Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Vláda dnes schválila zákon o eGovernmentu

[25.02.2008]

eGovernment

Vláda dnes schválila zákon o eGovernmentu

Ministr vnitra Ivan Langer spolu s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem předložili na dnešním jednání Vlády ČR zákon o eGovernmentu

Ministr vnitra Ivan Langer spolu s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem předložili na dnešním jednání Vlády ČR zákon o eGovernmentu (zákon o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů).

„Jde o přelomový historický okamžik. Díky tomuto zákonu bude možné úplně změnit a zefektivnit systém veřejné správy radikálním způsobem, který nemá od dob Rakouska – Uherska obdoby,“ říká ministr vnitra Ivan Langer. A dodává: „Jsme o další krok blíže k modernímu a efektivnímu státu, zákon o Governmentu je srdcem eGona – symbolu moderní veřejné správy.“

Zákon o eGovernmnetu je normou, která přibližuje cíl projektu eGovernment. Tím je snížení byrokracie, elektronizace agend a šetření času občanů i úředníků. Zavedení eGovernmentu bude pro občany znamenat konec dlouhých hodin čekání na různých úřadech. Lidé budou mít možnost vyřizovat svoje záležitosti elektronickou formou. Papíry plnohodnotně nahradí spisy v elektronické podobě, které budou putovat jednotným systémem státní správy. Namísto občanů budou tedy po úřadech obíhat data. Zmizí razítka a tištěné dokumenty. Odpadne nutnost opakovaného vyplňování rozličných formulářů. Ochrana osobních údajů bude zajišťována elektronickým podpisem a systémem elektronické identity.

Zákonem o eGovernmentu se zavádí:
• povinná forma elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek,
• povinná forma elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku,
• nezávazná forma činění úkonů fyzických a právnických osob, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku vůči orgánům veřejné moci.

Zákonem o eGovernmentu tedy zefektivníme a zvýšíme výkon veřejné správy, minimalizujeme byrokracii pro občany, zavedeme elektronickou komunikaci občanů s úřady a komunikaci mezi úřady navzájem. Smyslem není elektronizace jen některých agend či některých fází procesů ve veřejné správě, ale poskytnutí komplexního řešení pro všechny agendy, které jsou vykonávány orgány veřejné moci. Využitím institutů zákona dojde ke zkrácení jednotlivých řízení a  zefektivnění výkonu činností orgánů veřejné moci.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor