Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Policejní reforma dostala zelenou

[26.06.2008]

Policie

Policejní reforma dostala zelenou

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila nový zákon o policii ČR

Poslanci dnes ve třetím čtení schválili nový zákon o policii, který přinese nejzásadnější změnu za poslední desetiletí

Policie mění svou filozofii, organizační strukturu, ekonomické řízení a v neposlední řadě i priority v rámci své činnosti.

 „Jde o zásadní reformu, která však není střelbou od boku. Při přípravě nové koncepce jsme vyšli z detailní analýzy stavu policie. Ta mimo jiné ukázala, že policie málo spolupracuje s veřejností, že je stále vnímána jako represivní orgán, trpí závažnými  systémovými nedostatky v řízení a sužuje ji kritický stav služeben, nedostatečné vybavení moderními technologiemi, zastaralý vozový park, papírování a balast práce, která není skutečně policejní. Stručně řečeno, Policie ČR bez zásadních změn nedokáže efektivně plnit své povinnosti a držet krok s dobou. Mnohé změny už nyní probíhají, mnohé však teprve proběhnou, protože je nyní definuje nový zákon. Občané mohou očekávat kvalitu, profesionalitu, pomoc a partnerský vztah, policisté příslušnost k moderní firmě, odpovídající pracovní prostředí a  profesionální přístup nadřízených,“ říká ministr vnitra Ivan Langer.

Policie mění svou filozofii. Bude se orientovat na službu veřejnosti a partnerství s ní. Tento styl práce je  v zákoně přímo zakotven. Policista je povinen dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Policie bude klást mnohem větší důraz na prevenci, represe nebude cílem. Cílem bude předcházet situacím, které represi vyžadují.

Policie mění svou organizaci. Stávající členění  Policie ČR na 9 krajských správ odpovídá státnímu uspořádání z roku 1960. Je zastaralá a neodráží členění státu na vyšší územně samosprávné celky. Zákon proto počítá do roku 2012 s vytvořením 14 krajských policejních ředitelství shodných s obvody samosprávných krajů. To vytvoří podmínky pro optimální komunikaci. 

Policejní správy získají ekonomickou pravomoc a odpovědnost. Krajští ředitelé převezmou odpovědnost za hospodaření a budou rozhodovat o nakládáni s jejich rozpočtem.

Policie bude mít štíhlejší policejní hierarchii. Nová organizační struktura sníží počet velitelských míst. Výsledkem bude rychlé a efektivní rozhodování, jasně definovaná odpovědnost konkrétních osob a přesun ušetřených prostředků a lidských zdrojů tam, kde se jich nedostává.

Policie se zbaví nepolicejních činností, policie mění styl práce. Policie už nebude muset dělat práci, která jí nepřísluší, jako je například doručování soudních obsílek, asistence u banálních dopravních nehod či automatická přítomnost při fotbalových utkáních. Klade důraz na prevenci a proaktivní přistup v duchu principu Community Policing. Uzavíráme koordinační dohody s jednotlivými obcemi. Tyto dohody slouží k optimalizaci policejní práce.

Policie se modernizuje. Investujeme do Policie ČR. Do projektu P1000 postupně investujeme celkem 3,6 mld. Kč. Celkově byla na nákup nových policejních aut v letech 2008 – 2011 vyčleněna částka 1,47 mld Kč. Nakoupíme celkem 3800 automobilů. Dále investujeme do nových technologií a technického vybavení pro policii. Celková částka, kterou jsme vyčlenili na operační střediska je cca 680 milionů korun. Předpokládáme, že velkou část peněz budeme čerpat z IOPu. Na elektronické trestní řízení jsme také vyčlenili částku 680 milionů korun.

Ministerstvo vnitra nyní vstupuje do třetí fáze reformy policie, tou je její aplikace.  Účinnost zákona je stanovena na 1.1.2009. Kompletní přeměna, stabilizace a nová struktura bude dokončena k 1.1.2012.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor