Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Vláda dnes schválila Reformu Policie

[25.02.2008]

Policie

Vláda dnes schválila Reformu Policie

Byl učiněn klíčový krok v Reformě Policie ČR

Vláda vzala na vědomí Informaci o průběhu a realizaci Reformy Policie České republiky a schválila zákony nezbytné pro její úspěšnou realizaci.

„Jde o další klíčový krok v Reformě policie. Jedná se o historickou změnu, policie totiž v současné době funguje v mnoha ohledech na základě principů, které pochází ze 60. a 70. let minulého století. Měníme stav, který trvá 50 let. Policie se principiálně mění, je za námi mnoho práce na přípravě reformy, ale ještě musíme mnohé udělat. Příprava reformy začala pečlivou analýzou stavu policie na podzim roku 2006. Máme za sebou výjimečně obsáhlé připomínkové řízení,“ říká ministr vnitra Ivan Langer. A dodává: „Zásadním cílem reformy policie je moderní policie, tedy policie otevřená a vstřícná, policie, kterou lidé budou vnímat jako tu, která pomáhá a chrání. Policii zbavujeme administrativy a zbytečné byrokracie. Dáváme jí nové pravomoci - ty se uplatní zejména v boji proti extremismu, prostituci a nelegálnímu zaměstnávání. Navrhujeme novou organizační strukturu i fungování ekonomiky.”

Reforma Policie České republiky je jedním z nejvýznamnějších kroků nejen Ministerstva vnitra, ale celé vlády v tomto volebním období. Reforma Policie České republiky patří mezi cíle stanovené programovým prohlášením této vlády.

Co má reforma policie přinést?

- debyrokratizaci policejní činnosti a soustředění se na vlastní bezpečnostní výkon – zbavíme policisty zbytečné administrativy, tak se budou moci věnovat policejní činnosti,
- modernizaci organizační struktury – zvýšení počtu krajských správ z dnešních 8 na celkový počet 14 (budou odpovídat počtu a hranicím vyšších územně správních celků), přehledná organizační struktura, lepší kontrola a výkon,
- méně represe, více prevence – policie, která pomáhá a chrání,
- respekt k právům a svobodám občanů – např. podrobná úprava nakládání s informacemi a osobními údaji, důsledná kontrola,
- sdílení odpovědnosti za bezpečnost s jinými veřejnými a soukromými subjekty,
- elektronizaci práce Policie jako součást širšího trendu zahrnujícího rovněž elektronizaci práce justice a státní správy,
- nově nastavená kontrola Policie České republiky Inspekcí policie,
- historicky největší objem investic do zlepšení pracovních podmínek pro policisty – projekt P1000 (3,6 mld Kč) a největší investice do obnovy policejních vozidel (1,4 mld Kč).

„Naším cílem je urychleně uskutečnit celkovou reformu Policie České republiky. Účinnost zákonů je stanovena již k 1. lednu příštího roku,“ dodává ministr vnitra Ivan Langer.

Zákon o policii naplňuje klíčové pilíře reformy policie.
10 pilířů Reformy Policie ČR

1. Zákon o Policii ČR (působnost, pravomoci)
2. Policie – partner dalších orgánů státu, územních samosprávných celků a veřejnosti
3. Ekonomické postavení Policie ČR
4. Vnitřní a vnější kontrola
5. Vzdělávání policistů – klíč k profesionalitě
6. Služební zákon
7. Projekt P 1000
8. Nová struktura neuniformované policie
9. Dost bylo papírů aneb elektronizace práce policie
10. Debyrokratizace


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor