Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / Webreporter.cz: Vnitro oznámilo 12 priorit pro letošek

[06.02.2008]

Ministerstvo vnitra

Webreporter.cz: Vnitro oznámilo 12 priorit pro letošek

Priority Ministerstva vnitra na rok 2008

Nejvyšší vedení Ministerstva vnitra (MV) představilo na tiskové konferenci hlavní priority pro letošní rok. Prezentaci připravil ministr se svými náměstky ve formě 12 bonbónů, coby 12 měsíců v roce.

Jedním z nich je zcela samostatný projekt CzechPoint, který má odstranit zbytečné běhání občanů po úřadech. "V letošním roce zapojíme další agendy, jednáme s Ministerstvem dopravy o bodovém systém řidičů, s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zapsání do živnostenského rejstříku. Letos ještě chystáme projekt elektronická matrika, musíme dát do pořádku evidenci obyvatel, která je nezbytná pro elektronickou komunikaci ve veřejné správě," vyjmenoval náměstek pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeněk Zajíček.

Nová policie 21. století, musí splňovat několik atributů. "V první řadě jednotnou firemní kulturu, včetně nového technického vybavení a nových služeben, ekonomickou efektivitu včetně decentralizované odpovědnosti na všech úrovních řízení, jasně stanovenou koncepci, odbřemenění od všech nepolicejních aktivit, stejné územní členění policie jako je územní členění ČR a především nový styl práce ve smyslu community policing," zdůraznil další priority MV náměstek pro bezpečnost Jaroslav Salivar.

K prodeji nepotřebného majetku MV uvedla náměstkyně pro ekonomiku Blanka Vysloužilová: "Chceme ušetřit náklady a získat finanční prostředky na naše projekty. Prodej bude realizován několika způsoby, a to s ohledem na zajištění maximální transparentnosti, tedy prostřednictvím firmy, která již vyhrála výběrové řízení, bude vyhlášeno výběrové řízení na další firmu a internetovou aukci. Do konce roku počítáme se ziskem zhruba 800 milionů korun."

MV hodlá investovat do hasičské techniky. "Předpokládáme, že to letos bude 510 milionů korun. Tato technika by měla být do pěti let převedena pod příslušné obce, aby sloužila nejen profesionálním, ale i dobrovolným hasičům," řekl náměstek Salivar.

Ministr Ivan Langer zdůraznil: "Jsem přesvědčený, že letošní rok bude realizací myšlenek a projektů, které jsme měli připraveny, a bude potvrzením toho, že postupujeme promyšleně, koncepčně a dlouhodobě. V rámci reformy získá policie historicky největší přístup finančních prostředků na technické vybavení, pracovní zázemí a prostředí pro občany, a v rámci moderní veřejné správy dojde ke snížení zbytečného množství papíru, razítek a zbytečného obcházení úřadů. Věřím, že policie a úřady konečně začnou sloužit lidem."

Pro rok 2008 si Ministerstvo vnitra vytýčilo celkem 12 priorit:

1. eGON - Moderní, přátelský a efektivní úřad. Rozvoj eGovernmentu. Elektronická komunikace mezi občanem a úřadem i mezi úřady navzájem.

2. CzechPoint - Konec běhání po úřadech. Obíhat budou data, ne občan. Cílem je odstranění nadbytečné byrokracie a vytvoření pohodlí pro občana.

3. Nová policie - Pomáhat a chránit.Prosazení přijetí návrhu zákona o Policii ČR s účinností od 1. ledna 2009. Respektování 10 pilířů reformy.

4. Projekt P 1000 - Policejní služebna - místo důvěry a bezpečí. Modernizace dalších policejních služeben. Letos: 120 služeben - 369 milionů korun na rekonstrukce, 240 milionů korun na rekonstrukce zázemí.

5. Prodej majetku Ministerstva vnitra - Umíme lépe hospodařit. Prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví MV a Policie ČR, efektivní hospodaření se státními prostředky.

6. Evropské peníze - Evropa pomůže nám, my pomůžeme Evropě. Úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU (550 milionů korun).

7. Nová policejní vozidla - Efektivní investice. Optimalizace počtu dopravních prostředků. Obnovení zastaralého vozového parku během čtyř let za 1,4 miliardy korun.

8. Boj proti korupci - Prevence, průhlednost, postih.

Plnění Strategie vlády v boji proti korupci v letech 2006 - 2011.

9. - 20 procent = restrukturalizace Ministerstva vnitra - Méně je více. Dokončení restrukturalizace rezortu (zjednodušení organizačních struktur, snížení počtu zaměstnanců, úspora finančních prostředků, prodej majetku).

10. Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 - Jsme plnohodnotnými členy EU a poprvé předsedající zemí. Zabezpečení výkonu Předsednictví v Radě EU. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v průběhu předsednictví.

11. Lepší hasičská technika - Dobrá technika je základem úspěšného hasičského zásahu. Další obnova hasičské zásahové techniky - investice 510 milionů korun. Úspora minimálně 40 milionů korun centrálním zadáním veřejné zakázky (200 milionů korun).

12. Česká pošta - Náš CzechPointový partner. Příprava České pošty na transformaci ze státního podniku na akciovou společnost.

webreporter.cz, 6. února 2008