Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / TV Prima: Ivan Langer: Nedělní partie

[01.03.2009]

Ministerstvo vnitra, policie

TV Prima: Ivan Langer: Nedělní partie

Bezpečnost na fotbalových stadionech, dobrovolné návraty cizinců, Krakatice

Petr Šimůnek, šéfredaktor Hospodářských novin a Moderátor: Nedělní partie:

Dobrý den, vítejte u Partie, jako vždy s těmi nejlepšími hosty. Dnes máme pro vás hned dva a tím prvním bude ministr vnitra Ivan Langer. Dobrý den.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Dobrý den přeju.

 

Moderátor:

Naším druhým hostem bude dáma, která už si stačila vysloužit několik přezdívek - železná lady, Čunek v sukních, sami posuďte, která z těch přezdívek k ní přiléhá lépe. Je to primátorka Chomutova, kde se tento týden dějí věci a ta primátorka se jmenuje Ivana Řápková, takže těšte se na ní a uvidíme, co nám řekne, jak bude Chomutov dále postupovat vůči dlužníkům, kteří Chomutovu dluží čtvrt miliardy korun. A právě Ivana Řápková se rozhodla proti nim zakročit velmi tvrdě. A s tím souvisí i dnešní hlasovací otázka, ta zní úplně prostě: Měly by být dlužníkům zabavovány i sociální dávky? Vaši odpověď ano nebo ne posílejte zprávou sms ve tvaru NP ANO nebo NP NE na číslo 9060209. Hlasování začíná v tuto chvíli, zopakuji tu otázku ještě jednou: Měly by být dlužníkům zabavovány i sociální dávky? Jsme velmi zvědavi, co si o tom myslíte. Tak, ale než se dostaneme k tématům, které jsme avizovali, fotbal, cizinci, sociální dávky, pojďme k něčemu jinému. Pane ministře, tento týden vás jeden z bývalých pracovníků policie požádal o zbavení mlčenlivosti v kauze Krakatice, v kauze Mrázek, říkejme tomu jak chceme. Už jste dostal tuhle žádost na stůl a jak s ní naložíte?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tu žádost jsem dostal, dostává mě do poněkud složité situace. Já bych si velmi přál, aby vše, co souvisí s tímto tak démonizovaným případem, bylo veřejné. Na straně druhé, platí zde jasně zákony, které říkají, kdo co může a kdo co nesmí. V tomto případě tak jak jsem dostal podklady, s největší pravděpodobností té žádostí nebudu moci vyhovět, protože mně v tom přímo brání zákon.

 

Moderátor:

Který zákon vám brání v tom, aby policista mohl mluvit o tom, co vyšetřil?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Je to paragraf, tuším, 69, zákon o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ze které jasně vyplývá, že policista nebo bývalý policista může být zbaven povinnosti zachovávat mlčenlivost pouze na základě žádosti orgánů státu pro potřeby jeho postupu.

 

Moderátor:

To znamená, když zažádá soud sám, tak to půjde, když zažádá on, tak to nejde?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano, přesně tak hovoří zákon. To znamená, jako fyzická osoba, když požádá a já bych vyhověl, tak já bych porušil zákon. Vedle toho ale ta skutečnost je taková, že již před časem jsem byl požádán Inspekcí Policie České republiky o zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost právě pana Karla Tichého a té jsem vyhověl. Jinými slovy, on teď má vůči jasně vymezenému orgánu státu oprávnění a možnost říct cokoli provázelo jeho práci.

 

Moderátor:

Aha, ale nedozví se to veřejnost?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

No ale o tom hovoří zákon zcela jasně a zcela striktně a v tomto smyslu myslím, že je důležité, aby pokud tam existují nějaké pochybnosti, pokud někdo porušil zákon, pokud někdo někomu bránil vyšetřovat, od toho tady máme inspekci policie, která je oprávněná toto vyšetřit. V případě, když zjistí, že se to týká příslušníků policie, může vést své úkony tam, pokud by se to týkalo civilních osob, potom může svá zjištění předat Policii České republiky a ta může dál konat.

 

Moderátor:

Tento policista se chce ale zřejmě veřejně bránit proti tomu, že on byl ten, kdo pomohl úniku informací z tohohle, jak vy říkáte, démonického spisu Krakatice, který mapoval kontakty šéfa podsvětí Františka Mrázka.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tomu já rozumím, já jsem v obdobné situaci.

 

Moderátor:

Vy byste taky chtěl, abychom se všechno dozvěděli?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Kolem této kauzy byl vytvořen takový neuvěřitelný kouř, mlha, dým, spousta fám, spekulací a také lží, jejíž i já jsem také obětí, ale i já mám ze zákona povinnost. Například a to se nemusí týkat jen téhle věci, ale i jiných, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvím a ten zákon hovoří zcela jasně a zcela striktně...

 

Moderátor:

Pane ministře, řekněte mi, jak to budete dělat, vy teď budete čelit trestnímu oznámení, které na vás podal jeden z novinářů, který chce, aby právě vaše účast nebo vaše zaznamenaná účast v tomhle spisu Krakatice byla podrobně prošetřena? Jak bude policie vyšetřovat ministra vnitra, který ji má takříkajíc pod palcem a co vy budete moct říct a co nebudete moct říct?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Bude vyšetřovat jako každého jiného občana. On tady vzniká dojem, že ministr vnitra řídí policii a jednotlivé policisty. Já řídím policii prostřednictvím policejního prezidenta. A k tomu já musím dodat všem těm, kteří šíří tyto fámy a různé pochybnosti a spekulace, že já osobně jsem nejprověřenější ministr české vlády od listopadu 1989. Já mám za sebou dvě bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné a mých 10 let života je zaznamenáno v dotaznících Národního bezpečnostního úřadu. Nikdo jiný, neznám žádného politika, jehož minulost dávná i nedávná byla takovým způsobem prověřená.

 

Moderátor:

A přesto pro spoustu lidí mohlo být překvapivé, když se dozvěděli z odposlechů téhle Krakatice, že jste lobboval ve prospěch jednoho podnikatele a zkoušel mu shánět peníze.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ale to jsem také já řekl, že jsem byl požádán, svoji účast jsem jasně vysvětlil. Potom vznikaly a vznikají různé mediální zkratky o tom, že já jsem spolupracoval s nějakou mafií. No to já bych mohl říct úplně stejně směrem k tomu deníku.

 

Moderátor:

Mluvíte o Mladé frontě Dnes, abychom to připomenuli.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Že Mladá fronta byla financovaná mafií, protože jestliže můj vztah s Luďkem Sekyrou je důkaz toho, že já jsem propojen na mafii, potom nepochybně Luděk Sekyra a jeho firmy inzerovali v Mladé frontě Dnes a potom platí stejná zkratka - Mladá fronta je financována mafií.

 

Moderátor:

Tohle je větší zkratka.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Myslíte?

 

Moderátor:

Myslím.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já si to teda nemyslím. Vy to možná, protože jste novinář, já to vnímám úplně stejně. Jestli ta osoba je onou spojkou v uvozovkách k mafii, a propos tedy vyšetřování celého případu nikdy nevedlo k odsouzení nikoho, tak potom stejná zkratka mediální může platit i na stranu druhou.

 

Moderátor:

Pane ministře, vy jste taky na Mladou frontu, respektive na jejího vydavatele Mafru, podal žalobu, v jakém je to stádiu? To znamená, že ze dvou stran to půjde. Vy, půjdete žalovat Mafru a někdo jiný podává trestní oznámení na vás, aby vás vyšetřovali v kauze, která je spojená s tímhletím spisem Krakatice?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Na mě bylo podáno už tolik trestních oznámení a to respektuji, to je právo každého občana. Od toho tu máme jasně definované instituce, aby dělaly svoji práci. Moje obrana byla až to nejposlednější, co jsem mohl udělat. Věřte, že mi to nedělá žádnou radost, ale v okamžiku, když někdo pravdu smíchá s polopravdami, fámami a dává do toho dokonce i lži, tak pak už mi nezbývá nic jiného, než se tímto způsobem bránit.

 

Moderátor:

Připomeňme jenom, že v Mladé frontě se to objevilo na základě odposlechů, které byly právě zaznamenány v tom spisu Krakatice a teď nový zákon, který začne platit od 1. dubna zamezí tomu, aby se lidé dozvěděli o podobných odposleších. Přijde vám to správné?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Mně to připadne správné, protože vedle sebe máme svobodu slova a současně také právo na ochranu soukromí a myslím, že musíme umět velmi pečlivě vyvažovat mezi těmito právy a neříkat: To první je důležitější a má absolutní prioritu oproti tomu druhému a důležité na tom zákonu podle mě je, že ten zákon sám o sobě ještě znamená pouze část, ale ten zákon bude aplikován a vykládán soudem a myslím si, že je správné, aby soud v konkrétním případě, když dojde například k porušení zákona, určil a svým rozsudkem rozhodl, jestli to skutečně bylo ve veřejném zájmu či nikoliv.

 

Moderátor:

Chcete říct, že pokud se objeví zase nějaké odposlechy Ivana Langera a novináři s nimi naloží tak, jako s nimi naložila Mladá fronta Dnes, že potom se prostě půjde k soudu a ten řekne: Byl to veřejný zájem, nebyl to veřejný zájem?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já si myslím, že toto dosud chybělo, protože ten, kdo říkal: Je to ve veřejném zájmu, byli výhradně a pouze a novináři a ti jsou podjatí, ti nemohou být vykladači zákona.

 

Moderátor:

Oni nejsou podjatí, oni vás mají rádi, akorát zveřejní, co se jim dostane do ruky.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já vím, až na některé, mezi které vás já neřadím, tak mě fakt mají rádi. Ale novináři přece nemůžou říkat, co je ve veřejném zájmu. A propos přece 90 % veškerých médií jsou soukromé firmy, jsou zřízeny proto, aby vydělávaly peníze, vydělávají peníze na prodeji informací a potom mi trošku, přiznám se, ten veřejný zájem chybí. A teď jsme v situaci, kdy o tom, jestli se jedná o veřejný zájem nebo nejedná, nerozhodne jiná Autor:ita a jiná to ani v demokratickém právní státě být nemůže, než soud.

 

Moderátor:

Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pojďme se teď podívat na jiné téma. Pojďme společně na fotbal.

 

Autor:

Podle ministra Ivana Langera bude muset brněnský fotbalový klub asi zaplatit za nezvládnuté fanoušky při zápase s Baníkem Ostrava. Minulou neděli se na fotbalových stadionech postupovalo proti rozvášněným fanouškům poprvé podle nových pravidel. Policisté zasahovali pouze v případě, kdy pořadatelé nezvládli situaci sami, což se právě v Brně stalo. Ministr připomněl, že podle nových pravidel je na pořadatelích, koho na stadion vpustí. Všichni jsme byli svědky toho, že po brněnském stadionu běsnili mimo jiné lidé s vysokým stupněm alkoholu v krvi, takoví lidé podle mě nejen na brněnský stadion, ale na žádný stadion, kde se má odehrávat sportovní utkání, nepatří, prohlásil ministr Ivan Langer.

 

Moderátor:

Tak a připomeňme, že se z fotbalu taky stalo velké politické téma, protože šéf ČSSD Jiří Paroubek už sepsal novelu zákona, která by měla vrátit policii zpátky na stadiony, dokonce se kvůli tomu svolává mimořádná schůze Parlamentu. Jak bude vypadat tohle ligové kolo, co myslíte, pane ministře?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já věřím, že podstatně klidněji a věřím a jsem o tom skutečně přesvědčen, že sice na jedné straně platí, že jakýkoliv systém, který mají v rukou lidé, aby s ním pracovali, určitě není dokonalý a nějaké chyby se objeví. Na straně druhé jsem ale bytostně přesvědčen, že systém, který jsme nastavili a který je postaven na tom, že každý zná přesně své pravomoci a svou odpovědnost, je jediný možný základ pro to, aby jednotlivé subjekty, kterých se to týká, spolu skutečně spolupracovaly.

 

Moderátor:

Ale co se změní teď, když policie zase nebude na stadionech, protože to je ta dohoda, kterou jste uzavřeli a dojde k nějakému podobnému excesu, jako v Brně? Bude zase nějaké kritické utkání, třeba příští týden Slavia - Ostrava, co se bude podle vás dít, policie zase bude vyčkávat před stadionem, až se něco semele?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano, o tom hovoří zákon a já myslím, že je nesmírně důležité si uvědomit, koho všeho se celý problém týká. Týká se nejen policie, týká se fotbalového svazu, týká se samotných klubů, týká se justice a v tuhle chvíli máme velmi dobrý základ pro spolupráci. Policie přece nemůže nahrazovat pořadatelskou službu na soukromé akci, to by v tu chvíli obrazně řečeno mohl přijít pořadatel koncertu Madonny a říci: Já nemám dostatek peněz na pořadatelskou službu, přesto chci dělat koncert Madonny, když můžete suplovat pořadatele na fotbale, potom pojďte, milí policisté, a hlídkujte i na koncertu Madonny.

 

Moderátor:

Tenhleten argument je určitě srozumitelný a vy jste říkal také, že díky tomu bude moct být policie nasazena na věcech, které jsou důležitější, bude mít času a tak dále, ale co vlastně ušetříte, když ta policie musí být nastoupená u stadionu, kdyby se něco semlelo, aby tam mohla co nejrychleji zasáhnout?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já si nemyslím, že základním cílem této úpravy byla úspora peněz, protože ta říká jednoznačně: Veřejné prostranství je věcí policie, soukromý prostor, stadion je věcí pořadatele. A my jsme v minulosti byli opakovaně svědci toho, že se ta pravomoc a odpovědnost stírala a v minulosti přece byly desítky případů, kdy docházelo k takovýmto excesům a ten návrh, o kterém vy hovoříte neznamená nic jiného, než návrat zpátky. My jsme se vydali jinou cestou a máme k dispozici velmi dobré a nové instrumenty. Já si myslím, že stojí za to poděkovat policii i justici za to, že během týdne máme odsouzeno nejméně 10 fanoušků lidově řečeno natvrdo.

 

Moderátor:

No natvrdo, budou pracovat. 250 až 400 hodin nucených prací.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

A pokud to neodpracují, potom se tento trest promění v nepodmíněný trest odnětí svobody. Máme tento týden průlomový rozsudek brněnského soudu, který konstatoval, že vniknutí na hrací plochu není jen přestupek, kvalifikoval to jako výtržnictví, jinými slovy, každý kdo teď vstoupí na hrací plochu bez oprávnění, se vystavuje vážnému riziku, že to dostane prostě natvrdo, že půjde do basy, protože se dopustil trestného činu. A to je, myslím, hrozně důležité, že ve velmi krátké době necelého týdne stát jasně řekl: Ty jsi porušil zákon, ty prostě jdeš do basy.

 

Moderátor:

A myslíte si, že to bude zabírat na lidi, kteří takové věci dělají? My se bavíme o několika stech, možná tisícovce lidí, sama policie to odhaduje, kteří kazí tomu zbytku požitek z toho, že chodí na fotbal. Myslíte si, že to na ně zabere, že jeden z nich, protože měl upito víc než ostatní, nechal se chytit a půjde do vězení, že to je odradí od toho, aby dělali podobné věci v dalších kolech?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ze dne na den ne, ale pokud toto bude jasný princip, ze kterého se jasně bude vycházet, tak věřím, že ta sankční část může zafungovat dobře, oproti tomu potom nesmíme pominout odpovědnost, kterou mají jiní, například kluby. V komunikaci s fanoušky, při napsání návštěvního řádu, při dodržování bezpečnostních standardů.

 

Moderátor:

Pane ministře, na to všechno možná Brno minulý týden myslelo, ale když sice proti dobře vycvičené ochrance, ale bez podobných věcí jako má policie, bez štítů, přileb, obušků a tak dále vyrukoval několikasethlavý dav fanoušků protivníka, tak nemohli nic dělat. Neměli k tomu vůbec žádné prostředky, aby to ubránili, jak mají pořadatelé postupovat, když se to stane?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Oproti minulosti, kdy na ně státní moc kašlala a oni znovu a znovu volali po tom: Potřebujeme znát naše oprávnění, potřebujeme znát, co vlastně můžeme a co nemůžeme, tak teď to mají. Mají nový zákon, který říká, že každý pořadatel má povinnost napsat návštěvní řád, ve kterém říká, koho může a koho nemusí na stadion vpustit. V Brně bohužel mimo jiné nastalo to, že vpustili i fanoušky, kteří byli výrazně pod vlivem alkoholu, přičemž jejich oprávnění je nevpustit je. Je to nový stav, ale tady já musím znovu říci, že měli čas více než půl roku se na to připravit, takže teď je potřeba vychytat ty nedostatky a já věřím, že ten systém, který je postaven na jasné odpovědnosti toho pořadatele, on si řekne, koho tam chce a koho tam nechce, on tam chce mít fanoušky, on tam nechce mít ty darebáky, ve spolupráci s policií povede k tomu, že na fotbal se skutečně budeme těšit, budeme se bavit, užívat, protože každý takový exces, ke kterému dojde, přece snižuje pověst fotbalu, snižuje atraktivitu z pohledu sponzorů a podobně.

 

Moderátor:

Kéž byste měl pravdu. Minulý týden jsme viděli, co se dělo v Brně. Bude Brno platit za ten zásah policie?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já předpokládám, že ano. Neberu to ale a měl jsem možnost o tom se zástupci pěti klubů tento pátek hovořit, jako tvrdý postih, je to spíše do budoucna varování.

 

Moderátor:

Kolik to bude peněz?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Odhad té částky je zhruba 80 tisíc korun. Podle toho jak zní zákon, já jsem přesvědčen, že Brno by mělo zaplatit za asistenci policie, to je koneckonců ten princip. Soukromý pořadatel správně podle zákona rozpoznal, že již dál nezvládne tu situaci, přivolal policii...

 

Moderátor:

A za to zkrátka zaplatí.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

... Tak jak zákon předpokládá a za to musí zaplatit. A to já myslím, že je to fér.

 

Moderátor:

Počkejte, vy říkáte, že jste jednal s pěti kluby, s jakými kluby a o čem jste jednali?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Jednal jsem se zástupci Ostravy, Olomouce, Brna, Sparty a Slávie. Vyříkali jsme si spoustu věcí, ale pro mě podstatný závěr je ten, že jsme se shodli na tom, že tak jak je ten systém nastaven, že je nastaven správně, že je před námi ještě obrovský kus práce, že některé kluby jsou dál, některé kluby trochu zaspaly, to ještě neznamená, že bychom to měli celé zbourat.

 

Moderátor:

Z té dohody, kterou máte s fotbalovým svazem, taky vyplývá, že na stadionech mají být do 1. července kamerové systémy, které by dokázaly odhalit konkrétní viníky těch násilností, ale co když se stane to, co se stalo taky v některých zemích, že se prostě ti lidé zahalují do různých kukel, šál a tak dále a nemáte šanci je poznat?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já si myslím, že jsme schopni ve spolupráci s jednotlivými kluby a fotbalovým svazem dosáhnout toho, aby se dodržely bezpečnostní standardy, abychom prostřednictvím právě této techniky dokázali třeba v tom davu, do kterého není možné v danou chvíli zasáhnout, identifikovat ty, kteří porušují zákon a následně je potom znovu vytáhnout a potrestat. Ale tady musím zdůraznit jednu věc, mohli jsme být podstatně dál, kdyby z vedení fotbalového svazu byl jasný tlak na dodržování těch bezpečnostních standardů, kdyby si kluby naplno uvědomily svoji odpovědnost a nemuseli jsme teď říkat: No kdyby to tam bylo, už by to bývalo bylo.

 

Moderátor:

Tak to teď asi kluby v každém případě vědí. Kdy si myslíte, že bude stav na českém fotbalu takový, že se nebudeme muset bát a že třeba ten, kdo dělá výtržnosti se na ten stadion nedostane?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já věřím, že v dohledné době. Pokud toto téma nebudeme politizovat, to co dělá sociální demokracie a poslanec Paroubek, není nic než vítězství těch primitivů a chuligánů, on jim vlastně tím, že říká: Je to špatně, tak jim vzkazuje: Vy jste ti, kdo určuje pravidla.

 

Moderátor:

Poslanec Paroubek říká, že je potřeba ochránit ty slušné na stadionu a že on si myslí, že by to měla dělat policie.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

No ale on navrhuje návrat do minulosti, kde jsme znovu a znovu byli svědky, kdy docházelo k takovýmto a podstatně horším excesům. A podle mě k nim docházelo právě proto, že nebyla jasně vydefinovaná pravomoc a odpovědnost jednotlivých subjektů. Jinými slovy, on nám nabízí návrat zpátky, kdy to nefungovalo a právě proto, že to nefungovalo, tak jsme se rozhodli to změnit.

 

Moderátor:

A teď o tom budou rozhodovat politici, poslanci ve Sněmovně.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

A to je podle mě špatně, protože ten koncept, tak jak je nastaven, přece jasně říká, že nemůže někdo zadarmo od daňových poplatníků chtít, aby mu šetřili jeho peníze. Fotbal je soukromá záležitost, to bych chtěl zdůraznit a to koneckonců také potvrdil Nejvyšší soud v té takzvané odposlechové kauze, kde řekl: Fotbal je soukromá záležitost nebo soukromé podnikání, nicméně je ve veřejném zájmu, aby fungoval podle férových pravidel.

 

Moderátor:

To znamená, že tam ty odposlechy byly v pořádku?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Podle soudu ano, já nad tím mám pořád pochybnosti, respektuji to, jen bych byl velmi rád, aby někteří funkcionáři ČMFS zaprvé drželi slovo a za druhé nemátli veřejnost tím, že soud rozhodl o tom, že fotbal je věc veřejná. Ne, je to soukromé utkání, soukromá událost, na které koneckonců pořadatel vydělává peníze a znovu a znovu říkám: V ceně vstupenky je nejen zábava, ale i bezpečí.

 

Moderátor:

A také by neměli mluvit tak sprostě do telefonu, když je odposloucháváme.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak to by bylo zajímavé, kdybych já někdy poslouchal vaše telefony, jestli tam mluvíte spisovně a slušně.

 

Moderátor:

To vypadá jako kdybyste některé poslouchal.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ne, neposlouchám, opravdu ne.

 

Moderátor:

Pojďme se podívat na další téma a to jsou cizinci v Česku.

 

Autor:

Ministerstvo vnitra eviduje zatím necelých 500 žádostí od cizinců, kteří v důsledku ekonomické krize přišli o práci, o bezplatnou letenku do své vlasti. S příspěvkem ve výši 500 eur, tedy asi 14,5 tisíce korun, už odletěla domů necelá stovka z nich. Pomoc českého státu využívají hlavně Mongolové, v poslední době se však hlásí také občané Uzbekistánu a Ukrajiny. Vietnamci zájem nemají. Podle vietnamské komunity v Česku přicestovalo v posledních dvou letech za prací do republiky zhruba 20 tisíc vietnamských dělníků, kteří reagovali na informace o nedostatku levné pracovní síly v českém průmyslu, kvůli hospodářské krizi ale mnoho z nich o práci přišlo. Nyní však nemohou využít nabídku české vlády vzhledem k tomu, že museli zaplatit více než 10 tisíc dolarů zprostředkovatelským agenturám.

 

Moderátor:

Tak ještě jednou připomeňme, že tuhle nabídku, kterou vymyslel Ivan Langer, využilo necelých 500 cizinců. Je to podle vás úspěch za tu dobu nebo není, protože těch cizinců, kteří mohou přijít o práci, jsou desetitisíce?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Podle mě je to úspěch. Pokud máte během čtrnácti dnů zaregistrováno téměř 500 cizinců, pokud máte během čtrnácti dnů již domů odeslaných zhruba 200 z nich, potom to považuji skutečně za úspěch. A považuji to za úspěch celé koncepce, protože ta není postavena jenom na dobrovolných návratech, ta je postavena na přísnějším režimu vůči pracovním agenturám, je postavena na přísné kontrole služeb cizinecké policie, je postavena na nucených návratech v okamžiku, kdy cizinci poruší zákon. A současně je tam ta nabídka pomoci díky naší spolupráci s neziskovými organizacemi, která umožňuje těm lidem neporušit zákon a dřív než ho poruší se dostat domů a mít tak šanci se jednoho dne vrátit zpět.

 

Moderátor:

Vy máte připraveny peníze až pro 2000 lidí, kteří by tímto mohli být postiženi a mohli by tu šanci využít. Máte už signály v tuhle chvíli, že to číslo bude využito naplno, překročeno nebo jak to odhadujete?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

No pokud za 14 dnů máme zhruba 500 zájemců, tak pokud by se ten trend udržel a byl takový i nadále, potom by v dohledné době mohlo dojít k tomu, že půjdu na vládu, provedeme vyhodnocení projektu dobrovolných návratů a řeknu svým kolegům: Dobrovolné návraty se vyplatí. Vyplatí se jak cizincům, vyplatí se českým občanům, protože dobrovolné návraty jsou levnější, než návraty nucené, je tam výrazná prevence bezpečnostnímu riziku, protože řada z těch cizinců, obrazně řečeno, ne, doslova a do písmene, je na ulici, bez peněz, bez obživy a velmi snadno se mohou státi součástí zločineckých struktur.

 

Moderátor:

Pane ministře, máte představu, jak velký teď ten problém může být? Číselně, kolik lidí cizinců může být ohroženo tím, že přijdou o práci a stane se to, co vy popisujete?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Myslím, že je škoda, že projekt zelených karet nefunguje v České republice tak 4 roky, protože bychom byli ušetřeni té divočiny ohledně pracovních agentur a měli bychom také lidi na konkrétní místa jasně vzdělány. Já jsem přesvědčen o tom, že tak jak je to postaveno, tak je to postaveno dobře a věřím, že se mi podaří své kolegy přesvědčit o tom, abychom ten projekt rozšířili.

 

Moderátor:

Mně jde teď o to, jestli máte představu, kolik lidí může z řad cizinců přijít o práci?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Odhady říkají, že během prvního pololetí tohoto roku to může být až 70 tisíc cizinců ze třetích zemí a nikoliv tedy ze zemí Evropské unie a to číslo samo o sobě, myslím, že je dostatečným varováním pro to, abychom konali a myslím si, že jsme udělali dobře, že jsme nečekali až na rok 2009, ale celý ten projekt a všechny analýzy vlastně byly připravovány již v minulém roce.

 

Moderátor:

Jenom připomeňme, že my jsme ty lidi sem de facto pozvali a že jsme chtěli, aby tady u nás pracovali a teď se jich snažíme zbavit a to je věc, za kterou vás velmi často kritizují, protože se z toho jaksi vytratil lidský přístup k těm lidem.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já jsem odpovědný českým občanům a v tuhletu chvíli je jasné, že cizinec bez práce, bez peněz, bez znalosti jazyka, bez sociálního zázemí představuje velké riziko. V okamžiku, když poruší zákon, potom už je de facto pozdě a právě proto, aby to nebyla jenom ta tvrdá represe, proto je tady ta nabídka dobrovolných návratů a ta nabídka je skutečně postavena tak, že se vyplatí i českému daňovému poplatníkovi. Je přece lepší mít toho cizince dobrovolně doma, pro toho cizince je to také lepší, protože pokud neporuší zákon, není mu vystavena červená karta a v okamžiku kdy se ekonomická situace zlepší, může se vrátit zpět.

 

Moderátor:

To se musí rozhodnout sám. V každém případě máme tady teď konkrétní příklad jednoho konkrétního vietnamského občana, který díky tomu, že byl nemocen, nedokázal zprodukovat, zprocesovat nějaké povolení, které měl mít a vy jste teď trošku v boji se svým vládním kolegou Michaelem Kocábem, který se zasazuje za to, aby tomuhle konkrétnímu člověku bylo odpuštěno a mohl zůstat v České republice a vy říkáte ne, ne, ne, měl by jít.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Nemůžu také říkat nic jiného. Ten člověk opakovaně porušil zákon, nyní využil možnosti podání žaloby...

 

Moderátor:

Ale víte o tom?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

… A v rámci žaloby se rozhodne, zda pojede domů nebo bude moci zůstat v České republice. Já jinak konat nemohu, panu ministrovi jsem to také řekl jasně. A pro mě jednoznačně platí dodržovat zákon. Každý teď se může rozhodnout, kdyby neměli na výběr v podobě dobrovolných návratů, potom bych tomu rozuměl, ale tady má každý svobodné právo toho využít a k tomu já říkám - když toho nevyužijete, potom počítejte s přísným postihem. Od příštího měsíce plošné kontroly služby cizinecké policie a potom nucené návraty domů.

 

Moderátor:

Pane ministře, ale u tohoto konkrétního příkladu se dá prostě podívat na to tak, že ten člověk má nějaký svůj život, má nějaký svůj osobní příběh a že i ministr vnitra může říct: Hm, tak ten příběh stojí asi za zamyšlení a můžeme se na to podívat jinak. Nebo ne?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

V mnohých případech jsou to opravdu lidské tragédie, ale každý z nich se svobodně rozhodl, jestli bude riskovat nebo ne. Naše zákony mu dávaly garanci pouze jednoho roku oprávnění pobytu v České republice a pracovat a každý si musel uvědomit, že změní-li se situace, potom i on bude muset jet domů. Je to smutné, v leckterých případech je to tragédie, nicméně nemám pocit, že by je český stát jakýmkoli způsobem podvedl.

 

Moderátor:

My tady za chvilku máme primátorku Chomutova, kterou jsem avizoval a ta prosazuje velmi tvrdý postup proti neplatičům a hlavně při vymáhání jejich dluhů. Jak vy vidíte, co se děje v Chomutově, to co prosazuje primátorka Chomutova? Je to správné nebo není?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ten obecný koncept považuji za správný a v tomto má paní primátorka mou plnou podporu absolutně. Tady prostě není možné zavírat oči před tím, že jsou tady lidé, kteří parazitují na systému, jsou tady lidé, kteří se smějí těm, kteří chodí do práce, jsou sami doma a jenom pobírají dávky, nic nedělají, neposílají děti do škol a ještě mají pocit, že stát by se o ně měl starat. Já jsem pro to, aby se zvolil tento přísný postup a současně se jim řeklo: Nebudete posílat děti do školy, nebude platit své dluhy, potom počítejte s tím, že na vás nebudou ostatní lidé doplácet.

 

Moderátor:

Ivana Řápková asi teď nevěří svým uším, protože z vládních míst se jí za celý uplynulý týden dostávaly úplně přesně opačné reakce.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já nevím, co kdo říkal. Neumím posoudit ten přesný postup v případě exekutora okamžitě při vyplácení sociálních dávek, ale já jsem přesvědčen o tom, že lidé v okamžiku, když dluží, když nepracují, když neplní své povinnosti jako řádní občané, potom nemohou počítat s tím, že prostě budou takhle sedět, ležet, nic nedělat a čekat, až jim lidé, kteří pracují, budou platit jejich nicnedělání.

 

Moderátor:

Tak to byl Ivan Langer v Partii, díky, že jste tady s námi byl a vás čeká avizovaná a slíbená primátorka města Chomutov Ivana Řápková.

TV Prima, pořad Partie, 1. března 2009