Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Česká republika po vstupu do Schengenu

[14.01.2008]

Schengenská spolupráce

Česká republika po vstupu do Schengenu

Informace ke vstupu ČR do Schengenského prostoru

21.prosince 2007 se stala Česká republika součástí schengenského prostoru. Úderem půlnoci byly zrušeny hraniční kontroly na pozemních hranicích.

I. Informační kampaň ke vstupu ČR do Schengenu

Ministerstvo vnitra připravilo ke vstupu ČR do Schengenu velmi intenzivní informační kampaň. Oficiální informační kampaň zahájilo Ministerstvo vnitra 17. července 2007.  Během srpna a září MV informovalo o spuštění Schengenského informačního systému. Od října do prosince proběhla druhá fáze kampaně – informování cizinců. V konečné fázi se kampaň zaměřila na širokou veřejnost.

Významnou roli v informování o vstupu ČR do Schengenu sehrály místní samosprávy Ministerstvu vnitra se osvědčila intenzivní spolupráce s hejtmany a krajskými úřady. Byli to zástupci krajů, kteří projednávali otázky související se Schengenem se svými partnery na druhé straně hranic.

Placená inzerce se během roku objevila ve všech klíčových tištěných médiích, na internetových serverech, v prostředcích MHD, v osvětlených vitrínách, na bigboardech a backlightech, na billboardech u hranic, v televizi a rozhlase.
  
„Vstup do Schengenu byl velmi důležitý mezník a bylo dobré si to připomenout – stejně jako člověk oslaví nový byt nebo postup v zaměstnání. Nejdůležitější částí kampaně byla podlinková složka – informační materiály a inzeráty ve vietnamštině, ukrajinštině, francouzštině, ruštině. Bylo to až dojemné – když jsme zadávali inzerát do vietnamského časopisu An Ning The Gioi – jak byli překvapení, že o ně vůbec někdo projevuje zájem, že se ministerstvo snaží komunikovat v jejich jazyce v jejich kulturní skupině,“ sdělil ke kampani Jakub Horák, manager komunikační agentury TBWA PRAHA, která propagaci vstupu ČR do Schengenu připravovala.

Podrobné informace k schengenské problematice umisťuje MV od května 2007 na web www.euroskop.cz/schengenExterní odkaz - stránka se otevře v novém okně. (Návštěvnost úvodní stránky o Schengenu: 144 (červen 2007) – 47 761 (prosinec 2007).)

II. Azylová a migrační politika po vstupu ČR do Schengenu

Práce MV v oblasti azylové politiky probíhá standardně. Není zaměřena na jednu skupinu obyvatel. Jednotná azylová politika a přístup do Schengenského informačního systému a dublinské nařízení (umožňuje automatické navracení žadatele do země kde si podal první žádosti o azyl) přináší pozitivní trend v poklesu počtu žadatelů o azyl. Migrační trasa přes Českou republiku není pro migranty tak atraktivní.
Po vstupu ČR do Schengenského prostoru odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR evidoval v období od 21.12. 2007 do 6.1. 2008 celkem 111 žadatelů o mezinárodní ochranu. Jedná se o 53 st. přísl. Turecka, 12 z Ukrajiny, 9 z Vietnamu, 7 z Mongolska a 6 osob bez státní příslušnosti a 4 osoby z Moldavska. Ostatní st. příslušnosti jsou zastoupeny pouze v řádu jednotlivců.

 V období od 21.12. do 7.1. 2008 ČR v rámci dublinského řízení realizovala pouze 1 transfer (a to do Bulharska, jednalo se o státního příslušníka Turecka). Naopak do ČR bylo vráceno 9 osob: 6 státních příslušníků Turecka (5 osob z Německa, 1 osoba z Nizozemí), 2 občané Srí Lanky (z Rakouska) a 1 občana Mongolska (ze Švédska).
 
 Zrušení kontrol je podmíněno zajištěním vysoké úrovně bezpečnosti v celém schengenském prostoru. Proto bylo nutné přijmout řadu kompenzačních opatření, mezi nimiž zaujímá zvláštní místo Schengenský informační systém (SIS), který funguje v ČR od září 2007. Během roku 2007 bylo celkem realizováno 86 případu zadržení mezinárodně hledaných osob.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor