Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Upozornění pro cizince – možnosti cestování po Schengenu

[14.01.2008]

Schengenská spolupráce

Upozornění pro cizince – možnosti cestování po Schengenu

Vrácení cizinců zpět do ČR z důvodu jejich neoprávněného pobytu na území Schengenu

Ministerstvo vnitra zaznamenalo v uplynulých týdnech zvýšený počet cizinců, kteří byli německou policií při kontrole na území SRN vráceni zpět do ČR z důvodu jejich neoprávněného pobytu na území Schengenu. Jedná se o držitele českých víz, která byla vydána před vstupem ČR do schengenského prostoru, a která tudíž opravňují pouze ke vstupu a pobytu na území ČR.

Odhalení přítomnosti držitelů českých víz na území jiných států Schengenu může v krajním případě vést až k rozhodnutí o vyhoštění, které může znamenat zanesení záznamu o dané osobě do Schengenského informačního systému (SIS). Záznam v SIS coby osoby nežádoucí znamená možnost odepření vstupu a pobytu na území všech států Schengenu.

Ministerstvo vnitra vydalo v rámci informační kampaně několik materiálů, které upozorňují občany třetích zemí pobývající na území ČR na pravidla cestování po Schengenu od 21. prosince 2007. Jedná se o informační leták v 6 jazykových verzích a dále o praktické přehledy typů víz a pobytových povolení vydávaných ČR z hlediska jejich platnosti v Schengenu, které jsou ke stažení na stránkách www.euroskop.cz/schengenExterní odkaz - stránka se otevře v novém okně. V tištěné podobě je možné letáky získat např. na cizinecké policii, při hraniční kontrole na mezinárodních letištích či v Eurocentrech.

Elektronická verze uvedených materiálů byla rozeslána rovněž na zastupitelské úřady třetích zemí v Praze a dále Ministerstvem zahraničních věcí na zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

Nejvíce se změny související se vstupem České republiky do schengenského prostoru dotkly občanů třetích zemí podléhajících vízové povinnosti, kteří jsou držiteli českých víz nebo povolení k pobytu – změny z hlediska možností cestování po Schengenu jsou stručně následující:

 Držitel českého krátkodobého víza:
- cestování po Schengenu není povoleno, možný pouze průjezd přes území dalších 6 nových schengenských států – Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Malty a Lotyšska (tato možnost přestane existovat 30.6.2008)
- cestování po Schengenu je možné např. s schengenským vízem


 Držitel českého dlouhodobého víza:
- cestování po Schengenu není povoleno, možný pouze průjezd přes území jiných schengenských států ve směru do ČR (možnost průjezdu opačným směrem schengenské předpisy neupravují, nelze ji proto garantovat)
- cestování po Schengenu je možné např. s schengenským vízem nebo s českým povolením k pobytu


 Držitel českého povolení k dlouhodobému pobytu:
- cestování po Schengenu je možné po dobu až 3 měsíců


 Držitel českého povolení k trvalému pobytu:
- cestování po Schengenu je možné po dobu až 3 měsíců 

Ministerstvo vnitro upozorňuje na potřebu dodržování podmínek pro pohyb v rámci rozšířeného schengenského prostoru. V rámci schengenského prostoru nejsou prováděny kontroly na vnitřních hranicích, kontroly ve vnitrozemí vykonávané v rámci standardní policejní činnost však zůstaly i nadála zachovány. Proto nelze spoléhat na to, že při opuštění českého území nebude zjištěn neoprávněný pobyt na území jiných států.
 


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor