Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Česká televize: Ivan Langer: Otázky Václava Moravce

[22.02.2009]

Ministerstvo vnitra, policie

Česká televize: Ivan Langer: Otázky Václava Moravce

Návraty cizinců, bezpečnost na fotbale, extremismus, bezpečnost na silnicích a další

Moderátor:

Začínáme aktuálně. Bez konfliktů se obešla sobotní zhruba 2hodinová akce hlídek tzv. ochranných sborů ultrapravicové dělnické strany v Postoloprtech na Lounsku. Její členové tvrdili, že přijeli monitorovat situaci ve městě, kde se podle nich vyhrocují problémy s nepřizpůsobivými občany, hlavně Romy. O zákazu Dělnické strany rozhoduje na návrh Ministerstva vnitra Nejvyšší správní soud. Vedení Dělnické strany dál opakuje: "Když nás zakážou, v činnosti budeme stejně pokračovat a nic se nezmění." Nejvyšší správní soud jednání odročil na 4. března, kdy rozhodne o zákazu Dělnické strany. Hlavními hosty dnešních Otázek jsou ministr vnitra ČR, místopředseda ODS Ivan Langer. Vítejte po čase v ČT. Hezký dobrý den.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Dobrý den přeji.

 

Moderátor:

A také předseda sněmovního bezpečnostního výboru František Bublan. Děkuji, že jste přijal mé pozvání.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Hezké poledne.

 

Moderátor:

Jak vážná jsou podle vás, pánové, rizika v souvislosti s onou ekonomickou krizí, s napětím ve společnosti, že bude vzrůstat, tudíž živná půda právě pro extremistické skupiny. Pane ministře.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já jsem přesvědčen o tom, že ta rizika tu existují. Právě proto jsme již v druhé polovině minulého roku provedli velmi detailní analýzu situace, právě pokud se týká zahraničních dělníků u nás a právě proto jsme také po novém roce nastartovali onen projekt pomoci, prevence, ale také represe, kde dominuje samotný projekt dobrovolných návratů. Obávám se velmi a myslím důvodně, že ve ztížené sociální, ekonomické situaci by se právě cizinecká karta mohla stát velmi silným nástrojem v rukou extremistů, kteří by je zneužívali pro získávání publicity, popularity a svým příznivců.

 

Moderátor:

Bezpečnostní složky ČR, tedy Vás jako ministra vnitra i vládu obecně upozorňují, že to riziko je teď vysoké?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To riziko nepochybně existuje a má několik úrovní. To prvotní je fakt, že může dojít k situaci, kdy vedle sebe dvě skupiny - čeští občané a cizinci, jedni nemají práci, druzí mají práci. To samo o sobě je možný zdroj střetu. Druhou úrovní je fakt - cizinec bez práce, bez znalosti jazyka, bez sociálního zázemí snadno oběť pro organizovaný zločin, resp. i on jako pachatel trestné činnosti. Když toto dáte dohromady, tak nepochybně z toho vyplývá velká míra rizika a nutnost včas tomu předejít.

 

Moderátor:

Nárůst extremismu, jak je možné proti němu z hlediska bezpečnostních složek, pane předsedo, postupovat?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Postup není jednoduchý a musí být veden v několika rovinách. Především je zapotřebí zlepšit i práci policie. Tady bohužel musím konstatovat, že to extremistické oddělení, co dělalo tuto problematiku, tak je redukováno a jejich činnost nemá příliš dobré výsledky. Je třeba do toho zapojit třeba i vnitřní zpravodajskou službu a skutečně monitorovat a hledat podklady pro to, aby třeba taková Dělnická strana mohla být bez problémů zakázána. My vždycky narážíme na to, že oni řeknou: "My jsme politická strana, my máme svoji legitimitu" a snaží se chovat tak, aby neporušovali zákon, přitom je možné z jejich internetových stránek a z jiných projevů skutečně nalézt důkazy, že jsou to extremisté, že porušují listinu základních práv a svobod, že lze najít něco, na základě čeho by tato strana mohla být lehce zakázána.

 

Moderátor:

Chápu-li správně Vaše slova, tak jste jako šéf bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny znepokojen tím, že naopak je oslabována činnost onoho policejního odboru, který se extremismu věnuje?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Hlavně to chce jednat rychle, protože oni těmito akcemi se docela lehce zviditelňují, oni se dostanou do televize bez nějakých větších problémů a takto získávají možná i popularitu.

 

Moderátor:

Vy máte konkrétní informace, když tady Ivan Langer by potvrdil tu informaci, že tady dochází k útlumu onoho oddělení, které se věnuje extremismu.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Dříve toto oddělení bylo pod policejním prezidiem, teď je stalo součástí ÚOOZ a ÚOOZ je trošku v takovém rozkladu, tam vím, že honě lidí odešlo a že ta činnost je velmi slabá.

 

Moderátor:

Pane ministře.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já v žádném případě souhlasit nemohu. Naopak, boj proti extremismu je jednou ze základních priorit nejen mě osobně jako ministra vnitra, ale také policie. Jsem přesvědčen, že jak policejní složky, tak také zpravodajské služby, a teď musím jmenovat BIS, spolu spolupracují velmi těsně a to, že se tímto problémem zabývá specializovaný odbor ÚOOZ je podle mě zcela v pořádku a tady musím říci, že není vůbec pravdou, já vím, že je to znovu a znovu opakováno od kolegů z opozice, že ten útvar je v rozkladu a apod. Naprostý opak je pravdou.

 

Moderátor:

Kolik lidí pracuje v boji proti extremismu v těch policejních složkách?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já Vám neřeknu teď jednotlivá čísla, ale to se netýká jen ÚOOZ, to se týká také služby kriminální policie a vyšetřování obecně, BIS. Já bych uvítal, kdyby kolegové z výboru pro bezpečnost projevili zájem, navštívili ten útvar, setkali se s jeho příslušníky, seznámili se s tím stavem, který tam je, abychom předcházeli šíření takovýchto mýtů.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

To my určitě uděláme. Máme v plánu tady toto.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Budete vítání.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Pane ministře, škoda, že neznáte ta čísla. To jsou jednotky těch lidí, kteří pracují na této tématice a je to škoda, protože je to silné téma. Ostatní země EU jsou na to dalece silněji zaměřeni a chápu, že nejenom v době krize, ale i v době, kdy Evropa prožívá takovou určitou migrační vlnu, tak je zapotřebí, aby tento odbor pracoval velmi kvalitně, aby se tomu věnovalo hodně lidí, aby se předcházelo těmto věcem. Takže pokud budeme řešit až už nastalou situaci, tak už je pozdě. My tomu musíme skutečně předcházet.

 

Moderátor:

Když mi nechcete, pane ministře, říct čísla, ta jednotlivá čísla, můžete aspoň říct, zda dojde k posílení odborů, které se věnují právě problematice extremismu?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Nedomnívám se, že bychom měli něco v tuto chvíli posilovat. Na co chci upozornit, že policie má, a právě proto hovořím o tom, že to je priorita a že pracujeme podle předem připravených kroků, k dispozici nové oprávnění právě od nového roku v souvislosti s reformou policie a novým zákonem o policii. To je oprávnění, které umožní policii vstupovat i do prostor, kam dříve nemohla, a které byly v minulosti právě tím místem, kde se náckové potkávali pod rouškou různých oslav apod. Myslím si, že toto je velmi silný nástroj, který policie k dispozici má. Jsem také přesvědčen o tom, že se nám daří ta spolupráce, že jsme jasně řekli, že to je priorita a nic takového zde trpět nebudeme a právě proto také na můj návrh vláda podala návrh na zrušení dělnické strany. Myslím si, že jasnější signál o tom, že myslíme boj s extremismem vážně, neumím dát.

 

Moderátor:

Pokud byste pane předsedo Vy byl ministrem vnitra, kterým jsme býval než Ivan Langer Vás v této funkci vystřídal. Vedení dělnické strany říká jasně, pokud 4. března Nejvyšší správní soud rozhodne o zákazu Dělnické strany, my se tomu nepřizpůsobíme, naše činnost bude dál pokračovat. Jak byste to pak řešil, jako ministr vnitra, pokud k takovému kroku dojde?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tak oni mohou pokračovat v té politické činnosti zase pod jinou hlavičkou, jinou šanci nemají. V tom případě, protože politická strana musí být zase schválena Ministerstvem vnitra, tak bych velmi důsledně dbal na to, aby se zjistilo, zda tytéž osoby, co byly v Dělnické straně, zase nezakládaly novou stranu, zda tam není nějaká propojenost a to by byl důvod, aby ta strana nebyla uznána.

 

Moderátor:

To znamená přísnější, chápu-li správně Vaše slova, postup při registraci té strany, která může být pokračovatelkou případně zakázané Dělnické strany.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Pokud tam nastrčí nějaké jiné osoby, a zase tam budou stejné projevy, tak opět zakázat. Jiná cesta není.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Obecně ten problém má opět dvě roviny. První je individuální postih těch lidí za protiprávní jednání a vzpomeňte, že v minulém roce již padly odsuzující rozsudky pro některé z těch představitelů právě těch extremistických stran. To je první. Druhá je ta institucionální a tady platí, co zaznělo. Skutečně v okamžiku, kdy Nejvyšší správní soud vyhoví tomu návrhu, zruší, tak ti lidé se mohou rozpustit, přestrukturovat a znovu zaregistrovat pod jinou hlavičkou. A tady já osobně se třeba dostávám do velmi složité situace úplně stejně, jako při tom podávání návrhu na zrušení. Protože svobodná politická soutěž, nebo svobodná soutěž politických stran je základ demokratického parlamentního systému. Tady musím vážit velmi pečlivě na lékárnických vahách, protože ta míra subjektivity musí být skutečně minimální. Jednou tam sedí Langer a nelíbí se mu ten, pak si tam sedne Bublan, a u Bublana bych se nebál, ale sedne si tam někdo jiný a bude mít úplně jiné priority, bude ohýbat ten zákon a dostaneme se do vášnivých debat, zda jsme demokratickou zemí či nikoli. Já mohu říci, že nepochybně budeme věnovat té registraci, pokud k ní dojde velkou pozornost, ale ti lidé nejsou úplně hloupí. Oni dobře ví, jak se pohybovat jako hadi ve spleti těch paragrafů tak, aby nenarazili a aby mohli dál konat to, co konají.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tuto zkušenost mám stejnou. Oni mají za sebou velmi kvalitní právníky a dovedou se v tom skutečně pohybovat jak ryba ve vodě. Ale možná ještě jedno hledisko by stálo za to dát do pozornosti, a to je,a by tito lidé neměli živnou půdu pro ty svoje myšlenky. Tzn. Je to trošku problém celé naší společnosti. Pokud my budeme v nějakém sociálním nesmíru nebo v nějakém stavu, kdy lidé budou nespokojeni, kdy bude vzrůstat počet lidí, kteří budou naříkat na to, že je utiskuje romská komunita, že jim cizinci berou práci atd. To je ta živná půda pro to,a by tito extremisté, ty jejich myšlenky byly slyšeny a získávali sympatie. To samé se stalo v Německu v 30. letech.

 

Moderátor:

K čemuž se dostaneme v druhém tématu. Poslední otázka na Vás, pane ministře. Ta se týká toho, že Vy máte na stole jako ministr vnitra návrh oné senátní komise na přezkum ústavnosti a zákonnosti fungování jiné politické strany, té politické strany, která je v Poslanecké sněmovně, tedy KSČM. Komisi vedl senátor Jaromír Štětina. Jak vaše ministerstvo pokročilo v prověřování těch podkladů senátní komise a kdy dáte návrh na vládu, jak se vypořádat s tím usnesením Senátu?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Jedna věc je, co se mi nelíbí jako politikovi a občanovi. Druhá věc, co mohu dělat a musím dělat a mám dělat jako ministr vnitra. Jasně jsem řekl, že pro mne není rozdíl mezi tzv. levým nebo pravým extremismem. Pro mě to je stejný extrém, bez ohledu na to, jakou má barvu. Myslím si, že vyváženost toho přístupu, který tady deklaruji, jsem prokázal již návrhem na zrušení, resp. Zrušením Komunistického svazu mládeže, který byl soudem potvrzen. Dalším důkazem je návrh na zrušení Dělnické strany. V případe KSČM budeme postupovat opět standardně.

 

Moderátor:

Jak daleko jste v prověřování, zněla otázka.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

My jsme shromáždili ty podklady. To je takovýto balík dokumentů, který je k dispozici. Vyžádáme si soudně-znalecké posudky expertů v oblasti politologie, extremismu a teprve na základě těchto stanovisek uděláme svůj vlastní závěr, zda je ten návrh zralý k podání či nikoliv.

 

Moderátor:

Kdy by mohl být hotov?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ale teď se vracíme zpět, protože koneckonců, co to vyřeší?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já si myslím, že to nic nevyřeší.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

I kdybychom podali návrh na zrušení KSČM, jakkoli bych si to třeba individuálně přál, výsledkem může být, když soud toto potvrdí a vyhoví tomu, že vznikne Dělnická strana práce a ti samí lidé, kteří byli v KSČM přestoupí někam jinam a bude ten proces nekonečný. Já oproti tomu jsme zastáncem důsledné prevence, tedy souhlasím s tím, co říkal pan kolega Bublan a i já mám za úkol řešit extremismus a říkám: "Bez těch, kteří si neuvědomí, že je normální pracovat, že není normální žít ze sociálních dávek, že není normální posílat děti do školy, bez takového uvědomění toho, co je na prvopočátku, se nikam dál nedostaneme."

 

Moderátor:

Jak byste se vypořádal s tím senátním návrhem Vy, Františku Bublane?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Nechal bych to prozkoumat jestli je to relevantní nebo nikoliv. Ale já se obávám, že v případě KSČM, je to parlamentní strana, má za sebou docela velký počet voličů, že by to mělo opačný účinek. Že by ještě více získala na popularitě.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To už jsou takové ty politologicko-politické úvahy. Já musím postupovat striktně podle zákona.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Navíc, když si vemete jejich stanovy atd., těžko tam najdete něco, co by bylo v rozporu se zákonem. Pouze ta minulost.

 

Moderátor:

Kdy budou hotové ty posudky?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Nevím. Já tomu chci věnovat velmi velkou pečlivost a v tuto chvíli kvalita toho stanoviska je důležitější, než samotná rychlost. Také se k tomu nemohu více vyjadřovat, protože jsem účastník toho případného řízení a cokoliv bych řekl teď dopředu, tak by mohlo být použito buď v můj prospěch nebo neprospěch. Spíše tedy v neprospěch.

 

Moderátor:

Jako levná pracovní síla se hodili, teď jsou na obtíž. Řeč je o cizincích. Některé jejich příběhy jsou otřesné. Pokud by však v jejich kůži byli našinci v zahraničí, možná by se veřejnost na jejich osudy dívala jinak. Asi nejznámější je příběh 26letého Vietnamce Le Kim Thanha. Už loni v říjnu rozhodla cizinecká policie o jeho vyhoštění. Důvod? Jeho pracovní povolení nabylo platnosti až 3 týdny po jeho nástupu do práce. Protože 26letý Vietnamec neodjel, následovalo další rozhodnutí o vyhoštění. Tentokrát na 5 let. Jsou však i další příběhy, ne tak otřesné. Jde o osudy cizinců, kteří v ČR žili legálně, přišli o práci a teď se vracejí do své vlasti. Umožňuje jim to vládní program nazvaný Dobrovolný návrat.

 

Autor:

V pondělí vyplnil Enkh Bold v Plzni potřebné formuláře. Ve čtvrtek se sbalnými kufry dostal letenku domů. Společně s dalšími 15 krajany tak udělal tlustou čáru za neveselým českým pobytem

 

Enkh Bold, dělník z Mongolska, 19.2.2009:

Ztratil jsem cestovní doklady. Situace s prací je tady hrozně těžká.

 

Neuveden:

Troufám si tvrdit, že to berou jako úlevu.

 

Autor:

Propuštění cizinci mohou od pondělí zažádat v rámci projektu Dobrovolných návratů o bezplatnou letenku do své vlasti a také o příspěvek 500 eur, což je v přepočtu zhruba 14,5 tis. Kč. Příspěvek cizinci dostanou po odbavení na letišti. Stát chce touto akcí zabránit tomu, aby se nezaměstnaní cizinci dostali do ilegality. Hrozil by pak prý nárůst kriminality a také organizovaného zločinu. Denně formuláře o dobrovolném návratu po celé ČR vyplní na 50 cizinců bez práce.

 

Tomáš Haišman, ředitel odboru azylově a migrační politiky:

Je to něco kolem 220 lidí, kteří jsou zaregistrovaní v dominance občanů Mongolska, malé skupinky Uzbeků, Indonésanů a Ukrajinců.

 

Autor:

První fáze má trvat 8 měsíců. Využít ji můžou 2 tis. cizinců. Podmínkou je, že žadatel musí prokázat nedostatek peněz. Vláda počítá s náklady ve výši bezmála 61 mil. Kč. Největší zájem je na Plzeňsku. Přesto mnozí cizinci zatím vyčkávají.

 

Klára Zachová, poradna pro cizince, Plzeň, 19.2.2009:

Ti lidé sedí a čekají a doufají, že nějaká ta práce bude, akorát ten termín kdy se neustále posouvá dál.

 

IvanLanger /ODS/, ministr vnitra, místopředseda strany, 19.2.2009:

Za měsíc startuje projekt plošných kontrol služby cizinecké policie po území celé ČR.

 

Autor:

I cizinci s propadlými vízy ale mají naději. V cestě domů jim může pomoci program financovaný z Bruselu. Jen během prvního měsíce letošního roku ho využily na 2 desítky cizinců žijících v ČR nelegálně.

 

Lucie Sládková, řed. Pražské pobočky Mezinárodní organizace pro migraci:

Během těch tří let už odcestovaly stovky. Letos máme na 100 lidí peníze.

 

Autor:

Pokud mezi cizinci bude zájem, chce Mezinárodní organizace pro migraci požádat o další peníze a stejně uvažuje i ministr vnitra o vládním projektu.

 

Moderátor:

Ministr pro lidská práva a menšiny za SZ Michael Kocáb ale dává najevo, že by úředníci měli přistupovat citlivě k zahraničním pracovníkům, kteří v ČR kvůli globální ekonomické recesi přišli o práci. Tentokrát začneme u Vás, pane předsedo Bublane. Vy považujete ten postup vlády v tom prvním týdnu jeho fungování za dostatečně citlivý?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Způsob řešení odchodu cizinců, kteří zde u nás pracovali pomoci letenek a těch bonusů 500 euro samozřejmě není špatný, ale já se obávám, že nebude plně využit. Že Mongolové, Uzbeci, možná část Ukrajinců, že využije tento způsob.

 

Moderátor:

Kdybych Vám namítl, že ta čísla za ten první týden, apropo, kolik je podaných žádostí, pane ministře?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Za první týden je to 270 cizinců a odcestovalo jich 56 k dnešnímu dni.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Ale zase máme číslo o tom, kolik cizinců přijde do března o práci a mluví se o 12-15 tis. tady ty stovky, možná 2 tis. lidí, kteří to využijí je skutečně málo. My se musíme ptát, jak je to možné, že to nastalo, že tito lidé najednou zde jsou bez prostředků, bez práce, bez ubytování a že se potulují někde na Plzeňsku po lesích apod. A týká se to především Vietnamců, kterých skutečně k nám přišlo velmi mnoho., já zde mám čísla o tom, že v minulém roce 22 tis. Vietnamců k nám přišlo, z toho 16 tis. dostalo vízum pro podnikání. Což mě teda docela zaráží, protože většina těch Vietnamců nepodniká. On i se zde nechávají zaměstnat, ale mají podnikatelské vízum, to je nějak časově omezeno třeba ještě na další roky a oni vlastně na toto podnikatelské vízum zde mohou pobývat, budou si hledat práci. Ta práce samozřejmě nebude a tady se obávám toho, že skutečně hodně těchto lidí skončí u toho organizovaného zločinu, skončí ve výrovnách pervitinu nebo marihuany apod. A nebo se dostane do prostoru EU a budeme mít zase problém s těmi okolními státy. Spíš ta otázka by teď zněla, jak to řešit, ale také, co tomu předcházelo a jak řešit to, aby do budoucna toto nenastalo.

 

Moderátor:

Dovolíte-li, co tomu předcházelo a zvyšování např. vietnamské komunity v ČR, k tomu se dostaneme záhy. Pane ministře, 2 tis. míst je zatím vyhrazeno v tom vládním plánu pro návraty cizinců, návraty domů, jak označujete ten projekt. V případě, že to během prvního týdne využilo k podání žádosti 270 cizinců, jak říkáte poslední data. Počítáte s tím, že množství těch cizinců bude i v těch dalších týdnech takto vysoké a co s tím budete dělat, až se Vám naplní kvóta 2 tis.?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Celý projekt dobrovolných návratů zapadá do celkové koncepce, kterou jsme si stanovili v závěru minulého roku, kdy jsme řekli, za prvé musíme mít možnost ty lidi najít a pomoct jim, protože mnozí cizinci, kteří se ocitnou bez práce, neznají jazyk, nemají sociální vazby, nemají peníze, nemají mnohdy kde bydlet. To je první fáze. Tady spolupracujeme velmi těsně s nevládními organizacemi. Druhá je prevence a tady je právě ten systém dobrovolných návratů a teprve potom přichází ona represe. Dobrovolné návraty jsme vytvořili proto, protože se to vyplatí. Vyplatí se to nejen těm cizincům, ale vyplatí se to také českým občanům.

 

Moderátor:

Promiňte, to víme. Teď se ptám, až se naplní kvóta 2 tis., co dál?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já jsem ale považoval za důležité to říct, že to je projekt, který se vyplatí českým občanům stejně jako cizincům. Pokud se ukáže, že zájem je větší než je ta původně stanovená kapacita 2 tis. osob, půjdu na vládu a budu přesvědčovat své kolegy, že se vyplatí rozšířit ten projekt neboť veškeré finanční náklady jsou podstatně nižší, než bychom museli jít cestou nucených návratů, že bezpečnostní rizika, která tímto minimalizujeme nebo omezujeme jsou tou další přidanou hodnotou.

 

Moderátor:

Na ministerstvu vnitra tedy seženete další peníze, pokud se nemýlím, ta první pilotní část stojí 60 mil., je to tak?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano, na tu první část jsme vyčlenili částku 60 mil. Kč a ukáže-li se, že ten zájem je vyšší a našim zájmem je, aby byl vyšší. Našim zájmem je, aby se ti lidé vrátili do země původu bez škraloupu, aby tudíž v okamžiku, kdy to ekonomická situace v ČR dovolí, se mohli bezproblémově vrátit zpátky. To je ten rozdíl mezi nucenými návraty. To je ta třetí fáze. V okamžiku, kdy nastartuje projekt plošné kontroly službou cizinecké policie a zjistíme, že se zde nachází cizinec, který porušuje zákon, bude postižen, bude nuceně odeslán domů a bude mít vystavenou červenou kartu.

 

Moderátor:

Bude-li ten projekt pokračovat, tak jste ochoten, bude-li úspěšný, garantovat dalších 2 tis. cizinců, tzn. v podobném rozsahu.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Garantovat to nemohu, ale učiním všechno proto, abych přesvědčil kolegy ve vládě, že ten projekt má smysl, aby pokračoval, že stojí za to ho rozšířit, protože se to vyplatí. Omezujeme ona bezpečnostní rizika, o které se zde zmínil pan kolega Bublan a ty celkové finanční náklady pro daňového poplatníka jsou nepochybně nižší v případě dobrovolných návratů, než v případě nucených návratů.

 

Moderátor:

V rozpočtu ministerstva vnitra na to máte, na pokračování projektu, peníze?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tato část projektu je kryta z vládní rozpočtové rezervy a já se budu snažit přesvědčit vládu a ministra financí, že by měl ten projekt být dále financován touto cestou.

 

Moderátor:

Pokud se, pane předsedo, podíváme na řešení následků, nikoli příčinu, to je asi pravděpodobně, to jsou ty návraty domů, ale řešení té příčiny. Máte jako šéf sněmovního bezpečnostního výboru k dispozici nějaké informace, že byly porušovány zákony např. těmi agenturami díky nimž sem část cizinců přijela, nebo kvůli nimž sem část cizinců přijela a teď zůstávají napospas a řeší se jim právě ona agenda dobrovolnými návraty?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Ještě k tomu,c o říkal pan ministr. Já trošičku bohužel vnímám jako takový marketingový tah vůči občanům, že teda 2 tis. lidí dostaneme mimo republiku. Ono nám to zase tak moc nepomůže. Ten problém tady zůstane v dalších tisících, možná desetitisících jiných cizinců, kteří ještě zde budou a budou si někde shánět práci, budou pracovat načerno a pod. Teďka k těm příčinám. Samozřejmě je to o tom, a už se o tom mluví dlouho, už se o tom píšou dlouhé novinové články, že třeba na našem velvyslanectví v Hanoji, že je určitý problém s vydáváním víz, že se tam betou úplatky, že se do toho vtahují, nikoliv naše, ale zprostředkovatelské vietnamské skupiny, které vybírají úplatky. V tom je také příčina, že ti Vietnamci nechtějí od nás. Jim těch 500 euro nestačí. Oni vynaložili na to, aby se sem dostali říká se 3-10 tis. dolarů, na ty úplatky a všelijaké poplatky, aby vůbec sem k nám mohli přijet. Takže oni se zadlužili, oni se domů ani vrátit nemohou, protože mají velké dluhy a těch 500 euro jim skutečně nepomůže a my jim to nemůžeme proplatit tady takovéhle částky. Tady nastává trošku problém a já se bojím toho, že zvláště u té vietnamské komunity k tomu nedojde. Možná bychom měli hledat nějakou jinou cestu...

 

Moderátor:

Jakou tedy navrhujete Vy, pane předsedo?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Dalo by se uvažovat o tom, že by třeba část z nich vykonávala veřejné práce, aby si na to vydělali, na tu cestu domů. Část z nich by mohla posílit naše učňovské školství, protože máme nedostatek učňů. Pokud by zde chtěli zůstat, nebo být nějaký čas, mohli by se tady vyučit, protože většinou jsou to lidé, kteří nejsou ničím vyučeni, nic neumí, neumí česky apod. Vtáhnout je do nějakých programů. Neříkám, že toto je samospasitelné, tak jako nejsou samospasitelné ty dobrovolné návraty, ale hledat těch možností víc, abychom nějaká řešení našli pro větší množinu lidí.

 

Moderátor:

Pane ministře.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Vrátí se domů. A to buď dobrovolně nebo nedobrovolně. Mají díky tomu projektu a jeho vyváženosti šanci na výběr. Pokud se vrátí dobrovolně nebo v okamžiku, kdy se dostanou do střetu se zákonem, vrátí se, nebo budou vráceni nedobrovolně.

 

Moderátor:

Ale ta námitka, že se do ČR dostali i kvůli korupci českých státních úředníků na velvyslanectví ve Vietnamu, tedy v Hanoji.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já si nedělám iluzi, že vše, co tam probíhalo, možná probíhá, je v pořádku. Ale nezapomeňme na jednu důležitou věc. Ten člověk, který získá povolení k pobytu za účelem práce má garantován jeden jediný rok. Nic víc garantováno nemá. Ano, řada z nich se zadlužila a já jsem udělal jednoduchý výpočet, jestliže ten dluh je někde kolem 6 tis. dolarů v průměru, 120 tis. Kč. On tady má povolení pracovat pouze jeden rok. Nic víc. A vstupuje do velkého osobního rizika. My v okamžiku, kdy se dostane do tragické situace nabízíme pomoc. Co mě tedy úplně hýbe žlučí, je fakt, že ti, kteří na tom vydělali obrovské peníze, to jsou právě ty zprostředkovatelské agentury, se nyní odtahují do toho a součástí celého opatření...

 

Moderátor:

Ale neměl jste tím začít? Neměl jste tím jako ministr vnitra začít?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já tímhle tím nemůžu začít. Já musím začít řešením situace, kdy tady máme cizince a ono jich bude v tomto pololetí zhruba až 70 tis. bez práce. Tzn. My je musíme najít, musíme jim pomoct, nabídnout jim dobrovolné řešení a říci: "Nevyužijete-li dobrovolného řešení, bude nucené řešení." Současně s tím musíme zabránit tomu, aby sem přicházeli další, proto omezení vydávání víz a poslední je důkladný a důsledný postih zaměstnavatelských agentur.

 

Moderátor:

Nemělo toto už přijít, pane ministře, ale dřív? Za prvé, Vy si myslíte, že!

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Mělo, nemělo! Já bych mohl úplně stejně argumentovat tím, nemělo náhodou dávno před tím, než jsme udělali zČeské republiky montovnu pro levnou pracovní sílu, předcházet hlubší zamyšlení a říct, jestli budeme podporovat ne montovny, ale práce a firmy svyšší přidanou hodnotou. Nemá smysl se tímhle tím zabývat. Ano, problém byl víza a zaměstnavatelské, nebo zprostředkovatelské agentury. A já Vám garantuji, že do konce tohoto měsíce se dočkáte velmi zajímavých čísel, protože jsme se dohodli, ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí. ministerstvo vnitra má nové oprávnění dávat souhlas kudělením licence ktakovémuto podnikání. Že po nich prostě půjdeme a už po nich jdeme.

 

Moderátor:

To znamená, že se sníží počet agentur, protože máte informace, že překračují zákony této země.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Opět. Já se nemůžu takhle vyjádřit předem. Ale co mohu tady jasně říci, že nastává období nejen tedy důsledné kontroly ze strany služby Cizinecké policie kvůli plnění pobytových podmínek pro cizince, ale nastává také období důsledné kontroly činností těch zprostředkovatelských agentur.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Oni možná nepřekračují zákony této země. Možná zneužívají toho, že ta legislativa není dokonalá, jo. Protože jak je možné, že u nás 2000 těchto pracovních Agentur si docela dobře žilo a měly ztoho, jak se říká velký džob.

 

Moderátor:

Pak jste ale vy ve Sněmovně všichni napříč politickými stranami to mohli zpřísnit.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

To chce změnu, ta samozřejmě se naskýtá až nyní. Ale problém je vtom, že ta Agentura, když toho pracovníka získá, tak jednak si vybere asi od něho nějaké peníze a potom dostává od toho zaměstnavatele, já nevím, do Škodovky, nebo od někoho jiného, dostává tříměsíční platy. Za to, že jim toho pracovníka přinesli. On tam pracuje třeba rok, potom ho zase jakoby prodají někam jinam. Takže my už dneska můžeme mluvit i o takovém jaksi obchodování slidmi, nebo obchodování spracovní silou. A teďka vBruselu bude zahájena výstava Czech made, která nato upozorňuje, že skutečně jsme malinko, nebo možná i hodně zneužívali těchto cizinců a že jsme tady nepostupovali správně.

 

Moderátor:

Ještě promiňte, pane předsedo! Jste tedy schopni se dohodnout svládou na zpřísnění zákona o fungování těchto Agentur?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Zcela určitě jsme schopni se dohodnout. Já teda pokud možná vystřídáme pana ministra Langera na Vnitru, tak přijdeme sjednou věcí a to bude zřízení imigračního úřadu. Kde se spojí činnost Cizinecké policie, spojí se tam činnost Odborů pro migraci a azyl, kde se do toho vtáhnou ještě nevládní organizace, aby, kde tento úřad nebude působit jenom na našem území, ale bude působit i vtěch klíčových zemích jako je Vietnam, Mongolsko a další. Aby se tomu dal nějaký řád, aby tady byl jednotný potup, abychom se trošku více začlenili do EU, protože tady zase to není jenom problém naší země samotné, ale teď musíme postupovat jednotně sostatními zeměmi EU. Myslím si, že nám to chybí, hodně západních zemí tento úřad má a funguje to celkem bez problémů.

 

Moderátor:

Pane ministře, tady jen doplním Františka Bublana, že i Evropská komise navrhuje utvoření nové unijní instituce, konkrétně Evropského podpůrného Úřadu pro otázky azylu. Vy si počkáte na to, až František Bublan, vpřípadě, že bude vaším nástupce, že vytvoří takový úřad?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Jé, to bychom se načekali.

 

Moderátor:

Vy je vytvoříte?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Dvě poznámky! Zaprvé, individuální odpovědnost, individuální riziko každého cizince. Já jsem to znovu tady říkal. Má garantovaný maximální pobyt jednoho roku. Jestliže dluží 120 tisíc korun za zprostředkování, to znamená, musí měsíčně splatit 10 tisíc, 5 tisíc korun životní náklady. To je - 15 tisíc korun musí vydělat, aby měl nic. A když si to dáte dohromady, tak zjistíte, že samotné ty sny a vize a očekávání byly prostě nereálné. Mně je líto těch lidí, ale oni nesou svá rizika a já mám za povinnost minimalizovat rizika pro české občany. To je zaprvé. Za druhé institucionální ukotvení. Vsouvislosti sreformou policie již byla, tam byla provedena restruktualizace služby Cizinecké policie, za prvé, zohledu ochrany vnějších hranic vsouvislosti se vstupem do schengenského prostoru. A změnila se také její působnost, kdy byla odňata část agendy, která se týkala kontroly trvalých pobytů a to vše zaštiťuje ministerstvo vnitra. Cizinecká policie má teď za úkol kontrolovat pobyty a podle mě by měla existovat cizinecká policie jakoby malý profesionální útvar, který hlídá vnější hranici, to jsou ty vzdušné a ten zbytek je de facto standardní, klasická každodenní hlídková služba se zaměřením na pobyty. Nevěřím vnové instituce, nevěřím vnové úřady.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Ta by nebyla úplně nová, to by se pouze zdržely ty dočasné, které touto problematikou zabývají. Ale ktěm nereálným snům. To je o tom, že jim nikdo těmto lidem nikdo nedá ty správné informace. Proto chci, aby tam byly nějaké naše vztyčné kanceláře, aby tam byl někdo, kdo jim řekne, chcete u nás pracovat za těchto a těchto podmínek, tolik si vyděláte. To jim nikdo neřekne, to jim řeknou pouze ty Agentury a ti jim řeknou zkreslené informace, aby na tom vydělali.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Můžu být trošku cynický? Omlouvám se za to, ale budu! Myslím si, že nejlepším nositelem těch informací zemí původu jsou ti lidé, kteří využijí projektu dobrovolných návratů, vrátí se domů a řeknou: "V Česku, tam je to špatný, tam nejezděte." A to, co Vám tady říkají, není pravda.

 

Moderátor:

Pane ministře, já se teď zastavím u konkrétního příběhu 26letého Vietnamce Le Kim Thanha. Jeho právní zástupce podává vpondělí kvůli vyhoštění Thanha zČeska, stížnost kÚstavnímu soudu. Neziskové organizace tvrdí, že pochybil zaměstnavatel a že vyhoštění cizince, tedy Vietnamce je nepřiměřené a tvrdé vzákonu. Cizinecká policie by podle nich měla celý případ znovu přezkoumat. Ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb vté souvislosti volá po citlivém přístupu kcizincům a vrozhovoru pro ČTK z11. února dodal, cituji.

 

Michael Kocáb:

"Česká společnost by měla být velkorysá a ohleduplná, jednou bude opět cizí pracovníky potřebovat. Případ šestadvacetiletého pana Thanha může ukázat, zda dokáže český stát a jeho instituce citlivě a správně posuzovat případy cizinců, kteří nyní přicházejí o práci."

 

Moderátor:

Konstatoval vrozhovoru pro ČTK ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb. Na kolik, když tedy říkáte, že je Vám jich líto, na kolik tento konkrétní příběh, který se asi dostane kÚstavnímu soudu vpondělí, jasně ukazuje, že vaši podřízení, respektive Policie, státní úřady, nepřistupují citlivě ktomu případu?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já jsem si nechal předložit velmi podrobnou informaci ktomuto případu a tady platí to, co jsem říkal. Já lidsky můžu mít a mám pochopení pro tu tragédii, ke které došlo. Ten člověk sem přijel svelkým očekáváním, že si zlepší svoji životní úroveň. Nicméně, dostal se do rozporu se zákonem. Cizinecká policie pracovala přesně, tak jak měla, správní řízení, konstatování porušení zákona, rozhodnutí o vyhoštění. Následně při další kontrole bylo zjištěno, a uložená pokuta tomu zaměstnavateli. Následně při kontrole bylo zjištěno, že ten dotyčný člověk nevycestoval, byla uložena nová sankce. Oproti svým kolegům, kteří podali žalobu, což je opravný prostředek, který má odkladný účinek. On tak neučinil.

 

Moderátor:

On to nestihl ze zdravotních důvodů. Jak jsem se já díval.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

A tam se informace různí. A tam se informace různí!

 

Moderátor:

Jaké informace máte vy?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Jedni říkají, že byl tak vážně nemocen, že skutečně nemohl. Druzí říkají, no, asi tak vážně nemocen nebyl, když jel zmísta, kde bydlel až do Prahy si napsat neschopenku. Nevím. Nechci to posuzovat a nemohu posuzovat, protože vté věci probíhá správní řízení.

 

Moderátor:

Vy do toho případu nevstoupíte jako ministr vnitra?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ne, nemůžu do toho vstoupit a nevstoupím! Nevstoupím vžádném případě. Ten případ teď se dostává do další fáze. Byl mu uložen další správní trest. Oproti tomu on může podat žalobu, která má odkladný účinek. Tu podal, takže bude rozhodovat Správní soud o tom, jestli má být vyhoštěn, či nikoliv.

 

Moderátor:

Vy se nebojíte, že Ústavní soud může prokázat, když se jeho právník obrací vpondělí na Ústavní soud, že české orgány postupovaly tvrdě?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak podle mě, by měl Ústavní soud a mohl rozhodovat teprve poté, až budou vyčerpány veškeré opravné prostředky, které český právní řád umožňuje. To znamená, to je to rozhodnutí o žalobě. A já velmi pečlivě budu sledovat posuzování Ústavního soudu. Nevylučuji, že může vindividuálních případech konstatovat to, či ono. Ale obecný princip, který říká, "Člověk, který se dostane do rozporu sčeským právním řádem, musí počítat se sankcí. Pokud je to konflikt spobytovými zákony, musí počítat stím, že pojede domů." A právě proto a vracím se zpátky ktěm dobrovolným návratům. Dobrovolné návraty jsou nabídkou, jak se vrátit domů bez konfliktu sčeským zákonem. Ti cizinci dostávají potvrzení o tom, že se účastnili projektu dobrovolných návratů spříslibem, že budou-li vbudoucnu žádat, budou mít jakési faver, nebo přednost při posuzování těch žádostí. Ti, kteří pojedou domů nuceně, budou mít červenou kartu na pět let a nedostanou se sem vůbec.

 

Moderátor:

František Bublan už několikrát vtěch uplynulých dnech a týdnech mluvil o tom, že mezi Ministerstvem vnitra a vietnamskou komunitou cítí zvláštní napětí a teď cituji vDeníku z18 února František Bublan řekl "Začalo to zelenými kartami, pokračovalo ozbrojeným zásahem na pražskou tržnici, připadá mi, že jsou Vietnamci vhledáčku policistů." Konec citátu. Vyložil jsem si to správně, že si myslíte, že Cizinecká policie přistupuje tvrdším postupem, nebo, je tvrdší vůči jedné skupině, vůči jednomu etniku, vůči Vietnamcům?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tak mám takový pocit, že ano a bohužel je to také založeno na tom, že Ministerstvo vnitra dalo seznam státu, odkud mohou lidé žádat o zelené karty. A když vtom seznamu vidíte Spojené státy, Austrálii a takové vyspělé země, tak se trošku člověk může usmát, protože odtud ti lidé knám za prací na zelenou kartu asi nepůjdou. Možná by šli na tu modrou někam do Spolkové republiky Německo. Ta zelená karta by byla účinným nástrojem právě pro ten Vietnam, pro to Mongolsko a podobné země. Protože tam by se dalo vybrat, co naše hospodářství potřebuje, kde jsou volná místa na Úřadu práce a na základě toho, by zrovna ti Vietnamci knám mohli, nebo také nemohli jezdit. Protože jak to pane ministře říkáte, že je to jejich osobní zodpovědnost. Ono to není tak, že by ten Vietnamec si tady dal prst na mapu a řekl, tak tady do Česka pojedu, tam si vydělám, že jo. To je na základě nějakých zkušeností, na základě toho, že ho někdo na to naláká. Dyť víte, že existuje mezi tou vietnamskou společností a naší hospodářskou komorou, existuje smlouva o získávání pracovníků ztěch minulých let zVietnamu. To znamená, že to bylo cíleně děláno, aby ti lidé sem přijeli. A teď najednou všichni dávají od toho ruce pryč a nikdo se za ně nechce nějakým způsobem zaručit. Takže my taky neseme trošku vinu na tom, že ti lidé tady jsou, že jsme je sem nalákali. My jsme je potřebovali, dyť kde by bylo stavebnictví bez Ukrajinců dneska? A budeme je zase potřebovat třeba za pět let. Takže, abychom tady vtom se chovali trošku opatrně a rozumě!

 

Moderátor:

Já teď navážu na vaše slova. Když jste mluvil o počtu cizinců, policejní statistiky ukazují, jak roste počet povolení kdlouhodobému, nebo trvalému pobytu vČesku. Tady je první graf, podívejme se na něj. Jak ostatně vidíte sami, počet povolení kdlouhodobému a trvalému pobytu cizinců vČesku se za posledních pět let téměř zdvojnásobil. Zatím, co vroce 2004, šlo o čtvrt milionů cizinců, loni už to bylo bez mála 440 tisíc. Jen pro úplnost, jde o legálně a oficiálně žijící cizince vČesku. Není bez zajímavosti, jak vypadá národnostní struktura vČesku legálně žijících cizinců. Opět graf. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci, kterých legálně žije vČesku víc než 131 tisíc. Druzí jsou Slováci, kterých je bez mála 80 tisíc. Vietnamci jsou třetí nejpočetnější skupinou a jejich počet se vČesku zvyšoval vuplynulých dvou letech nejrychleji, jak o tom ostatně mluvil i František Bublan. Zatím co vroce 2006, jich vČesku bylo zhruba 40 tisíc, loni už šlo o víc než 60 tisíc. Další skupinou jsou Rusové. Ještě jednou upozorňuji, že jde ale o čísla vycházející zpočtu povolení kdlouhodobému, nebo trvalému pobytu vČeské republice. Pane ministře, odhady nelegálně žijících cizinců, které máte teď kdispozici, jako Ministerstvo vnitra jsou jaké?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Je nesmírně těžké říci jakékoliv číslo. Protože, kdo může znát přesné číslo o počtu těch, kteří porušují zákon?

 

Moderátor:

Nejde o odhady, pane ministře!

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Neumím. Neumím odpovědět.

 

Moderátor:

Váš úřad nepracuje sžádnými odhady. Existuje tady 440 tisíc legálně žijících cizinců, tak jestli je tady stejný počet?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Náš úřad pracuje sanalýzami, které se týkají toho problému, který máme nyní a který říká, že vprůběhu tohoto pololetí může vČeské republice být více než 70 tisíc cizinců, kteří získali povolení kpobytu za účelem výkonu práce. A ti se ocitnou bez zaměstnání. A právě vůči této skupině, kterou považujeme za nejrizikovější, se obracíme a to tím sdělením, které sem zde říkal. Vyplatí se jet domů zpátky dobrovolně, než nedobrovolně.

 

Moderátor:

Když tady František Bublan mluvil o Vietnamcích, tak inspekce ministra vnitra vyšetřuje případ 43letého Vietnamce Hoang Song Lama, cizinec zemřel vlednu po policejním zásahu. Při něm utrpěl rozsáhlá zranění. Jen pro úplnost, policejní hlídku přivolala majitelka bytu vKernerově ulici vBrně a to 4. ledna. Žádala, aby Policie domluvila jejímu vietnamskému podnájemníkovi, který prý přechovával drogy, našly se u něj dvě psaníčka sheroinem. Cizinec utržil od policistů několik ran pěstí. Výsledkem byla zlomená žebra a natržená slezina. Pak byl umístěn do policejní cely. Cizinec si prý na potíže nestěžoval. Druhý den se jeho stav zhoršil. Muž při převozu do nemocnice zemřel. Není možné i na základě tohoto příběhu i na základě toho, co říkal František Bublan, jasně ukázat, že vřadách Policie roste xenofobie, nenávist vůči cizincům?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Není to možné. Není možné to takto paušalizovat. Ten příběh, který jste zmínil, je nepochybně tragický, ale platí, že se jím zabývala inspekce ministra vnitra. Ta navrhla obvinit, nebo obvinila tady ty policisty. Případ půjde před soud. A u soudu se ukáže, jak to ve skutečnosti proběhlo. Zda verze, kterou Vy říkáte, je verze pravdivá, nebo zda platí verze, která je prezentovány policisty.

 

Moderátor:

Co si myslíte o míře xenofobie v policii. Vy nevnímáte jako zásadní problém vČesku teda?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Nevnímám, opravdu nevnímám. A nemyslím si, že by se dalo říci, že problémem české policie je xenofobie. Je potřeba si uvědomit, že jsou to lidé, kteří se dnes a denně dostávají do stresových situací. Ve kterých mnohdy jde také o život. A naším cílem je, vrámci teď mimo jiné velké personální obměny vpolicii, je dostatečně odborně vybavit tak, aby zvládali. Mít tam policisty, kteří jsou psychicky natolik odolní, aby dokázali zvládnout ten stres, do kterého se dnes a denně dostávají. To, že vtak velkém sboru, který teď čítá přes 40 tisíc policistů, může dojít kindividuálnímu excesu, to je normální. Ale paušální konstatování vtom smyslu, že to je obecný problém policie, ten musím odmítnout.

 

Moderátor:

Vy to vnímáte jako individuální selhání, pane předsedo, nebo byste pochyboval o tom, co říká Ivan Langer. To znamená, že míra...

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já, když poslouchám pana ministra, tak si vzpomenu na to, když se nějaké podobné selhání stalo za mého působení na vnitru, tak jsem byl vyzíván krezignaci, takže. No je tomu tak. Ale samozřejmě, že ti lidé mohou nějakým způsobem selhat a nebo jsou jistě stresováni a podobně. Ale také trošku záleží na tom, jak ta hlava, ať už policejního sboru a nebo Ministerstva vnitra, jak se k těm cizincům chová, nebo jak působí, jo. Jestliže oni cítí, že je tady velký tlak na tu vietnamskou komunitu. Dost často se dělají různé razie vtržnicích. A to docela jako nevybíravým způsobem. Tak najednou do té Policie jaksi padá takové nějaké povědomí toho, tady můžeme, tady jako, tady je to povoleno. A já bohužel, stakovou tou větší benevolencí vté tvrdosti Policie vůči těmto komunitám, tak nějak cítím. Nemohu si pomoct a mám to trošku i jaksi dokladováno od některých nevládních organizací, které si naříkají, skutečně naříkají, na některé postupy Ministerstva vnitra a někdy to cítí jako docela velkou válku mezi Vámi a jimi.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tvrdost adůslednost neznamená nezákonnost a na tom si budu já trvat.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Jistě, ale že je to pouze na vybrané komunity. Není to jaksi obecně na cizince. Takže je tomu tak, no.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ne, já opravdu mohu garantovat, že postup tvrdý, razantní, nicméně férový a slušný postup policie vůči cizincům neznamená, že by byla nějak vyhraněna vůči příslušníkům jednoho etnika, třeba vietnamského.

 

Moderátor:

Agresivita za volantem roste. Děje se tak dva a půl roku od zavedení bodového systému. Na českých, moravských a slezských silnicích. Letos vlednu jsme byli svědky nárůstu počtu lidí, kteří na silnicích zemřeli. Vedení dopravní policie už došla trpělivost.

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie, 9.2.2009:

Samozřejmě budeme využívat i zákonné oprávnění uložit kauci a vpřípadě potřeby i zajistit vozidlo.

 

Autor:

Citovaná hrozba šéfa dopravních policistů pirátům silnic vyvolala pochybnosti. Může, nebo nemůže policie zabavit auto i za překročení rychlosti?

 

Milan Bělka, dopravní expert, 13.2.2009:

Je nemyslitelné, že by policie zabavovala vozidla za překročení rychlosti.

 

Pavel Rameš, právník, 13.2.2009:

Zákon obecně umožňuje tuto možnost, nicméně mělo by tam být používáno pouze ve zcela závažných a výjimečných situacích.

 

Autor:

Také Ministerstvo dopravy trvá na tom, že Policie může auto zabavit. I za agresivní jízdu. Má to ale několik podmínek.

 

Martin Kupka, mluvčí Ministerstva dopravy, 13.2.2009:

Může zabránit vjízdě za předpokladu, že se opravdu dopustí ten řidič opakovaného přestupku. Navíc i důvodné podezření, že se bude vyhýba správnímu řízení.

 

Autor:

Vtakovém případě mu policie uloží kauci. Pokud ji řidič nezaplatí, dál už nepojede. Jen vloňském roce uložila policie řidičům přes 600 kaucí. Většinou šlo o podezření ze spáchání trestného činu. Vněkolika případech ale i o agresivní a rychlou jízdu.

 

Gabriela Holčáková, mluvčí Policie Plzeň, 13.2.2009:

Zpravidla zajišťujeme vozidla vpřípadech, že pachatel opakovaně páchá trestnou činnost. Například řídí motorové vozidlo bez řidičského oprávnění, řízení motorového vozidla mu bylo zakázáno soudem, popřípadě správním orgánem. Nebo řídí ovlivněn návykovou látkou.

 

Autor:

Jen dočasně může podle Vratislava Kejdala zčeské leasingové a finanční asociace o auto přijít i ten, kdo ani není jeho majitelem. Jako je to třeba vpřípadě aut na leasing.

 

Vratislav Kejdala, česká leasingová a finanční asociace, 13.3.2009:

Definitivně a skonečnou platností odebrat vlastnické právo, tak to možné není.

 

Autor:

Případů, kdy řidič hříšník přijde o auto natrvalo, je jen několik ročně. Hlavně při opakovaném porušení zákona.

 

Moderátor:

Jak bylo řečeno, policisty nenechává vklidu především vysoký počet mrtvých při dopravních nehodách za letošní leden. Na silnicích zemřelo za první měsíc letošního roku 75 lidí. Ve srovnání sprvním měsícem loňského roku počet obětí stoupl o 12. Nejvíce dopravních nehod zavinili právě řidiči jedoucí nepřiměřenou rychlostí. Jak můžete ještě Vy jako poslanci bojovat proti pirátům silnic? Protože byl přijat onen bodový systém, fungující od poloviny roku 2006. Ukazuje se, že účinnost onoho bodového systému vněkterých momentech vyprchává. Pane předsedo!

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tak účinnost bodového systému má svůj význam a má možná i svoje výsledky. Ale já vždycky říkám, že ktomu je zapotřebí ještě udělat další krok. A ten krok spočívá vtom, že způsobíme takové technické podmínky a takovou úpravu našich komunikací, aby ten řidič byl donucen jet pomaleji.

 

Moderátor:

Tak teď se přiznám, že by mě zajímalo, jak byste uzpůsobil komunikaci. Pokud nechám stranou, to berte vnadsázce, zhrbolacenou dálnici tu novou směrem do Ostravy. Že se po ní rychleji ani nedá jet.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já jsem neměl, namysli zrovna dálnice. Tam samozřejmě to zůstává pouze jenom na tom postihu. A nebo na přítomnosti Policie. Ale mám, namysli především obce, jo. Pokud vobcích vytvoříme několik retardérů, pokud tam vytvoříme možná i umělé trávníky uprostřed vozovky. Tak, jak to vidíme vsousedním Německu, Rakousku vjiných zemích. Tak ten řidič je skutečně donucen jet pomaleji a nemusíme mu tam dávat žádný radar a žádné značky, protože on to vidí, že tam zkrátka víc jak tou padesátkou jet nemůže. A tady si myslím, že je velký prostor a to není jako něco nového, tím se zabývají dopraváci vcelé západní Evropě. A došli ktomuto závěru, že je to velmi účinné a že to má svoje výsledky.

 

Moderátor:

Pane ministře!

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tady se určitě potkáme vnázoru, že samotná dopravní policie nemůže zlepšit situaci na našich silnicích. Může pouze významným způsobem přispět. Že to je balíček. Proto vláda přijala dopravní čtyřlístek a souvisí to přesně, jak říká pan kolega Bublan, sdopravní infrastrukturou jako takovou. Souvisí to sprevencí, souvisí to také srepresí a spůsobením dopravní policie. Tady si myslím, že se za poslední rok a půl odehrála řada velkých změn.

 

Moderátor:

Přesto ale o 12 lidí víc vlednu zemřelo! To znamená, agresivita roste.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ale klesá počet dopravních nehod. A takováto statistika sama o sobě je podle mne velmi riskantní pro uchopení a dělání nějakého dalekosáhlého soudu. Vemte si tragický případ, včera na Slovensku, jedna nehoda, 12 mrtvých. A automaticky ztoho nemůžete udělat závěr, že se situace na Slovensku dramaticky zhoršuje.

 

Moderátor:

Naštěstí ale to nepotkalo vlednu v Česku.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Změnou personální jsme změnili styl práce policie. Vrámci reformy Policie jsme předistribuovali tabulky tak, aby existoval prostor pro navýšení početních stavů dopravních policistů. Současně jsme také provedli změnu zákona a to je ten limit škodní pro dojíždění kbanálním nehodám, tak abychom odbřemenili dopravní policii a měli policisty tam, kde je potřebujeme. A vneposlední řadě musím zmínit také novou techniku. A to jak té dálniční stíhačky, tak motorky, které budou. Tak i celá řada nových vozidel, která umožňují vlastně vyřešit problém, který se objeví na silnici na místě. To jsou ty pojízdné služebny.

 

Moderátor:

Když Ivan Langer mluví o tom, že není možné úplně ty statistiky brát jako vypovídající ktomu, že by se výrazně zvýšila agresivita. My se můžeme podívat na srovnání počtu lidí, kteří vlednu vjednotlivých letech zemřeli na českých silnicích. Jde o data od roku 2004. Sami můžete vidět, že situace byla nejhorší vlednu 2005, kdy zemřelo na silnicích 79 lidí. Vpolovině roku 2006 dochází kzavedení bodového systému. Počet mrtvých se snížil. Teď jsme svědky největšího nárůstu za poslední tři roky. Letos vlednu zemřelo na silnicích 75 lidí. Pozvání do Otázek přijal šéf dopravních policistů, Leoš Tržil, který je hostem vbrněnském studiu České televize. Míříme do Brna a přeji Vám hezký dobrý den, pane řediteli.

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Dobré odpoledne.

 

Moderátor:

Ministr dopravy Petr Bendl vúterním rozhovoru pro deník Právo jasně říká, že žádný bodový systém policisty na silnicích nenahradí. Dokud jich přímo vsilničním provozu nebude víc, když budu parafrázovat Petra Bendla. Není to hlavní důvod řekněme oné agresivity řidičů, že Vás je stále málo vulicích?

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Já si myslím, že Dopravní policie na své stavy dělá, co může. A není to jenom otázka, celková bezpečnost silničního provozu není otázkou jenom Dopravní policie, jak říkal pan ministr, ale je to otázka všech subjektů, kteří se na tomto mají podílet. Jsou to silniční správní orgány, pověřené obce, přestup správních řízení, prakticky všichni, co mají co do dopravy co říct.

 

Moderátor:.

Pokud byste měl říci, Ivan Langer jasně řekl, že vsouvislosti sreformou Policie došlo knavýšení počtu dopravních policistů. To je jeden zkroků, který má zamezit agresivitě řidičů. Jak bude růst počet dopravních policistů konkrétně vulicích zvašeho pohledu vtěch následujících měsících a letech?

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Tak jednou zvěcí byla transformace Cizinecké policie, kdy Dopravní policie obdržela tabulková místa i spolicisty, tam došlo knavýšení. A druhou záležitostí je otázka zvýšení limitu dopravních nehod povinně šetřených Policií. A tím pádem se otvírá prostor pro policisty ze skupin dopravních nehod, kteří už nebudou šetřit dopravní nehody ty banální, tak budou posilovat výkon služby a budou venku. Třeba u přechodů pro chodce. Třeba u křižovatek, budou provádět kontroly na alkohol a tak dále.

 

Moderátor:

Můžete tedy říci, kolik teď máte tabulkových míst a kolik jich máte nenaplněných?

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Vsoučasné době má Dopravní policie zhruba 4200 tabulek, 700 je momentálně neobsazených. Samozřejmě je ještě řada policistů, kteří čekají na základní policejní školu, na ZUBKU a potom policisty, které postupně ještě zaškolujeme přímo vpraxi.

 

Moderátor:

Ona reforma policie přinesla jednu zásadní novinku. A vy jste o tom už mluvil. Tedy od 1. ledna se zvýšila hranice pro povinné hlášení nehod bez zranění. Dopravní policie začala na benzínových pumpách rozdávat kartičky snápisem "Řidiči, domluvte se!" Chce tím upozornit řidiče na to, aby policisty zbytečně nevolali knehodám, při kterých škoda na vozidlech nedosáhne ani 100 tisíce korun. Podívejme se teď na to, co říkají statistiky. Čísla a srovnání lednových nehod ukazují, že letos vlednu došlo krazantnímu poklesu počtu dopravních nehod, které policisté vyšetřovali. Poslední sloupec je letošní leden jak vidíte, kdy policisté registrovali zhruba 7100 nehod. Vlednu před rokem to bylo bezmála dvojnásobek. Vroce 2006, jak můžete vidět na dalších sloupcích, to bylo ještě víc. Znovu se obracím do Brna na šífa dopravních policistů Leoše Tržila. Je možné, pane řediteli ztěch výše citovaných čísel vyvodit, že za poklesem počtu nehod je právě zvýšení té hranice pro povinné hlášení nehody bez zranění nad 100 tisíc korun?

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Více méně ty případy, ty statistické počty, které byly uvedeny, ukazují počet šetřených dopravních nehod Policií. Nicméně, ktomu číslu za leden, je nutno připočítat další 4 tisíce výjezdů na místo dopravní nehody, nebo na místo události, kde došlo kpoškození vozidla, které byly šetřeny, zpracovány vtakovém jakémsi zkráceném řízení. Více méně byl vyřešen přestupek a účastníci si sepíší sami záznam o dopravní nehodě, který slouží potom jako podklad pro pojišťovnu. Čili další 4 tisíce. Nicméně pokud se budeme bavit o číslech dopravních nehod, je nutné upozornit, že vždy čísla byla uváděna čísla Policií. Do jaké míry by byla relevantní čísla Pojišťoven, opravdu kolik řešily škodních událostí, respektive kolik dopravních nehod bylo nahlášeno Pojišťovnám ve skutečnosti. Nicméně zhlediska statistického je důležité po stránce i evropského porovnávání, jsou důležité dopravní nehody snásledky na životě a zdraví.

 

Moderátor:

Ono vČeské republice ktěm výjezdům kté, jak se lidově říká, plechařině, tak za to řidiči neplatí. Byť vPoslanecké sněmovně byla velká bouře před několika měsíci, zda by toto nemělo být zavedeno do českého zákona. Poslanecká sněmovna má znovu probírat návrh právě na zavedení poplatků za zbytečný policejní výjezd knehodě. Už ho bude tento návrh probírat vbřeznu. Jak se kněmu postavíte, pane předsedo Bublane?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já negativně. Já už jsem se kněmu stavěl negativně před tím.

 

Moderátor:

Nezměnil jste názor?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Nezměnil jsem názor, protože tady to opatření nemá sloužit ktomu, aby Policie měla méně práce. To není cílem. Cíle je to, aby.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Dělala něco jiného!

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

No, to bych taky neřekl. Cílem je to, aby byla lepší, nebo větší bezpečnost provozu. Aby měla Policie čas na něco jiného, ale současně, aby ti lidé si mohli ty nehody případně vyřešit mezi sebou, nebo mezi svými Pojišťovnami. Tak o to jde. Jestliže se někdo zmýlí vtom odhadu a myslí si, že to má za 100 tisíc a on to má za 90 tisíc. No tak jako sorry, ale to nepovažuji za důvod ktomu, aby byl ten člověk nějakým způsobem potrestán. Takže já ktomu mám stále stejné stanovisko.

 

Moderátor:

Pane ministře, Vy ten návrh také ne jako poslanec nepodpoříte?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já jsem ktomu rezervovaný a teď jenom řeknu koncepčně. My jsme řešili otázku, buď tedy problém nedostatku policistů na silnicích budeme řešit extenzivně, budeme jich přibírat víc a víc, nebo intenzivně a to znamená, zbavíme je toho, co dělat nemají a otevřeme prostor pro jiné činnosti, kontrolně, preventivně bezpečnostní. Jinými slovy, to opatření, které je nové, neslouží ktomu, aby policie nic nedělala, ale aby dělala něco jiného, jehož důsledkem by bylo zlepšení situace na našich silnicích. Vněkterých zemích, přijedete do Rakouska, do

Německa, tam policie asistuje pouze u nehod, kde došlo ke zranění, nebo kúmrtí.

 

Moderátor:

Ktomu právě ty poplatky jsou.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

A je-li přivolána kplechařině, bez ohledu na její výši, potom účastníci platí něco jakoby správní poplatek, který jim dává garanci toho, že je policie zaeviduje a oni mají větší právní jistotu vpřípadě nějakého soudního sporu a za to si tu polici platí. Není to tedy sankční poplatek za to, že někoho volají.

 

Moderátor:

A ve sněmovně byste, pokud to takto bude formulováno vbřeznu, tak vy byste ten návrh vprvním čtení předložil?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já jsem se zúčastnil jedné jediné revoluce vmém životě a to bylo vlistopadu 89. Od té doby jsem zastáncem, třeba že zrychlené, ale evoluce. A myslím, že je potřeba, aby si sedla tato nová úprava, aby se sní sžila jak policie, tak také veřejnost a za rok, až zanalizujeme, jak to funguje, se můžeme bavit o něčem jiném.

 

Moderátor:

Pojďte si přepnout na 24, na zpravodajskou stanici České televize. Protože vdiskusi Františka Bublana, šéfa Sněmovního výboru pro bezpečnost a Ivana Langera, budeme pokračovat právě na 24. Ještě jednou se spojíme i sředitelem dopravních policistů Leošem Tržilem a také se dozvíte, jak ministr vnitra má prozkoumat tedy kraje kvůli zdravotnickým poplatkům. Přepněte si na 24, pokračujeme po stručných zprávách.

 

Moderátor:

Tak jako vuplynulých týdnech i dnes vám nabídneme velkou ekonomickou debatu. Pozvání přijali: náměstek ministra financí Eduard JANOTA, člen Národní ekonomické rady vlády ,šéf Asociace penzijních fondů Jindřich RUSNOKa ekonomický expert sociálních demokratů Jan MLÁDEK.

A o jakých tématech se v dnešních Otázkách začne mluvit?

Nižší objasněnost kvůli odchodům

Topolánek" Nesnižujme DPH!

Ekonomika a rozpočet vroce 2009

 

Moderátor:

Připomínám, že hlavními hosty dnešních Otázek jsou: ministr vnitra zODS Ivan LANGER, ještě jednou vítejte na 24. Hezký dobrý den.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Dobrý den.

 

Moderátor:

A také předseda sněmovního bezpečnostního výboru zČSSD František Bublan. I Vám, děkuji, že jste přijal mé pozvání. Vítejte na 24.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Dobrý den.

 

Moderátor:

A také zdravím Leoše TRŽILA, který je vBrně, zůstává vBrně, šéf Dopravních policistů ČR.

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Dobrý den.

 

Moderátor:

Pokud Vy, kdybyste byl, když naváži na první hodinu Otázek, pokud Vy byste byl vPoslanecké sněmovně a vbřeznu rozhodoval o tom, zda-li policie právě kté plechařině měla být volána za nějaký správní poplatek. Jak byste hlasoval?

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Tak já si myslím, že je opravdu otázka, než se zákon usadí,uvidíme co přinese. Na druhou stranu je třeba možné se bavit o nějakém poplatku, když vemete vúvahu, že policie má přijet na parkoviště před nákupním střediskem, kde má řešit odřený blatník.

 

Moderátor:

Můžete mi ještě odpovědět na věc, kterou jsme tady také řešili vprvní hodině a nedořešili. Tzn. zabavování aut. Vy jste jasně oznámil, že by měla být zpřísněna strategie, právě vůči pirátům silnic. Které další nástroje ještě jako dopravní policisté teď vlastně můžete využít a zatím jste je nevyužívali vtak velké míře?

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Víceméně ten institut uložení kaucí je to ve vztahu kzákonu 361 o silničním provozu. Samozřejmě co se týká nákladní dopravy je to otázka využívání institutu kukládání kaucí zda zahraničním dopravcům, cože je prostředek pro řešení nákladní dopravy jako takové, dodržování sociálních předpisů. Samozřejmě zpohledu trestního, trestního řízení je ta možnost odebrání vozidla, se kterým byl spáchán ten trestný čin, tento institut je využíván. Samozřejmě je celá řada věcí, které policie může, nicméně policii je limitována zákonem o přestupcích, kde jsou nějaké sankce, následně po to navazuje správní řízení a to je záležitost potom oznamování dopravních přestupků. Čili je to otázka případně i třeba novely zákona o možnosti odebírat i řidičské průkazy, tak jak to třeba zavedli na Slovensku.

 

Moderátor:

Uvažujete také o tom nebo doporučil byste poslancům, a Ivan Langer a František Bublan poslanci jsou, aby došlo i kzpřísnění právě některých těch sankcí, které jsou vámi jako policii vymezené, tzn., že vy nemůžete zvyšovat některé sankce sami od sebe, protože pak už bodové ohodnocení nebo sankce jsou právě dány právě zákonem. A ten manévrovací prostor je pro vás menší.

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Já si myslím, že vprvé řadě by možná stálo za to zajistit zpětnou vazbu se správními orgány, abychom věděli, že sankce jsou řešeny i vrámci správního řízení.

 

Moderátor:

František Bublan, Ivan Langer, možnost zabavování řidičského průkazu, na místě vrátit do zákona?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Byl bych velmi, velmi obezřetný. Pořád se musíme snažit mít vybalancovány ty dvě hodnoty, a to jsou osobní svobody a druhá věc je potom represivní možnost vrukou orgánu státu. Opravdu říkám i tak jsme udělali velkou zásadní změnu, která má otevřít prostor pro dopravní policii, aby dopravní policisté byli tam, kde je potřebujeme. Před přechody, před semafory (skákání do řeči).

 

Moderátor:

Vy si nemyslíte, pane ministře, že selhává, že selhává ten sankční systém?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Víte, kde by si určitě ten systém zasloužil změnu? A tj. naplnění toho principu, ne kdo 2x dává, rychle dává, ale že rychlý postih je ten nejúčinnější postih. A my se opravdu dostáváme do problému, že sice se snažíme jako vnitro dát možnost řidičům na Czech Pointech získat výpis bodového registru, ale tam jsou pouze už ty zaevidované přestupky a její výsledek, zatímco nám se tady véteru na obcích vznášejí desetitisíce, statisíce přestupků, o kterých ti řidiči neví. Takže ta preventivní působnost toho bodového systému, pro který by byl přijímán, abych já opravil své chování na silnici podle toho, jestli mi hrozí, že přijdu o řidičák nebo ne. Tak to tady schází.

 

Moderátor:

A můžete to napravit?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To se obávám, že jen tak nepůjde. A podle mne je to otázka kapacit správních úřadů, které o tom rozhodují, na kolik jsou schopné rozhodovat rychle a včas.

 

Moderátor:

Můžete to ale dát do zákona? Aby byli nuceni rozhodnout, protože ta sankce není rychlá nebo o tom se řidič nedozví a pak na něj vypadne ve správním řízení, minus 45 bodů.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já, já bych si…

 

Moderátor:

Respektive připsání, protože kladně se připisuje.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já velké naděje vkládám do revoluce ve veřejné správě, kterou chystáme. Mimo jiné vpodobě zřízení dat, datových schránek pro občany a vtomto smyslu je pro člověka, který tu schránku bude mít, vyšší pravděpodobnost, že se rychle dozví o tom, zda byl postižen či nikoliv a to podstatně rychleji, než vté současné době. Ale i tak je tam, tam existuje to úzké hrdlo na správních úřadech a tam neznám, přiznám se, že neznám jednoduché řešení.

 

Moderátor:

Zná, zná opozice řešení?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já se samozřejmě přikláním ktomu, aby to bylo také co nejrychlejší. Možná by tomu trošku pomohlo to, kdybychom změnili ten bodový systém a určité přestupky netrestali těmi body, ale přímo těmi peněžními pokutami. Potom jaksi ten objem toho by byl daleko menší a bylo by to rychlejší.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tady si myslím, že je to jedno zřešení. Říci si ano, přestupek bude postihován. Ale máme kategorii přestupků, které dáme jako bagatelní a tam bude jenom finanční postih a potom si řekneme, ale chceme bojovat proti těmto závažným přestupkům. Bude jich sice méně, nebudou bodovány, ale o to přísněji budou bodovány a o to je větší šance, aby to bylo zpracováno rychleji.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Ještě dneska ten zákon neumožňuje tomu policistovi, aby rozhodl, zda ten člověk přijde o body, anebo nepřijde. Zkrátka má přestupek a musí to

 

Moderátor:

A musí to vyřešit správní úřad.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Musí to vyřešit ztrátou bodů. Jsou případy, já vždycky uvádím ten případ těch vyhrazených pruhů pro autobusy, jo, kde ten policista chytne toho řidiče a ví, že je to tedy nějaký, je to Pražák, že jo, zná to a on tam schválně jede, protože si chce ušetřit čas, tak klidně o ty body přijde. Ale když vidí, že to tam je nějaký venkovan, který se tam dostal skutečně omylem, jo a nezná to tady atd., tak by to mohl řešit třeba domluvou, anebo nějakou menší pokutou, ale nikoli ztrátou bodů. A dneska, policie a to se zeptejte pana ředitele, jaký má na to názor. Skutečně nemá možnost posouzení. Oni to mají jasně dáno. Ano, body, pokuta.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

No, to je nekonečná polemika, jakou míru správní posouzení má mít správní orgán a zda, když je velká, tak jestli zase nezvyšuje riziko korupce apod. To nemá smysl.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Ale pokud to nedáme, tak ta důvěru vtu policii bude klesat. Protože oni se budou chovat jako stroje podle toho, jak jim to je přikázáno a když budou chtít, tak si zase tu cestičku nějakou najdou. Já bych jim tu důvěru dal.

 

Moderátor:

Odpověď Leoše Tržila, na takhle kladenou otázku, jak ji položil František Bublan.

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Tady by musely vzniknout určitě kapitoly přestupků, které by bylo možno řešit i třeba s tím zmírněním tou domluvou, jako že část jich je, část přestupků jako je třeba rychlá jízda, rychlá jízda je přímo stanovena. Nicméně je to otázka, otázka určitě na úvahu, otázka na projednávání. Protože vkaždém případě policista vřadě přestupků nemůže zohlednit další okolnosti. Nicméně týkalo by se to opravdu jenom těch drobných, drobnějších přestupků.

 

Moderátor:

Tak. A jedeme kdalšímu tématu. Děkuji do Brna, Leoši Tržilovi, šéfovi dopravních policistů. Přeji Vám hezký zbytek dne.

 

Leoš Tržil, ředitel Dopravní policie:

Děkuji, na shledanou.

 

Michal Hašek /ČSSD/, předseda asociace krajů ČR, 16.2.2009:

Já se neobávám ani ministra vnitra, ani ničeho, co bude dělat. Já jsem přesvědčen o tom, že kraje si právně obhájí svůj postoj. Mirek Topolánek a jeho vláda se dneškem pustili na velmi tenký led. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud věc půjde až ksoudu, tak tento led seproboří pod vládou, nikoliv pod kraj.

 

Moderátor:

Konstatuje Michal Hašek. Ministerstvo kontroluje nakládání krajů smajetkem. Už jste, pane ministře, jednal sMichalem Haškem a dostanete podklady od krajů?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano. Jednal a já rozumím tomu, že média potřebují mít konflikt, boj, vydírání, vyhrůžky.

 

Moderátor:

Ne, to potřebuje vláda. Proto jste asi dostal to usnesení, pane ministře.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ještě před rozhodnutím vlády, ministerstvo vnitra na základě dvou podnětů a na základě povinnosti resp. oprávnění, které má ze zákona provádět dozor nad výkonem veřejné správy, již zahájilo kontrolu. A ta kontrola probíhá striktně podle zákona. Nejprve jednotlivé kraje oslovíme, požádáme je o předložení materiálů, následně se obrátí na ministerstvo zdravotnictví, na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, za čtvrté na ministerstvo financí. Potom provedeme analýzu, vokamžiku kdy zjistíme, že postup toho či onoho kraje, a to chci zdůraznit, protože každý kraj postupuje jinak, je vrozporu se zákonem, upozorníme, vyzveme na odstranění. Pokud ne, tak se podává návrh soudu na pozastavení. Je to standardní postup a tady bych odlišil tu věcnou a politickou rovinu. Věcně budeme postupovat takto. Politicky si myslím, že rozhodnutí těch jednotlivých krajů a sociální demokracie je špatné. Že to přináší chaos, že to, znovu se nám vrátily fronty, že to znamená, že budou peníze chybět někde jinde. Dáte je do poplatků, nebudou na přechody, nebudou na silnice. To už je věc politické odpovědnosti. Ale já, jako ministr vnitra tady důsledně odlišuji ty dvě role od sebe.

 

Moderátor:

Vy, kdybyste byl ministrem vnitra, tak ze zákona jako ministr vnitra má kontrolovat nakládání krajů sjejich majetkem? Preventivně by jste učinil takové ty kontroly?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tady je trošku problém, nemá, jo. Tam je dozorová činnost nad výkonem krajů a pan ministr to určitě ví, možná už mu to lidé řekli. Darovací smlouvy nejsou předmětem této dozorové činnosti.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To kdybych měl více času, tak bych řekl, že darovací smlouvy jsou občansko-právní vztah a výslovně ze zákona jsou vyňaty zdozorové působnosti ministerstva vnitra. Tzn. (nesrozumitelné - skákání do řeči).

 

Moderátor:

Nemáte co kontrolovat.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ne.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Ty poplatky, to zrušení těch poplatků je založeno na těch darovacích smlouvách, takže tady…

 

Moderátor:

Takže ministerstvo vnitra vlastně nemá co kontrolovat. Chápu to správně?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Vpodstatě nemá. Může kontrolovat ministerstvo financí a to ostatní, to bych skutečně dal do té kategorie vyhrožování, tak jak už jsme zvyklí od, od těch vládních představitelů.

 

Moderátor:

Co tedy kontrolujete, když toto tady podle právního názoru Františka Bublany, nemáte co kontrolovat?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Souhlas vstupu orgánu krajské samosprávy se zákonem. A to podle zákona o krajích a dalších zákonech. Já si myslím, že ten postup je naprosto standardní, úplně stejně takto provádíme dozor nad výkonem samosprávy na území obce. Pan ministr nepochybně ve své kariéře podepisoval pozastavení některých vyhlášek obcí, já tady postupuji úplně stejně. Vyžádáme si podklady, provedeme analýzy, vyzveme případně kodstranění protizákonného postupu a nebo dáme návrh ksoudu.

 

Moderátor:

Počkejte, kdy by mohly být první výsledky, pane ministře?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Kraje byly vyzvány jednotlivě ještě před tím rozhodnutím vlády. Nicméně o tom jsem informoval, pana Haška a Martínka jako vedoucí představitele Asociace krajů, vminulém týdnu nebo vtomto týdnu. Mají zhruba 10 dnů na odeslání podkladů, následně ještě se obrátím na ty instituce, které jsem zmínil. Máme, odhaduji to tak asi 30 dnů na analýzu, potom pokud dospějeme kzávěru, že zákon byl porušen, vyzveme, kraj má 60 dnů na to, aby věc uvedl do správního stavu, který je vpořádku a potom teprve další.

 

Moderátor:

Poslouchám-li Vás právně, tak to je někdy květen, červen, kdyby mohlo být jasno, jak dopadly vaše kontroly jako ministerstva.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Duben, květen nepochybně by mohla být hotova analýza ministerstva vnitra, zkteré vyplyne, zda všechny kraje nebo některé, postupovaly vrozporu se zákonem. Já teď nebudu předjímat vůbec to rozhodnutí, nicméně co chci tady zdůraznit. Odlišme věcnou a politickou stránku věci. Politická, podle mě je to hloupost, zavání to obcházením zákona, přináší to chaos, přináší to fronty, přináší to zdražování některých léků, třeba a samozřejmě jsou tu peníze, které když dá sociální demokracie sem, na poplatky, potom je nedá nikde jinde.

 

Moderátor:

Pan předseda.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tak já to můžu také ze dvou hledisek. Zpolitického hlediska poplatky jsou hloupost a ztoho věcného hlediska skutečně ministerstvo vnitra tam nemá co kontrolovat. Tam může kontrolovat ministerstvo financí a to je tak asi všechno, co vté chvíli můžeme říct.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Poplatky nejsou hloupost, poplatky možná jsou nepříjemné pro jednotlivce ve výši 30 korun, ale poplatky znamenají větší šanci dávat kvalitní péči těm, kteří ji potřebují.

 

Moderátor:

A to už byste měli nechat ministrům zdravotnictví a to zatím nejste. Pojďme kdalšímu tématu.

 

Moderátor:

Zatěžkávací zkouškou projde za pár desítek minut nová smlouva mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky. Hned dvě dnešní utkání startují jarní část nejvyšší fotbalové ligy. Nesou označení rizikové. Speciální opatření se dotýká duelu Brna sOstravou a Olomouce spražskou Spartou. Policie nasadí do akce několik stovek svých lidí. A vpřípadě potřeby je připravena okamžitě zasáhnout i na stadionu. Právě úprava účasti policie na stadionech je stěžejním bodem vpondělí uzavřené dohody. Do konce roku 2008 se na bezpečnosti podíleli policisté ve spolupráci spořadateli. Od teď připadla plná zodpovědnost fotbalovým klubům.

 

IvanLanger /ODS/, ministr vnitra, místopředseda strany, 16.2.2009:

Toto opatření primárně vůbec nesouvisí i súsporou finanční. Jde nám o to, aby každý nesl svůj díl odpovědnosti a víte, že jsem vždycky říkal, vceně vstupenky je zábava i bezpečí. A policie bude připravena dohlížet na dodržování veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, nikoli na jednotlivých stadionech. A to je tou filosofií, nikoliv primární úspora peněz.

 

Pavel Mokrý, předseda Českomoravského fotbalového svazu, 16.2.2009:

Já si myslím, že to bude (nesrozumitelné), že určitě nějaké vzniknou, jako u všeho, ale myslím si, že klub je, že dost dobře ví, co ho čeká vtomhle, téhle soutěži a že na to připraveni jsou.

 

Moderátor:

Přestože si dosavadní spolupráci mezi kluby a vedením policie a vedením Českomoravského fotbalového svazu pochla, pochvaluje, tak vrámci dohody stále zbývá dořešit ještě některé problémy, např. dosažení kamerového systému nebo podmínky pořadatelské služby. Bezpečnostní expert Českomoravského fotbalového svazu Miroslav Platil doslova říká. Teď cituji: Chtěli bychom, aby měli kvalitnější pozici třeba jako veřejní činitelé, tzn.. členové klubu. Je to ale otázka diskuse. Nejprve musíme vyhodnotit to, co se děje právě teď.

 

Moderátor:

Dal byste organizátorům fotbalových zápasů státu veřejného činitele?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

No. To bych se asi hodně rozmýšlel. A vtom je ten celý problém,. Jo. My jsme dělali to nebo ministerstvo vnitra udělalo to, že policisty zatím na ten stadion nevpustí. Pustí je tam vpřípadě, že tam bude nějaká potyčka a nechá to na řešení těch soukromých bezpečnostních služeb nebo nějakých subjektů, které si ten klub najme. A já se trošku bojím, jo. Samozřejmě, je to možné řešení, řešení mají vjiných zemích, ale já se trošku bojím, že nastane to, že tyto soukromé bezpečnostní služby, za prvé nejsou tak vycvičeny, nemají žádnou právní moc veřejného činitele, že tam může dojít kvelkým konfliktům, že tam může dojít knějakému zranění nebo ještě k něčemu horšímu a potom nastoupí policie a bude to teprve řešit. Jenomže, samozřejmě to řešení možné je, ale je nedokonalé a my to vždycky chytáme až za ten konec, jo.

 

Moderátor:

Vy byste to řešil jak? Pokud by jste měl ten systém dokonalý. Vpondělí byla podepsána smlouva.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já vím, že tady musíme hledat komplexní řešení a musíme začít od prevence. Sociální demokracie má, připravuje zákon o diváckém násilí, kde by se komplexně celá ta problematika řešila a

 

Moderátor:

A hotový ho budete mít kdy?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já myslím, že během začátkem, začátkem druhého pololetí, že bude, že bude hotový. Že bude předložen do Sněmovny.

 

Moderátor:

Včervenci, tedy předložíte do Sněmovny?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tak nějak.

 

Moderátor:

Zákon o diváckém násilí. Co bude obsahovat?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Inspirace, inspirace skutečně vAnglii.Tam měli velký problém, tam se stím nějakým způsobem vypořádali a začali od té prevence. Začali od toho, že ti lidé, kteří jaksi dělali to násilí a dělali to opakovaně, neměli šanci se na ten fotbalový zápas vůbec dostat. Byly to lístky nebo permanentky na jméno, byly to přísné kontroly u těch, u těch vstupů do stadionu. A podobně. Takže nakonec

 

Moderátor:

To ale mohlo být, to už jste mohli dávno předložit, protože vzpomínám, že jsme o tom tady mluvili, vOtázkách.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Nevím.

 

Moderátor:

Mohlo by to být rychlejší, pane předsedo, jde to ztuha.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Jde to ztuha, samozřejmě. Ale je zapotřebí do toho trošičku vtáhnout postavení těch soukromých bezpečnostních služeb, jo, aby. Protože jinak se bojím, že tam budou vpozici lidí, kteří nemohou udělat nic.

 

Moderátor:

Ivan Langer. Byl u toho pondělního podpisu, jak jsem viděl obrázky, tak jste nakukoval, jak podepisoval tu dohodu právě policejní prezident Oldřich Martinů a také šéf Českomoravského fotbalového svazu Pavel Mokrý. Aktuální zpráva je od Vás, zOlomouce, zdomova. 5 fanoušků pražské Sparty zadrželi ráno strážníci vOlomouci. Chuligáni nejdříve zničili vybavení baru, potom napadli bezpečnostní agentury, kterou obsluha zavolala.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ale toto nesouvisí stou…

 

Moderátor:

Co jste, co jste…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To souvisí, co jste teď popisoval, tak to byl obecný jev, který existoval i předtím, kam je přesně působnost Policie ČR a dohoda mezi policií a fotbalovým svazem, tam se to vůbec netýká.

 

Moderátor:

Ale co když, ano. Teď vidíme, že začíná jarní fotbalová liga, ještě před samotným zahájením zápasu pražské Sparty sOlomoucí, došlo knásilí. Co když, ta smlouva nebude fungovat? Jak to budete řešit jako ministr vnitra?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Bože. Jestli si teď někdo myslí po letech, kdy se jednotliví účastníci odtahovali od své odpovědnosti, teď nějakou smlouvou něco vyřeší, tak je velmi naivní. My chceme jen, aby si každý uvědomil svůj díl odpovědnosti, kterou má. Jednotlivé fotbalové kluby o tom ví více, než půl roku. My jsme jim velmi pomohli tím, že jsme jim řekli, co můžou, co nemůžou. A teď je to o férovém partnerství lidí, kteří nesou svůj díl odpovědnosti. To, že jsme na začátku, to je jedna věc. To, že se to nevyřeší hned ze dne na den, že nějaká smlouva nebude znamenat, že nějací ožralci tam nerozbíjí bar, no to je také jasné. Ale máme právní základ. Od příštího nového roku bude existovat alternativní trest zákazu vstupu na fotbalová a jiná sportovní utkání. To, že máme dohodu a pracujeme na jejím zintenzivnění sministrem spravedlnosti a zrychleném řízení, na podzim chystáme pojízdnou soudní síň a současně také pracujeme na prevenci. To je ten balíček opatření, jehož výsledkem bude to, že každý fotbalový klub si uvědomí, že vceně vstupenky je zábava a bezpečí a že oni musí garantovat to bezpečí.

 

Moderátor:

A když ji garantovat nebudou?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Když ji nebudou garantovat, tak potom je policie, která je připravena problém řešit. Nicméně vsituaci, kdyby někdo něco nezvládl, za co byl placen bude tedy hradit ty náklady. A pokud se zjistí, že klub opakovaně, lidově řečeno, kašle na to, co má dělat, tak potom přijde sankce nejtvrdší. Budou hrát bez diváků. Ten stadion se prostě zavře a bude zavřený do té doby, než si někteří lidé uvědomí, že není prostě možné dělat na fotbalu jenom byznys a vykašlat se na svoji zodpovědnost, kterou mají.

 

Moderátor:

A teď, jak se postavíte, tušíte, jak se postavíte ktomu připravovanému návrhu, který předloží František Bublan, včervenci?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já nejsem zastáncem speciálních právních norem. Já jsem řekl jasně, že máme návrh zákona, který definuje tu pravomoc a odpovědnost. Máme možnost rozšířit alternativní tresty zákaz vstupu, potom je to o operativě, o tom, že skutečně budou ty pojízdné soudní síně, kdy…

 

Moderátor:

Přesně tady, kdy?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

…ty vandaly a darebáky, které chytnou vbaru, tak je odvezou a místním příkazem dají rozsudek a ten rozsudek od nového roku může být nejenom odnětí svobody nebo podmínka, ale také zákaz vstupu na ten fotbalový stadion.

Moderátor:

Poslední část, poslední otázka, řekněme se bude týkat jedné kauzy, Další slídil vČSSD. Tak uvodili sobotní Lidové noviny zprávu o jednání poslance sociální demokracie Roberta Duška. Ten měl podle Deníku před nedávnem kontaktovat šéfa okresního policejního ředitelství vLiberci Miroslava Dvořáka. Poslanec měl požadovat, aby mu policejní šéf zjistil, zda je jeho stranický kolega, náměstek libereckého hejtmana, Martin Srb trestně prošetřován. Poslanec Dušek kcelé věci vsobotu vrozhovoru pro ČT uvedl:

 

Robert Dušek /ČSSD/, poslanec, 21.2.2009:

Vzhledem ktomu, že zastupitelstvo začínalo zhruba za půl hodiny, tak jsem se osobně obrátil telefonicky na ředitele Miroslava Dvořáka a chtěl jsem po něm nebo vznesl jsem dotaz, aby tuto informaci vyvrátil nebo potvrdil. On mi zhruba za 10 minut zavolal, že se tato informace nebo spekulace nezakládá na pravdě. Následně tedy zastupitelstvo proběhlo a, a všichni byli zvoleni včetně Martina Srba do svých funkcí.

 

Moderátor:

Slova poslance sociální demokracie Roberta Duška vrozhovoru pro ČT. Jak jste sami viděli, Dušek nerozporuje toto chování, říká, že mu šlo právě o ustavující jednání krajského zastupitelstva vLibereckém kraji. Pane předsedo, byť jako bývalý ministr vnitra, považujete za normální, aby poslanec si ověřoval nějakou informaci u okresního policejního ředitele?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tak jak vnímám tu situaci, tak šlo o situaci před volbou vedení kraje a někdo tam vznesl podezření, že pan Srb je trestně prošetřován nebo stíhán dokonce. Že bylo asi legitimním právem pana poslance Duška se zeptat, zda je to pravda nebo to není pravda.

 

Moderátor:

Vy kdybyste byl na jeho místě, tak Vy byste volal na okresnímu policejnímu řediteli?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já na jeho místě bych těžko mohl být, protože já jsem spojen stím, stou policejní složkou, takže já bych to dělat neměl. Že ano. Ale on, on to ale udělat mohl. Je otázka, jestli ten policejní ředitel měl mu na to odpovědět, či nikoli. Jestli mu neměl říct, teda jako, jako omlouvám se, tyto informace poskytovat nemohu. Což by zase vyvolalo určitý, určitý pnutí na tom zastupitelstvu, protože by si mysleli, že na tom je nějaká, nějakej kus pravdy nebo něco se děje. Že, to je jedna věc. Ale mě na této celé kauze zaráží něco úplně jiného. Protože podle mého soudu je to docela jaksi mag. otázka. Ale jak je možné, že tyto údaje ztoho spisu a tam dokonce jsem viděl vtěch Lidových novinách, viděl části usnesení, jsou veřejně přístupné, že zase unikly.

 

Moderátor:

A to je a to je to, co vadí sociálním demokratům, vedoucím sekce marketingu a PIA Lidového domu. Petr Dymun ktomu uvedl, teď si přečtěme stanovisko Petra Dimuna: "Zčlánku je však zřejmé, že se jedná o další zřady bezprecedentních úniků zvyšetřovacích spisů, což potvrzují i přesné citace zneveřejných dokumentů jak policie, tak státního zastupitelství Protože jejich únik není vzájmu obhajoby, jde zde závažné podezření, že se této nezákonnosti dopustila buď policie, resp. Inspekce MV ČR, anebo příslušné státní zastupitelství ČSSD proto bude požadovat jasné vysvětlení, odkud tyto policejní dokumenty unikly a zda se na této trestné činnosti nepodílela Inspekce ministra vnitra, což by vrhalo závažné podezření směrem kministru vnitra Ivanu Langerovi."

 

Moderátor:

Napsal vsobotním prohlášení vedoucí sekce marketingu a PR Petr Dimun.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To zní jako: "Zloděj! Chyťte zloděje!" A snaha odpoutáváním pozornosti od podstaty problému. Já považuji to jednání za…

 

Moderátor:

Od vás to neuniklo?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ne. Ten spis má kdispozici inspekce, státní zastupitelství i obhájci a vtuhle chvíli zjistit, odkud co uniklo, je potřebné, ale nevím, jestli možné. Ale prosím vás, nezapomeňme na samotnou podstatu toho problému. Proč to celé vzniklo? Mimo jiné a kdybych to chtěl karikovat, tak řeknu, kvůli dvěma libereckým sociálním demokratům jsou teď trestně stíháni dva liberečtí policisté. Jinými slovy, policisté, dejte si pozor na sociální demokraty, protože kvůli nim se dostanete do basy.

 

Moderátor:

Není to tak (nesrozumitelné) vyhrožování?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

První byl náměstek Set (nesrozumitelné), tak jak jsem četl, jehož přestupek byl zahlazen, druhé bylo jednání pana poslance Duška a nepochybně vdůsledku protiprávního jednání policistů, které bylo motivováno těma dvěma sociálními demokraty. Teď možná půjdou do basy. A to je podstata problému.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tady, to co teď říkáte, mně to připomíná chvíli, kdy byla volba prezidenta. To se také mluvilo o tom, že někdo půjde do basy.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano. Pane poslanče, někdo také půjde, protože jsou dva lidé, kterým bylo sděleno obvinění za protiprávní jednání. Ano.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Nedávno jste, sice tak nějak žertem, zahájil schůzi Poslanecké sněmovny sdělením, že vojska Ministerstva vnitra jsou připraveny před Parlamentem. A další a další zastrašování. Tak to přece není.

 

Moderátor:

Vy osobně si myslíte, že celá ta kauza vašeho poslance i náměstka libereckého hejtmana, je zastrašováním policie ve vztahu ksociálním demokratům?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já to, já to nevidím jako závažnou událost, protože to že se někdo na někoho zeptá, protože se chce dopídit pravdy, to se děje. To jako, to se možná ptali i Vás

 

Moderátor:

Počkejte, ale přijde-li

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Ptali se i mně.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ale zeptat se policisty, jestli je někdo trestně stíhán nebo vyšetřován? Nezlobte se, ale neznalost zákona neomlouvá a tady platí, že vdůsledku jednání pana náměstka Sepa, pana náměstka, pana poslance Duška bylo sděleno obvinění dvěma libereckým policistům.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Ale to není vdůsledku toho, že oni lžou, oni se zeptali nebo něco.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano, (nesrozumitelné - navzájem mluvení). Kdyby se neptal.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tak to je věc zase toho policisty, měl říct zase.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano. Měl odmítnout. Dostal (nesrozumitelné - navzájem skákání do řeči).

 

Moderátor:

Tak to půjde bručet, jak vy říkáte v té vaší terminologii.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Smích (jinak nesrozumitelné).

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Takže svolávat vinu na sociální demokracii, nezlobte se, todle já…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Vdůsledku jednání sociálních demokratů byli obviněni dva policisté.

 

Moderátor:

Kdy, uvízli (nesrozumitelné).

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tam skutečně o nic nešlo. Šlo tam o něco? Kdyby to byl nějaký případ, kdyby byl rozpracován a ten policejní ředitel řekl, ano, my ho stíháme za to a za to. Tak to bych teda považoval za závažné.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

…náměstkem hejtmana a věděl o tom, že nebyl zahlazen dopravní přestupek, kdy jsem měl jet o 50 km víc, tak bych velmi zvažoval, jestli budu dále náměstkem hejtmana a u poslance bych očekával vyšší míru právního vědomí, aby věděl, na co se ptát má a nebo nemá. Souhlasím sVámi, ten policista, on měl, lidově řečeno, poslat do pryč...

 

Moderátor:

A neměl Vy byste udělat maximum pro to, aby se ty úniky, které Vám vadily víc vjiných případech, tak aby se vyšetřily. Když říkáte, že to bude těžké šetřit. Tady jsme slyšeli Dimunovo stanovisko, že to není vzájmu obhajoby, aby ta věc unikla. Už je to jasné, že policie nebo státní zastupitelství nebo Ivan Langer resp. inspekce nebo…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Nebo obhájce. Na tom případě se nedá skutečně odhadnout, odkud to jde, odkud ten únik byl a prosím, nezapomeňme…

 

Moderátor:

Vadí Vám ten únik?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Určitě se mi to nelíbí. Určitě ne. Ale nezapomeňme na podstatu problému a tu jsem já jasně popsal.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já vtom vidím vyloženě účelovost. Protože jedná se o Liberec. VLiberci ještě nedávno vládla ODS i na tom kraji, kdybychom si vzali, kdybychom si vzali všechny ty odposlechy a já jsem je neviděl, tak určitě by tam byly kontakty pana ředitele Dvořáka na představitele ODS nebo ty místní funkcionáře. To neunikne. Ale jak se jedná o sociální demokracii, tak to uniklo.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Počkejte, ale, probůh. Pane poslanče, teď probůh, teď ta účelovost, téhleté argumentace Vám takhle srčí i zočí a stříká zuší resp. zúst. Tady se dva policisté resp., tři dopustili protiprávního jednání, dva znich jsou trestně stiháni vdůsledku činnosti dvou poslanců, dvou členů sociální demokracie. Tečka.

 

Moderátor:

Ministr vnitra Ivan Langer. František Bublan, šéf bezpečnostního výboru. Děkuji Vám

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Vlepších časech.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Už aby přišly.

 

Moderátor:

…za vystoupení v Otázkách, někdy příště na shledanou.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Děkuji, hezký den.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Na shledanou.

Česká televize, pořad Otázky Václava Moravce, 22. února 2009