Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Frekvence1: Pressklub

[26.06.2008]

Ministerstvo vnitra, policie, politika

Frekvence1: Pressklub

Politika, reforma policie

Moderátor (Helena Šulcová):

A dnes je u nás Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda Občanské demokratické strany dobrý den.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Dobrý den přeji.

Moderátor (Helena Šulcová):

Pane ministře za kolik se dá koupit jeden sociální demokrat?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

To já nevím, to je možná stejná otázka za kolik se dá koupit jeden komunista, jeden občanský demokrat, jeden lidovec, jeden zelený a já věřím, že se poslanci nenakupují. Možná mě máte za naivního člověka, ale doopravdy v tohle věřím.

Moderátor (Helena Šulcová):

O víkendu opustil klub ČSSD i stranu poslanec Petr Wolf. Jiří Paroubek hned obvinil ODS, že ho zkorumpovala. Jak dokážete, že jste ho nekorumpovali?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

No to mě nutíte k tomu, abychom se vrátili k principu bolševického trestního zákona, ze kterého vyplývala povinnost člověka dokázat svoji nevinu. A to je absurdní, samozřejmě. Já myslím, že Jiří Paroubek se svým způsobem chová logicky, on hledá vinu všude kolem sebe a nezačíná sám u sebe. A myslím si, že první co by měl, můžumu-li já takto na dálku něco poradit, se zamyslet nad tím, jestli on a styl politiky, který reprezentuje právě Jiří Paroubek, David Rath, Luboš Zaorálek, není ten důvod, proč sociální demokracii poslanci odcházejí. Dokonce takový jednoduchý vzkaz. Čím méně Rathů, tím více poslanců sociální demokracie bude mít.

Moderátor (Helena Šulcová):

Na druhou stranu ale vám to samozřejmě pomáhá, když klub ČSSD opustí poslanec, protože je velmi těsný poměr hlasů, navíc vy nemáte jistotu jak budou s váma hlasovat poslanci Hovorka, Jakubková, Zubová, popřípadě Vlastimil Tlustý a jeho hoši. Takže určitě pro vás je to dobře.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

No to záleží na konkrétních hlasováních. Já nemám představu o názorech pana poslance Wolfa, takže

Moderátor (Helena Šulcová):

Třeba u radaru to můžu pomoci.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

takže nevím, jestli se, jestli se jakoby jeho hlasování bude ztotožňovat s naším hlasováním. Samozřejmě, ve smyslu radaru, který já považuji za strašně důležitý pro bezpečnost České republiky, bych byl rád, kdyby zvítězilo nikoliv to vnitropolitické přetahování se a tento klacek byl schovaný, ale aby zvítězila racionální debata, racionální přístup.

Moderátor (Helena Šulcová):

Bude mít poslanec Wolf ochranku?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Nevím o tom, že by ji měl mít. A obecně tady se traduje jeden velký omyl nebo jeden velký mýtus. Že ministr vnitra si povolával poslance, kteří se cítí být ohroženi a ministr vnitra rozhoduje, jestli dostanou ochranku, nebo ne. Není to tak. Tady platí, že každý člověk, a to je obecně, cítí-li se ohrožen má, musí se obrátit na nejbližší oddělení policie, tam je ta míra rizika ohrožení vyhodnocena. Pokud stačí opatření na té lokální úrovni, jsou činěna, pokud nikoliv, tak potom to přechází na celorepublikový útvar.

Moderátor (Helena Šulcová):

Ale o tom, že by on měl dostat ochranku nemáte žádné informace.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ne, vůbec ne a nemám ani informaci o tom, že by o ni vůbec koho požádal.

Moderátor (Helena Šulcová):

Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS na Frekvenci 1. Od této chvíle nám můžete volat na 257400999, můžete se ptát na cokoliv ministra vnitra Ivana Langera. Pane ministře, včera se Vám ve sněmovně podařilo prosadit reformu policie. Považujete to zatím za největší svůj úspěch ve funkci?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Považuji to za jeden z největších úspěchů, protože myslím si, že za ten rok a půl nebo necelé dva roky, co jsme na Ministerstvu vnitra, máme, lidově řečeno, na pažbě několik významných zářezů. Tento považuji za jeden z nejvýznamnějších a umožňuje nám to teď se soustředit na praktickou realizaci toho, co je v zákonech obsaženo a současně věnovat větší míru úsilí, pokud to vůbec ještě jde, té druhé, tomu druhému pilíři, na kterém stojí Ministerstvo vnitra, a to je oblast veřejné správy a rozvoj eGovernmentů.

Moderátor (Helena Šulcová):

Poslanci Vám nicméně ten zákon trochu zkomplikovali, prosadili třeba, že by městská policie nemohla měřit rychlost. Vám to hodně vadilo včera, proč?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Já to považuji za špatný přístup. Já jsem jasně říkal, že chceme-li měnit tak zásadní anebo důležité věci, potom musíme jít stejnou cestou, jako u reformy policie. Rozsáhlá analýza, potom velmi hluboká diskuze a definice konkrétních věcí, které se mají měnit a jak se mají měnit. Já nemám rád takovou střelbu od boku a tohleto mi připadne jako střelba od boku

Moderátor (Helena Šulcová):

Nicméně to vystřelil Váš stranický kolega Jan Klas. Už Vám řekl proč to navrhl?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Tak on to navrhoval už i na výboru, tehdy výbor pro bezpečnost to nejprve schválil, potom akceptoval ten můj návrh, že bysme měli nejprve udělat analýzu, abysme byli schopni vůbec odpovědět na otázku quo vadis městská policie. Já si dokáži představit nějaká omezení, respektive větší důraz například na působnost městské policie v oblasti veřejného pořádku, ale doopravdy nemám rád střelbu od pasu.

Moderátor (Helena Šulcová):

Nechápu, proč se v rámci ODS nedomluvíte, aby Vám toto váš poslanec prostě ve sněmovně neudělal, když Vám to tak vadí.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Tak on avizoval ten pozměňovací návrh, já jsem říkal, že to nepovažuji za šťastné, bohužel nebo těžko hodnotit, prostě to prošlo. To nesouvisí přímo s reformou policie, ale může to zkomplikovat projednávání toho návrhu zákona v senátu.

Moderátor (Helena Šulcová:)

A co by to tedy znamenalo? Vypnou se radary tady v Praze v tunelech nebo strážníci nebudou moci používat radary, které mají v autech.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ano, znamenalo by to, že možná miliardové investice obcí, které byly investovány do této oblasti, přijdou v niveč, že v tuto v tu chvíli potom jediným oprávněným subjektem pro měření rychlosti bude Policie České republiky, což je zcela proti smyslu reformy, protože chceme, aby policie dělala úplně jiné věci a trochu se bojím také zhoršení bezpečnostní situace na našich silnicích. Vedle toho musím říct jednu věc. Mě velmi mrzí, že někteří starostové pojali oprávnění měřit rychlost jako výnosný business, jakým si naplnit městskou nebo obecní pokladnu, což je samozřejmě špatně.

Moderátor (Helena Šulcová):

9001210 to je číslo, kam nám posíláte své esemesky, a 257400999 tak to je číslo, na které nám voláte. Dobrý den tady je Pressklub a Frekvence 1 odkud nám voláte a co děláte?

Volající:

Halo.

Moderátor (Helena Šulcová):

Ano, já Vás poslouchám, představíte se nám dobrý den odkud nám voláte?

Volající:

Dobrý den, tady posluchač ze severní Moravy. Řidič autobusu. Ale chtěl bych se chtěl zeptat pana poslance nebo respektive pana ministra na asi dvě věci.

Moderátor (Helena Šulcová):

Tak zkusme jednu hlavně prosím pojďme na ni.

Volající:

Dobře. Kde je 15% zdanění, které bylo slibováno před nebo respektive v modré šanci. A dále by mě zajímalo, kde je záruka, že po privatizaci zdravotnictví nedojde v podstatě k tomu, co se stalo po privatizaci průmyslu v 90. letech?

Moderátor (Helena Šulcová):

Tak pojďme na tu jednu. Nejsou to úplně z Vašeho oboru, ale 15% zdanění, které slibovala ODS, tak kde to je?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Tak to platí, to platí a samozřejmě, že věřím, že podívá-li se posluchač na svůj příjem před a během účinnosti nového daňového zákona, těch změn, které s ním souvisí a srovná-li si to se současným stavem, tak věřím tomu, že zjistí, že má v peněžence více finančních prostředků. Platí také, že máme za sebou první krok v oblasti daní a tuším, že zítra shodou okolností vláda bude řešit tuto problematiku znovu.

Moderátor (Helena Šulcová):

A privatizace nemocnic, bude nebude?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Tak nevím, že by se chystala privatizace nemocnic, ale já mám pocit, že toto je příliš démonizováno. Já si nedokáži představit, že by kvalita péče měla být rozdílná ve veřejné nemocnici nebo soukromé nemocnici. Naopak si myslím, že v tom soukromém subjektu se hospodaří podstatně efektivněji a doopravdy já osobně se vůbec nebojím toho, jít do soukromého nemocničního zařízení s tím, že bych měl se snad domnívat, že mně bude poskytnuta nějaká horší péče.

Moderátor (Helena Šulcová):

I k Davidu Rathovi do soukromého zařízení byste klidně šel?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

No pokud by mne neošetřoval on, tak bych k němu šel.

Moderátor (Helena Šulcová):

Frekvence 1 a Pressklub, halo halo pojďme na otázku, kdo nám volá a odkud dobrý den?

Volající:

Dobrý den, Honza, Plzeň.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Dobrý den.

Volající:

Chtěl bych se zeptat na služební zákon, jak to vypadá, kdy bude dořešen?

Moderátor (Helena Šulcová):

Kdy bude dořešen služební zákon pana ministře?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

V tuto chvíli probíhá práce skupiny expertů za účasti Ministerstva vnitra, policie a odborového svazu a nechystáme žádnou dramatickou změnu, mohu uklidnit všechny policisty, že fámy o tom, že by se měl snad, měla měnit ta oblast výsluh, jsou opravdu jenom fámy.

Moderátor (Helena Šulcová):

Tak to říká ministr vnitra Ivan Langer na Frekvenci 1. Stále nám můžete volat na 257400999 a také nezapomeňte na esemesky, ty posíláte na 9001210. Policistům mají podle chystané novely odpadnout některé povinnosti. Například nebudou muset jezdit k nehodám do 100 tisíc korun. To tedy znamená, že účastníci nehody se v takovém případě se budou dohadovat sami na místě, jak to vyřeší?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Toto opatření provází ještě jedna věc. Úplně nová, která kterou jsme převzali ze zahraničí, a to jest, že účastníci nehody budou mít povinnost vyplnit formulář o nehodě. To neznamená, že se musejí dohodnout, každý může popsat to, co se odehrálo, mají to jako povinnost. Ten, kdo to odmítne, tak se vystavuje riziku postihu podle zákona o přestupcích a celá ta věc, a to je potřeba si uvědomit, má ryze soukromoprávní charakter, takže všechno ostatní bude řešit standardně pojišťovna. Konec konců proto si ji platíme.

Moderátor (Helena Šulcová):

A když ale nebude jezdit na místo policie, tak kdo bude mít ten formulář. To bude mít každý řidič u sebe, nebo jak to bude fungovat?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ano, to je zájem, to je zájem těch jednotlivých pojišťoven tak, aby vybavily své řidiče tady těmito formuláři. Ty jsou na, pojišťovny jsou na to připraveny a vítají tuto změnu. Je potřeba si také říci, že v tuto chvíli policie nemusí jezdit k nehodám do 50 tisíc, takže se ten limit zvyšuje, ale hlavně, co je tím cílem. Cílem není jakoby zbavit policii práce, kterou by měla dělat, ale zaměřit, uvolnit jí ruce, aby mohla dělat něco jiného. Průměrná nehoda i vyšetření, v uvozovkách, trvá někdy až čtyři hodiny a za tu dobu ti dva policisté mohou udělat spoustu jiné, užitečnější práce. Je potřeba si také říci, zda mnohdy příčinou těch dopravních kolapsů není například banální nehoda, čekání na policii a tento systém umožní velmi komfortně, velmi rychle se dohodnout, respektive sepsat ten zápis, předat to pojišťovně a ušetřit si čas, energii a nervy.

Moderátor (Helena Šulcová):

Na druhou stranu, jak se zabrání různým pojišťovacím podvodům, že třeba u nějaké nehody, která bude za 20 tisíc korun, tak se ti dva domluví, že z toho udělají nehodu za 80 tisíc a vydělají na tom slušný balík.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

No tak tady já spoléhám na to, že si pojišťovny budou chránit své vlastní peníze.

Moderátor (Helena Šulcová):

Takže máme volat pojišťovacího agenta nebo…

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

No tak to je v jejich zájmu přece.

Moderátor (Helena Šulcová):

To je v jejich zájmu.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Proč by policie měla suplovat tu věc, která je předmětem výnosné činnosti pojišťoven? My se snažíme velmi důsledně odlišit to, co policie má dělat ve veřejném zájmu, proč si ji platíme od toho, co policie teďka dělá v soukromém zájmu a díky čemuž si soukromé firmy šetří své peníze.

Moderátor (Helena Šulcová):

Ale na druhou stranu, když přece jenom si nebudu jistá, jak vysoká ta škoda na tom autě je, tak mně policie hlavu neutrhne když ji zavolám.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ne, to v žádném případě. Nicméně

Moderátor (Helena Šulcová):

Ani pokutu mi nedají, že jsem je volala, že to je jenom škrábanec.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Žádná pokuta v tomto smyslu nehrozí, ale tady znovu potom platí ta efektivita Vašeho času. Buď si řeknete, zavolám policii a vzhledem ke kapacitě, která je, budu muset nějakou chvíli čekat, bude to nějakou dobu trvat, na místo toho, abych si tu věc vyřešil z očí do očí s tím člověkem, sepíšeme ten záznam a pošleme ho pojišťovně a celé ostatní řízení pak už je v rukou pojišťovny.

Moderátor (Helena Šulcová):

Kdy Vy jste měl vůbec naposledy nějakou havárku pane ministře?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

No hrozně dávno. Hrozně dávno a to byla opravdu jenom banální věc, kdy jsem přehlédl, přehlédl to, že auto přede mnou má ten hák na přívěs, tak jsem popojel a promáčkl značku.

Moderátor (Helena Šulcová):

Tak to říká Ivan Langer a nás čeká další kolo vašich otázek, voláte nám na 257400999. Dobrý den, tady je Pressklub a Frekvence 1, odkud nám voláte, představte se nám, dobrý den.

Volající:

No dobrý den, tady je Richard, Lipnice. Já jsem se chtěl jenom zeptat pana ministra, když se stane dopravní nehoda, tak když přijeli ti policajti a to dali dejchnout jo a když se stane teď dopravní nehoda, bude vopilej a to, no tak vlastně nic se nebude dít teda.

Moderátor (Helena Šulcová):

To znamená že už nám nikdo nebude dávat dýchnout.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

No tak já chci jenom zdůraznit jednu věc. V tuto chvíli již platí limit 50 tisíc korun škody, do které policie nemusí jezdit, není-li zranění osoby, smrt nebo škoda na majetku třetí osoby. Vy samozřejmě máte možnost v okamžiku, a je to mimo jiné důležité potom pro to řízení s pojišťovnou, aby se určil viník. Máte-li Vy jako účastník nehody, do kterého někdo naboural, podezření, že ten dotyčný člověk byl pod vlivem alkoholu, potom jste oprávněn zavolat policii a policie přijede.

Moderátor (Helena Šulcová):

Takže jedině tak že já zkrátka bych to napráskala toho člověka, který do mě vrazil, když budu mít podezření, že má alkohol v krvi, tak já to policii zavolat můžu. To je jediná vlastně šance, jinak ta policie tam zkrátka nebude a i když on bude opilý, tak je v pohodě.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Tak je potřeba si uvědomit jednu věc. V mnoha zemích kolem nás policie obecně vůbec k nehodám nevyjíždí, pokud tam není škoda na majetku třetí osobě, respektive ublížení na zdraví nebo smrt. A takovéto návrhy ve sněmovně také existovali a existují a ten stotisícový limit je výsledkem velkého kompromisu.

Moderátor (Helena Šulcová):

Frekvence 1 a Pressklub, odkud nám voláte, co děláte, představte se, dobrý den.

Volající:

Dobrý den, Milan z Pardubic. Já se chci zeptat, nebylo by lepší změnit zákon na to, že by městské policajti vlastně to, co vyberou, tak by, tak by šlo státu a ne do tý obecní kasy, protože takhle vybírají samozřejmě na místech, kde se jim to vyplatí.

Moderátor (Helena Šulcová):

Vybírají na místech, máte takové zkušenosti a poznatky.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Děkuji, samozřejmě mám celou řadu praktických zkušeností z toho, že se opravdu měření rychlosti v některých obcích proměnilo ve způsob naplňování obecní pokladny. A to já považuji za špatné. Prostě měření rychlosti má primárně sloužit k prevenci a ke snížení nehodovosti a ochraně životů a zdraví účastníků silničního provozu. Oproti tomu si neumím představit, že by tato činnost byla zpoplatněna způsobem, jak je tady navrhováno, tedy že by to byl příjem státního rozpočtu. Přeci jen je to výsostné rozhodnutí samosprávy a v tomto smyslu je třeba respektovat, že ona do toho investuje peníze a ona by měla být tedy příjemcem těch výnosů.

Moderátor (Helena Šulcová):

Ta reforma policie mění ještě jednu věc. Poměrně podstatnou a hodně diskutovanou v těch minulých měsících. A sice, že policisté už by neměli zajišťovat pořádek na fotbalových stadionech

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ano, ano.

Moderátor (Helena Šulcová):

To znamená, že už to bude jenom na pořadatelích?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ano, primární odpovědností je vždycky na pořadatelích. My jsme o v průběhu projednávání těch návrhů zákonů měli opakovaná jednání se zástupci fotbalových klubů a zástupci fotbalového svazu a myslím si, že jsme si velmi přesně vyjasnili, co jeden od druhého očekává, a v tomto smyslu platí: v ceně vstupenky mám kromě zábavy také garanci bezpečnosti. Myslím, že jednoduchý vzor. Pojďte se podívat do jedné nejmenované O2 Arény v Praze, otočíte-li lístek, tam je přesně napsáno, co můžete, co nemůžete. A je přece právem toho pořadatele rozhodnout o tom, koho na tom svém stadionu chce mít, koho nechce mít.

Moderátor (Helena Šulcová):

A na druhou stranu pokud třeba pojedou fanoušci Baníku z Ostravy do Prahy, tak je bude policie…

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

To je něco jiného, to je něco jiného.

Moderátor (Helena Šulcová):

Bude s nimi i doprovodí je na stadion když půjdou.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ano, samozřejmě toto platí, policie se v žádném případě nemůže zbavit své odpovědnosti na dohled na veřejným pořádkem na veřejných prostranstvích. Tam policie nepochybně bude.

Moderátor (Helena Šulcová):

A na druhou stranu, pokud budou mít pořadatelé problém zvládnout třeba rozvášněný dav fanoušků, tak jim policie pomůže?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Tak pořadatel má povinnost v rámci návštěvního řádu přesně specifikovat pravidla. Má za povinnost udržet pořádek na stadionu, samozřejmě v okamžiku, když by to přerostlo jeho možnosti, může povolat policii, nicméně pak bude na posouzení, zda on dodržel to, k čemu se zavázal, a to, co má za povinnost. Pokud ne…

Moderátor (Helena Šulcová):

Zaplatil by za nasazení té policie?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Pokud by tam bylo, pokud by to narušení pořádku bylo v důsledku porušení jeho povinností, které on má, potom by policie byla oprávněná žádat úhradu nákladů, a pokud by takováto porušení byla opakovaná, potom je pořadatel vystaven hrozbě sankcí, pokuty, včetně té pokuty nejtvrdší, tedy možnost uzavření stadionu na nějakou dobu. Tak, jak jsme tomu svědky v zahraničí.

Moderátor (Helena Šulcová):

To my tady mluvíme o spoustě změn, které přináší reforma policie. Od kdy by měly začít platit, teď to bude projednávat Senát.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ano, my plánujeme účinnost těch zákonů, kterých je shodou okolností 59, 59 zákonů.

Moderátor (Helena Šulcová):

Už jste tady jeden taky mohli připravit

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Od 1. ledna 2009, kdy policie vstoupí do transformační fáze, kdy budou postupně vznikat 14 krajských ředitelství v České republice. Ta transformační fáze skončí 1. ledna 2012 z pohledu organizační struktury, nicméně ta nová oprávnění, nové povinnosti vyplývající z nového policejního zákona a těch, a dalších zákonů nabydou účinnosti, půjde-li vše v pořádku, 1. lednem roku 2009.

Moderátor (Helena Šulcová):

Ivan Langer na Frekvenci 1. Policisté nebudou na stadionech, nemusejí jezdit k nehodám do sto tisíc korun.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Nemusejí rozvážet soudní obsílky, to znamená.

Moderátor (Helena Šulcová):

Už nebudou pošťáci.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Nebudou, nebudou pošťáci.

Moderátor (Helena Šulcová):

Takže jich nebude tolik potřeba, pane ministře, takže jich pár propustíte?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ne, tak naším cílem je zbavit policii těch nepolicejních činností, aby policista byl skutečně policistou. Máme ho vycvičeného, placeného, vyškoleného na to, aby se staral o úplně jiné věci, než teď mnohdy v mnoha případech dělá.

Moderátor (Helena Šulcová):

Nicméně Vy plánujete zeštíhlení policejního aparátu. Koho by se to mělo dotknout teda, když ne policisty.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ano. Jednoduše řečeno, naše policie má příliš mnoho velitelů a má příliš mnoho zaměstnanců. Součástí reformy, a je to základní filozofie posílit policisty v tom přímém výkonu služby, takže odhadujeme, že změnou organizační struktury se ušetří zhruba 300-400 velitelských míst. To jsou ti velitelé v kancelářích, kteří dál velet nebudou, a objevuje se nám prostor pro výrazné snížení počtu občanských zaměstnanců zhruba o 900. A teď řešíme otázku, zda by mělo všech 900 odejít od policie, anebo zda by to byla pouze část a ta zbývající část by se přesunula k těm výkonným útvarům, na obvodní oddělení například, aby se starali o tu běžnou administrativu a ulehčili tak policistům v tom smyslu, aby se mohli opravdu soustředit na policejní činnost.

Moderátor (Helena Šulcová):

Pojďme znovu k vaším otázkám. Ministr vnitra Ivan Langer je váš na čísle 257400999. Dobrý denm, odkud nám voláte, čím se živíte.

Volající:

Dobrý den, já volám z Brna

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Dobrý den.

Volající:

Ale su taky takové pomalé Hanák, jako ten Olomoučák.

Moderátor (Helena Šulcová):

Jojojo, já jsem z Prostějova, pana ministr je z Olomouce, tak to jsme se hezky sešli, tak pojďme.

Volající:

No já se ptám, je stanoven nějaký sazebník, že když si zavolám policajty z kilometru nebo z pětikilometru, že zaplatím 5 korun, 50 korun nebo něco takového?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Ne, žádný takový sazebník není, ale můžete počítat s tím, že v okamžiku, když Vás policie zastaví, uděláte dechovou zkoušku na alkohol a objeví se tam alkohol a Vy budete trvat na vyšetření krve, tak oproti minulosti v okamžiku, kdy se potvrdí, že jste požil alkohol, tak nebudete platit jenom to lékařské vyšetření, ale budete hradit policii také tu Vaši dopravu k tomu lékaři. A to si myslím, že je správně.

Moderátor (Helena Šulcová):

Tady je Pressklub a Frekvence 1 odkud nám voláte, co děláte. Pojďme na otázku dobrý den.

Volající:

Dobrý den, tady Vladimír z Brna.

Moderátor (Helena Šulcová):

Já Vás zdravím, pane Vladimíre.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Dobrý den.

Volající:

Osoba, osoba samostatně výdělečně činná, když to chcete vědět.

Moderátor (Helena Šulcová):

Výborně, pojďme na otázku.

Volající:

Prosím Vás, pane Langer, jsem pravičák srdcem dlouho a děláte těžké politické chyby a mám dotaz ten. Slíbili jste, že zrušíte daň z nemovitosti, přepinkli jste to na obce a dnes jsou trestáni, jak jste říkali, ti schopní, ti co se starali a…

Moderátor (Helena Šulcová):

Hned Vám odpoví pan ministr. Pane ministře.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Já na to zareaguju. Já si myslím, že je správné, aby o výši daně z nemovitosti rozhodovaly, rozhodovaly obce a beru to správně taky z toho důvodu, že to je přece podstata politiky. Kolik svobody politik dá občanům a kolik jim sebere například prostřednictvím daní. Musím říct, že mě velmi mrzí, že v mnoha městech, kde i na radnicích je, také jsou zástupci Občanské demokratické strany, dochází k tomu zvyšování daně z nemovitostí, které já doopravdy považuji za trest.

Moderátor (Helena Šulcová):

To říká ministr vnitra Ivan Langer. Teď máte pane ministře půl minutu chráněného času, půl minutu pro sebe, říct můžete cokoliv bez mého zásahu prosím.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

No já mám za sebou velmi dramatické jednání včera. Nicméně, dnes si uvědomuju, že na jedné straně je to fajn, když se člověku podaří udělat tak velkou věc, jako je reforma policie, vedle toho si uvědomuji, že jsou přeci jen v životě důležitější věci, takže vzhledem k tomu, že začínají prázdniny, tak já všem přeji, aby byly co nejpříjemněji strávené, hlavně aby se všichni těšili dobrému zdraví a měli kolem sebe lidi, kteří je mají opravdu rádi.

Moderátor (Helena Šulcová):

Tak to říká Ivan Langer, ministr vnitra. Host dnešního Pressklubu, díky za návštěvu, nashledanou.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra a místopředseda ODS):

Děkuju hezký den.

Frekvence 1, pořad Pressklub, 26. června 2008