Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / V Praze dnes proběhlo setkání ministrů vnitra zemí Salzburského fóra

[16.05.2008]

Evropská unie

V Praze dnes proběhlo setkání ministrů vnitra zemí Salzburského fóra

Budoucnost politiky Evropské unie v oblasti vnitřní bezpečnosti

Ve dnech 15. - 16. května 2008 se v Praze, v prostorách Strahovského kláštera, uskutečnilo setkání ministrů vnitra zemí Salzburského fóra, kterého se zúčastnili Ivan Langer, ministr vnitra České republiky, Gϋnther Platter, spolkový ministr vnitra Rakouska, Robert Kaliňák, ministr vnitra Slovenska, Tibor Draskovics, ministr spravedlnosti a policejních sil Maďarska a dále zástupci Slovinska, Rumunska, Polska, Chorvatska, Bulharska, zástupce Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady EU.


Salzburské fórum je výjimečné uskupení států, které spojuje geografické členění v Evropě, ale také společný zájem. Původně vznikalo jako diskusní fórum jednotlivých zemí, na němž se vyjasňovaly pohledy a názory na tu či onu problematiku. Postupem času získalo Salzburské fórum i jiný rozměr. „Byla to právě půda Salzburského fóra, na kterém se tyto země dohodly na velmi aktivní snaze dosáhnout zrušení hraničních kontrol a vstupu nových členských zemí do Schengenského prostoru. I dnes zaznělo, že Salzburské fórum, které nyní zahrnuje osm členských zemí Evropské unie, má před sebou velký potenciál do budoucna. Ten souvisí s předpokládanou ratifikací Lisabonské smlouvy a znamená tedy nutnost při snaze prosadit svůj názor ve velké době najít partnery, se kterými vás něco spojuje. Shodli jsme se na tom, že toto by mohla být nová dimenze Salzburského fóra – tedy partnerství zemí, které spojuje jejich geografické postavení v Evropě, které dosud také spojují jejich názory na přítomnost a budoucnost Evropské unie,“ uvedl na tiskové konferenci ministr vnitra Ivan Langer.

Předmětem dnešního jednání byla celá řada témat. Základním tématem byla budoucnost politiky Evropské unie v oblasti vnitřní bezpečnosti při definici tzv. post-Haagského programu. Zde se ministři vnitra shodli, že práce, které probíhaly dosud na jeho přípravě v rámci členských zemí, by měly být pojaty jako základ budoucího programu celé Evropské unie v oblasti vnitřní bezpečnosti. Dále se diskutovalo na téma francouzské iniciativy o tzv. Evropském paktu o migraci. Jedním z nejvíce diskutovaných témat byly otázky, co mohou členské země Salzburského fóra udělat pro lepší bezpečnost na našich silnicích, a to jak díky lepší výměně informací, tak koordinaci nebo harmonizaci omezení kamionové dopravy. V odpoledních hodinách bude představen program budoucí předsedající země SF Maďarska a současně bude ČR informovat o svých prioritách během předsednictví v Radě EU.

Ministři odpovídali i na dotazy novinářů, týkající se fotbalového mistrovství EURO 2008. Ministři vnitra se shodli na tom, že v takovýchto situacích je velmi důležitá spolupráce partnerských zemí, aby společně mohli zajistit bezpečnost. Rakouská strana nebude provádět kontroly na hraničních přechodech po celou dobu konání mistrovství, ale pouze před vytipovanými zápasy, v jejich průběhu a také po jejich skončení. „Jsem velmi rád, že Rakousko přistoupilo k bezpečnostním opatřením takovýmto způsobem, tedy že nejedná o plošné, dlouhodobé znovuzavedení kontrol na česko-rakouské hranici. Garantujeme maximální spolupráci a posíláme naše policisty přímo do Rakouska,“ uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor