Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Články / blog.aktualne.cz: Ivan Langer: 10 lží

[08.10.2008]

Média

blog.aktualne.cz: Ivan Langer: 10 lží

Reakce na články deníku MF Dnes

V každé komunikaci, má-li mít smysl a hodnotu, je třeba držet se faktů a základních principů slušnosti. Médiím jsem se nikdy nevyhýbal a ani nebudu. MF Dnes v posledních dnech fakta a slušnost ignoruje. Před pár týdny objevil tento deník Ameriku a píše o událostech několik let starých, o kterých jiná média už dávno předtím informovala. Píše o věci (a tvrdí, že jsem ji tajil), o které jsem já sám informoval, v rámci své bezpečnostní prověrky, Národní bezpečnostní úřad. Nejsem to já, kdo lže. A proto mi promiňte, že na dalších řádcích 10 lží MF Dnes shrnuji slovy právníka. Ke každé je možné napsat obsáhlý odstavec. Jsem si jist, že to není nutné. Jistě i vy uznáte, že když se místo faktů používají lži, dá se komunikovat jen stěží.

Upozornění na uveřejnění nepravdivých informací ve vztahu k osobě MUDr. Mgr. Ivana Langera

V Praze dne 5.října 2008

Vážený pane šéfredaktore,

oslovuji Vás v právním zastoupení MUDr. Mgr. Ivana L a n g e r a, bytem 8. května 25, Olomouc, a to na základě přiložené plné moci ve věci ochrany osobnostních práv.

V období od 19.září 2008 uveřejnil deník MLADÁ FRONTA DNES (dále MF DNES) sérii článků se vztahem k osobě mého klienta. V reakci na tyto texty sděluji a upozorňuji Vás, že v nich je uvedena řada nepravdivých informací negativně se dotýkajících jména, cti a důstojnosti pana Ivana Langera.

Zejména na to upozorňuji vzhledem k následujícím kurzívou označeným skutkovým tvrzením v článcích Vašeho deníku:

(1) Lživé je tvrzení, že si Langer i Kyselý pomohli navzájem, tedy za protihodnotu (jak je účelovým řazením redakčních vět dovozováno ve vydání MF DNES ze dne 2.10. 2008).

(2) Lží je, že okolnosti úvěru Langer tají (MF DNES 2.10. 2008).

(3) Lživý a nesmyslný je výrok, že Kyselý koupil i dluhy „Langerova golfu“ (MF DNES 4.10. 2008).

(4) Lživá je informace, že Kyselý koupil pohledávky za firmou, v jejímž představenstvu byl Ivan Langer (MF DNES 4.10.2008).

(5) Lživý je výrok, že se přes Langerova přítele Kyselého dostala pohledávka k původním dlužníkům (MF DNES 4.10.2008).

(6) Lživé, jak ostatně již judikoval Vrchní soud v Praze, je konstatování vazby Tomáše Paclíka, potažmo Ivana Langera na obchodníka s LTO (MF DNES 29.9. 2008).

(7) Lží je výrok, že Langer bojoval proti zveřejňování dluhů (MF DNES 3.10.2008).

(8) Lživá je informace, že Langer mlčí (MF DNES 3.10. 2008).

(9) Lživý je závěr, že Ivan Langer neodpověděl na otázky (MF DNES 3. a 4.10. 2008).

(10) Lež je skryta i ve vyvozování příčinné souvislosti mezi olomouckým golfem (golfovým hřištěm) a dotací pro jiné subjekty (a sportoviště) v obci Dolany (MF DNES 29.9. a 4.10. 2008).

Právě vypočtené nepravdy jsou zde uvedeny toliko příkladmo, ve výčtu bych bohužel mohl pokračovat. Uvedené i jiné nepravdy dokumentují manipulativnost článků, které Váš deník v posledním období publikoval o mém klientovi. Manipulativnosti svědčí i další jevy - témata jsou čtenářům dávkována po částech. Buď vycházejí z nepřezkoumatelných materiálů, k nimž veřejnost ani můj klient nemají přístup (údajné policejní odposlechy, na něž některé články odkazují), nebo z již zveřejněných informací, které můj klient v minulosti opakovaně vysvětlil. Pokud pak jsou v článcích předestřeny nové informace (jakási přidaná hodnota redakční práce), pak právě v nich se vyskytuje nejvíce chyb, což bych z pohledu vedení redakce považoval za zvláště alarmující.

Vážený pane šéfredaktore, mému klientovi je protiprávním uveřejněním nepravdivých a pravdu zkreslujících informací v deníku MLADÁ FRONTA DNES působena újma na jeho osobnostních právech, proto od Vás očekávám bezodkladnou reakci.

S pozdravem
Mgr. Martin E l g e r, advokát
v plné moci MUDr. Mgr. Ivana Langera
 
blog.aktualne.cz, 8. října 2008