Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Česká televize: Ivan Langer: Události, komentáře

[09.02.2009]

Bezpečnost

Česká televize: Ivan Langer: Události, komentáře

Problematika cizinců ze zemí mimo EU na území ČR v době hospodářské krize

Moderátor:

Odsun! Slovo, které nemá v našich dějinách pozitivní souvislosti. Teď se objevuje v souvislosti s plánem, jak řešit stále rostoucí nezaměstnanost cizinců u nás. Ten cizinec, který se nechá dobrovolně odsunout do své původní vlasti, dostane od českého státu nejen letenku, ale i kapesné. Je ale otázka, kolik zahraničních pracovníků nabídky využije. Nejen tuto otázku dnes budeme řešit. Plán ministerstva vnitra na nabídku odsunu za letenku a 500 eur dnes odsouhlasila vláda. Peníze jsou prý k dispozici zatím asi pro 2000 lidí.

 

Autor:

Projekt s názvem "Dobrovolný návrat" začíná. Ministerstvo vnitra, policie a nevládní i mezinárodní organizace pro uprchlíky mají za úkol vytipovat cizince, kteří jsou ochotní odjet domů. Vláda zatím vyčlenila 60 milionů korun.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Jsou to dobře investované peníze, protože neřešený problém by s sebou nesl vyšší náklady jak finanční, tak i zhoršení bezpečnosti situace zapojení do páchání trestné činnosti apod.

 

Autor:

Kabinet dle premiéra přijal plán na dobrovolný odchod cizinců jednomyslně. Ještě před jednáním vlády ale koalice jednotná nebyla.

 

Ondřej Liška /SZ/, ministr školství:

Je třeba uvažovat opatrně. Do kdy se jedná o obranu zájmů České republiky, kde už překračujeme hranici, kde by to mohlo zasáhnout do občanských práv těch cizinců.

 

Autor:

Letenka a peníze ale nepřesvědčí všechny. Nestačí ani slib ministra, že když odejdou bez potíží s českými zákony, mohou se později vrátit.

 

Propuštěný pracovník z Mongolska:

Nechceme se vrátit. Zadlužili jsme se, abychom sem mohli jet. Doma nás čekají jen dluhy.

 

Propuštěný pracovník z Mongolska:

Nemůžu se vrátit, rodina doma v Mongolsku spoléhá, že tady vydělám peníze.

 

Autor:

Kromě Mongolců jsou dle min. vnitra rizikovou skupinou i Ukrajinci, Moldavané a Vietnamci.

 

Marcel Winter, předseda, Česko-vietnamská společnost:

2000 budou mít zájem hned, ale musíme počítat s tím, že do půl roku bude potřeba postarat se o 12 000 Vietnamců.

 

Autor:

Hladovku drží 26letý Le Kim Thanh. Jeho odvolání proti vyhoštění bude posuzovat soud. Ivan Langer dnes odmítl do případu zasáhnout s tím, že Vietnamec 3x porušil české zákony.

 

Moderátor:

Ministr vnitra Ivan Langer. Dobrý večer.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Dobrý večer.

 

Moderátor:

A jeho předchůdce a stínový protějšek z ČSSD František Bublan. Vítejte.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Dobrý večer.

 

Moderátor:

Pane ministře, proč se vláda rozhodla k této nabídce odsunu? Čemu nebo komu to má pomoci?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Povinností vlády je při hospodářské krizi ochránit české občany. Teď hrozí zhoršení bezpečnostní situace, protože cizinci přicházejí o práci. My odhadujeme, že v prvním čtvrtletí to bude 12000 cizinců bez zaměstnání a také v průběhu prvního pololetí vyprší povolení pro asi 70 000 lidí.

 

Moderátor:

Máte důkazy, že bezpečnostní riziko existuje? Například pan Čižinský z poradny říká, že ministerstvo varuje před nárůstem bezpečnostních rizik, ale že je nemá statisticky podložené žádnými důkazy. Máte tedy důkazy, že skutečně existuje nějaké bezpečnostní riziko možnost nárůstu kriminality atd.?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Existují první indikace o tom, že roste podíl cizinců na některé trestné činnosti.

 

Moderátor:

Buďte konkrétní.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Logicky máte cizince, který nezná jazyk, nemá sociální zázemí, nemá peníze a nemá na návrat domů.

 

Moderátor:

A vy podsouváte okamžitě nějaké kriminální úmysly, pane ministře?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

K tomu, aby mohl žít a já nepodsouvám nikomu, prosím, přečtěte si ten materiál, kdy říkáme, takovýto bezprizorní cizinec se o sebe potřebuje postarat. Jak se o sebe může postarat? Buď tím, že se stane součástí šedé ekonomiky, nebo bude zotročován v rámci otrockých prací nebo začne páchat trestnou činnost.

 

Moderátor:

To jsou všechno předpoklady páchání trestné činnosti.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Zkuste mi poradit, jakým způsobem vy byste se živil, kdybyste neměl ani korunu, byl v cizí zemi a neznal jazyk?

 

Moderátor:

Já nejsem ministr vnitra a zajímají mě ta čísla nebo data. Co jasně ukazuje, že ti lidé by se stali bezpečnostním rizikem.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ještě jednou. V průběhu tohoto čtvrtletí 12 000 cizinců bez peněz, bez práce, bez sociálního zázemí.

 

Moderátor:

12000 kriminálníků?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Máme tady 12000 lidí s cizí země, kteří neumí jazyk, nemají ani korunu v kapse a tito lidé nepochybně představují bezpečnostní riziko. Buď budou sami páchat trestnou činnost nebo budou součástí trestné činnosti a těchto struktur.

 

Moderátor:

Čili, data opíráte o to, že prostě jsou tady tito lidé a to je celé? O to opíráte ten předpoklad?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Na rozdíl od vás mně toto jako bezpečnostní riziko stačí k tomu, abychom již na konci minulého roku připravovali tyto materiály...

 

Moderátor:

Pane ministře, já se vás pouze ptám...

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Abychom byli schopni dopředu se připravit dřív, než situace nastane. Snažíme se těm lidem pomoci, to znamená podchytit je. To je první krok.

 

Moderátor:

Vy jste říkal, že to je pomoc České republice a teď říkáte, že to je pomoc těm lidem. Tak komu to tedy má pomoci?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Pomáhá to českým občanům, protože v okamžiku, když problém neřešíte, tak nastávají rizika, na která doplácejí občané.

 

Moderátor:

Teď jste řekl, že to je pomoc pro ty lidi a koneckonců to tvrdíte.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Vážení televizní diváci, před tímto pořadem mě tento moderátor nabádal, abych mluvil stručně. On mě nenechá promluvit ani stručně, protože mě nenechá domluvit ani jednu holou větu.

 

Moderátor:

Protože jste řekl trošku něco jiného.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Cizinec v cizí zemi, bez práce, bez prostředků znamená bezpečnostní riziko.

 

Moderátor:

Neodpovídáte na mojí otázku.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

V tu chvíli toho cizince necháte být a nestaráte se, nebo nabídnete pomoc. U nás je to zaplacení letenky a motivační příspěvek. Pokud se o něj nepostaráme, je velká pravděpodobnost, že začne páchat trestnou činnost a odstraňovat její následky je mnohem nákladnější.

 

Moderátor:

Čili, je to pomoc jak pro české občany, tak pro občany, kteří mají odjet?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Primárně je to pomoc pro české občany.

 

Moderátor:

Na to jsem se ptal, to jsem chtěl slyšet.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Kdybyste mě nechal domluvit, na jedné straně musíme pomoci těm, kteří přijdou o práci, na straně druhé musíme zastavit přísun nových pracovních sil ze zahraničí, protože jsou přímou konkurencí pro české občany.

 

Moderátor:

Pojďme dál a pojďme se zeptat...

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Pane poslanče, omlouvám se, fakt jsem to nemohl udělat kratší.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já jsem myslel, že to je politické školení.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To není moje vina.

 

Moderátor:

Jaké politické školení myslíte? Jak hodnotíte vy ten návrh vlády, pane exministře?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Vláda sice nabízí odměnu za to, že ti lidé vycestují, ale podle mého soudu je to málo. Většina těch lidí se musela hodně zadlužit, aby se sem dostala. Mluví se o desetitisících USD.

 

Moderátor:

Vy byste jim dal víc? Co byste konkrétně udělal vy v situaci ministra vnitra?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Vycházím z toho, co bylo naznačeno. Vycházím z toho, že bezpečnostní riziko je. Zoufalí lidé dělají zoufalé činy.

 

Moderátor:

Čili, s tím vy souhlasíte?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

S tím souhlasím. Pokud vycestují, dám jim něco málo na cestu, pokud nevycestují dobrovolně, následují restrikce. Podle mě je to málo. Hledal bych další řešení. Vrátí se domů, kde má spoustu věřitelů, teď se vrátí bez peněz, bude to pro něj obtížné.

 

Moderátor:

Je to do jisté míry i jeho odpovědnost, protože on se rozhodl k závažnému rozhodnutí.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

To bychom asi zašli k tomu, kdo ho k tomu nalákal.

 

Moderátor:

K tomu se dostaneme, k agenturám se dostaneme v druhé části.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já bych možná ještě hledal jiné možnosti, aby ti lidé, protože já se obávám toho, že většina těch lidí tuto možnost nevyužije a ztratí se, aby se této odpovědnosti vyhnuli.

 

Moderátor:

Co byste tedy udělal vy? Opakuji otázku na vás, pane exministře.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já bych spolupracoval s nevládními organizacemi. To jsou lidé, kteří tomu rozumějí a mají přehled.

 

Moderátor:

Ale mají často trošku jiný pohled na věc. Je logické, když je někdo nevládní organizace, tak se na věc dívá jinak než vláda.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Stejně jiný pohled mají na věc úředníci. Možná by se našlo optimální řešení. Třeba institut, jak bych to nazval, možného návratu, aby ti lidé, když teď vycestují nebo je dostaneme ven, abychom jim mohli slíbit, že se mohou po skončení krize vrátit zpět.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Na to rád zareaguji.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Vy jim slibujete pouze to, že si mohou podat žádost o vízum, ale nějak jim to zaručit. Jako ten přerušený pobyt mohl pokračovat třeba za pět let znovu bez toho,aniž by museli znovu dávat úplatek, znovu si platit výlohy.

 

Moderátor:

Prosím vás o stručnou reakci, pane ministře.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ti lidé sem přišli na své vlastní riziko a na tyto lidi nemohou doplácet čeští občané. My jim nabízíme možnost dobrovolného návratu. Pokud s tím nesouhlasí, budou zadrženi cizineckou policií a budou násilím donuceni vrátit se do své domoviny s červenou kartou a už se nikdy nebudou moci vrátit, respektive pět let se nebudou moci vrátit. Bude to nevýhodné pro ty cizince, bude to nevýhodné pro Českou republiku, protože to bude stát více peněz než dobrovolné návraty a než se je podaří všechny takto zajistit a poslat domů, potom může dojít k navýšení páchání trestné činnosti.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Nedělejme si iluze, všechny se ale nepodaří sehnat. To určitě ne.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Všechny určitě ne.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Řada z nich bude tady nelegálně, a to pak bude větší problém. Já také nejsem proto, aby to platili občané ze svých daní, ale ta odpovědnost je na někom jiném. Ta odpovědnost je na tom, kdo je sem přivedl, kdo je zaměstnával.

 

Moderátor:

K tomu se dostaneme, pánové, vzápětí, vzápětí toto témě otevřu, ale ještě dovolte jedno téma. Vaše ministerstvo také tvrdí, že propouštění cizinců může vést ke zvýšení xenofóbních projevů. Nemůže tak působit váš návrh? Není sám trošku xenofóbní? Nemůže tak působit, pane ministře?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ani náhodou a já jsem právě přesvědčen, že díky tomu, že nabízíme pomocnou ruku zavčas, tak můžeme minimalizovat rizika právě těch projevů rasové nesnášenlivosti. Když občané uvidí příslušníky jiných národů páchat trestnou činnost, nebo naopak a v tom je to opatření, když budou vidět, že sem přicházejí další cizinci, o kterých si budou myslet, že je připravují o práci, pak je to živná půda pro xenofobii.

 

Moderátor:

Vy to jako projev xenofobie hodnotíte nebo nehodnotíte tento návrh vlády?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já mám pocit, že tento návrh vlády je trochu opožděný. Měl přijít tak o dva měsíce dříve.

 

Moderátor:

To už jste říkal. Teď se vás ptám trošku na něco jiného, na tu xenofóbní rovinou možnou.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Důsledky mohou pochopitelně vyvolávat xenofobii, pokud by tito lidé brali práci našim lidem, to je logické.

 

Moderátor:

Cizinců bez práce tedy přibývá. Mluvili jsme už o tom, co s tím hodlá dělat vláda. Lidi ze zahraničí sem nejčastěji vozí různé pracovní agentury a ty situaci zahraničních pracovníků většinou vůbec neřeší.

 

Autor:

Pracovní agentura v Plzni - ještě před rokem doslova zlatý důl. Řada podniků tu vítala dělníky ze zahraničí s otevřenou náručí. A majitelé agentur si z obchodování s lidmi udělali velmi výhodný byznys.

 

Martina Hánová, koordinátorka projektu Integrace cizinců v Plzni:

V minulém roce tady působilo přes 70 personálních agentur a přes 50 družstev.

 

Propuštěná mongolská dělnice:

Přijela jsem sem, abych vydělala peníze jako všichni ostatní.

 

Autor:

Jenže přišla krize a místo vydělávání peněz bojují o přežití. Agentury si s tím hlavu nelámou. Využili důvěřivosti cizinců a teď od nich daly ruce pryč.

 

Magdalena Čadová, Úřad práce v Plzni:

Loni provedl Úřad práce v Plzni kontrolu 50 agentur práce, z toho jen 4 agentury byly bez problémů.

 

Martina Hánová, koordinátorka projektu Integrace cizinců v Plzni:

Samozřejmě agentury dostávaly pokuty, ale ty byly natolik směšné, že se jim vyplatilo ten byznys provozovat nekoordinovaně dál.

 

Autor:

Vláda chystá na majitele pracovních agentur bič, tvrdé kontroly a zpřísnění podmínek podnikání. Podle mnohých opatření příliš pozdě.

 

Jan Drtina, generální ředitel, První Pracovní, s.r.o.:

Kdyby legislativa v personálním leasingu byla od začátku stavěná nějakým směrem, nemuselo k těmto problémům docházet.

 

Autor:

Sociální paseku, kterou tu pracovní agentury napáchaly, teď musí řešit stát za peníze daňových poplatníků.

 

Moderátor:

Pane ministře, přijali jste nebo hodláte přijmout i některá konkrétní opatření, aby nebyli přiváženi do Česka další cizinci? Protože ono to vypadá, že ta opatření směřujete vůči těm lidem, promiňte, že to řeknu, těm obyčejným lidem, kteří jsou v té tísni, ale ne vůči těm firmám. Z té reportáže vyplývá, že opravdu ty firmy asi vždycky nefungují tak, jak mají.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Pokud jde o přísun nových lidí do České republiky, je jasný stop na vydávání víz delších než 90 dnů. A za druhé, a tady já s vámi naprosto souhlasím, že chování některých personálních agentur je naprosto skandální.

 

Moderátor:

Není logické, aby se stát právě na ně zaměřil?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Agentury odmítají nést zodpovědnost za lidi, na kterých vydělaly velké peníze a ten náš cíl je zpřísnění kontroly fungování těchto agentur a zároveň úpravou zákona tak, aby ony nesly také svůj díl odpovědnosti za lidi, které sem přivedou pro případ, když ten člověk přijde o práci.

 

Moderátor:

Jak je k tomu konkrétně chcete donutit? Říkal jste změna zákona? To obvykle trvá dost dlouho.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To už jde nad rámec působnosti ministerstva vnitra. Ten materiál iniciovalo ministerstvo vnitra, nicméně problém působení personálních agentur je problémem fungování živnostenského úřadu.

 

Moderátor:

Nepřehazujte to na nikoho jiného. Mě zajímá, co udělá vláda, pane ministře?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já to na nikoho nepřehazuji. My máme ve vládě dělbu rolí a kdybyste si ten materiál přečetl, tak byste zjistil, že každý máme svůj díl odpovědnosti.

 

Moderátor:

Mě zajímá, co bude konkrétně?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Znovu říkám, že se musí změnit podmínky pro činnost agentur, ony musí nést odpovědnost a nemohou se odtáhnout od těch lidí, kteří tu pak zůstanou.

 

Moderátor:

Jak dlouho bude trvat, než bude kontrola těchto firem jiná? Je to otázka roku, půlroku, měsíce?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ty věci musí proběhnout během první poloviny tohoto roku. To znamená zpřísnění kontrol pro jejich činnost, to začíná bezprostředně po přijetí usnesení vlády.

 

Moderátor:

Pane Bublane, jak by podle vás měl stát řešit situaci u těch personálních agentur a firem, které zprostředkovávají cizincům práci u nás?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Cizinecký zákon jsme přijali loni. Řeší jen 1. polovinu pobytu, tzn., jak se sem dostat. Neřeší, jak se dostat zpět domů. My jsme na to upozorňovali, že právní postavení cizince je velmi slabé. Nikdo nenese odpovědnost za to, co bude s cizincem, když ztratí práci. To by mělo být skutečně na těch agenturách práce. Já bych dokonce navrhoval to, aby každá ta agentura složila jistinu za toho pracovníka, která by se pak mohla použít na jeho vycestování.

 

Moderátor:

Ale cizinci k nám proudili dlouhodobě i za doby, kdy vy jste byl ministrem a sociální demokracie se snažila přeci rozjet ekonomiku tím, že podporovala stavbu tzv. montoven, které de facto byly založeny na tom, že importovala levnou pracovní sílu z ciziny. Co jste konkrétně vy udělal proto, aby tito lidé byli v trošku jiné pozici?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Ano, ČSSD podporovala příliv levných pracovních sil z ciziny, ale v době, kdy jsme ty pracovní síly potřebovali a možná nastane doba, kdy je budeme znovu potřebovat.

 

Moderátor:

Cop jste udělal vy, jako ministr, proto, aby ti lidé byli v trošku jiném postavení?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Za naší vlády nebyly zelené karty, to až teď.

 

Moderátor:

Dobře, ale to neznamená, že nebyli častokrát v podobném postavení. Možná nebyla taková nezaměstnanost, tak se na to tolik nepoukazovalo.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Tehdy byli v lepším postavení, nebyla taková nezaměstnanost samozřejmě, ale ta situace kritická je teď, takže ji musíme řešit nyní.

 

Moderátor:

Teď k jednomu konkrétnímu případu. Pane ministře, proč jste odmítl žádost pana ministra Kocába, abyste se osobně angažoval v případu pana Le Kima, kterého Cizinecká policie vyhostila a drží hladovku? Jenom připomínám, že už má v Česku opět zajištěnou práci, má pracovní povolení, zaměstnavatel o něj stojí. Navíc v době, kdy měl podat dovolání, byl nemocný a prostě prošvihl tu lhůtu.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To jsou informace, které vy čerpáte z jednoho zdroje, já jsem o tom s panem ministrem Kocábem hovořil. Cítím s tím člověkem, ale jsem ministr vnitra a musím dodržovat zákony. Nemohu do toho případu zasahovat, ten člověk 3x porušil zákon. V tuto chvíli se odvolal k soudu. O jeho dalším osudu bude rozhodovat soud.

 

Moderátor:

Tak neříkejte, že porušil zákon, protože o tom rozhoduje pouze soud.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já v žádném případě nemohu do toho případu zasáhnout a platí...

 

Moderátor:

Už zasahujete tím, že jste řekl, že porušil zákon.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Říkám úplně stejnou informaci z jiné strany, než vy. Vy říkáte, že nemohl. Já říkám, moje informace jsou takové, ten člověk 3x porušil platné zákony a je mi líto, že se dostal do osobní těžké situace. Je zde na své vlastní riziko, zákon platí pro všechny, pokud soud nerozhodne jinak, bude se muset vrátit.

 

Moderátor:

Ovšem, dokud soud nerozhodne jinak, tak je na něj potřeba pohlížet jako na nevinného, to se asi shodneme.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To souhlasím a proto já jsem také říkal panu ministru Kocábovi, že nehrozí jeho okamžitý nucený odjezd domů, nejdříve musí rozhodnout soud.

 

Moderátor:

Jsou to zásadní zločiny, kterých se dopustil? Ono to spíše vypadá, že je to takový klasický drobný přestupek, který policie lehko odhalí, lehko pojmenuje a může kolem toho udělat veliké haló místo, aby odhalovala daleko závažnější věci?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Kolem toho policie žádné velké haló neudělala a nedělá. Zákony hovoří naprosto jasně, ty se musí dodržovat a ten člověk z mého pohledu, podle mých informací zákon porušil. Pokud to soud potvrdí, je mi líto, pojede domů.

 

Moderátor:

Pokud to soud potvrdí, pane ministře. Vy byste jako ministr vnitra inferoval do tohoto případu, pane poslanče Bublane?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já bych žádal cizineckou policii, aby se v této situaci chovala vstřícněji. V okamžiku, kdy oni ztratí práci, úřad práce dostane informaci, že tedy je bez práce, to znamená, měl by se nahlásit, že je nezaměstnaný a pak by měl následovat odjezd domů. V tom období cizinecká policie už zahajuje správní řízení o vyhoštění. Kdyby to období bylo delší nebo kdyby se přihlédlo k něčemu, že si tu práci mezitím našel, nebo alespoň ji hledal nebo něco podobného, tak by se to dalo řešit lidštěji.

 

Moderátor:

Cizinecká policie musí postupovat podle zákona, vy navrhujete benevolenci. To by možná potom cizinecké policie porušovala zákon?

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Já nechci, aby porušovala zákon, ale možná větší informovanost těch lidí nebo jako vtažení je do toho problému, oni se většinou bojí, že ztratí všechno, takže se někde ztratí a sami si hledají tu práci.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já jsem jasně řekl, že Cizinecká policie bude postupovat slušně, korektně, ale důsledně a zákon prostě platí a je mi líto, to bychom si my dva neobhájili před 10 mil. občanů.

 

Moderátor:

Pánové, na závěr ještě jedno téma, které stím nesouvisí, ale musím využít, pane ministře, vaší přítomnosti, řekněte, prosím, proč byli dnes zatčeni vysoce postavení důstojníci policie vLiberci. Včetně pana Dvořáka, který je šéfem vnější služby a pana Valáška, který tam též vede dopravní policii?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak na tu otázku já neumím a nemůžu odpovědět. Informace podá zřejmě zítra dozorující státní zástupce. Pro mě je to také překvapení, protože pana Dvořáka, jak já, tak pan bývalý ministr známe a já jsem ho považoval za jednoho znejschopnějších policistů, se kterými jsem se kdy potkal.

 

Moderátor:

Takže to zatčení je pro vás minimálně překvapivé…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Určitě ano.

 

Moderátor:

Jakou máte vy, pane stínový ministře, o této věci povědomost? Pan Dvořák nastoupil do čela tehdejší okresní policie vLiberci pár měsíců před tím, než vy jste se stal ministrem, takže ho také znáte určitě dobře. Teď to nemyslím nějakou příčinnou souvislost, ale znáte ho určitě dobře, jak říká pan ministr.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Znám ho dobře. Na mě působil velmi solidně a působil na mě jako takový poctivý policista. Takže já také trošku ještě doufám, že se to nějak vysvětlí, nebo nevím.

 

Moderátor:

Dobře. Úplně na konci, pane ministře, taková jenom úsměvná /nesroz./. Co kdyby tu letenku a ten příspěvek 500 eur, kterými jsme začínali tohle povídání, chtěl i nějaký Čech, který se rozhodne pracovat vzahraničí? Napadlo vás to?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak nedostane ani korunu, ani euro.

 

Moderátor:

Díky pánové, že jste přišli. Díky a na shledanou.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Na shledanou.

 

František Bublan, poslanec PS PČR (ČSSD):

Na shledanou.

Česká televize, pořad Události, komentáře, 9. února 2009