Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Dnes se uskutečnilo plánované setkání prezidenta Václava Klause a ministra vnitra Ivana Langera

[21.01.2008]

Ministerstvo vnitra, policie

Dnes se uskutečnilo plánované setkání prezidenta Václava Klause a ministra vnitra Ivana Langera

Prezident republiky byl jako první informován ministrem vnitra o nejvýznamnějších změnách v oblasti policejních odposlechů

Dnes, tj. 21. ledna, se prezident Václav Klaus sešel s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Prezident republiky byl jako první informován ministrem vnitra o nejvýznamnějších změnách v oblasti policejních odposlechů, ke kterým došlo v loňském roce. Jejich cílem je kompletní změna přístupu k odposlechům.  Ivan Langer již několikrát konstatoval, že musí dojít ke změnám nakládání s odposlechy a je třeba, aby všichni, kdo se jimi zabývají, věděli, že jejich práce je kontrolována a vyhodnocována. Je nezbytné, aby byly přesně stanoveny podmínky pro povolování odposlechů, počet osob zpracovávajících odposlechy musí být omezen, je nutná důsledná evidence pořizovaných kopií, omezení počtu osob seznámených se sledovanými účastnickými čísly, probíhat musí také systematická a důsledná kontrola. Cílem všech opatření, včetně pravidelné každoroční analýzy, je vrátit české veřejnosti důvěru v bezpečnostní a justiční systém a garantovat občanům jistotu, že jejich práva a svobody jsou a budou respektovány a také chráněny.
Dále ministr vnitra prezidenta Václava Klause informoval o prvních zkušenostech po vstupu České republiky do Schengenského prostoru a o Reformě Policie ČR.

Odposlechy v roce 2007:
1. Pokles
• došlo k výraznému poklesu počtu odposlechů ze strany Policie ČR

 

2. Analýza
• poprvé v historii byla zpracována komplexní analýza zaměřená jak na  statistická data, tak na oblast ochrany osobních údajů a kontrolních mechanismů; bylo rozhodnuto, že takovou analýzu odposlechů bude Policie ČR zpracovávat každoročně, aby mohly být sledovány trendy a vyvozovány patřičné závěry a opatření
3. Spolupráce
• ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími resorty zpracovává materiály, které se zabývají efektivní kontrolou odposlechů a operativně pátracích prostředků (sledování osob a věcí, předstíraný převod, použití agenta) nejen u Policie ČR, ale i u dalších orgánů, které tyto prostředky v trestním řízení využívají
4. Identifikace nedostatků
• v rámci prací na Analýze odposlechů byla odhalena řada nedostatků, k jejich řešení vznikla pracovní skupina
5. Opatření
• byly popsány problémy, proč může docházet ke zneužívání odposlechů a jejich přepisů a v návaznosti na to byly definovány základní roviny, v nichž je třeba přijmout opatření (psychologická, profesní, organizačně – technická, legislativní)
6. Přesné informace
• koncem roku došlo ke zprovoznění informačního systému pro sběr dat potřebných k tvorbě pravidelných analýz, systém zahrnuje i kontrolní mechanismy, možnost provádět meziroční srovnání
7. Důslednější předpisy
• Policie ČR provedla revizi interních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a přijala novely, jejichž cílem je více chránit osobní údaje před možným únikem
8. Individuální odpovědnost
• Policie ČR rovněž zavádí řadu organizačně technických opatření – elektronizace agend, omezení počtu osob, které se seznamují s odposlechy, použití dodatečných prvků k individualizaci jednotlivých kopií dokumentů, protokolace a evidence pořizování kopií a další, která povedou ke zvýšení individuální odpovědnosti za jakoukoli manipulaci se záznamy a umožní lépe odhalovat zdroj úniků
9. Kontrola
• byly zavedeny vnitřní kontroly ochrany osobních údajů prováděné zvlášť určenými útvary a pracovníky
10. Trestní řád 
• vláda předložila návrh novely trestního řádu, který zpřesňuje a zpřísňuje nasazování odposlechů a dává lidem možnost soudně se bránit proti neodůvodněným zásahům do jejich práv ze strany orgánů činných v trestním řízení v podobě odposlechů


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor