Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Vláda dnes schválila „Koncepci boje proti organizovanému zločinu“

[23.01.2008]

Kriminalita

Vláda dnes schválila „Koncepci boje proti organizovanému zločinu“

Ministr vnitra Ivan Langer předložil strategii boje proti organizovanému zločinu

Ministr vnitra Ivan Langer předložil na dnešním jednání Vlády ČR „Koncepci boje proti organizovanému zločinu“. Cílem dokumentu je zintenzívnit boj s organizovaným zločinem v ČR a vytvořit zastřešující strategii boje s organizovaným zločinem.

„Je to další z koncepčních materiálů, které jsem předkládal této vládě. Je jen potvrzením toho, že bezpečnostní složky tohoto státu a tato vláda považují za jednu ze svých hlavních priorit v oblasti vnitřní bezpečnosti, vedle boje proti terorismu, také boj proti organizovanému zločinu,“ řekl ministr vnitra Ivan Langer.

Materiál, který zpracovalo Ministerstvo vnitra je koncepční dokument, který pokrývá několik oblastí. „Za prvé samotnou práci, činnost a fungování policejních útvarů. Druhou oblastí je zaměření se na lepší ochranu těch, kteří ve jménu státu bojují proti organizovanému zločinu a dostávají se do rizika ohrožení svého života a zdraví. Třetí oblastí je samotná podstata boje proti organizovanému zločinu - najít účinnější mechanismy, jakým způsobem odebrat majetek pocházející z této trestné činnosti. Za čtvrté vzdělávání a prevence,“ dodal ministr vnitra.

Materiál navazuje na řadu jiných koncepčních dokumentů, které se zabývají bojem proti závažné trestné činnosti, např. v oblasti obchodu s drogami, obchodu s lidmi, kyberkriminality, korupce, terorismu atd. Koncepce je v souladu s dalšími strategickými materiály a připravovanými legislativními návrhy.

Předložený materiál je rozdělen do tří kapitol, obsahuje také přílohy:
• V úvodní kapitole je stručně definován organizovaný zločin a jsou nastíněny jeho aktivity v České republice. Na závěr této kapitoly jsou charakterizována hlavní nebezpečí plynoucí z činnosti organizovaného zločinu na území státu.
• V druhé části dokumentu je vyhodnocena dosavadní koncepce boje proti organizovanému zločinu.
• Ve třetí kapitole jsou uvedena nová opatření pro boj s organizovaným zločinem a jejich charakteristika.
• Příloha materiálu obsahuje přehled nových úkolů, institucí zodpovědných za jejich realizaci a termíny, kdy mají být jednotlivé úkoly splněny, včetně konkrétních příkladů aktivit organizovaného zločinu a statistickou část.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor