Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / ČRo1-Radiožurnál: Reforma Policie ČR

[26.06.2008]

Policie

ČRo1-Radiožurnál: Reforma Policie ČR

Poslanecká sněmovna schválila reformu policie

Moderátor (Jan Bumba):

Má to být jedna z nejzásadnějších reforem policie od listopadu 1989. Tak alespoň o novém zákoně o policii hovoří ministr vnitra Ivan Langer. Policisté by měli, pokud norma projde Senátem a podepíše ji prezident, získat některé nové pravomoci, naopak by už se nemuseli zabývat jinými věcmi, které přímo nesouvisí se zajišťováním pořádku a bezpečnosti, jako je třeba doručování úředních obsílek. Měla by také proběhnout poměrně zásadní reorganizace struktury policejního sboru. Ale: bude po všech těchto změnách policie skutečně lépe sloužit občanům? Do duelu Radiofóra můžete přispět dotazem či poznámkou také vy, naše mailová adresa je radioforum@rozhlas.cz

Do vysílání zvu ministra vnitra Ivana Langera, dobrý den.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Dobrý den přeji.

Moderátor (Jan Bumba):

A ve studiu je bývalý ministr vnitra a poslanec ČSSD František Bublan. Dobrý den přeji i Vám.

Host (František Bublan, bývalý ministr vnitra):

Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):

Pánové, z vašich dosavadních vyjádření v médiích o novém zákoně o policii, který tedy včera prošel sněmovnou, vyplývá, že vy se v řadě bodů shodnete. František Bublan přesto ale hlasoval stejně jako další sociálnědemokratičtí poslanci proti tomuto návrhu. Je pravda, pane Bublane, že Vaší hlavní a zásadní výtkou je to předpokládané zřízení 14 krajských velitelství a přeměna struktury policie?

Host (František Bublan, bývalý ministr vnitra):

No, to by byl trošku posun. Mě nevadí 14 krajských ředitelství, nakonec i s touto variantou jsem počítal, když jsem byl ještě ve funkci ministra vnitra, mně vadí to, že těchto 14 ředitelství bude tak trošku policii pouze jako v tom kraji. Že to bude stát ve státě a že policie jako celek nebude mít takovou jasnější strukturu a jasnější vedení, jo? Ono to odvisí samozřejmě od toho, že tyto kraje budou ekonomicky samostatné, budou účetní jednotky státu, budou organizační složkou státu jako hasičský model, a mně tam chybí takové to jasnější řízení a vedení policejního prezidenta včetně té ekonomiky.

Moderátor (Jan Bumba):

A nebylo to tak, že jste hlasoval proti tomu návrhu jen proto, že nebyl Váš?

Host (František Bublan, bývalý ministr vnitra):

Ne, nikoliv, protože zase v mnoha věcech jsme se shodli. My jsme si to hodně odpracovali ve výboru pro bezpečnost a já myslím, že jaksi ta snaha, aby policie dostala nový zákon, tak byla velmi silná.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane ministře, můžete prosím vysvětlit, v čem spočívá hlavní výhoda toho, že tedy bude těch 14 krajských velitelství, které budou požívat do určité míry jistou samostatnost?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Je to pravda, že policie má na jedné straně příliš složitou strukturu a současně z toho plynoucí příliš velký počet velitelů a současně ten ekonomicky model řízení je strašně těžkopádný. Já to uvádím na jednoduchém příkladu: v okamžiku, když v jednom městě chce policie navíc jeden metr čtverečný chodníku, musí se k tomu nejdřív vyjádřit vedoucí oddělení, potom okresní ředitel, potom krajský ředitel, pak to musí jít na policejní prezidium, z policejního prezidia to jde na Ministerstvo vnitra a ve svém důsledku ministr vnitra rozhoduje o prodeji jednoho metru čtverečního pozemku. To je jeden argument, druhý, to zjednodušení organizační struktury s sebou přinese také redukci velitelských funkcí a přesun zhruba policejní prezident to odhaduje na 350, možná 400 velitelských míst do přímého výkonu služby.

Současně taky zákon jasně říká, že policie je jednotný policejní sbor a ta míra odpovědnosti za ekonomiku a za hospodaření v tom kraji je logická, protože policejní velitel nemůže odpovídat jenom za bezpečnostní situaci, aniž by současně odpovídal také za podmínky, které on z pohledu ekonomiky pro své lidi vytvoří.

Moderátor (Jan Bumba):

Jinými slovy, pane ministře, rozumím tomu dobře, že to bude také levnější?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Určitě to musí přinést úsporu, jak jsem říkal z pohledu personálního, a také větší průhlednost hospodaření z pohledu větší odpovědnosti těch konkrétních lidí, takže tady s panem kolegou Bublanem se rozcházíme v názorech, ale jinak musím potvrdit, že výbor pro bezpečnost společně s námi odpracoval obrovský kus práce a troufnu si tvrdit, že v drtivé většině věcí jinak máme na věc stejný názor.

Moderátor (Jan Bumba):

Ale když ještě zůstaneme u té organizační přeměny, proč Františka Bublana nepřesvědčují ty argumenty o tom, že půjde o zjednodušení a že by se s tím zřejmě mělo na tom ušetřit, pane poslanče?

Host (František Bublan, bývalý ministr vnitra):

No, protože to, co dnes dělá policejní prezidium, teď myslím po té ekonomické stránce, tak to samé budou muset dělat na jednotlivá krajská ředitelství. Já vím, že se ušetří, ale ušetří se takovým způsobem, že se vezmou lidé z okresu, protože ty okresní policejní zprávy budou mít trošku jinou působnost, budou mít spíše takový velitelský charakter. A ti lidé se potom přesunou na ten kraj. Ale já sám si nejsem tak moc jistý, a pokud jsem mluvil s některými policejními řediteli, tak ti také ještě takovou přesnou představu nemají, co to všechno bude obnášet, kolik lidí na to bude zapotřebí, a jak velké to týlové zabezpečení bude muset každý ten kraj nebo to krajské ředitelství, mít.

Moderátor (Jan Bumba):

Ono je jasné, že tato otázka jistě vyvolává mnohé debaty uvnitř policejního sboru, ale mnohem zásadnější je, jak se to dotkne práce policie a jak to pocítí občané. Pane ministře, myslíte, že díky této přeměně bude policie v nějakém ohledu pružnější, akceschopnější?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Nepochybně ano. Ten cíl je jasný - mění se filozofie práce policie zaměřené na ten klientský systém, tedy je určena pro veřejnost. Změny, o kterých hovoříme, jsou zaměřeny jedním směrem, a to jest posílit policii v tom samotném výkonu služby. Ty změny, o kterých zde hovoříme, a já věřím, že budu moci přesvědčit je svými čísly a svými fakty, pana předsedu Bublana, povedou v tu chvíli na základě auditu a analýz k možné úspoře až devíti set pracovních míst. A my teď řešíme otázku, zda tito lidé mají úplně odejít od policie, nebo zda musejí odejít částečně, a ta zbývající část, třeba polovina, by měla sloužit jako administrativní servis pro ty výkonné útvary tak, aby policisté byli skutečně policisty. Jinými slovy - celá filozofie reformy je určena pro to, aby policie byla silnější, pružnější v tom výkonu svého poslání.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane ministře, Lidové noviny napsaly, že ministerstvo vnitra počítá i s tím, že se prostě bude propouštět v rámci reformy policie, je to pravda? A tedy kolik policistů by mělo odejít? Už je o tom nějaká konkrétní představa?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Ne. Tady prosím nezaměňujme dvě věci, dva procesy, které probíhají. Jeden je tlak na efektivitu Ministerstva vnitra, a z toho plynoucí také výrazná úspora pracovních míst. Já očekávám, že do konce roku 2008 ve srovnání s podzimem roku 2006 z Ministerstva vnitra odejde 20% jeho zaměstnanců. To je jedna věc. Druhá - v případě policie nepočítáme s propouštěním policistů. To ani náhodou. To je přesun. To je zrušení velitelských míst a přesun těch tabulek do přímého výkonu. Druhá věc jsou ti občanští zaměstnanci. Tady máme možnou prokazatelnou úsporu 900 pracovních míst. Ale nejsme zatím přesvědčeni, že by bylo úplně nejlepší se všech zbavit a myslíme si, že právě policisté potřebují lepší support, lepší podporu týlovou, takže zvažujeme jejich přesun z těch okresních ředitelství například na obvody.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane poslanče Bublane, je na místě redukovat počty zaměstnanců ministerstva vnitra a, jak jsme teď slyšeli, vlastně teď se teprve rozhodovat, co s nimi bude, a tak dále?

Host (František Bublan, bývalý ministr vnitra):

No já tady toho, co říkal pan ministr, se trošku bojím, protože my jsme teď nedávno teprve skončili s takovou tou první fází po tom novém služebním zákoně, který vyvolal velké odchody, a teď přicházíme, nebo ministerstvo přichází, s další reformou a už se mluví o nějakém propouštění, přesunech a podobně. To u těch policistů vyvolává velkou nejistotu. Já mám pocit, že ta reforma - já jsem ji kritizoval také z toho důvodu, že je příliš rychlá. Že měla být pomalejší, měla být pozvolnější a lidé se na to měli lépe připravit. Teď to zase vyvolá nějakou nejistotu a možná i nevoli a lidé budou odcházet třeba sami a nebo se budou obávat o své místo, a to si myslím, že není dobře.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane ministře, aby v tom bylo úplně jasno - není to tak, že se v důsledku této reformy objeví na ulicích, nebo případně u silnic, méně policistů?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Ne. To úplně přesně naopak - já jen drobnou poznámku - jestli hovoříme o úspoře pracovních míst, tak se v žádném případě toto netýká policistů ve služebním poměru a nemá to žádnou souvislost se služebním zákonem. Tady mluvíme o těch administrativních pracovnících a o tom, že změna toho organizačního uspořádání a ekonomického modelu řízení ukazuje, že jich může být až 900 nadbytečných. V tom smyslu, jak je známe teď. A my řešíme otázku, zda jsou skutečně nadbyteční, zda mají odejít, anebo zda je nemáme přesunout k těm výkonným útvarům, aby dělali tu podporu logistickou.

Moderátor (Jan Bumba):

Já myslím, že to je jasné, pane ministře. Pojďme prosím dále. Jednou z plánovaných změn, která, jak jste jistě zaznamenali, vyvolala okamžitě jistou polemiku, je ta, že by obecní a městské policie, stejně jako soukromé firmy, měly ztratit možnost měřit rychlost na silnicích. Pane poslanče Bublane, Vy jste pro to, aby pravomoc měřit rychlost na silnicích měla jen Policie České republiky?

Host (František Bublan, bývalý ministr vnitra):

To je choulostivá otázka. Nakonec plénum Poslanecké sněmovny rozhodlo, že by obecní a městská policie neměla mít tuto pravomoc. Bylo to po dlouhé diskuzi, ale bylo to také trošku dáno tím, že my jsme požadovali, aby zákon o obecní policii nebyl řešen teď v souvislosti s tím policejním zákonem, ale aby byl řešen samostatně, aby se znovu přehodnotila působnost a pravomoce obecní a městské policie, a potom se stanovila, možná nějaká nová kritéria, která by určila, jak má ta policie působit. K tomu nedošlo. Takové to rozhořčení nad tím, že ta městská policie se posunula někam dál, než bylo to původní zadání, že v mnoha městech si zřizují obecní policii jenom proto, aby jim vydělávala peníze, a ti lidé nedělají nic jiného, než jenom...

Moderátor (Jan Bumba):

Vydělávali peníze na pokutách za rychlou jízdu.

Host (František Bublan, bývalý ministr vnitra):

Za rychlost, do obecní pokladny. A ta městská policie nedělá nic jiného, než tady jenom měří tu rychlost, tak to já považuji za špatné. To skutečně by chtělo přehodnotit, měli bychom se na to znovu podívat. A teď to rozhodnutí je možná jenom takovým vykřičníkem, že skutečně platí to, co u nás zaznělo na výboru Quo vadis, obecní policie?

Moderátor (Jan Bumba):

Pane ministře, je podle Vašeho soudu správné, aby městská policie neměla pravomoc měřit rychlost? Já se ptám z toho důvodu především, že jestli náhodou neplatí, že čím více radarů, tím bezpečnější silnice. A každá pomoc dobrá.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Tak já mám také vážné pochybnosti o tomto rozhodnutí, a to ze dvou rovin - z pohledu toho metodického a potom i věcného. Metodický pohled říká zcela jednoznačně - k tomu, abychom mohli rozhodnout, jak správně říkal pan předseda, Quo vadis, městská policie? Musíme jít stejným procesem jako při reformě Policie České republiky. Nejprve detailní, rozsáhlá analýza, potom hluboká diskuze a definice problematických bodů. A potom návrhy řešení. Nemám rád takovou střelbu od boku. Druhá rovina je ta praktická. V tuto chvíli mohou soukromé subjekty měřit rychlost a nebude moci to měřit policie městská. Já se nedomnívám, že to prospěje k zlepšení situace na našich silnicích, třebaže stejně, jak se zmínil pan předseda, sdílím také pochybnosti o tom, jestli si někteří starostové doopravdy nespletli funkci městské policie s takovým legálním raketeeringem v podobě měření rychlosti a nebo jenom škodolibého pokutování za jeden, dva kilometry nad povolený limit.

Moderátor (Jan Bumba):

A pokud Vám dobře rozumím, tak ale ani jeden nevylučujete, že by se ta pravomoc mohla městské policii vrátit? Jedním slovem, pane ministře?

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Tak já v tuto chvíli požádám poslance právě proto, že to je změna příliš náhlá a příliš razantní, aby to zvážili a aby toto oprávnění městským policiím nebrali. To za prvé. Za druhé ale myslím si, že svým způsobem to jakýsi vykřičník pro starosty a primátory nepochybně je, neboť role městské police musí být někde jinde.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane poslanče.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Dohled na veřejný pořádek a nikoliv měření někde za cedulí schovaní.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane poslanče Bublane, reagujte jedním slovem na závěr.

Host (František Bublan, bývalý ministr vnitra):

No, jedním slovem to asi nejde.

Moderátor (Jan Bumba):

Jednou větou.

Host (František Bublan, bývalý ministr vnitra):

Ale jednou větou - já si to umím představit, pokud by to bylo v nějaké větší součinnosti se stání policií.

Moderátor (Jan Bumba):

Pánové, oběma velmi děkuji za rozhovor. Našimi hosty byli sociálně-demokratický poslanec, stínový ministr vnitra František Bublan, a také ministr vnitra, občanský demokrat Ivan Langer. Ještě jednou děkuji.

Host (Ivan Langer, ministr vnitra):

Děkuji, hezký den.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Radiofórum, 26. června 2008