Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / ČT: Události,komentáře - diskuse ke schválení reformy policie

[25.06.2008]

Policie

ČT: Události,komentáře - diskuse ke schválení reformy policie

Reforma Policie ČR

Moderátor

Do studia Událostí, komentářů přijali pozvání ministr vnitra a místopředseda ODS Ivan Langer. Dobrý večer.

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Dobrý večer přeji.

Moderátor

A jeho stínový protějšek za ČSSD a poslanec František Bublan. Dobrý večer.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Dobrý večer.

Moderátor

Pane Bublane, Vy jste při prvním čtení návrhu zákona o policii řekl ve sněmovně, že je šitý příliš horkou jehlou, že je to zákon, kterým se má řídit policie a který dost silně zasahuje do lidských práv a měl by být propracovanější. To je přímo citace. Dnes prošel třetím čtením. Co o něm řeknete dnes?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Tak já si za tím stojím. Ono to dnešní projednávání to jenom potvrzuje, protože my jsme schvalovali asi 200 pozměňovacích návrhů, projednávali jsme to 3,5 hodiny a mnohdy to bylo dosti nepřehledné. Já jsem vyzýval svého nástupce k tomu, aby oddělil tyto dva tisky, abysme projednali pouze zákon o policii a potom ty doprovodný zákony, ty související, abychom je udělali zvlášť a v nějakém jiném čase. Tím, že se to skloubilo, tak z toho byla skutečně taková nepřehledná záležitost. A potom také ten zákon možná ani nebude tak úplně dobrý, protože přece jenom mnoho poslanců podávalo své vlastní pozměňovací návrhy, tři výbory podávaly pozměňovací návrhy, a já mám trošku obavy z toho, že ten zákon nebude příliš kompatibilní.

Moderátor

Pane ministře, bude ten zákon kompatibilní? Bude dobrý? Nevadí ta spousta pozměňovacích návrhů?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Tak nemůžete v demokratické společnosti postavené na parlamentní demokracii zabránit jakémukoli poslanci, ať podá sebehloupější nebo sebedokonalejší pozměňovací návrh. To by bylo absurdní a nemožné, takže to člověk musí akceptovat a to vůbec nevypovídá o kvalitě samotného návrhu zákona. Za druhé - to je nejrozsáhlejší změna policie z pohledu struktury organizační, ekonomického modelu řízení a pravomocí od 90. let. My jsme projednávali dnes téměř změnu 59 návrhů zákonů a z logiky věci nepochybně, protože zasahují obrovské spektrum našeho života, existují rozdílné názory. Já mám také pochybnosti o tom, zda prošly ty úplně nejlepší varianty. Z mého subjektivního pohledu mám pocit, že leckdy hlasování provázela taková nezodpovědná škodolibost ze strany opozice. Umím se s tím smířit a musím říct, že když to vážím na těch vahách, tak říkám zcela jednoznačně - reforma policie dostala zelenou, promění se oproti minulým letům a je to změna, kterou potřebuje nejenom policie, ale také celá česká společnost.

Moderátor

Tak pojďme k některým konkrétním věcem. Pane poslanče Bublane, změna mimo jiné, a to je jeden z opravdu výrazných kroků v rámci reformy policie, by měla nastat v oblasti Inspekce ministra vnitra, tedy kontrolního orgánu, který má na starosti kromě jiných věcí kontrolovat, vyšetřovat a tak dále právě v bezpečnostních složkách České republiky. Ta změna, která nastane, to znamená, že by měla spadat Inspekce ministra vnitra a být kontrolována jakousi sněmovní komisí, pokud mám ty úplně nejčerstvější informace, složené z pěti poslanců. Vyhovuje Vám to? Je to správný krok správným směrem?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

No, to jste zrovna vzal příklad, který je takový trošku nedokonalý, protože my jsme navrhovali na výboru, aby se vytvořila nezávislá inspekce, která by byla pro všechny bezpečnostní sbory. Pan ministr přislíbil, že na tomto zákoně začne vnitro pracovat, a zatím jsme přijali takový trošku jako polotovar, který je v té podobě, jak říkáte, pouze... Změna ještě nastala teďka na sněmovně v tom, že ten výbor parlamentní nebude pětičlenný, ale budou tam zastoupeny všechny strany, protože může být, že příští volební období třeba těch stran tam bude sedm a nebo jenom tři, jo, takže...

Moderátor

Kolikačlenný tedy bude ten výbor?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Nebude záležet na počtu členů, ale bude tak sestaven, aby všechny strany tam byly zastoupeny.

Moderátor

Na jak dlouho bude tento mezikrok?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Tento mezikrok bude do 1. ledna 2010, kdy předpokládáme nabytí účinnosti nového zákona o generální inspekci bezpečnostních sborů, což je zásadní systémová změna, kdy říkáme - nestačí jen nezávisle kontrolovat policii, ale je potřeba se podívat na ostatní bezpečnostní sbory, na celníky, na Vězeňskou službu, a oproti minulosti chceme koncipovat takto generální inspekci. To je zásadní systémová změna, proto si vyžádá delší čas. Do konce roku návrh zákona bude k dispozici. A na to období mezi jsme chtěli vyjít vstříc těm hlasům, které říkají - odpoutat inspekci od ministra vnitra, podřídit parlamentní kontrole, takže se udělal tento krok.

Moderátor

To je tedy kompromisní návrh, rozumím tomu správně?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

To je ten mezikrok, nicméně já mám politický úkol, teda závazek a věcný úkol předložit do konce roku návrh zákona o generální inspekci.

Moderátor

V tom konglomerátu zákonů, které byly dnes právě přijímány Poslaneckou sněmovnou a které se týkají reformy policie, je také bod, který, myslím, zejména všechny české řidiče zajímal nejvíc - ona magická hranice 100 tisíc při dopravní nehodě coby škody na těch vozidlech a ta hranice, po které se měla či neměla přivolávat policie k asistenci u nehody. Jaký je teď úplně nejčerstvější stav, pane ministře? Jak to bude?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Bude to tak, že se zvyšuje ze současných 50 tisíc ten limit na 100 tisíc korun, účastníci nehody budou mít povinnost sepsat záznam o nehodě, nikoli se dohodnout na tom, kdo je viník, ale záznam.

Moderátor

Normálně na čistou A4 napsat...

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Ne, budou takzvané euroformuláře. To je zvyk, který existuje i jinde v Evropě, vyplní. Když jeden z nich odmítne, potom může být sankcionován, pak může být přivolána policie a tu škodu, respektive tu událost bude potom na základě takového formuláře řešit sama pojišťovna.

Moderátor

Jenom, pardon, teď jsem tomu úplně nerozuměl. Když my dva spolu se nabouráme a já odmítnu...

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Vy odmítnete sepsat Vaši verzi toho, jak proběhla nehoda...

Moderátor

Tak Vy zavoláte policii?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Ano, a Vy se vystavujete riziku sankce z pohledu zákona o přestupcích, a to si myslím, že je právě důležitá ochrana toho zodpovědného řidiče, v tomto případě mě tedy, když Vy to odmítnete.

Moderátor

Škoda, že jsem to neotočil. Dobře.

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Důležité současně je také to, co nás trápí, a myslím, že všechny, že jo, v tuto chvíli dopravní policie je volána k naprosto banálním nehodám jenom proto, že účastníkem té nehody je vozidlo, které patří například leasingové společnosti. A kvůli tomu policisté zbytečně ztrácí čas, třebaže to je škoda několik málo tisíc korun, to se ruší a já od toho očekávám větší přítomnost dopravních policistů na silnicích.

Moderátor

Pane poslanče, je to úplně v pořádku takto koncipováno?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Tato podoba je v pořádku. Nám se to podařilo změnit díky těm možná hloupým pozměňovacím návrhům.

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Já jsem neřekl, že ty návrhy jsou hloupé.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Ale ten vládní návrh byl 250 tisíc, ta hranice byla příliš vysoká, tak jsme to snížili na těch sto a navíc jsme ještě zvýšili tu sankci. V případě, že ti účastníci tu nehodu nebo tu škodu neodhadnou přesně, když tam bude třeba jenom 80 tisíc nebo...

Moderátor

Což se, popravdě řečeno, může stát často.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

To se může stát velmi často.

Moderátor

Kdo z nás to umí přesně odhadnout?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Tak aby tam nebyla ta hrozba té sankce a aby ti účastníci měli možnost si tu policii zavolat v případě, že se nedohodnou nebo vznikne nějaká třetí škoda.

Moderátor

A není to čirou náhodou také tak, že si tím policie možná tak trochu bude ulehčovat práci? Přece jenom si ji kromě jiného platíme proto, abysme potom ve finále z hlediska například pojistky uzavřené s pojišťovnou se mohli prokázat policejním protokolem a pojišťovna řekla: "Výborně, škodu vám zaplatíme!"

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Já myslím, že ne. Já se přiznám, že jsem tady o této změně uvažoval, ještě když jsem byl ve funkci, protože policie mně sama dosvědčovala, že skutečně vyjíždí mnohokrát naprosto zbytečně, že jde o rozbité zrcátko nebo světlomet a ta policie tam stejně nic neudělá...

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Přesně.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

... sepíše ten zápis, který si ti účastníci mohou sepsat sami...

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Přesně tak.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

... bez problémů nebo si to vyřídit se svým pojišťovacím agentem a není tam žádný problém. Takže...

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Já bych právě, pardon, řekl, že my si ji právě platíme proto, aby nedělala takovouto činnost, která supluje činnost pojišťoven. Vy si ji platíte...

Moderátor

Mimochodem, Vy jste domluven, pane ministře, nějakým způsobem s pojišťovnami, že nebudou vyžadovat v určitých případech policejní protokoly?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Ale proč by ho vyžadovaly? To je přece soukromoprávní věc. A mezi námi - co je pro Vás důležitější jako pro občana, který si platí policii? Aby dva policisté 4,5 hodiny v průměru vyšetřovali banální dopravní nehodu, ve které není ublížení na zdraví, ani následek smrti, namísto toho, aby byli někde jinde? Nemají co suplovat činnost soukromých firem včetně pojišťoven nebo leasingových společností. Právě proto si je platíte. A právě proto, že si je platíte proto, tak to dělat nebudou.

Moderátor

Vy jste, pane poslanče Bublane, jak už jsem jednou citoval, zmiňoval fakt, že by celá ta reforma policie mohla výrazně pronikat do oblasti lidských práv. Měl jste na mysli nějakou konkrétní věc, nějakou konkrétní oblast?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Tam jde o ustanovení, která umožňují policii používat donucovací prostředky, pouta a podobně. Tam došlo k menším úpravám, aby skutečně to bylo použito jenom v těch nezbytných případech po nezbytně nutnou dobu, aby nedocházelo k tomu, že třeba někdo obviněný bude připoután k ústřednímu topení třeba deset hodin a podobně. Takže...

Moderátor

Nebo k jinému člověku.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Nebo k jinému člověku, samozřejmě. Ale tady došlo k mnoha pozměňovacím návrhům a myslím si, že spokojenost je na obou stranách.

Moderátor

A ten mnohokrát diskutovaný nebo mnohokrát diskutované použití paralyzéru, které podle Organizace spojených národů už spadá do oblasti mučení, tak jak to bude u nás?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Tak já to považuji za absurdní v situaci, kdy v tuto chvíli policista vyčerpá donucovací prostředky a jediné, co mu zbývá, je použití střelné zbraně. Jinými slovy, riziko takového použití zbraně je neskutečně vyšší, než je použití nesmrtícího prostředku, toho Taseru, toho elektrického paralyzéru. A ta debata je trošku úsměvná v tom smyslu, že my se snažíme rozšířit tu škálu nesmrtících donucovacích prostředků, abysme mezi kop, obušek a pistoli vložili něco, kde riziko ublížení na zdraví je ale menší, a proto...

Moderátor

Pane ministře, ale dobře víte, proč se na to ptám, protože ta debata se přece vede o tom, že právě ten Taser může být v některých momentech smrtící zbraní. To je podstatné v té věci.

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Ano, ano, podstatně méně smrtící než v okamžiku, kdy policista vytáhne zbraň, neboť standardní donucovací prostředky mu nestačí. Takže je to...

Moderátor

Na druhou stranu ale přiznáváte, že tento paralyzér může být pro někoho smrtící zbraní?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Podstatně méně než pistole. A já myslím, že i člověk, který logicky uvažuje, přesně ví, že je větší riziko, když vytáhne policista pistoli, že může dojít k nějakému zranění, než když použije ten Taser. Jinými slovy - my to riziko, to riziko tam samozřejmě zůstává, to zůstává vždycky, nicméně je neskonale nižší než v případě střelné zbraně.

Moderátor

Váš názor?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Já jsem s tím měl taky dost velký problém. Nakonec jsme tam přijali nějaké takové usnesení, které to umožňuje skutečně v těch nezbytných případech, když není jiná možnost, a teď jde o to, aby ten policista, budou se muset v tom trošku jako i poučit a vycvičit, aby skutečně místo té pistole, když už nic jiného nemůže, tak vytáhl tady ten Taser, o to jde, o nic jiného.

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Jistě, jistě, ta subsidiarita těch donucovacích prostředků tam je jasně daná.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Ale aby to nepoužíval automaticky, kdy třeba to není zapotřebí, jo, jenom z nějakého plezíru nebo proto, že bude zvědavý, jaké to bude mít účinky, jo, tak to bych jako byl nerad.

Moderátor

Další věcí, která je možná pro širokou veřejnost minimálně zajímavá, bude i, řekněme, očekávat s napětím, je právo v případě, řekněme, hrozby teroristického útoku vypnout mobilní telefonní sítě. Je to správný krok, pane poslanče Bublane?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Já se domnívám, že ano.

Moderátor

V tom se shodnete s panem ministrem.

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Já také. Došlo k určitému zpřesnění, nicméně to je ustanovení, které já věřím, že policie a bezpečnostní složky vůbec nebudou muset použít, nicméně to riziko objektivně existuje a takováto možnost by měla být. My jsme to chtěli upřesnit, protože v současné situaci to svým způsobem může policie také udělat v krajní nouzi. Nicméně krajní nouze je velmi složitě právně ukotvený pojem. A ten proces, který takto byl schválen, přesně upravuje, co a jak se má dít.

Moderátor

Kdo by o tom případně rozhodl podle té nové právní normy?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

No, policie o tom musí samozřejmě rozhodnout. V okamžiku, když vám hrozí výbuch nějaké bomby, tak se těžko policie nebo zpravodajská služba má někoho zeptat, jestli může nebo ne.

Moderátor

Definitivně by policejní prezident rozhodl, že by se zavolalo daným operátorům a v té dané oblasti by se spadla mobilní síť? Rozumím tomu správně?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Ne, ne, tak to není. A já teď nechci jít do detailů, protože to je z mého pohledu tak promile celé policejní reformy, nicméně platí, že ta možnost takováto je, je lépe upravená, než tomu bylo v minulosti, protože v minulosti to bylo pokryto krajní nouzí a je to nepochybně přesnější procedura než dosud.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Já to mohu dosvědčit na konkrétním případě. Stalo se to v Rusku, kde vybuchly dvě nálože, a ta třetí nevybuchla díky tomu, že spadla nebo shodili tu síť. Takže skutečně to mám přímo od těch bezpečnostních složek, které to udělaly, a také se nikoho neptaly a zkrátka to udělaly a zachránily několik lidských životů.

Moderátor

Tak, a ještě k poslednímu tématu. Zůstaneme u mobilních operátorů a vůbec u elektronických komunikací. Souhlasíte také s ministrem vnitra Ivanem Langerem v tom, že by měl být zlepšen nebo zjednodušen přístup bezpečnostních složek k záznamům telefonních operátorů například?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Samozřejmě v rámci zákona.

Moderátor

Samozřejmě.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Policie má na to právo. Teď jenom o to...

Moderátor

Nastala změna teď v průběhu toho třetího čtení v této oblasti?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Nenastala změna. Ne, ne, ne. To všechno zůstává stejné, ale tam je to skutečně závislé na souhlasu soudce, případně státního zástupce.

Moderátor

To znamená cesta k těmto záznamům a potom například k bankovním účtům se nebude zjednodušovat?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Ne, to v žádném případě. Já nevím, z čeho toto pramení. Přiznám se, že teď si neumím vybavit přesně to technické, teda tu samotnou legislativní úpravu, ale jestli si myslíte, že došlo k nějakému průlomu bankovního tajemství, tak to v žádném případě nedošlo.

Moderátor

A nebyl čirou náhodou v těch pozměňovacích návrzích, které možná nakonec padly pod stůl, také návrh na to, aby se delší dobu u telefonních operátorů uchovávaly záznamy o telefonních hovorech i o čirém prozvonění?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Ne, to bohužel ne, teda bohudík ne, bohudík ne.

Moderátor

Ty neprošly?

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Bohužel, bohudík nebyly, ale bohužel už byly schváleny, protože nám to ukládá evropská směrnice, a to je naše povinnost z pohledu evropského práva. To si ani tato vláda, ani předcházející vláda, která o tom snad uvažovala, nevymyslely samy, toto je povinnost vyplývající z našeho členství v Evropské unii, kterou musíme splnit.

Moderátor

Kdybych to pánové shrnul, tak na to, že tu sedí dva - opoziční politik a ministr vnitra za sociální demokracii a ministr vnitra za občanské demokraty -, tak vyjma jedné vaší věty na začátku, pane poslanče Bublane, jste zcela spolu v souhlasu, je to tak?

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Určitě ne, protože já s tím zákonem o policii mám jeden zásadní problém. Ten tady nezazněl. A samozřejmě to byl taky důvod pro to, že jsem nakonec ruku pro tento zákon nezvedl. A ten je v tom, že podle té nové úpravy ta struktura policie bude taková, že bude Policejní prezidium, které je součástí Ministerstva vnitra, a potom bude jednotlivých 14 krajů a každý z těch krajů bude samostatnou účetní jednotkou, organizační složkou státu a bude si v podstatě jakoby hospodařit se svým majetkem a se svým rozpočtem, jo. Je to přesně podle vzoru hasičského záchranného sboru. Já si myslím, že to není dobře, že to povede k tomu, jak dneska se říká, že těch mokrých hasičů je stejně tolik jako těch suchých a že trošku ta krajská ředitelství budou muset nabobtnat, aby zvládly tady tu ekonomickou část.

Moderátor

Tedy více úředníků než těch, kteří by byli na ulici.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

A potom ještě jako druhá věc - tím, že oni budou jako příliš samostatní v té ekonomické části, tak ten policejní prezident na ně nebude mít takovou tu ekonomickou páku, jo. Oni když budou potřebovat navýšit rozpočet, tak půjdou za ministrem.

Moderátor

Rozumím, pane poslanče. Prosím, krátká reakce Vaše, pane ministře.

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Je to přesně naopak. Díky změně organizační struktury bude těch policejních úředníků podstatně méně, než tomu bylo za nebo v minulosti, než je tomu současně teď. A ta odpovědnost musí tam být. V tuto chvíli oni odpovídají za bezpečnostní situaci a nějací hoši v Praze na prezídiu jim rozepisují peníze. Naopak toto je přesně ten způsob, kdy říkáme: "Tady máte pravomoc, tady máte odpovědnost." A je to změna k lepšímu, protože nebudu muset já rozhodovat o prodeji jednoho metru čtverečního chodníku, tak jak to musím teď.

Moderátor

Rozhodně budeme, pane ministře i pane poslanče, sledovat, jak se to celé bude vyvíjet. Budeme také sledovat cestu celého toho konglomerátu bezpečnostních zákonů horní komorou parlamentu. Pánové, díky za váš čas a na shledanou.

Ivan Langer (ODS), ministr vnitra:

Díky. Hezký večer.

František Bublan (ČSSD), stínový ministr vnitra:

Na shledanou.

Česká televize, pořad Události,komentáře, 25. června 2008