Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / Novinky.cz: Ministr vnitra Langer představil bezpečnostní manuál pro fotbalové kluby

[22.07.2008]

Bezpečnost

Novinky.cz: Ministr vnitra Langer představil bezpečnostní manuál pro fotbalové kluby

Bezpečnost na fotbalových stadionech

Na úterní tiskové konferenci představil ministr vnitra Ivan Langer manuál pro fotbalové kluby, který nese název Bezpečí na sportovních utkáních. V něm se jasně vymezují povinnosti klubu a policie. Problematičtí fanoušci mohou dostat zákaz vstupu na stadión až na deset let. K odhalení těchto chuligánů by měl pomoci kamerový systém a skutečnost, že v pořadatelské službě budou moci být zaměstnáni pouze lidé bez kriminální minulosti.

Celý projekt začal u charakteristiky stavu diváckého násilí a analýzy stávající legislativy. Nechyběl ani rozbor příkladů ze zahraničí, v této souvislosti se nejvíce hovoří o Velké Británii, kde se násilí na fotbalových stadiónech podařilo takřka vymýtit.

Následně bylo třeba vymezit role policie, pořadatelské služby, Probační a mediační služby a také Českomoravského fotbalového svazu. Podle Langera je velice důležité také vzdělávání a prevence. Vše vyústilo v manuál pro fotbalové kluby Bezpečí na sportovních utkáních.

V praxi by to mělo znamenat, že za stadión, za který mají zodpovědnost klub a pořadatelská služba, zodpovídá právě klub. Za veřejné prostory je odpovědná policie. Ta bude na stadiónech zasahovat pouze v případě, že dojde k zásadnějšímu narušení veřejného pořádku.

Za nedostatečnou práci pořadatelské služby může ministerstvo vnitra zakázat účast fanoušků na jeho zápasech. Problematičtí fanoušci mohou dostat až desetiletý zákaz vstupu na stadióny.

Manuál bude ve středu projednávat vláda

Tento materiál bude ve středu projednávat vláda ČR a měl by začít platit od 1. ledna 2009. „Věřím že bude schválen,“ nechal se slyšet ministr vnitra a pokračoval: „Tento manuál považuji za nesmírně užitečný a představuje kuchařku, podle které se dá vařit. A naším úkolem je se to naučit.“

Povinnosti pořadatelské služby:
Vpouštění diváků a dohled nad nimi; Prohlídka stadiónu před zápasem a po něm; Poskytnutí všech informací divákům ohledně organizace, infrastruktury a záchranných služeb; Provádění kontroly příchozích diváků; Zabránění vstupu veřejnosti do zakázaných prostor; Pomoc divákům při hladkém a snadném vstupu na stadión a při odchodu z něj; Poskytnutí všech relevantních informací týkajících se diváků, kteří mohou narušovat pořádek, Policii ČR; Provádění všech nezbytných opatření a vyčerpání všech existujících oprávnění před zásahem Policie ČR; Předcházení všem situacím, které by mohly ohrozit veřejný pořádek.

Velice důležitá bude spolupráce všech zainteresovaných subjektů, především pořadatelských klubů. Ty si dlouho stěžovaly na nedostatečné sankce pro výtržníky. Nyní to už ale neplatí. „Rozsah sankcí, které mají jak pořadatelské služby, tak Policie ČR, jsou dostatečná,“ řekl Langer s tím, že ministerstvo neplánuje změnu legislativy.

Doporučení vhodné strategie při vstupních kontrolách:
Pořadatel divákům předem oznámí, kdo z nich bude vpuštěn na stadión a komu bude vstup odepřen; Osoby, které mají zákaz vstupu na stadión, nelze v žádném případě na stadión vpustit; Divákům, na nichž je jasně patrný vliv alkoholu, nelze povolit vstup na stadión; Vstup na stadión nelze povolit ani divákům, kteří mají předměty, jež by ohrozily bezpečnost a pořádek na stadiónu; Vstupní kontroly musí být kvalitní, včetně prohledávání osob a prosazování zákazů vstupu na stadión; U vstupních kontrol je třeba hlídat, aby nedocházelo k přeplnění sektorů stadiónu a k promíchání rizikových fanoušků soupeřících týmů v jednom sektoru.

Ministr si je vědom toho, že to nebude jednoduché. „Celý problém nelze vyřešit pouze tím, že přijmeme manuál, a že budeme komunikovat. Důležitá je také prevence. Ministerstvo vnitra hodlá spolupracovat v této oblasti s fotbalovými kluby a s ČMFS i nadále,“ upřesnil Langer.

Linhart slibuje chuligánům tresty

„Naší snahou je, aby policie byla daleko aktivnější v oblasti prevence. Například chceme změnit systém doprovodu fanoušků, či upravit konání pořadatelských služeb,“ poznamenal Martin Linhart, ředitel odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra a pokračoval: „Chuligánům slibujeme, že postup policie i pořadatelů bude daleko efektivnější. Chceme tresty vymáhat rychle, tvrdě a účinně.“

Zároveň však nechce, aby se z fotbalu stala nedosažitelná zábava. „Naším cílem je, aby byli diváci spokojeni a na stadión se nedostali rowdies,“ doplnil Linhart a připustil, že se zvažuje možné zavedení samostatného trestu zákazu vstupu na stadión.

Školení členů pořadatelské služby by mělo zahrnovat tyto teoretické a praktické oblasti:
Organizování a bezpečnostní postupy týkající se fotbalových zápasů; Základní platná legislativa a nařízení včetně základních předpisů; Komunikační techniky; Pozorovací a identifikační techniky; Postupy při vstupních kontrolách; Přístup ke konfliktům; První pomoc a požární ochrana; Postupy pro evakuaci stadiónů; Spolupráce se záchrannými službami a s Policií ČR.

Happyendem označil křest manuálu bezpečnostní manažer ČMFS Miroslav Platil. „Je to krásné,“ řekl spokojeně a doplnil, že 29. července proběhne pracovní porada všech hlavních pořadatelů na půdě ČMFS. „Také máme zajištěn veliký seminář na  Policejní akademii. Naší snahou je důstojně zabezpečit průběh podzimní části ligy,“ poznamenal Platil. Pomoci by k tomu měl také kamerový systém.

Podzimní část Gambrinus ligy 2007 z pohledu Policie ČR:
207 policejních opatření
14 423 policistů bylo nasazeno
Řešeno 75 trestných činů a 168 přestupků
590 doprovodů fanoušků 56 817 přesčasových hodin

Již dříve byl představen projekt, díky kterému mohli být výtržníci odsouzeni přímo na stadiónu. Vůbec poprvé se tak stalo na půdě pražské Sparty, kam v rámci 29. kola Gambrinus ligy uplynulého ročníku zavítal ostravský Baník.

V případě zadržení násilníka policií v průběhu nebo těsně po utkání byl jedinec předveden před státního zástupce, který rozhodl, jestli dotyčný bude předveden před přítomného soudce. Pokud se tak stalo, soudce rozhodl přímo na místě rozsudkem, trestním příkazem nebo nařízením hlavního líčení. „V tomto chceme pokračovat, vždy vytipovat rizikové utkání a být připraveni,“ nechal se slyšet Linhart.

Novinky.cz (Sport.cz), 22. července 2008