Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Reakce Ministerstva vnitra ČR na článek deníku Právo „Při rekonstrukcích policejních služeben se plýtvalo ve velkém“

[20.03.2008]

Projekt P1000

Reakce Ministerstva vnitra ČR na článek deníku Právo „Při rekonstrukcích policejních služeben se plýtvalo ve velkém“

Ministerstvo vnitra se ohrazuje proti zveřejněným informacím

Ve druhé polovině ledna letošního roku byly odhaleny nesrovnalosti ve vyúčtování peněz vynaložených během rekonstrukce policejních služeben v severních Čechách v rámci Projektu P1000. Šlo o zakázky na dodávku stavebních prací (investiční akce) a vybavení novým nábytkem (neinvestiční akce). Nábytek měl být podle Práva pořízený za neúměrně vysoké částky.

Ministerstvo vnitra se ohrazuje proti těmto informacím. Jednalo se pouze o nesrovnalosti v účetnictví, které vzešly z výsledků provedeného auditu. Na základě zjištěných výsledků došlo k příslušným personálním opatřením. V žádném případě nešlo o snahu obohatit se, ale pouze o manažerské selhání. V rámci provedeného auditu se zjistilo , že při stavebních úpravách došlo k činnostem nad rámec uzavřené smlouvy. Šlo např. o opravu střechy a předělávku stavebních prací po vytopení policejní služebny v Duchcově, kde strhl střechu orkán Kiril nebo neplánovanou přeložku plynového potrubí na služebně v Lovosicích. Zjednodušeně řečeno, peníze, které byly určeny na nákup nábytku (neinvestice) se použily na stavební práce (investice) nad rámec smlouvy. Tento postup by byl možný, pokud by odpovědní pracovníci  rozpočtovým opatřením zajistili převod finančních prostředků z neinvestic do investic. To však neudělali, a tím porušili rozpočtová pravidla  (zák. 218/2000 Sb.). Cena za stavební práce nad rámec smlouvy nebyla fakturována jako stavební práce, ale rozepsána do ceny nábytku. Tím došlo k jeho předražení ve vyúčtování.

Policie ČR Správa Severočeského kraje toto porušení rozpočtových pravidel neprodleně oznámila příslušnému finančnímu úřadu, který nyní vede správní řízení. Současně Oddělení vnitřní kontroly krajské policejní správy prověřuje postup odpovědných pracovníků. Vedoucí stavebně ubytovacího odboru a další z vedoucích pracovníků tohoto odboru byli odvoláni ze svých funkcí a jejich pracovní poměr končí.

Bylo zjištěno, že rozdíl mezi skutečnou cenou nábytku a cenou, za kterou byl podle vyúčtování zakoupen, činí 1 157 560 korun. To je tedy částka, která byla v rozporu s rozpočtovými pravidly investována navíc do stavebních prací.

Současně byla přijata opatření ke zvýšení účinnosti vnitřního kontrolního systému, aby již nemohlo dojít k opakování podobného pochybení.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor