Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Konference k projektu „Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR“

[15.01.2008]

Policie

Konference k projektu „Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR“

Ministerstvo vnitra realizuje již šestým rokem „Strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám"

Dnes, v úterý 15. ledna, proběhla mediální konference k projektu „Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR“. Konference se zúčastnil ministr vnitra Ivan Langer, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková a policejní prezident plk. Oldřich Martinů.

 „V letošním roce mám předložit vládě ČR novou, aktualizovanou Strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám. V této souvislosti považuji za důležité zmínit nový projekt Střední policejní školy MV v Holešově nazvaný „Policie pro všechny“. Cílem tohoto projektu, který bude zahájen ve školním roce 2008/2009, je umožnit příslušníkům národnostních menšin, aby získali maturitní vzdělání na střední policejní škole a případně nastoupili do služebního poměru  k Policii ČR,“ informoval přítomné ministr vnitra Ivan Langer.

Projekt "Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR" realizují od února 2007 do dubna 2008 občanské sdružení právníků Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a organizace Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. Stěžejní  aktivitou projektu jsou vzdělávací semináře pro policisty, které probíhají ve všech krajských policejních správách, a jejich hlavním tématem je problematika diskriminace.

Podle původního plánu mělo být proškoleno 700 policistů, ale z důvodu velkého zájmu policistů o tyto semináře byl projekt prodloužen a počet proškolených policistů navýšen. Celkově tedy realizátoři proškolí 1100 příslušníků Policie ČR ve 40ti seminářích (do dnešního dne bylo proškoleno cca 900 policistů ve 35 seminářích).

Ministerstvo vnitra realizuje již šestým rokem „Strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám“. Je to koncepční dokument, který má napomoci úspěšné adaptaci Policie ČR na podmínky narůstající společenské rozmanitosti. Jeho hlavním principem je Community Policing, tedy takový způsob policejní práce, který zohledňuje potřeby veřejnosti a aktivní komunikaci s ní. Proto je jednou z priorit této Strategie otevřít policii pro spolupráci s dalšími institucemi – tedy i s občanskými sdruženími a dalšími nevládními organizacemi, které se touto problematikou zabývají.

Ve všech policejních krajích vznikly funkce styčných důstojníků pro menšiny a rozšiřuje se mechanismus asistenta Policie ČR pro práci v sociálně vyloučených lokalitách. Styčný důstojník je policistou specializovaným na problematiku menšin, který působí jako zprostředkovatel kontaktu a komunikace mezi menšinami a Policií ČR.  Asistent Policie ČR pro práci v sociálně vyloučených lokalitách je  terénní sociální práce usnadňujícím obyvatelům sociálně vyloučených kontakt a komunikaci s policií.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor