Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Rádio Impuls: Ivan Langer: Impulsy Václava Moravce

[11.11.2008]

Ministerstvo vnitra, policie, politika

Rádio Impuls: Ivan Langer: Impulsy Václava Moravce

Rozhovor s ministrem vnitra Ivanem Langerem

Moderátor (Václav Moravec):

Z 15 na 14 let se snižuje hranice trestní odpovědnosti. Počítá s tím nový trestní zákoník, který před několika desítkami minut schválila česká Poslanecká sněmovna. Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová podle svých slov pro Rádio Impuls nevidí mnoho důvodů ke snižování trestné odpovědnosti.

 

Záznam Ivy Brožové:

To není názor soudkyně, ale to je, bych řekla, můj názor jako člověka. Já si nemyslím, že se člověk během jednoho roku až tak principiálně změní. Nechala by ji na 15 letech.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Slova předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové z rozhovoru pro Rádio Impuls. Za nejzávažnější trestné činy má hrozit delší vězení, díky novým alternativním trestům by do věznice nemuseli například lidé za drobnou krádež. Zákon, který dostane teď k projednávání Senát, má začít platit od roku 2010. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem Rádia Impuls, místopředseda Občanské demokratické strany, ministr vnitra České republiky, Ivan Langer. Vítejte po čase v Impulsu. Hezký dobrý den.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Hezké Impulsy na Impulsu.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili díky Impulsákům, což jsou posluchači Rádia Impuls. Dál se můžete ptát, protože v průběhu dne jste psali a posílali své otázky na ministra vnitra Ivana Langera formou sms zpráv na číslo 774 999 888. Ptejte se dál místopředsedy ODS, ministra vnitra Ivana Langera na čísle 774 999 888. Pan Langer si nám tady hraje s mikrofonem. Abych vás dobře…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Se mnou si tady hrál Václav Moravec, mě ponížil na židli a potom mne na té židli zaaretoval. A já nevím, co to znamená.

 

Moderátor (Václav Moravec):

To vám pak vysvětlím. Po bezmála 50 letech se zásadně mění trestní zákoník, snižuje se hranice trestní odpovědnosti a za nejzávažnější trestné činy má hrozit delší vězení. Počítáte jako ministr vnitra s tím, že se tento trestní zákoník podepíše nějak na kriminalitě v zemi, že by ji trestní zákoník mohl dál snížit?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Nevím, jestli by přímo snižoval nápad trestné činnosti, nicméně věřím jako právník tomu, že existence trestního kodexu nepřinese jenom tu samotnou sankci, ale že přináší určitou formu prevence. Vzhledem k tomu, že nový trestní zákoník zpřísňuje celou řadu sazeb u některých skutkových podstat, tak věřím, že by mohl s sebou nést i jakousi míru prevence. Ale odhadnout to si vskutku teď netroufám. Co považuji za důležité, že tato změna, největší po 50 letech, přichází ruku v ruce s jinou změnou, která se týká reformy policie a policie jako takové, neboť do nového roku 2009 skutečně česká policie vstupuje po téměř 50 letech úplně v nové podobě a věřím také v nové kondici a já myslím, že když dáme dohromady právě změny, které probíhají v justici, se změnami, které probíhají v české policii, je to dobrý signál pro veřejnost.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Neměl by ale, neměly by tyto reformy být víc rozložené v čase, protože jsou, řekněme, hodně nárazové? Od roku 2010 nový trestní zákoník, reforma policie k 1. lednu roku 2009.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Reforma policie začala v té úvodní fázi již na podzim roku 2006. V roce 2008 jsme se dostali do legislativní fáze a již realizaci některých exekutivních částí reformy. Od nového roku 2009 bude policie pracovat s novými pravomocemi, bude mít nové povinnosti, bude mít nově definovanou organizační strukturu, která vyvrcholí 1. lednem roku 2012. Já osobně jsem pro razantní změny, mám pocit, že tak, jak je to rozloženo tedy do čtyř let, je to přesně období, kdy to policie může vstřebat, protože to je živý organismus a přitom to nebude trvat příliš dlouho.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ukazují se některé vaše pochybnosti, které teď máte v souvislosti s tou reformou policie? Které jste nepředvídal?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já jsem naopak nadšený z toho, jaký entuziasmus a nadšení vnímám z řady lidí, kteří na reformě pracují. Říkám, že teď přišel čas pro mladé rozhněvané muže, policisté na těch nižších funkcích, kteří pořád brblali a stěžovali si a říkali, jak se to dělá blbě. Teď díky velké generační obměně měli možnost povyrůst a teď to mají ve svých rukou.

 

Moderátor (Václav Moravec):

A námitka, že stále i ti rozhněvaní mladí muži vám demonstrují před Ministerstvem vnitra kvůli odměňování a možná pokud projde to, co navrhuje Ministerstvo financí, tak vám bude demonstrovat za chvíli celý policejní sbor kvůli daňovým změnám, zjednodušení daňového systému?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To jsou dvě věci. Já mám zásadně negativní stanovisko k těm změnám, které připravuje pan ministr Kalousek a k tomu prvnímu, to byla část a to byla skupina lidí, která byla motivována lidmi, kterých já si hluboce nevážím, protože nemůžu si vážit lidí, kteří nedrží své slovo. A víte také, že na protest proti nedodržení daného slova předseda Odborového svazu policie také rezignoval na svoji funkci.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vrátím-li se k tomu prvnímu bodu, to znamená zjednodušení daňového systému, který chystá ministr financí Miroslav Kalousek a vyškrtání těch daňových výjimek, kde mají být i výjimky příslušníků ozbrojených sborů policie, hasičů, dohodli jste se s ministrem vnitra, pardon tedy s ministrem financí Miroslavem Kalouskem na tom, že by vám část těch peněz, pokud se sáhne k vyškrtání a zpřehlednění daňového systému, že by vám je dal v rozpočtu pro policii?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Je to názorový střet v dobrém slova smyslu. Rozumím snaze ministra financí co nejvíce zjednodušit daňový systém. Oproti tomu ale říkám, že je to takový zásah do živého organismu, který ten organismus může téměř do slova a do písmene pohřbít, protože vnese další nejistotu a policie a bezpečnostní sbory teď vstřebávají novou situaci s novým služebním zákonem, probíhá velká personální obměna uvnitř policie a jakákoliv takováto změna by jen vedla k tomu, že se zvedne ještě další vlna odchodů a to by bylo špatně. Takže můj názor k tomuto návrhu je zásadně záporný.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Dohodli jste se s ministrem financí, že vám ty daňové výjimky, které mají příslušníci ozbrojených…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Připomínkou ve standardním připomínkovém procesu a tam stanovisko mé a stanovisko Ministerstva vnitra je negativní.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Když se vrátím k dnes schválenému trestnímu zákoníku, nepřeceňuje se podle vás jako ministra vnitra snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já si myslím, že ano. Já jsem vždycky říkal, že když uděláme takovouhle změnu, tak musíme vědět, co s těmi lidmi bude. Protože jestli někoho odsoudím ve 14, tedy o rok dřív, musím mít jistotu, že budu mít dostatek kapacity v dobrém slova smyslu, kde ty lidi můžu převychovat a nevychovám z nich naopak ještě těžší kriminálníky. Zvítězil tento názor, tedy snížit věkovou hranici, já ho respektuji, ale musím říct, že nejsem vnitřně přesvědčen, že to povede ke zlepšení.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Poslanecká sněmovna před necelými 14 dny schválila i novelu trestního řádu. Tato novela podle kritiků…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Poslanecká sněmovna před několika měsíci schválila také balík asi 60 změn, se kterými souvisí reforma policie.

 

Moderátor (Václav Moravec):

O tom jsme se tady už bavili.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ale krátce.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ještě se o tom, to tady neurčujete vy, o čem se bavíme krátce nebo dlouze.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To jsem já pro vás měl připravený dárek, kdybyste posluchači Impulsu viděli, jaký ten dárek je, tak byste věděli, že by mě měl dát Václav Moravec víc času.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Novináři dárky nepřijímají, protože my jsme neúplatní, možná na rozdíl od některých politiků, ale když…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak tím si teda nejsem úplně jistý.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Co, o úplatnosti novinářů? Nebo neúplatnosti?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já si myslím, že není možné říci automaticky, že příslušník jedné profese je neúplatný, zatímco ten druhý úplatný je.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Počkejte, ale vy jste viděl sedícího novináře za braní úplatků nebo nějakou zpronevěru?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

A to je možná ten problém, že dosud ještě žádný neseděl.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Takže zatím je ta profese méně úplatná než politici.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ale vzhledem k tomu, kolik tady funguje takzvaných PR a jiných agentur, tak by mě fakt zajímalo, za co ty peníze klienti těm agenturám dávají a co ty agentury s nimi dělají.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ale to možná může prošetřit i policie. Teď když se vrátím…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já to beru jako podnět.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ale vy říkáte, nejste ministr policie, tak si to musíte ujasnit, jestli jste nebo nejste. Teď když se dostanu k oné novele trestního řádu…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy jste jako poslanec pro ni také hlasoval. Novela se nelíbí novinářům, kteří ji kritizují kvůli zveřejňování odposlechů. Například dnes opět deník Mladá fronta Dnes zveřejnil další část odposlechů z vyšetřování…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To jsou ti lháři z Mladé fronty.

 

Moderátor (Václav Moravec):

…Františka Mrázka. A propos, vy se už budete bránit těm odposlechům, které byly zveřejněny a které se týkají vaší osoby v souvislosti s Mrázkem?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Děkuji za tuhle nahrávku. Já teď použiji standardní metodu právě některých novinářů z Mladé fronty a prohlásím následující konstatování. Mladá fronta lže, Mladá fronta kryje zločin a zločince, Mladá fronta spolupracuje s člověkem, který byl napojen na organizovaný zločin a Mladá fronta je financována z peněz člověka, který podle Mladé fronty byl financován nebo byl ve spojení s organizovaným zločinem.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Mladá fronta je teda financována lidmi z organizovaného zločinu.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

No, určitě ano. Sama to napsala.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ano a teď nám můžete tedy, můžete nám tedy říct, zda vy podáte…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Že to je hrozný?

 

Moderátor (Václav Moravec):

Podniknete nějaké právní kroky vůči deníku Mladá fronta Dnes?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak za prvé, já respektuji svobodu médií, nicméně současně platí, že to je svět soukromého podnikání a jestli něco nemůžu připustit, tak aby na mě díky tomu, že někdo šířil lži, pomluvy a polopravdy, vydělával peníze. Já jsem pořád žil v domnění a v naději, že přeci jen profesionalita zvítězí, nicméně nezvítězila a v tuto chvíli tedy říkám, Mladá fronta lže, Mladá fronta kryje zločin a zločince, Mladá fronta spolupracuje s člověkem, který byl ve spojení s organizovaným zločinem a Mladá fronta je financována z peněz člověka, který podle Mladé fronty byl spojen s mafií.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Nepodniknete žádné právní kroky.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já vás ještě budu chvilku napínat.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Nenapínejte, ať se můžeme dostat k dalším tématům, mě pak tady v Radiu Impuls ubíjí za to, že nedodržuju…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já teď tady budu reklamu té Mladé frontě, která lže, to nebudu.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy už jste dvakrát o Mladé frontě mluvil, mně jde jenom o to, zda na ni podáte trestní oznámení.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Trestní oznámení určitě ne. Já jsem smutný z jedné věci, a to, že na jedné straně se volá pořád po profesionalitě, nicméně v honbě za senzací, v honbě za vyděláváním peněz a já na to nevidím nic špatného, aby Impuls vydělával na reklamě, kterou má, aby deníky vydělávaly na inzerci, která tam je, ale aby to sklouzlo k něčemu, co k profesionalitě má velmi, velmi daleko, to se mi doopravdy nelíbí.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy osobně si nemyslíte, že ta novela trestního řádu, kterou schválila Poslanecká sněmovna, že může vést k omezení svobody slova v České republice…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ani náhodou, já si myslím, že máme vedle sebe dvě hodnoty. Jedna je svoboda slova a druhá je právo na ochranu soukromí a v tomto smyslu nevidím nic špatného na tom, že prostě ti, kteří si dělají byznys z toho, že porušují zákon, prodávají informace a jiní ty informace zveřejňují a vydělávají na tom, na tom nevidím nic špatného, když k něčemu takovému se zamezí.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Kdybych vám ale, pane ministře, namítl, že vy jste liberální politik, člověk, který v mnoha ohledech vždy hájil, před tím, než jste byl ministrem vnitra, tak víc nahlas svobodu slova a přece ty odposlechy unikají od policistů. Proč zpřísňovat novelou nějaký zákon a nezastavit odposlechy a jejich prodej novinářům, prodej nebo…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

V tomto smyslu já mám velmi čisté svědomí, protože já jsem řekl, že chci za prvé omezit nadužívání odposlechů, udělala se konkrétní opatření a výsledky jsou jasné. V minulém roce poklesl téměř o třicet procent nebo o víc než třicet procent počet nasazených odposlechů.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Jak to bude letos, dá se ještě, máte informace, že by dál mohlo dojít ke snížení…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já se nedomnívám, že by to mělo takhle strmě padat dolů, ale myslím, že tím, že jsme zavedli zpětný mechanizmus kontroly používání, tak to vedlo k větší odpovědnosti. Za druhé myslím, že to, s čím teď se pracuje a s těmi úniky policejních odposlechů, tak se netýká současnosti, to jsou věci dávno, dávno minulé a věřím, že změny v policii organizační, personální povedou k tomu, že takovýchto úniků bude čím dál tím méně. Za třetí…

 

Moderátor (Václav Moravec):

Chystáte ještě nějaké personální změny?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Určitě ano. Určitě ano a za třetí, na jedné straně máme svobodu slova, svobodu tisku, na straně druhé máme také právo na to, aby soukromí občanů bylo chráněno a v tomto smyslu jsou to dvě práva, která jsou vedle sebe, a já doopravdy nevidím vůbec nic špatného na tom, aby se tímto způsobem lépe chránilo soukromí osob.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Jaké personální změny v policii ještě chystáte?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak, já už jsem z pohledu své pravomoci možnosti vyčerpal.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy ještě můžete vyměnit policejního prezidenta.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To se určitě nechystám, protože ten tým lidí, který přišel na Policejní prezídium, který teď realizuje reformu policie, je tým skvělých lidí, na který jsem fakt hrdý a jsem rád, že s nimi můžu spolupracovat a věřím, že zakrátko v průběhu příštího roku také veřejnost uvidí konkrétní výsledky, pozitivní dopady reformy policie.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Připomínám, že hostem u mikrofonu Radia Impuls je dnes ministr vnitra, místopředseda ODS Ivan Langer. Občanské demokraty zmítají spory, které jsou projevem předkongresové atmosféry. První místopředseda ODS, pražský primátor Pavel Bém se rozhodl utkat s premiérem Mirkem Topolánkem o post předsedy občanských demokratů. Tady jsou slova Pavla Béma.

 

Záznam Pavla Béma:

Nejenom změnit styl politiky ODS, ale také ji možná dát trochu jiný kurz.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Slova prvního místopředsedy ODS Pavla Béma, který dnes zrušil jednání s poslaneckým klubem ODS, a to kvůli nedělním slovům premiéra Mirka Topolánka, že by se Jiří Paroubek mohl stát předsedou Poslanecké sněmovny. Neukazuje se, pane místopředsedo ODS, Ivane Langře, že občanští demokraté stejně budou rozděleni i po tom kongresu, protože ta situace opravdu je příliš hustá?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já si to nemyslím. Věřím v to, že v nás všech zvítězí vědomí odpovědnosti, kterou máme nejenom sami za sebe, nejenom za 25 tisíc členů Občanské demokratické strany, ale také za občany a za voliče, kteří nás podporovali a podporují a teď jsou zaskočeni z toho, co se vlastně děje.

 

Moderátor (Václav Moravec):

A právě ten protiargument, že toto se po kongresu, ono sjednocení stát nemůže, protože ty příkopy, které se teď vykopávají, jsou tak hluboké, že Pavel Bém řekne, že vy byste neměl být ministrem vnitra kvůli jmenování Martina Červíčka.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To je potom ale otázka vůči někomu jinému. Já nemám sebemenší pocit, že bych kopal nějaké příkopy, nicméně v tuhle chvíli probíhají standardní vnitrostranické primárky, tak jak jsme jim byli svědky v nedávné době v Americe a v rámci těch primárek si kandidáti jeden na druhého řeknou ledacos. Druhá věc je, aby si potom uvědomili, že buď tedy spolu budou pod jednou střechou a potáhnou za jeden provaz, anebo to možné nebude, dojde k personální výměně, nicméně já, jak znám Občanskou demokratickou stranu a její členy, tak jsem bytostně přesvědčený, že ať už volba předsedy a vedení dopadne jakkoliv, tak zůstane i nadále jednotnou silnou politickou stranou, která má potenciál na to být leaderem politického trhu.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Chcete být prvním místopředsedou ODS?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já chci být člověkem, který nabídne to, co snad umí. Já jsem významným způsobem proměnil Ministerstvo vnitra, zrealizoval jsem reformu policie, postavil jsem CEVRO, založil jsem soukromou vysokou školu, kde lidé, kteří se zajímají o veřejný život můžou získávat potřebné znalosti a myslím si, že mám i schopnosti přesně definovat, jak má vypadat komunikace a prodej toho, co politik nebo politická strana dělá.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Chcete být…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Mě je jedno, jakou budu mít funkci, já mám ambici proměnit ODS v moderní stranu třetího tisíciletí a jestli mám nějakou ambici, tak vést příští kampaň do Poslanecké sněmovny.

 

Moderátor (Václav Moravec):

To je velmi náročný úkol.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

A k tomu nepotřebuji funkci prvního místopředsedy, nicméně mám ambici na ni kandidovat.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Budete kandidovat na prvního místopředsedu ODS.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Pokud…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Pokud budu nominaci dostanu, ano.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Pokud bude premiér Mirek Topolánek předsedou ODS nebo kdyby se stal Pavel Bém, tak byste měl ambici kandidovat na prvního místopředsedu.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Tak je to kdyby, ale já si myslím, že tak jak jezdím po celé České republice, tak vnímám, že atmosféra mezi členy je naštvanost, takové vyděšení z toho co je, velké očekávání, že jsou velmi kritičtí vůči Mirku Topolánkovi, ale nikde, kde jsem zatím byl, tak jsem neviděl jednu jedinou slavobránu s nápisem "vítej, Pavle, čekáme na tebe." Takže já věřím tomu, že Mirek Topolánek svoji funkci obhájí, nicméně nemůže to automaticky znamenat pokračování toho, jak to fungovalo doteď, prostě jakási proměna fungování vlády, ať už z pohledu personálního nebo obsahového, fungování ODS, ale také vystupování i Mirka bude muset nastat a on si to velmi dobře uvědomuje, uvědomuji si to i já, protože teď máme za sebou prohranou a dramaticky prohranou bitvu, dostali jsme, lidově řečeno, na…

 

Moderátor (Václav Moravec):

Na zadnici.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Nelidově řečeno na frak, lidově řečeno někam úplně jinam a my teď všechno, co budeme dělat, tak musíme dělat pro to, abychom uspěli v příštích parlamentních volbách. To je ta challenge, to je ta výzva.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy chcete být tedy prvním místopředsedou Občanské demokratické strany, byl byste zrcadlem…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já chci být člověkem, který dostane mandát k tomu tu stranu proměnit. Téměř bych řekl jedno slovíčko, ale to už použil Jiří Paroubek - řekl posunout Občanskou demokratickou stranu z pohledu vnitřního fungování a komunikace navenek do třetího tisíciletí. A je mi úplně jedno, jestli budu první místopředseda nebo místopředseda.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Jak byste jako první místopředseda byl loajální k Mirku Topolánkovi, když se podíváte na to, co se dělo mezi Mirkem Topolánkem a Pavlem Bémem, tedy mezi předsedou a prvním místopředsedou partaje v těch uplynulých měsících?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Myslím, že mi lidé a i kolegové v ODS můžou vyčítat ledacos, ale co mi určitě nikdo vyčítat nemůže, je pracovitost a loajalita. A pro mě slovo loajalita má velmi silný význam pro můj osobní i profesní život. Já chci a jsem loajální vůči lidem, kteří pracují pode mnou a od nich očekávám to samé vůči mně. Byl jsem vždycky loajální i vůči bývalému předsedovi, se kterým jsem se dostal v minulosti leckdy do křížku. Ale…

 

Moderátor (Václav Moravec):

Mluvíte o Václavu Klausovi? A propos počítal jste s tím, že do těch primárek v ODS vstoupí?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Nepočítal, ale vstoupil a považuji to za velmi nešťastné.

 

Moderátor (Václav Moravec):

V jakém slova smyslu?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

ODS podle mne vyspěla, ODS se nachází v jiném stádiu vývoje nejenom ODS samotné, ale i české společnosti. My teď stojíme na takové pomyslné křižovatce, zda si, tak jako v pohádce, zda si vybereme tu jednoduchou, rovnou, pohodlnou cestu a to je ona ideová čistota, sevřenost, kategoričnost, principiálnost a půjdeme cestou pohodlnou znamenající 5-10-15 procent a nebo zvolíme tu cestu, která je fakt trnitá a složitá, kterou vykročil Mirek Topolánek svým zvolením a která dává Občanské demokratické straně šanci získat podporu 35-40 procent veřejnosti. Nicméně složitá v tom, že budeme muset umět vstřebat různé názorové proudy. Liberální, konzervativní, křesťansko demokratický, budeme muset umět pracovat s lidmi, kteří jsou, teď je to klišé, eurooptimističtí a současně eurorealisté, respektive až euroskeptici. Nicméně v rámci toho vnitřního boje nebo souboje názorů přece z toho vzniká ta síla.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Poslední otázka se týká informace ze zpráv.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

To už je poslední otázka?

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ano.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Takže ten dárek teda vám…

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ne, to mi teď nedávejte. Předseda Dělnické strany Tomáš Vandas podal…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ještě před tím teda bych chtěl všem posluchačům říct, že Václavu Moravcovi dávám dárek.

 

Moderátor (Václav Moravec):

To jsou ty vaše přebarvená policejní auta.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Je to nové policejní auto, tak si dávejte pozor a jezděte obezřetně, protože toto je opravdu auto z jiného tisíciletí, které policie zakrátko bude mít. Takže tomu už, Václave, neuniknete.

 

Moderátor (Václav Moravec):

To je výhrůžka ministra vnitra, abych náhodou pak, možná bych nastoupil alternativní trest v případě…

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Ano, zapomněl jste zmínit jeden, který jsem dával, a to je alternativní trest zákaz návštěvy sportovních stadionů pro ty výtržníky. A myslím si, že to je velmi důležité.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Pane ministře, ta poslední věc se týká toho, že předseda Dělnické strany Tomáš Vandas podal trestní oznámení na vás jako ministra vnitra kvůli tomu, že jste dal vládě návrh na rozpuštění Dělnické strany. Připouštíte si, že to trestní oznámení může být úspěšně dokončeno, že jste se dopustil trestného činu tím, že jste navrhl rozpustit Dělnickou stranu?

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Je to právo toho pána, nicméně já jsem bytostně přesvědčen, že jsem udělal správnou věc. Jsem si tím jistý a ponesu klidně kůži na trh, protože taková seskupení a takoví lidé nepatří do demokratické svobodné společnosti a i demokracie musí mít sílu se jim bránit. A já stojím na této straně barikády.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Říká ministr vnitra, místopředseda ODS Ivan Langer, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se někdy příště na shledanou.

 

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS:

Já se taky těším, hodně Impulsů, Impulsáci.

 

Rádio Impuls, 11. listopadu 2008