou školu. Cevro dnes představuje jedinečnou instituci v České republice i v Evropě. Jsem skutečně přesvědčen o tom, že vzdělávání je nejlepší investicí. To, co máte v hlavě, Vám nemůže nikdo vzít. Člověk na sobě musí pracovat celý život. V okamžiku, kdy bude mít pocit, že už všechno umí, je jen krůček od propasti. Proto tedy vzdělávání.

 

A média a strategická komunikace?

Oblasti médií se věnuji dlouhodobě a to nejen v poslanecké sněmovně, ale také jako vysokoškolský pedagog na právnické fakultě. Strategická komunikace je politická práce, kdy by měl být člověk schopen vydefinovat strategické cíle a nesoustředit se jen na každodenní rutinu. Musí si umět říci, co by politická strana měla dělat, aby mohla mít ambici uspět.

 

Co by tedy měla ODS dělat, aby mohla mít ambici uspět?

Měla by prokázat sílu, kompetentnost a odpovědnost. Sílu v tom, že je stranou, která umí využít výhry, ale unést také porážku a poučit se z ní. Kompetentnost v tom, co dělá. Například v období českého předsednictví ODS prokazuje, že umí nejen zvládat věci na domácí politické scéně, ale také na té evropské. Že umí být, v dobrém slova smyslu, lídrem Evropy. Odpovědnost pak v tom, že nemyslí jen na to, co bude zítra, ale i pozítří. Děláme a prosazujeme věci, které nemají jen krátkozraký cíl uspět ve volbách, a neřídíme se heslem po nás potopa.

 

Nedávno jste chválil ODS v Pardubickém regionu za to, jak komunikuje s grémiem. Funguje komunikace i v ostatních regionech?

To hodně záleží na systému, lidech a na volném čase. Systém komunikace je zde v Pardubicích nastaven dobře. V osobě Dana Petrušky vidím velmi aktivního člověka, který má zájem na tom, aby maximum informací teklo zdola nahoru a shora dolů a aby i hlas regionu byl slyšet při formování strategických cílů a politiky jako takové.

 

Jak tedy hodnotíte komunikaci ve straně celkově?

Myslím, že se nám podařilo překlenout krizové období v závěru loňského roku a obecně cítím z jednání se zástupci regionu velkou vůli zvládnout výzvu, která před námi je, tzn. Evropské předsednictví, hospodářskou krizi a přípravu na volby do Evropského i českého parlamentu. Aby byla interní komunikace v ODS dobrá, snažíme se vymýšlet nové formy komunikace, které umožní využívat moderní techniku třetího tisíciletí. Dnes je běžnou součástí života emailová komunikace. Je namístě, abychom také komunikovali přes mail, tj. vydávali například pravidelné newslettery. To, co se odehraje na úrovni vlády nebo vedení strany, by se mělo během několika málo minut dostat k co největšímu počtu členů přímo a nezprostředkovaně. Proto chceme využít novou formu komunikace, kromě newsletteru, který máte tady v pardubickém regionu, plánujeme například pravidelné chaty zástupců vedení ODS s členskou základnou. Chceme investovat do technologií umožňující realizaci videokonferencí, abychom nestrávili hodiny přejížděním z jednoho konce republiky na druhý. Podle mě by neměl existovat jeden jediný člověk, který bude říkat, já něco nevím. Hned bych se ho zeptal, jak to, že to nevíš, když všichni ostatní to ví. Co jsi udělal pro to, abys to věděl?

Pravé noviny, 7. dubna 2009