Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Projekt Czech POINT

[08.01.2008]

CzechPOINT

Projekt Czech POINT

Cíl Ministerstva vnitra k 1. 1. 2008 splněn

V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Tento cíl Ministerstvo vnitra k 1. 1. 2008 splnilo. „Czech POINT je začátek. Je to malý krok pro českou byrokracii, ale velký krok pro české občany,“ uvedl ministr vnitra Ivan Langer.
Od 1. ledna 2008 se rozšířila agenda, kterou jednotlivá místa Czech POINT poskytují. Zatímco v roce 2007 mohl občan zažádat o výpis z veřejných registrů Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku a o výpis ze Živnostenského registru, v roce 2008 přibyla možnost žádat o výpis z prvního neveřejného registru, z Rejstříku trestů. Jeden z nejčastěji požadovaných dokladů, výpis z Rejstříku trestů, mohou občané získat na magistrátech, krajských a obecních úřadech. O možnosti vydávání výpisu z Rejstříku trestů i na České poště a Hospodářské komoře ČR vede Ministerstvo vnitra intenzivní jednání s Ministerstvem spravedlnosti. Úspěšná realizace totiž vyžaduje legislativní úpravu zákona.
Projekt Czech POINT dále počítá i s možností výpisu z dalších registrů jako např.  karty řidiče, tedy zjištění počtu bodů udělených za dopravní přestupky. O této agendě již Ministerstvo vnitra jedná s Ministerstvem dopravy. O doplnění projektu Czech POINT dalšími agendami, u kterých je nutná legislativní úprava, povede Ministerstvo vnitra s příslušnými resorty intenzivní jednání.
Úřad je oprávněn v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč. Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %. Pokud ke snížení správního poplatku úřad přistoupí, měl by dodržovat zásadu rovného a nediskriminujícího přístupu, tzn. postupovat jednotně ve všech věcně obdobných případech. Jestliže úřad stanoví podmínky, při jejichž splnění sníží správní poplatek, měl by tyto podmínky zveřejnit.
Výpis z Rejstříku trestů vydávaný na kontaktním místě Czech POINT má zvláštní právní režim stanovený výlučně v zákoně č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a proto se vybírá správní poplatek 50 Kč podle položky 10a) zákona č.  34/2004 Sb., o správních poplatcích.
Seznam Czech POINTů na úřadech včetně pracovišť Hospodářské komory a České pošty je průběžně aktualizován a nejdete jej, včetně dalších informací, na www.czechpoint.czExterní odkaz - stránka se otevře v novém okně.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor