Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo1-Radiožurnál: Reforma Policie České republiky

[04.03.2008]

Policie

ČRo1-Radiožurnál: Reforma Policie České republiky

Rozhovor s ministrem vnitra Ivanem Langerem na téma Reforma Policie České republiky

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Policisté nemají čas na problémy a potřeby obyčejných lidí, shodují se hejtmani a starostové. Žádají proto ministerstvo vnitra, aby v rámci policejní reformy posílilo pořádkovou službu. Regiony zároveň chtějí od státu víc peněz na fungování městských a obecních strážníků, které si platí, jak známo, ze svého. O chystané změny se zajímal reportér Pavel Otto.

Pavel OTTO, redaktor
--------------------
Méně policistů v kancelářích, víc na ulicích, tak to je jeden z hlavních cílů reformy policie, jak ji prosazuje ministerstvo vnitra. Muži zákona by neměli vnímat veřejnost jako jakýsi obtížný hmyz, který po nich něco chce, ale měli by lidem naopak pomáhat všude tam, kde se jim může stát nějaké příkoří. Stejný názor má i hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník.

Jan ZAHRADNÍK, hejtman Jihočeského kraje
--------------------
My máme vlastně jaksi velmi malý počet občanů na jednoho policistů, asi kolem dvou set, nebo přes dvě stě. Kdežto třeba státy severské mají trojnásobný počet občanů na policistu. A to myslím, že musí být vidět na těch ulicích. To je ta věc, kterou bychom si od té reformy jako prvořadou věc slibovali.

Pavel OTTO, redaktor
--------------------
Podle ministerstva by policisté neměli plnit povinnosti jiných orgánů, třeba doručovat soudní obsílky nebo vozit opilce na záchytky. Tady je ale otázka, aby podobné úkoly pak neplnily města a obce. Podle všeho se ale zatím zdá, že tyto obavy jsou zbytečné. Doručování obsílek v občanskoprávních sporem může třeba Vězeňská služba nebo soudní doručovatelé. Na Liberecku a Vysočině tak budou mít své vlastní ředitelství, což jim velmi usnadní život. Například při kalamitách na dálnici D1 musí samospráva koordinovat práci hned tří policejních velitelství, to je nejen obtížné, ale i nepružné. Starostové zároveň požadují od státu víc peněz na fungování obecních policií. Pokračuje starosta obce Krumsín na Olomoucku Jaroslav Střelák.

Jaroslav STŘELÁK, starosta obce Krumsín
--------------------
Kdysi u nás bylo pravidlem, že každá vesnice měla svého policistu. Lidé ho znali, skoro denně byl mezi nimi. Dnes má také obec svého policistu, ale těch obcí, které má na starosti, je podstatně víc. A přitom /nesrozumitelné/ trestné činnosti vzrůstá.

Pavel OTTO, redaktor
--------------------
Střelák by považoval za ideální, kdyby ať už republikoví policista nebo strážník byli v každé obci alespoň dvakrát až třikrát týdně, jinak podle něj nemohou znát skutečné potřeby a problémy místních lidí. Jihočeský hejtman Zahradník v této souvislosti zdůrazňuje hlavně otázku financí.

Jan ZAHRADNÍK, hejtman Jihočeského kraje
--------------------
Městské policie jsou placeny z městského rozpočtu a je-li na ně nakládáno vyšší břímě odpovědnosti a pravomocí, tak samozřejmě by to mělo být také provázeno i navýšením prostředků na výkon státní správy, který vlastně se stále u obcí snižuje, protože ta absolutní částka třeba zůstává stejná, ale zvyšuje se počet pravomocí a množství a objem, které obce musejí vykonávat, kde přebírají vlastně výkon státní správy. Tohle to je jedna z nich.

Pavel OTTO, redaktor
--------------------
Představitelé regionů by také uvítali, aby příslušníci republikové policie se strážníky víc spolupracovali a neplnili jen úlohu jakéhosi dozorujícího orgánu.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
No a já teď ve vysílání Radiofóra vítám ministra vnitra Ivana Langera z ODS. Dobrý večer přeji.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dobrý večer přeji také vám.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane ministře, slyšeli jsme, že představitelé krajů a obcí si stěžují hlavně na nedostatek strážníků v ulicích. Řekl byste, nebo označil byste to za největší problém policie dnes?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Řekl bych, že to je jeden z největších a jeden z nejviditelnějších problémů české policie, neboť na jedné straně platí to, co již zmiňoval pan hejtman Zahradník. My máme v přepočtu na počet obyvatel nejvíce policistů. Ale oproti jiným zemím jsou zahlceni zbytečnou administrativou, zbytečným výkonem některých agend, které nemusejí dělat. Máme velmi složitou policejní strukturu, máme příliš mnoho velitelů, máme špatné technické vybavení a to jsou všechno věci, které když dáte dohromady, tak zjistíte, že policista nemůže dělat to, co by dělat měl, že víc času tráví vykonáváním zbytečných agend nebo papírováním v kanceláři namísto toho, abychom ho viděli v přímém výkonu služby, například na ulici.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Jak k tomu došlo, že policisté místo toho, aby hlídkovali na ulicích, tráví čas nad papíry, jak říkáte?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Je to dlouhodobě zanedbávaný vnitřní problém z pohledu řízení organizační struktury, ekonomického řízení, podcenění investic do technologií a do spojení. Uvědomme si například, že jenom v roce 2006 v září bylo pouze necelých deset procent policejních služeben připojeno na Internet. Podívejme se na technické vybavení, řekněme si, proč má policie padesát informačních systémů, které spolu navzájem nekomunikují. Jinými slovy ten vnitřní dluh, který byl vytvořen, pohlcuje kapacitu, kterou policie má a musí ji věnovat něčemu, čemu by ji věnovat nemusela. A chybí tam, kde ji potřebujeme.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Kdy myslíte, že je reálné, aby nastala změna a skutečně aby se více policistů dostalo do ulic?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dostaneme se k tomu metodou postupných kroků. My máme za sebou analytickou část, přípravu legislativy, rok 2008 je rokem schvalování nové působnosti a pravomocí policie a od 1. ledna 2009 věřím, že policie bude mít nově definovanou působnost, nové pravomoci, bude zbavena některých zbytečných administrativních agend, bude mít nové ekonomické řízení. A v tom transformačním období do 1. ledna 2012 prodělá také změnu organizační struktury. A to všechno dohromady bude znamenat přesun více policistů do těch výkonných částí policie.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Rozumím vám dobře, že nejdříve za čtyři roky uvidíme více policistů v ulicích?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak já jsem bytostně přesvědčen, že tomu bude dříve, protože ty jednotlivé kroky v rámci deseti pilířů reformy policie jsou realizovány postupně. Ale všechno souvisí se vším. Jinými slovy pokud zvládneme další etapu transformace cizinecké policie po vstupu do schengenského prostoru, tak jak máme za sebou první, která přinesla posílení například dopravní policie, pokud se nám podaří zbavení se některých agend, které zde byly zmiňovány, doručování, zavážení opilců a podobně, to všechno jsou věci, které uvolní policii ruce k tomu, aby mohla vykonávat vlastní policejní činnost.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Dříve než za čtyři roky.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dříve než za čtyři roky, to jsem zapomněl dodat.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Říká ministr vnitra Ivan Langer. Děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Hezký večer.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Poslouchal ho s námi i předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Pavel Severa, dobrý večer i vám.

Pavel SEVERA, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
--------------------
Dobrý večer přeji.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane poslanče, vaše strana představila už před volbami svou vizi policejní reformy. Nakolik se vám líbí záměry pana ministra Langera?

Pavel SEVERA, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
--------------------
No, tak já musím podotknout, že my jsme o těch vizích, které měli zástupci ODS, a o vizi naší reformy velmi hovořili dohromady potom a jsem rád, že se podařilo zapracovat, řekl bych, dobrých šedesát procent našich návrhů, na kterých jsme, řekl bych, celkem stavěli, do té reformy. Takže částečně bych řekl, že ta reforma je ovlivněna tím, co jsme navrhovali. A jsem tomu rád, protože takováhle spolupráce pak přináší ten efekt, no.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pokud se budeme držet toho, na co si stěžují třeba starostové nebo hejtmani, a tedy budeme se držet toho nedostatku policistů a strážníků v terénu, označil vy byste to za ten hlavní problém dneška? A je možné s tím udělat něco dříve než za čtyři roky?

Pavel SEVERA, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
--------------------
Tak já nedokážu odhadnout, jestli za dva roky, za čtyři roky. Podle mě když se bavíme o tom, že každá vesnice měla svého policistu anebo že je málo policistů v ulicích, tak musíme také vycházet z toho, že dříve nebyly takové komunikační prostředky jako dnes. Byly jiné dopravní možnosti. Já mám pocit, že dneska počet policistů není to hlavní téma, hlavní je to, aby efektivně komunikovali a aby včas byli po výzvě na místě, na kterém být mají, popřípadě aby měli dobrou znalost toho svého rajónu, toho terénu.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A to se neděje.

Pavel SEVERA, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
--------------------
Tak postupně si myslím, že to nastane, protože policie je vybavována a školena k tomu, aby využívala tu techniku. Nicméně to, co já považuju za velmi dobré, že v nedávno době začalo to, že spolu začala velmi spolupracovat městská a státní policie, vyměňují si zkušenosti ze svých rajónů, ze svých teritorií a každopádně při svých pravomocech pokud spolu chodí smíšené hlídky, tak je to také dobré.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Dodává předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Pavel Severa. Děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Pavel SEVERA, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
--------------------
Hezký večer.

ČRo1-Radiožurnál, pořad Radiofórum, 4. března 2008