Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Sport: Ivan Langer: Učme se vařit!

[23.07.2008]

Bezpečnost

Sport: Ivan Langer: Učme se vařit!

Bezpečnost na fotbalových stadionech

Ministr vnitra IVAN LANGER pokropil sektem brožurku zvanou Manuál pro fotbalové kluby a sebejistě prohlásil: " Máme kuchařku, učme se podle ní vařit." Měl na mysli materiál, který dnes předloží vládě a jeho součást, kterou představil veřejnosti. Má napomoci nastavit parametry a přispět k řešení problému diváckého násilí na fotbalových stadionech.

Co vámi prezentovaný materiál přináší oproti minulosti podstatného?

Před časem jsme se dostali do jakési mediální přestřelky se zástupci svazu. Šlo o to, zda se dělá dost, či nedělá. Zda jsou právní rámce dostatečné, či nikoliv. Od té doby se řada věcí změnila. A materiál, který vláda projedná, je důkazem, že na všech stranách je zájem problém řešit. Obsahuje charakteristiku současného stavu, analýzu legislativy, vymezuje roli policie, pořadatelské služby, zmiňuje role Probační a mediační služby a ČMFS.

Představili jste Manuál pro fotbalové kluby

To je takový první krok. Já ho považuji za užitečný v tom, že získává konkrétní podobu řadě věcí. Už víme, co kdo může a musí. Tím naše práce nekončí. Máme půlroční období na vymezení role policie v souvislosti s reformou policie.

Policie ale zmizí ze stadionů. Proč?

To souvisí s reformou policie. Tu provází i změna v působnosti pořádkové policie. Chceme větší míru odpovědnosti a angažovanosti pořadatelů.

Můžete specifikovat rozdělení kompetencí mezi klubem a policií?

Stadion patří klubu a pořadatelské službě, veřejné prostory policii. Policie nepatří na stadion jako pořadatelská služba. Policie pomůže, pokud dojde k masivnímu narušení veřejného pořádku.

Část veřejnosti volá po zcela novém samostatném zákonu namířenému proti fotbalovému chuligánství. Nesouhlasíte. Proč?

Jsem přesvědčen, že náš manuál jasně odpovídá. A odpověď zní: Nikoliv. Rozsah sankcí i rozsah oprávnění, které mají k dispozici Policie ČR na straně jedné a kluby a ČMFS na straně druhé, je dostatečný. Podařilo se nám vymezit si svoji působnost. Teď jde o to normy, které existují, efektivně využívat. Je otázka zavedení nové skutkové podstaty trestného činu. Ten by znamenal zákaz vstupu fanouška na stadion na dobu deseti let.

Zmínili jste desetiletý trest zákazu vstupu na stadion. Kdy by měl platit?

Velmi si přejeme, aby tuto sankci obsahoval už nový trestní zákoník.

Sport, 23. července 2008