Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Články / blog.aktualne.cz: Ivan Langer: Proč odpovídám MF Dnes (tak, jak odpovídám)

[06.10.2008]

Média

blog.aktualne.cz: Ivan Langer: Proč odpovídám MF Dnes (tak, jak odpovídám)

Vztah občana (politika) a médií

1) Svoboda a odpovědnost

Svoboda je úžasná věc. Svoboda ale nemůže existovat bez odpovědnosti. Promění se totiž v anarchii. Svobody slova si ceníme všichni. Ale ani svoboda slova nemůže existovat bez odpovědnosti za slovo vyřčené a napsané.

2) Co jsou média

Svět médií je světem podnikání, vyjma ta veřejnoprávní, u nichž není zisk prvotní funkcí. Cílem podnikání je zisk. Předmětem podnikání je nákup a prodej informací. Zboží by mělo jako každé jiné být nezkažené a nepředražené. Tak jako za prodej zkažených kuřecích párků přichází trest, stejně tomu má být při tom, když média nabízejí zkažené informační párky.

3) Občané a média

Vztah mezi médii a občany je ryze soukromoprávní. Mají stejná práva a stejné povinnosti. Soukromá firma nemůže nikoho nutit, aby dělal víc, než chce. Ani soukromá mediální firma nemůže tvrdit, že někdo má povinnost dávat jí informace (obchodní zboží). A už vůbec si nemůže vynucovat své požadavky vydíráním či zastrašováním.

4) Občan a stát

Stát si může stanovit předpoklady pro ty, které zaměstnává. Předpoklady mohou být různé - zdravotní, psychologické či bezpečnostní. Stát si tedy vytváří instituce - národní autority, jež mají rozsáhlá oprávnění tyto předpoklady prověřovat a rozhodnout velmi jednoduše: člověk splňuje nebo nesplňuje. A ti, kteří pro stát pracují, mají povinnost předpoklady splnit a rozhodnutí úřadu plně respektovat. Nikdo jiný nemá právo tyto požadavky vůči lidem uplatňovat a nikdo kromě státních zaměstnanců je nemusí splňovat.

5) Občan Langer a MFD

Výše uvedené principy vyjadřují jasně, jak nahlížím na vztah mezi mnou a MF Dnes. Jsme si rovni. Nemám vůči MFD žádnou povinnost a stejně tak MFD nemá vůči mně žádná práva. Těžko mne média mohou obvinit z nedostatku komunikace, nikdy jsem se jim nevyhýbal a ani nebudu. Ale je třeba zachovávat alespoň elementární profesionální principy. Poškodí-li jeden práva druhého, má ten druhý právo bránit se soudně - trestněprávně či občanskoprávně a domáhat se náhrady způsobené škody. O mé bezpečnostní způsobilosti nemůže rozhodovat MF Dnes. Na rozdíl od jejích redaktorů je mé soukromí prověřeno do detailu. Soudit by měl pouze ten, kdo sám nemůže být souzen.

6) Otázky a odpovědi

Na otazky MFD jsem vždy odpovídal a odpovídat budu. To, co nyní čteme v onom deníku, je ale jiný žánr, jehož námět psal zločinec. Není pravda, že neodpovídám na otázky, jen jsem se sebou nenechal manipulovat.

7) Zrádná lehkost psaní

Není nic staršího než včerejší noviny. Možná proto někteří jejich tvůrci s takovu záludnou lehkostí vydávají pomluvu za důkaz. Padouch nebo hrdina, hlavně že je článek. Ani politik ani novinář nemají monopol na pravdu. Mají ale mít zodpovědnost, protože svými možnostmi mohou ovlivňovat mínění jiných, kteří nemají šanci si jejich slova ověřit. A to je, oč běží v mých odpovědích onomu listu. Vraťme se na počátek. Uvědomme si, kdo co ve skutečnosti řekl, co je fakt a co báchorka. Nemanipulujme s lidmi a nenechme manipulovat sami sebou.

P.S.: a ten úrok z mé půjčky je, milí mladofrontovníci, 8 procent.

blog.aktualne.cz, 6. října 2008