Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / TV Prima: Nedělní partie

[27.01.2008]

Ministerstvo vnitra

TV Prima: Nedělní partie

Televizní diskuse

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak, jak jsem slíbil, my budeme mluvit o práci policie, o tom, jak dokáže bojovat s organizovaným zločinem, ale taky, jak dokáže zabezpečit bezpečnost na našich ulicích a silnicích. Pojďme na to téma rovnou hned teď - policie.

redaktor /ukázka/
--------------------
Vláda se chce v boji s organizovaným zločinem zaměřit především na lepší práci specializovaných policejních útvarů, ochranu lidí, kteří s organizovaným zločinem bojují, a na efektivnější zabavování výnosů z trestné činnosti. Změny chce podle návrhu ministra vnitra Ivana Langera prosadit prostřednictvím čtrnácti opatření na úrovni ministerstva vnitra a legislativy. Za nejdůležitější označil Ivan Langer zlepšení komunikace specializovaných policejních útvarů mezi sebou a s ministerstvy vnitra a financí tak, aby byly výsledky lepší než v minulosti. Nutná jsou podle něj také opatření proti riziku úniku informací a zlepšení spolupráce mezi policií a zpravodajskými službami, aby lépe sdílely informace. Ministr vnitra hodlá také podat návrh na úpravu zákonů, které by umožnily majetek zločinců zabavit ve větším množství případů než dosud.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Úvod jsme slyšeli. Moje otázka taky pro vás oba bude docela jednoduchá. Jak je to podle vás, pánové, jaké je skóre boje české policie s organizovaným zločinem, pane ministře?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Jednoduché skóre se udělat nedá, nicméně ze srovnání, které mám s jinými zeměmi, na tom Česká republika není až zas tak špatně, což není konstatování, které by mělo vést k nějakému uspokojení, a právě proto také vláda schválila můj návrh koncepce boje proti organizovanému zločinu, který vnímá organizovaný zločin jako jedno ze dvou největších bezpečnostních rizik hned vedle mezinárodního terorismu. A myslím si, že je nesmírně důležité říci si vždycky tu základní strategickou vizi, definovat ty jednotlivé cíle, které tam jsou, a ty následně rozpracovávat. Nedá se, než začít u samotné policie, a to jsou exekutivní, organizační opatření, tlak na zlepšení kvality práce a výměny informací, nicméně významná část jakoby účinnosti boje proti organizovanému zločinu samozřejmě je dána legislativou.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak ke všemu tomu se dostaneme. Jak to vidí váš předchůdce a dnešní šéf bezpečnostního výboru, jak se české policii daří bojovat s organizovaným zločinem?

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
No, já možná se trošku k tomu přidám, že to skóre by nebylo špatné, protože se daří odhalovat mnoho těch zločineckých organizací, ale vidím tam jeden problém, protože nám se podaří a policie je na to zaměřena, dokonce i státní zástupci a soudci jsou zaměřeni na to, aby odhalili ten zločin, aby zločince dostali před soud, ale tím to tak trošku skončí a nám se nedaří zatím odhalovat ty nelegální zisky a způsob, jak ty nelegální zisky byly nabity a samozřejmě potom i to, aby zase byly vráceny nazpět. Takže v tom máme docela jaksi velkou, velkou mezeru. A potom ty zločince to vede k tomu, že oni si odsedí pět, deset let, ale mají někde uloženo několik milionů, jako třeba nedávno pan Provod řekl, že má miliony někde v Rakousku, protože prodal metráky digitálních hodinek a nikomu to nevadí. Takže v tom je velký problém. A u toho zločinu je vlastně ten zisk samozřejmě cílem, ale také Achillovou patou toho. Kdyby se nám podařilo lépe odhalovat ty nelegální výnosy, tak možná i ten zločin by trošku poklesl.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, to je ten důvod, proč chcete, aby česká policie mohla při vyšetřování nějakých zločinců jim automaticky zabavit jejich majetek a čekat na to, aby oni dokázali, že ho nabyli legálně?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak to chraň bůh tohle to v žádném případě.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Zkuste to vysvětlit, jak to je?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To už bysme překročili přesně tu hranici demokratického právního státu a svobod, které musí garantovat občanům. Co my musíme umět, tak jsou dvě věci, od prvního okamžiku, a proto také změny, ke kterým došlo u specializovaných útvarů, od prvního okamžiku se zaměřit nejenom na odhalování té samotné trestné činnosti, ale také odhalování výnosů, které z té trestné činnosti jdou. Tady naprosto souhlasím s panem předsedou Bublanem, že majetek je přeci ten motor, proč se trestná činnost tohoto charakteru páchá. Takže od prvního okamžiku sestavování týmu, kde budou specialisté nejenom na tu vlastní trestnou činnost, ale i na odhalování ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Mně teď připadá, že jste objevil Ameriku, to se neděje?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To se v minulosti nedělo, protože existovaly specializované útvary včetně takzvané finanční policie a ty spolu nejenom, že nekomunikovaly, ale vedlo to k takovým absurdním situacím, kdy jedna část policie vyšetřovala, založila jeden spis, a druhá část policie se teprve potom zabývala odhalováním těch výnosů z trestné činnosti. To je jedna strana. Druhá je ta legislativní. Jak se vypořádat s případy, kdy odsouzený policista cizinecké policie za to, že bral úplatky, za to, že povoloval pobyty cizinců na území České republiky, má najednou vilu za osm milionů korun. A tam musíte vážit velmi pečlivě na lékárnických vahách, protože víte, že ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Že vydělat si /nesrozumitelné/.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
... to si nemohl, současně ale musíte respektovat základní principy právního řádu a je složité přenášet důkazní povinnost a říct: "A teď ukaž, za co to máš." Nicméně si myslím, že to má být jeden z našich cílů a ať už by to vedlo k tomu, že po odsouzení by ten člověk měl povinnost prokázat způsob nabytí toho majetku.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Čili poté, co by byl odsouzen za nějaký trestný čin?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak, a to by musela být velmi úzce definovaná skupina, tak pak by mohla přijít v úvahu dvojí sankce, buď sankce v tom, že neprokáže-li, majetek propadá, nebo neprokáže-li, potom ten majetek je velmi progresivně finančním úřadem zdaněn, takže mu z něj vlastně nic nezůstane, respektive zůstane podstatně méně, než /nesrozumitelné/.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Vy byste, pane Bublane, s takovou úpravou zákonů souhlasili, aby ...

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
S tím já bych souhlasil možná beze zbytku. Já jenom trošku tady k tomu takovou malou výtku na pana ministra, on už to ví, že mně to dost nazlobilo, když se zrušila finanční policie, protože skutečně vznikla před asi pěti lety a ty začátky byly takové pomalé, potom se tady ten útvar rozjel a začal mít výsledek. A tím, že došlo k tomu zrušení, tak vy to asi víte nejlíp, že v tom roce 2007 skutečně odhalení těch nelegálních výnosů bylo velmi malé a vlastně nejmenší za těch posledních pět let.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Podle vás proto, že přestala existovat ta finanční policie?

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Tak ono to mělo důsledky. Samozřejmě tím, že se to rozpustilo, tak hodně lidí odešlo. Odešli někteří, kteří byli velmi dobří. Někteří samozřejmě byli jaksi zasazeni do těch ostatních útvarů, aby vlastně v rámci té jejich činnosti dělali tutu záležitost, aby teda se podíleli na tom odhalování těch nelegálních výnosů. Ale já nevím, možná to začne fungovat třeba za nějaký rok, za dva a bude to lepší, ale ten, ten přechod tady na ten systém byl skutečně jaksi dost bolestný a nám se teďka toho příliš nezdařilo.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, je to pravda, že za loňský rok zjistili policisté nejméně odcizeného a ukradeného majetku?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Přesná čísla a data zatím nejsou k dispozici, ale musíme rozlišit dvě věci, zajištění, zajištěný majetek a majetek, který následně propadl státu. A ona také velká část toho zajištěného majetku právě proto, že se nedaří prokázat tedy, že pochází přímo, nedařilo prokázat, že pocházel přímo z trestné činnosti, musela být těm pachatelům také vrácena. Vezměte si klasický případ generálního sekretáře Srby, ten nakonec, stát bude vracet miliony, o kterých on tvrdí, že je má v krabici od bot po tatínkovi, a to je takový ten iluzorní příklad toho, kdy existuje jakoby jedno číslo, kolik se toho zajistilo, ale musíte se dostat až do konce, kolik bylo prokázáno, a tudíž propadlo.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Počkejte, nemá ale pan poslanec pravdu v tom, že ten loňský rok nebyl úspěšný?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
No, nemůže mít pravdu v tuto chvíli, protože ta čísla, která toto srovnávají, zatím nejsou k dispozici. Druhá poznámka k té metodě práce. My přeci potřebujeme, aby v okamžiku, když protidrogová centrála odhaluje drogového dealera, aby v tu chvíli, kdy je odhalována jeho trestná činnost, už vedle toho policisty byl specialista, který od prvního okamžiku, kdy se vyšetřuje, sleduje tu druhou stránku té trestné činnosti, ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Peníze.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
... a to je kam jdou peníze. A v tomto smyslu ta metodika se změnila. Beru názor pana předsedy Bublana. Tam jsme se neshodli, že ten, jakoby ta změna byla razantní, nicméně jsem stále přesvědčen, že metodicky je to změna k lepšímu.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Já bych ještě k tomu malou poznámku. Samozřejmě jde i tento způsob a možná se osvědčí, ale já bych nechtěl, aby toto zůstávalo pouze na policii, protože ve všech ostatních státech, kde to mají trošku jaksi lépe zpracováno, tak v tom především velkou roli hraje finanční úřad, finanční úřady. Tam se musí, tam musí dojít k tomu spojení mezi policií a finančně analytickým útvarem. Musí tam být nějaký ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
A to nefunguje?

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Ono to moc nefunguje, protože finanční úřad je ten, ta instituce, která má ten největší přehled o majetku nebo může mít o majetku těch jednotlivých osob a může poukázat na to, že tady dochází k nějakému nárůstu osobního majetku a přitom policie ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ale tady bych to zdůraznil, jestli můžu, právě v minulosti, teď jsem uvedl ten příklad protidrogovky, byla protidrogovka, finanční policie a finanční úřad a teď máme protidrogovku a finanční úřad. Jinými slovy institucionálně je větší předpoklad proto, aby fungovalo to, na co upozorňuje pan předseda.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Je to jednodušší podle vás?

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Mělo se to řešit kooperací nějakou jako ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, mělo by podle vás to, o čem jsme se teď bavili, co má platit na zločince, kteří mají spoustu peněz a není jasné, od koho a kde je vzali, taky na politiky, že by měli dokazovat, kde oni vzali svůj majetek?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak politici mají oproti všem ostatním občanům povinnost pravidelně každý rok dávat přehled o svém majetku. Víte, že je veden tento přehled a ta povinnost je pro obrovské množství lidí, je veden v registru. Po zaregistrování ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
/Nesrozumitelné/.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já jsem, já s vámi nemohu souhlasit. Víte, že například případ pana bývalého vicepremiéra Čunka prokázal funkčnost toho systému.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Jenom díky tomu, že ho Hospodářské noviny daly k soudu.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Nedělejte si reklamu k jinému médiu, než je tohle, ve kterém teď sedíte.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Já si nedělám, já říkám pravdu.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Měli možnost a to byly pozměňovací návrhy, které jsme do toho zákona navrhovali my, měli možnost nahlédnout do registru, srovnat, jestli odpovídá to, co tam je, s realitou a podat žalobu. Soud tu žalobu posoudil a konstatoval, že zákon porušen byl. Ale hovoříte-li nebo uvažujete-li o institutu, já nevím, majetkových přiznání, tak to je podle mě už to prolomení hranice, kam stát jít nemá, neboť se na každého z nás dívá jako na potenciálního zločince.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Já bych neviděl, jako že se stát dívá na každého, že je potenciální zloděj, ale je pravda, že v naší republice je možná několik tisíc lidí, co mají skutečně stovky milionů a jsou to takzvané, alespoň policie to nazývá UFO zisky. To jsou zdroje, které nejsou identifikovatelné a on ten člověk těžko bude dokazovat, že to zdědil nebo že to nabyl nějakým nelegálním způsobem. On ty peníze zkrátka má a teďka samozřejmě policie nebo soud nemůže se zeptat: "Pane, kde jste to nabyl?" On nemusí odpovídat. Ale pokud je to spojeno s nějakým zločinem, tak potom by tam ta povinnost měla být, aby ten dotyčný jaksi zdůvodnil nebo objasnil, jak ten majetek nabyl, jakým způsobem se k něm penězům dostal a byla by to spíš jako jeho povinnost objasnit, ale musí to být spojeno s ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
S vyšetřováním.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
... nějakým vyšetřováním.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Je to, je to teze, idea, na které se určitě shodneme, ale všichni víme, jak složité je tu myšlenku přetavit do konkrétního ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Do zákona.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
... znění paragrafu tak, abychom neprolomili tu ...

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Tady je trošku problém v tom ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
... hranici, kterou já bych v žádném případě prolomit nechtěl, a to je presumpce neviny, respektive to, že stát má povinnost vám prokázat a definovat ten velmi úzký okruh, kdyby mohla existovat výjimka například proto progresivní zdanění ze strany finančního úřadu.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, pojďme zpátky k policii. Pojďme k tomu, co vy jste zmínil, že odchází od policie spousta lidí. Například v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, o kterém se tolik mluvilo v souvislosti s panem Kubicem, sto dvacet lidí z pěti set třiceti dalo výpověď.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Sto.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Sto podle vašich údajů. Může takový útvar potom vůbec bojovat s organizovaným zločinem, když jedna pětina lidí je pryč?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak ten útvar měl dlouhodobě podstav zhruba šedesát policistů. Jednorázově teď odešla skupina čtyřiceti, včetně vedení. Myslím si, že to je situace, která je vážná a nikoho netěší, nicméně právě proto má ten útvar kompletně nové vedení, změnila se jeho struktura tak, jak se mění struktura ve všech těch útvarech, tak, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá. Chceme, aby měli stejnou strukturu jak protidrogovka, protikorupční, tak organizovaný zločin, vždycky ředitel a dva náměstci, jeden odpovědný za výkon, druhý odpovědný za logistiku.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Moje otázka byla, jestli vůbec ten útvar může fungovat, jestli může bojovat s organizovaným zločinem, když má dlouhodobě podstav?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak boj s organizovaným zločinem primárně není jen odpovědností tohoto útvaru, ale i dalších složek policie. Nicméně situace v tomto smyslu složitá nepochybně je, ale nový ředitel, plukovník Šlechta je podle mne dobrým profesionálem na svém místě a já jsem přesvědčen o tom, že se novému vedení podaří situaci stabilizovat, dostat do toho útvaru skutečné profesionály, ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Do kdy podle vás, pane ministře?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
... skutečné profesionály a v žádném případě neohrozit činnost toho útvaru. Neumím vám teďka sáhnout do klobouku a vytáhnout datum, do kdy to tak bude.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Nicméně je to klíčový předpoklad mít ten útvar v tomto smyslu stabilizovaný.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, vaše ministerstvo se obává podle zprávy, že pokud by stát nepřitvrdil v boji s organizovaným zločinem, abych to citoval, hrozí jeho ještě větší průnik do státní správy i samosprávy, ještě větší průnik, to znamená, že ten průnik už registrujete a že ho vidíte. Nakonec tedy Kubiceho zpráva, která o tom mluvila, podle vás měla pravdu?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já jsem přesvědčen, že tato zpráva vychází z reálného stavu věcí. Otázkou je, na kolik se je podaří a daří odhalovat a nakolik nikoliv. Vezměte si případy, které, a tady myslím si, že je důležité zmínit to, co v té koncepci také je uvedeno, vzdělávání nejenom policistů, ale také státních zástupců a soudců. Já uvedu dva případy velmi známé, kauza biolíh, patnáct milionů přešlo z účtu na účet, bylo konstatováno, že to není úplatek, ale že to je půjčka. Nedávno pět na stole v českých bylo ohodnoceno nikoliv jako žádost o úplatek, ale o normální povídání si dvou prazvláštních ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Slangový výraz.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
... individuí. A myslím si, že i v tomto smyslu stojí za to se zaměřit nejen na samotnou práci policie v pohledu odhalování a získávání dostatků důkazů, ale také na lepší spolupráci mezi ostatními složkami orgánů činných v trestních řízení.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane Bublane, jak vy to vidíte, je v Česku prorostlý organizovaný zločin do státní samosprávy tak, jak to tvrdí pan ministr, jak to taky tvrdil pan Kubice, na něhož jste podali žalobu?

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Víte, tato věta se už objevuje několik let, možná takových deset, patnáct let ve všech možných výročních zprávách z BIS anebo i z policie. Ten jev tady je samozřejmě a je tady v podstatě od začátku a bude možná ještě přetrvávat několik let, než se ho, než se ho zbavíme. Teď jde o to to odhalit, odhalit, skutečně jenom o tom nepsat a jenom říkat, že teda to tak je a s tím se spokojit, ale skutečně odhalovat a trestat tady tyto případy. Já moc jako nesouhlasím s tím, že bychom museli ten, ten útvar pro organizovaný zločin za každou cenu doplnit, aby teda měl tu nejlepší výkonnost. Já nevím, Gedeon měl také jenom deset tisíc bojovníků a porazil několikanásobnou přesilu. Jde o to, aby ti lidi pracovali s větší motivací, aby skutečně věděli, že ta jejich práce má nějaký smysl, že se to třeba nezamete pod koberec, aby nepracovali na politickou objednávku. Pan ministr zmínil biolíh a pět na stole, já přesně nevím, jak to tam probíhalo, to skutečně do toho spisu nevidím, ale ten výsledek je takový, že z toho jasně vyplývá, že to byla nějaká politická objednávka a že se to nedotáhlo ani do konce. Kdyby třeba těch pět na stole se skutečně rozpracovalo, tak jsou možný dva výsledky, buď to, že to bylo jenom takové povídání někde v hospodě nebo taková zkouška, a potom pan Doležel je nevinný, anebo skutečně mělo k nějakému úplatku dojít, ale to se mělo dotáhnout skutečně až do toho posledního konce, aby se toho dalo procesně využít a také to mohlo uspět u soudu, ale toto, co se k tomu soudu přineslo, to byl takový polotovar a samozřejmě tam nebylo možné najít nějaký pozitivní výsledek.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak já také nemůžu hodnotit rozhodnutí soudu, protože jsem ten spis neviděl, nicméně jakási pachuť a tady se možná budeme lišit intenzitou té pachuti, zůstává, protože řekne-li někdo "pět na stole v českých", já to interpretuji, tak to nicméně právní stát jasně říká, musí být důkazy k tomu, aby někdo mohl být odsouzen. Ale k tomu pronikání ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
A pokud policie neudělala svoji práci dobře, jak říkal pan Bublan, ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Neumím posoudit, takže ...

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Neudělala, neudělala.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
... musím akceptovat rozhodnutí soudu. Ale hovoříme-li o organizovaném zločinu a státní správě nebo veřejné správě, tak tam ten spojující moment jsou veřejné finance, peníze, rozpočty a korupce. A tady nestačí jen se zaměřit na odhalování, ale důležité je také myslet na předcházení, to znamená prevenci, průhlednost a teprve potom přichází postih. A samozřejmě, že klíčové je, že čím méně peněz stát, obec, kraj rozděluje, tím menší prostor pro korupci, čím transparentněji ji rozděluje, tím menší prostor pro korupci. A samozřejmě, že i v tom třetím musí mít stát efektivnější nástroje pro boj proti korupci. My jsme předložili návrh novely trestního řádu rozšiřující použití takzvaného protikorupčního agenta a věřím, že přistupujeme-li k tomu takto komplexně, potom je větší šance uspět.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak já se jenom vrátím k tomu, jak jste mluvil o tom, že by měli mít ti pracovníci těch útvarů specializovaných na boji s organizovaným zločinem, mít motivaci, vědět, že je jejich práce oceňovaná. Myslíte, že budou mít motivaci, když ČSSD na ně podává žalobu.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Ne ta motivace spočívá v něčem jiném, samozřejmě je to v platech těch policistů. To možná se k tomu také dostanem, když zrovna na tomto útvaru nejsou ty platy nejhorší, ale je to také v jiných věcech. Je to třeba v tom, jak se, jak se dělají výběrová řízení. Já bohužel slyším v poslední době ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Promiňte, vratím se k té žalobě, myslíte si, že to pomáhá české policii, když vy jako strana podáte na českou policii, na pana Kubiceho žalobu dva roky po volbách téměř?

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Tak asi je k tomu, asi je k tomu důvod, zpracovali to právníci a oni tam stále vidí to, že tam byla politická motivace, protože, kdyby tam nebyla, tak se ty případy mohly řešit úplně jiným způsobem. Ale co chybí, tak je třeba komunikace jo. Komunikace s policií, já, mně je to skutečně líto. Já jsem se snažil o to, aby ta komunikace byla co nejsilnější a vím, že to nové policejní prezidium také slibovalo komunikaci a teď slyším takové věci, jako že pan náměstek Houba, který si to dal jako jeden pilíř toho svého působení v policii, tak na těch svých internetových stránkách nebo na té své stránce naposled odpovídal někdy v říjnu, jo. To je chyba, která se ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já mám přehled o tom, jakým způsobem plní vedení policie úkol, který jsem jim dal, a to je, nejen dělat to, co mají v náplni práce, ale také jezdit po celé České republice a jezdí a komunikují a tady můžu garantovat, že srovnám-li objem výjezdů vedení policie nového s tím předcházejícím, vychází to jednoznačně ve prospěch toho nového. To je ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Teď jde o to, pane ministře, jestli to, že jezdí, pomůže v důvěru v českou policii, za chvilku uvidíme to hlasování.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak tady hovoříme o jiné, o jiné cílové skupině, o komunikaci uvnitř policie, ale to, co jste zmínil i směrem navenek, tak my velmi intenzivně posilujeme princip community policing a vedení policie i krajští ředitelé mají jako náplň práce, podle které budou hodnoceni také, počty setkávání se se zástupci samospráv, ať již územních nebo obecních.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak pojďme se podívat na další téma, a to je naše divácké téma.

redaktorka /ukázka/
--------------------
Přichází vaše téma, téma diváckých dotazů a připomínek. Pište a mailujte nám na adresu televize Prima. Rádi zveřejníme vaše otázky politikům, připomínky k jejich práci nebo naopak pochvalu jejich výkonu. Politici pracují pro vás, a proto pište, mailujte, kritizujte i chvalte, a to vše slušně, otevřeně a neanonymně. Scénář tohoto tématu píšete vy sami, toto téma je pouze vaše.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak, pánové, na začátek, abychom si nedělali zbytečné iluze, žádný pochvalný dopis na vás dva nepřišel. Přišlo ale spousta otázek třeba týkajících se práce policie na silnicích. Kdy bude více policistů na silnicích? Jejich přítomnost by podle posledního průzkumu GFK uvítala drtivá většina lidí. Tak, kdy jich tam bude víc a proč tam nejsou, pane ministře?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak za prvé od 1. ledna jich tam je o zhruba dvě stě padesát víc, to je výsledek části reformy policie, té části, která se zabývala cizineckou a pohraniční policií, takže bylo předáno asi šest set tabulek, z toho fyzicky přešlo zhruba dvě stě padesát policistů, to je jedna věc. A druhá věc je ale, a to souvisí obecně s počty policistů, my jich máme hodně a málo. My máme největší počet policistů na počet obyvatel hned po Kypru v celé Evropě. Potíž je v tom, že nejsou vidět, protože dělají činnosti, které by policisté vůbec dělat nemuseli. A právě proto součástí reformy policie je debyrokratizace, zbavení některých agend a například u dopravní policie ten problém je skutečně v tom, že banální nehodu musí řešit dvojice dopravních policistů a průměrná délka k vyřešení takovéto nehody jsou čtyři hodiny na místo toho, aby ti policisté byli na místech, která jsou riziková, aby řídili dopravu, aby svojí přítomností působili obecně preventivně.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, vy byste tedy souhlasil s tím návrhem, aby policie nemusela vyjíždět k nehodám, kde bude škoda nižší než dvě stě padesát tisíc, pětkrát vyšší než teď?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já jsem nepochybně proto, abychom si uvědomili, že nehoda, kde není zranění a smrt, je primárně soukromo-právním vztahem dvou osob, respektive dvou pojišťoven, to za prvé. Za druhé dokážu si představit zvýšení té hranice tak, abysme policisty dostali tam, kam je potřebujeme. Za třetí vedeme velmi intenzivní jednání se zástupci pojišťoven s kanceláří pojistitelů. Jim se zdá hranice dvě stě padesát tisíc, a to je jakoby kumulovaná hranice, když se dvě auta srazí, takže součet té škody, příliš vysoká, takže zvažujeme snížení. Ale má-li to mít ten pozitivní efekt, aby dva policisté čtyři hodiny kvůli tomu, že si to přeje leasingová společnost na účet daňových poplatníků vycházeli vstříc leasingové společnosti a řešili poškrábané plechy a prolomené plechy na místo toho, aby byli někde jinde, tak to si myslím, že změna v tomto smyslu je změna správným směrem.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, ještě jednou ta otázka, kdy podle vás bude víc policistů na českých silnicích, aby provoz na českých silnicích byl bezpečnější?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Je jich tam od Nového roku plus dvě stě padesát. My zítra startujeme náborovou kampaň k policii tak, abychom vedle té osobní odpovědnosti, kterou mají manažeři, také oslovili širší veřejnost, ale bezpečnost na silnici a tady já musím kategoricky protestovat proti té jednoduché lince, situace na silnicích rovná se práce dopravní policie, přece ta situace je dána kvalitou silnic, prevencí, která se provádí, kvalitním zákonem o provozu na pozemních komunikacích a za čtvrté, ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Ale i ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
... za čtvrté i prací dopravní policie. Takže je to takový balíček předpokladů proto, aby se jezdilo bezpečněji.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, možná otázka pro vás oba dva, která se týká, která se týká schengenského prostoru. Paní Magda Šulcová ze Sokolova: "Slyšela jsem moře sebechvály od politiků, že nám dovolili cestovat po Evropě svobodně a bez hraničních kontrol. Je ale zvláštní, že jsem teď neslyšela od žádného politika, jestli to má taky nějaká rizika." Podle vás má to nějaká rizika nebo ne a projevují se už teď měsíc po fungování Schengenu?

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
No, tak každá svoboda je spojena s větším rizikem a s větší zodpovědností, takže tím, že jsme uzavřeli schengenskou smlouvu nebo jsme podepsali schengenskou smlouvu o spolupráci, tak jsme na sebe vzali větší zodpovědnost a také samozřejmě řešení těch rizik. A na tom mě trošku, trošku jako i vadilo na té vaší kampani, že jste stále mluvili o tom, že teda se nám něco otevřelo, že se s něčím uspělo v Evropské unii, ale už méně se mluvilo o té odpovědnosti a nejenom jaksi současné, ale i do budoucna.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Vidíte nějaké takové potenciální riziko, že by třeba mohlo přicházet více ...?

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
No, potenciální riziko by bylo v tom, kdyby třeba naše policie začala pracovat méně intenzivně, kdybychom neposilovali naše složky v Europolu, kdybychom neučili policisty, já nevím, cizí jazyky a jaksi víc je začlenili do té evropské integrace. Kdybychom si nějak polevili při vydávání víz na našich zastupitelských úřadech a podobně. Takže rizika tady samozřejmě jsou a je potřeba tu práci neustále zlepšovat. A to, že jsme si slíbili, že se budem podílet na té evropské bezpečnosti, tak to bude také sledováno těmi ostatními státy a budeme podle toho hodnoceni.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, jaké jsou největší rizika toho schengenského prostoru pro nás podle nás a už se nějak projevila za ten měsíc?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Svoboda, odpovědnost, to znamená volný pohyb osob a větší riziko pohybu kriminálně závadných osob po celé Evropě v důsledku absence té statické ochrany, kterou jsme předtím měli. Samozřejmě, že existovaly různé obavy a já mohu se vší odpovědností prohlásit, že za ty tři týdny nebo čtyři týdny, kdy můžeme cestovat bez hraničních kontrol, nedošlo v pohraničí k žádnému zhoršení, zhoršení bezpečnostní situace a nedošlo k žádné masivní migraci osob závadových jak z České republiky do zahraničí, tak ze zahraničí k nám. A je to dáno také proto, že jsme se velmi pečlivě na to připravovali, že se změnila, změnil styl práce policie, stáhla se více ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
... na plochu České republiky, existují společná pracoviště, společné hlídky a máme k dispozici také to, co jsme předtím neměli, schengenský informační systém. Informace, který umožňuje získat informace o osobách závadných, které se pohybují po celé Evropě. A mohu říct, že máme v tuto chvíli, z těch statistik vyplývá devadesát zadržených osob, které bysme dřív zadržet nemohli, protože jsme neměli ty informace.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Díky informačnímu systému jste je teď zadrželi?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Díky schengenskému informačnímu systému.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
A nezaznamenali jste žádný velký případ toho, že by se díky schengenskému prostoru do České republiky dostala nějaká větší skupina migrantů nebo něco podobného?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ne, nic, co by bylo statisticky významně jakoby uchopitelné a komentovatelné. Existoval hned na prvopočátku jistý problém s pohybem, možným pohybem Čečenců, kteří získali azyl v Polsku a chtěli migrovat do Rakouska díky velmi benevolentnímu azylovému systému, který v Rakousku je. A tady česká policie, slovenská policie, polská policie a koneckonců i rakouská dokázaly spolupracovat natolik efektivně, že k žádné velké vlně nebo masivnější vlně nedošlo.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak, pánové, poslední otázka od pana Krause z Bruntálu. Ministr Langer vždycky hlasitě kritizoval počet odposlechů. Zajímalo by mě, jak to s odposlechy vypadá teď? Můžeme říct, že vlastně vy jste tuto zprávu zveřejnil tento týden, že ten počet odposlechů klesl o třicet procent. Čím to, lumpové méně zlobí nebo si méně telefonují nebo ...?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ne, já si myslím, že to je velmi pozitivní zpráva pro občany. Vedle toho platí, že je to výsledek toho, že tlačíte odpovědné osoby, aby nesly odpovědnost a letos vznikne historicky první komplexní analýza počtu odposlechů, měření efektivity a platí to obecně u každého z nás. Jakmile máme pocit, že se nemusíme z ničeho zpovídat, skládat účty, tak potom jsme takoví uvolněnější a neděláme svoji práci důsledně. Já toto vnímám jako výsledek trvalého tlaku na to, abychom si uvědomili, že odposlech je důležitá věc, ale znamená obrovský zásah do soukromí osob a v tomto smyslu je to dobrá zpráva pro občany.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Čili větší kontrolou jste dosáhli toho, že je ...?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ano, větší kontrolou a nastavenou systematickým anebo nově nastaveným systémem práce kontroly nakládání s odposlechy.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Vy se tomu smějete, jako že ...

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
No, já to zase nevidím tak jednoduše, protože to můžeme mít stále níž a níž a za dva roky tam nebudete, bude tam třeba někdo jiný a bude říkat: "Já to také snížím ty odposlechy," a ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Třeba vy.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
... za chvilku jsme na nule a nemá to žádný význam, jo.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak s nulou nikdo z nás nepočítá.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Já vždycky, když jsem vedl nějakou diskusi, třeba s ostatními mistry z Evropské unie, nebo dokonce s ministrem Ashcroftem Spojených států, když byl na spravedlnosti, tak oni vždycky říkali: "A proč vás ta čísla zajímají? Musíte mít tolik odposlechů, kolik jich potřebujete, kolik ta policie nebo ty soudy vlastně povolí." A o tom to je. Je zase pravda to, že dneska ten organizovaný zločin už to ví, že ty odposlechy jsou velmi jaksi citlivá záležitost, že toho člověka identifikují úplně se vším, kde se nachází, s kým si volal a tak dále.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Koneckonců každou chvíli to můžeme číst v novinách.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Přesně tak, takže trošku také upadá ten způsob komunikace přes ty telefony, takže není to zrovna taková ta nejúčinnější zbraň.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já si dovolím nesouhlasit. Já myslím, že odposlech je a zůstane velmi důležitým nástrojem v rukou policie. Vedle toho ale platí, že v minulosti v tom byl neskutečný nepořádek. Neexistoval systém, neexistovala kontrola, neexistovala individuální odpovědnost, neexistoval tlak na to, aby ti lidé museli skládat účty a neexistovala komplexní analýza. A já si myslím, že určitě se nedá předpokládat, že by ten počet klesl na nulu, ale je potřeba najít přesně tu hranici, která bude říkat: "Ano, toto je efektivní míra počtu odposlechů."

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Pánové, víte, já nevím, jestli to bylo teďka v tom policejním zákoně, ale je to v tom novém návrhu a je to zákoně o BIS, že odposlech se může nasadit v případě, že už byly vyčerpány všechny možnosti, ty ostatní možnosti, to si myslím, že je dost důležitý, a proto možná to číslo bylo v určitých letech dost vysoké, protože policie, když měla nějaký případ, tak jaksi nevyčerpala všechny možnosti a hned nasadila ten odposlech, protože na to měla podle zákona právo, byl to ten trestný čin, který se jako mohl ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To se mění.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
... použít na to ten odposlech. A to se možná teďko změní a povede to k tomu, že se bude jako více rozvažovat, protože taky mezi námi, já jsem to osobně zažil, to vytěžování těch odposlechů, to není laciná záležitost, to není nic jako jednoduchého, to je velká práce, ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, ...

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
... pro tu policii je to velká zátěž, oni to nedělají z nějakého plezíru.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane poslanče, pane ministře, dovolte abych obrátil téma ještě jednou. Sledujete případ heparinových vražd oba dva?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Sleduji nejenom jako ministr vnitra, nejenom jako právník, ale samozřejmě také jako osoba, která má medicínské vzdělání.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
My za chvilku tady máme Bohumila Zelenku, otce obžalovaného Petra Zelenky z těchto vražd. Teď jsme při soudním řízení slyšeli výpověď kněze, který říkal, že Petr Zelenka byl poté, co byl vyšetřován policií, velmi ostře poraněn, že měl rozbitou hlavu a tak dále. Budete, budete chtít, aby znovu vaše inspekce vyšetřovala tento případ po této výpovědi?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak, dostaneme-li takovýto podnět, tak se jim určitě zabývat budeme. Mám pochybnosti o tom, že by policie v tomto případě překračovala zákon a nicméně, budu-li ten podnět mít, tak se jím zabývat v každém případě budu. Můj ale soud je jasný ještě dříve předtím, než soud rozhodne, a to je člověk, který do normální společnosti podle mne nepatří.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že v tomto případě asi policie by si to nedovolila už jenom proto, že je to tak medializováno, i když člověk nikdy neví, jako někomu třeba právě to, že má takové opačné pocity jako máte vy, tak třeba jaksi nevydržel s nervama, i to je možné. Ať se to prošetří a uvidíme.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak my už se za chvilku dozvíme od Bohumila Zelenky, jak to vlastně vidí on jako otec obžalovaného Petra Zelenky. Pojďme se podívat, jak dopadlo naše hlasování. Pane ministře, bohužel jste měl pravdu, osmdesát čtyři procent lidí policii nedůvěřuje, šestnáct procent ano.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já bych řekl, že osmdesát čtyři procent těch, kteří sledovali partii a nechci to relativizovat, já to beru jako výzvu k tomu, abychom dál pokračovali ve změnách, které v policii děláme.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Já jenom připomenu, že obvykle u nás hlasuje přes deset tisíc lidí u každého pořadu.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
My máme velmi sofistikované průzkumy veřejného mínění, které hovoří naštěstí o něčem jiném, nicméně respektuji názor těch, kteří říkali ne.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, díky, že jste s námi dnes byli v Nedělní partii.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Děkuji také.

František BUBLAN, poslanec a bývalý ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Také děkuji.

TV Prima, pořad Nedělní partie, 27. ledna 2008