Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Tisková konference v rámci mezinárodního školení „Kriminalita páchaná na dětech po internetu“

[21.01.2008]

Kriminalita

Tisková konference v rámci mezinárodního školení „Kriminalita páchaná na dětech po internetu“

Ministerstvo vnitra podporuje boj proti násilí páchaném na dětech po internetu

Dnes, v pondělí 21. ledna 2008, se uskutečnila tisková konference  u příležitosti zahájení mezinárodního školení „Kriminalita páchaná na dětech po internetu“.

Tiskové konference se zúčastnila náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Lenka Ptáčková Melicharová, Dr. Bednaříková a Mgr. Procházka z oddělení trestní legislativy Ministerstva spravedlnosti, Rubenen Rodriguez (Mezinárodní centrum pro pohřešované a zneužívané děti – ICMEC), Zdeněk Jiříček (Microsoft, ředitel vládních programů pro Evropu, Střední Východ a Afriku), Anders Persson (Generální sekretariát Interpolu, sekce sexuálního vykořisťování dětí).

Školení probíhá ve dnech 21. – 24. ledna 2008 v Justiční akademii v Praze. Pořádá jej Mezinárodní středisko pro pohřešované a zneužívané děti (ICMEC), Interpol, Microsoft a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s Justiční akademií. „Letošní rok je pro toto školení více než příhodný. Začíná platit novela trestního zákona, která staví držení dětské pornografie mimo zákon. Pro Českou republiku bylo v minulosti obtížné podílet se na mezinárodních operacích proti distributorům a uživatelům dětské pornografie právě pro neexistenci trestnosti pouhého držení dětské pornografie. Nyní bude možné se do podobných akcí plně zapojit a toto školení přispěje k tomu, aby orgány činné v trestním řízení byly na takovéto náročné operace připraveny,“ uvedla na tiskové konferenci náměstkyně ministra vnitra Lenka Ptáčková-Melicharová.

„Kriminalita páchaná na dětech patří mezi nejobludnější a nejzavrženíhodnější trestné činy. Zneužívání dětí k výrobě dětské pornografie, její šíření po internetu, má svoje specifika. Tato trestná činnost není viditelná. Děti trestné činy nehlásí, někdy si je ani neuvědomují. Tyto trestné činy způsobují celoživotní traumata. V řadě případů dítě vzorce chování násilně vnucené v dětství přenáší v dospělosti na svoje vlastní děti a vytváří se kruh násilí a zneužívání. V neposlední řadě tuto trestnou činnost lze jen těžko vyšetřit a dokázat, neboť výslech dítěte je velmi specifická a citlivá záležitost,“ dodala náměstkyně ministra vnitra.

Ministerstvo vnitra věnuje otázkám prevence a potlačování zneužívání dětí velkou pozornost. Je gestorem Národní strategie boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. V loňském roce byl zahájen program budování speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky. Ministerstvo vnitra rovněž podporuje nestátní neziskové organizace v boji proti násilí páchaném na dětech po internetu – např. poradnu pro bezpečný internet Sdružení Linky bezpečí Internet Helpline nebo Internethotline Nadace Naše dítě.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor