Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Česká televize: Do Prahy přijíždějí ministři vnitra členských zemí Evropské unie

[15.01.2009]

Předsednictví ČR v EU

Česká televize: Do Prahy přijíždějí ministři vnitra členských zemí Evropské unie

Rozhovor s ministrem vnitra Ivanem Langerem o českém předsednictví v EU i o domácí politice

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Do Prahy dnes přijíždějí, jak už jsme říkali, ministři vnitra členských zemí Evropské unie. Co se bude řešit. Mělo by se mluvit o bezpečnosti, o drogách, o ochraně dětí, ale také o migraci. S námi ve studiu teď Ivan Langer, ministr vnitra. Dobrý den.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dobré ráno.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, co by mělo být cílem toho dnešního jednání, co by mělo být takovým výstupem?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak především prezentace priorit České republiky v oblasti vnitřních věcí, což jsou priority týkající se právě využívání informačních technologií, lepší mezinárodně právní ochrany dětí a racionální protidrogové politiky na úrovní Evropské unie. Ale máme také takovou nečekanou prioritu nebo nečekané téma, které se stane zjevně prioritou. Tak jako plyn v jiné věci našeho předsednictví, to je budoucnost Schengenského informačního systému 2. generace, což je vlastně klíčový informační systém, který obsahuje data o osobách, po kterých,které jsou pohřešovány nebo po kterých je vyhlášeno pátrání, kradených věcech. A ukazuje se, že ten projekt je ve velmi vážné situaci a právě proto jsme připravili speciální český návrh, jak z této krize se dostat ven.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, já se vás pochopitelně zeptám jak.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak, takové to ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jestli to můžete říct, ale předpokládám, že to řeknete.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak kolegové, doufám, se nedívají, takže nebudou to vědět dřív, než by měli. Ale ta podstata je provedení velmi důkladné analýzy příčin problémů toho systému, který byl několikanásobně odkládán a v tuto chvíli není reálné, aby začal fungovat na podzim roku 2009. To je první. Za druhé, připravit záložní alternativu a dostat se do stavu, kdy budeme mít jasno.ten původní projekt je nebo není realizovatelný. Tady máme realizovatelnou nebo nikoli alternativu a z toho vybrat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A jak se to zatím jeví, je realizovatelný nebo není?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já teď to nechci říkat dopředu. Jsou tam vážné chyby, jsou tam vážné problémy, ale my jsme dokázali dát dohromady tým národních expertů v případě rozšíření schengenského prostoru, když Česko přistupovalo k tomu původnímu schengenskému informačnímu systému.a věřím, že v Evropě je dost lidí, kteří se s tím dokáží poprat. Takže, já jsem mírný optimista.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
S tím ale souvisí celá řada těch problémů, o kterých jsem mluvil, že budete dnes vlastně jednat s vašimi resortními kolegy ze členských zemí.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ano, ono se to obecně prolíná, toto konkrétní téma, protože my chceme hovořit o informačních technologiích při využívání v bezpečnostní problematice a chceme vsunout do této diskuse nový prvek. Neboť doteď vždycky ministři vnitra mluví o bezpečnosti a bezpečnost a nic jiného nezajímá. Chceme vytvořit něco jakoby evropský přístup při řešení těchto otázek tak, abysme vycházeli z rovnostranného trojúhelníka. Abysme vždycky mysleli na bezpečnost, abysme nezapomněli na volný pohyb, ale tím klíčovým třetím prvkem je ochrana soukromí a myslím si, že to je stejně důležitá hodnota jako bezpečnost.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, jestli se nemýlím, tak vás teď v úterý některé členské země, konkrétně Itálie, Řecko, Malta a Kypr požádaly, abyste něco dělali proti ilegální migraci, se kterou mají tyhle země velké potíže. Jenom v Itálii se vylodilo u jejích břehů za loňský rok asi 40 tisíc imigrantů, jestli se nemýlím. Co jim navrhnete jako šéf vnitra předsednické země?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak, ten problém je dlouhodobý a existovala řada pokusů, řada projektů, které se snaží to řešit. A je zjevné, že to v tuto chvíli není až zas tak účinné. My dnes neplánujeme přijmout žádné řešení. Já jsem souhlasil s tím,že toto téma se stane předmětem jednání, kdy kolegové z Itálie nás o tom budou informovat. Ale mimo jiné přicházíme s novými prvky, jak zlepšit boj proti nelegální migraci, jak například do systému Eurodac, kde se dávají informace o osobách, které nelegálně překročily hranici, které byly odmítnuty. Tak dávat i další informace o osobách, které byly zachyceny na území Evropské unie tak, aby pro případ, kdyby se znovu pokusily, byly snadněji odsunuté pryč. A současně také platí a jih ukazuje, že migrace má šanci, nebo boj proti nelegální migraci šanci na úspěch pouze, kdy dáte jemu komplexní přístup. A je to o lepší spolupráci s těmi zeměmi původu než dosud.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Aby to nebyl nakonec jen nástroj, který ve finále nemá kdo obsluhovat.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Je to tak, je to tak, nicméně, myslím si, že jih Evropy velmi dobře ví, jaký ten problém je a jsou před námi některá témata, která doteď byla tabu a my si musíme jasně říct, co je naší prioritou. Jestli být úplně otevřený každému, anebo jestli bránit ty, kteří zde žijí, respektive mít zde pouze ty, které zde chceme mít.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
My budeme informovat o tom, o čem jste se dohodli nakonec s vašemi resortními kolegy. Já se vás ještě zeptám coby místopředsedy nejsilnější vládní stany, protože dnes bychom se měli dozvědět jména 2 nových ministrů za vaši stranu. Kdo to bude?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak, grémium zasedá za malou chvíli, já se toho jednání účastnit nebudu. Ale tuším, kdo to je, respektive vím to, ale vás prosím, abyste zůstali ještě chvíli trpěliví a vydrželi.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak jinak, my bychom se to měli dozvědět, tuším, okolo 10. hodiny. Jsou ta 2 jména, která se skloňují v médiích? Nebo se dočkáme nějaké změny, nějakého překvapení?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To je rafinovaná otázka, na kterou já vám rafinovaně neodpovím, protože kdybych řekl cokoliv, tak bych vám vlastně odpověděl, a to jsem řekl, že neodpovím.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak jinak. Koho by chtěl v tuto chvíli ve vládě místopředseda ODS Ivan Langer?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Lidi, kteří dokáží navázat na to dobré, co bylo zpracováno jak na resortu dopravy, tak zdravotnictví. Lidé, kteří mají komunikační schopnosti, aby dokázali přesvědčit nejen koaliční partnery, ale také veřejnost o potřebnosti některých změn. A myslím si, že nejsložitější to bude mít nástupce Tomáše Julínka, protože ten byl jakési beranidlo, které v dobrém slova smyslu přinesl do české společnosti jednu důležitou věc po listopadu 1989, že všechno něco stojí a že i zdraví má svoji cenu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, když jsem dnes četl rozhovor s Tomášek Julínkem v deníku Právo, tak říká, že je naštván na ministerského předsedu. Chápete ho? Protože on říká, že vlastně důsledně plnil programové prohlášení vlády.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Každý má tolik pravdy, a v tom je politika velmi krutá, kolik lidí o ní dokáže přesvědčit. A v tuto chvíli v politice, ve vládě a ve sněmovně platí, že máte tolik pravdy, kolik poslanců o ní dokážete přesvědčit, tedy přinejmenším těch 101. A já rozumím tomu rozčarování Tomáše, nicméně to jsou ta brutální pravidla politiky, ani já to nemám jisté a dnes tady můžeme spolu mluvit jako s ministrem a moderátorem. Vy to máte možná jistější než ministr vnitra a určitě jistější než ministr zdravotnictví. Ale taková už ta politika prostě je.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu, já nejsem místopředseda strany, nebo místopředseda České televize, takže mě odvolání nehrozilo. Vám hrozilo odvolání, bál jste se toho třeba? Nebo to se místopředsedovi strany stát nemůže?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To se může stát každému a to je to pravidlo, se kterým člověk musí počítat. A pokud s tím počítáte, pokud jste na to připraveni, tak jste vnitřně svobodní a potom se vám některé věci dělají snázeji, než kdybyste byl tak v křeči a bál se a říkal si: mám to udělat, nemám to udělat, když to udělám, co se stane, když to neudělám, co se stane.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Předpokládám, že takovou máme plnou vládu, nebo vláda je plná takových lidí, kteří jsou takhle vnitřně svobodní. Půjdete před sněmovnu se žádostí o důvěru?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To je teď předčasná otázka. Já vím, že Jiří Paroubek teďka zahořkle sedí v Lidovém domě a plive na všechny strany, se zapšklí, když se dívá na to, jakým způsobem ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Proč sem motáte Jiřího Paroubka, Jiří Paroubek teď vůbec ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
No, to je téma, které znovu a znovu otvírá sociální demokracie. A já si myslím, že zásadní rekonstrukce vlády a toto je zásadní rekonstrukce vlády byla potřebná. Myslím si, že změny, ke kterým dojde dávají šanci, že i vláda jako těleso dostane nová impuls a já jsem přesvědčený, že bude schopna dotáhnout na jedné straně dokonce programové prohlášení.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ano, a ta odpověď na tu otázku, tedy aby měla tu legitimitu, aby měla legitimitu. Měla by požádat o důvěru? Bylo by to lepší aspoň?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Umím si to představit ale v tuto chvíli víte sám, že v máme ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Umím si to představit. Tedy ne.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Máme 32 základní úkoly, zvládnout evropské předsednictví. A současně vypořádat se s hospodářskou krizí. A myslím si, že pokud zvládne premiér a jeho speciální tým předložit krizový plán, který získá podporu v parlamentu, potom bych to bral jako téměř hlasování o důvěře.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já vám, pane ministře děkuju. Na shledanou.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já také, hezký den.

Česká televize, 15. ledna 2009