Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Seminář „Hodnocení systému péče o ohrožené děti“ a „Systém včasné prevence“

[22.02.2008]

Prevence kriminality

Seminář „Hodnocení systému péče o ohrožené děti“ a „Systém včasné prevence“

Řešení problematiky dětí ohrožených sociálně patologickými jevy a dětí s kriminální zkušeností

Dnes, v pátek 22.února 2008, proběhla u příležitosti konání odborného semináře na téma "Hodnocení systému péče o ohrožené děti" a "Systém včasné intervence" tisková konference. Tiskového briefingu se zúčastnil ministr vnitra Ivan Langer, poslankyně PSP ČR Jana Rybínová a Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Seminář „Hodnocení systému péče o ohrožené děti“, schválený vládou ČR v říjnu 2007, se vztahuje k problematice dětí ohrožených sociálně patologickými jevy a dětí s kriminální zkušeností. „Systém včasné intervence“ je dlouhodobý projekt Ministerstva vnitra, který praktickým způsobem na místní úrovni řeší problémy, které v systému péče o ohrožené děti existují a vytváří v souladu s eGovernmentem společné informační prostředí.

V úvodu konference poděkoval ministr vnitra tvůrcům projektu "Systém včasné intervence" a  zdůraznil vysokou důležitost tématu, jehož dosavadní řešení nepřineslo očekávané výsledky. "V posledních letech se odehrála spousta věcí, vzniklo množství státních i nestátních iniciativ, investovaly se obrovské finanční prostředky, ale přes všechny tyto změny se přesto nedá hovořit o systému, který by uspokojivě pracoval a byl schopen řešit problémy týkající se ohrožených dětí. Proto považuji tento seminář za důležitý a věřím, že díky realizaci projektu se podaří zabránit, aby se ohrožené děti stávaly předplatiteli míst v nápravných zařízeních vězeňského typu."

Poslankyně Jana Rybínová představila "Systém včasné intervence" jako řešení současné krize institucionální péče o ohrožené děti a informovala o pilotních projektech na Praze 2 a ve Svitavách a o zřízení mezirezortní komise věnující se tomuto tématu.

Ředitelka Jitka Gjuričová, autorka projektu, pro jehož vytvoření čerpala inspiraci při návštěvě USA, zdůraznila nutnost vytvoření jednotného informačního prostředí, kde by docházelo k rychlé výměně informací mezi Ministerstvem vnitra, orgány sociální ochrany, probační a mediační služby a soudy, aby se ohrožené děti co nejdříve dostaly do péče orgánů sociálně právní ochrany.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor