Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Týden: Ivan Langer: Švejnar? Přijíždí sem jako na safari!

[21.01.2008]

Ministerstvo vnitra, politika

Týden: Ivan Langer: Švejnar? Přijíždí sem jako na safari!

Rozhovor s Ivanem Langerem

Ve světě ministra vnitra a místopředsedy ODS Ivana Langera není místo pro pochybnosti. Prezidentem se jistě stane Klaus, do čela policie postavil nejlepší lidi a on sám má tah na branku jako nikdo z jeho předchůdců. A připravuje se na roli partajní a vládní jedničky.

* Vládu v uplynulém týdnu postihla „stravenková aféra“. Sledujete ji?

Považuji to za nefér vedenou kampaň proti premiérovi. On je nejzapřisáhlejším zastáncem odstranění všech daňových výjimek. Udržení výjimky pro stravenky bylo požadavkem jednoho z nezařazených poslanců, když se jednalo o reformním batohu.

* Existuje ale smlouva mezi lobbingovou agenturou a stravenkovou firmou, kterou nikdo nezpochybnil. Co si firma objednala, se skutečně stalo. Vás to jako ministra vnitra neznepokojuje?

Já znám spoustu takzvaných prodavačů deště, kteří říkají, že umějí dosáhnout toho či onoho. Vím, kolik lidí mluví mým jménem. Tvrdí, že Langera umějí, a nechají si za to platit. Já to osobně považuji za zbytečně vyhozené peníze.

* Proč tedy ODS najednou navrhuje zrušení výjimky?

Myslím, že to je jediná možná a správná reakce pana premiéra. Stále platí, že nikoli podle slov, ale podle skutků jej poznáte. A toto je jasným důkazem, že je obviňován neprávem.

* Přece jen: nebylo by lepší celou věc řádně vyšetřit?

Stín pochybností tam může být do okamžiku, kdy tato daňová výhoda bude existovat. Od okamžiku, kdy bude zrušena, platí, co jsem říkal: pro firmu to byly zbytečně vyhozené peníze.

* Před volbami jste slibovali, že lobbing svážete přísným zákonem. Nakonec jste od toho plánu upustili. Proč?

Tato vláda se přihlásila k tolika úkolům, že posuzovat ji podle jednoho tématu mi nepřipadne příliš objektivní.

* Neposuzujeme celou práci vlády...

Pro mě to nyní není priorita. Pokud by zprůhlednění lobbingu vzešlo z řad poslanců, nebránil bych se tomu. Nikdo ale nemůže tuto vládu podezírat, že by neměla vůli naplňovat vlastní protikorupční strategii.

* Nemáte pocit, že za této vlády někteří nikým nezvolení lidé získali až nezdravý vliv na chod politiky i ekonomiky?

Pokud jste položil otázku, zda za této vlády, tak má odpověď musí znít: Ne. Celé to vzniklo podstatně dřív.

* Ale ti lidé se obměnili.

Ty vlivy existovaly, existují a budou existovat vždy a všude. A je věcí politika, aby se snažil minimalizovat podezření, že jeho rozhodnutí je ovlivněno něčím jiným než jen jeho osobním přesvědčením.

* V červnu 2006 jste při jednání o Kubicově zprávě kreslil korupční chobotnici, jejíž hlavou byl lobbista František Vybíral. Jste už rok ministrem vnitra, změnilo se něco?

Já věřím, že se změnil ten základní vyvolávací moment, proč tato zpráva vznikla. Policisté měli pochybnosti o tom, zda jejich nadřízení jsou ochotni jít do věcí podle principu „padni, komu padni“. A to se, věřím, změnilo. Chceme vytvořit elementární pocit důvěry mezi policisty. Aby mohli vyšetřovat bez ohledu na to, zda je mezi podezřelými Petr nebo Pavel.

* Jak ale vysvětlíte novoročenku Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se hřbitovem plným pomníků? Co náhrobek, to jméno důstojníka. Píše se tam, že je to všechno vaše práce.

Znám ji. Tohle je obestřeno spoustou mýtů, polopravd a nepravd. Je třeba se podívat, jaké jsou skutečné důvody jejich odchodu. Akceptuji to, že když odejde šéf, odejdou i lidé, kteří s ním dlouhou dobu spolupracovali. Řada těch policistů ale sloužila dvacet let a rozhodli se využít výhod služebního zákona. Ta skupina není tak homogenní, jak se tvrdí.

* Nemůžete ale popřít, že část těch policistů odchází s pocity znechucení. Atmosféra ve sboru se prý nezměnila.

Pocity nikomu neberu. Nemohu ale přijmout paušální shrnutí, že všichni mají stejný motiv. Pana Kubice jsem se přímo ptal, jestli má pochybnosti vůči svým nadřízeným. Odpověď zněla: ne. Víte, že já a desítky lidí jsme byli kvůli tomuto případu špiclováni, existovala snaha policisty kriminalizovat. Jsem bytostně přesvědčen, že teprve mým nástupem do funkce ministra začala fungovat standardní pravidla.

* Stále je to nesrozumitelné. Loni jste říkal: S Kubicem počítám. Uběhne pár měsíců a on odchází do soukromé sféry...

Ptal jsem se ho, zda má zájem pracovat dál pro stát, a řekl mi, že nikoli. V tomto smyslu to je pro mě uzavřeno. Samozřejmě je škoda každého dobrého poldy, který odchází. Máme ale kompletně nové vedení policie, je to jedna z největších personálních změn policie v historii vůbec. A já věřím, že to jsou změny, které budou ku prospěchu věci. V prvních měsících na ministerstvu jsem se až příliš často setkával s obrovskou mírou pasivity a neochoty tvrdě pracovat na změnách. Oni tu motivaci neměli, noví lidé ji mají.

* Podle posledních zpráv nechcete, aby se inspekce vyšetřující zločiny policistů osamostatnila. Proč jste změnil názor?

Není to tak, jak říkáte.

* „Osamostatnění vnímám jako svou prioritu,“ říkal jste ještě coby opoziční poslanec.

Počkejte. To, co jsem říkal, platí. My jsme ale stáli před jasným problémem: inspekce už dál nemohla fungovat starým způsobem. Existovala tři řešení. Prvním bylo vytvořit samostatný bezpečnostní sbor zvaný Generální inspekce, který by dohlížel na policisty, celníky, bezpečnostní a vězeňskou službu. Pak byla možnost dát to pod ministerstvo spravedlnosti. Stejně jako v prvním případě by ale šlo o hluboký systémový zásah. Třetí varianta: inspekce zůstane pod ministerstvem vnitra s tím, že se odpoutá od ministra a bude pod parlamentní kontrolou. V této fázi reformy jsme se rozhodli pro třetí variantu. Já inspekci pod vnitrem nechci, já jen říkám, že v tuto chvíli by byl ten zásah natolik velký, že by mohl zbrzdit reformu celé policie.

* Rozjel jste očistu resortu od lidí spojených s komunistickou StB. Přesto vám najednou nevadí, že do čela policie usedli velitelé, kteří sloužili za minulého režimu?

Snaha nalepit mi nálepku ochránce starých struktur mi připadá jako něco tak absurdního a obludného, že mi vždycky stoupne hladina adrenalinu v krvi. Byl jsem to já a tým mých lidí, kdo nastartoval projekt Otevřená minulost. Já jsem otevřel archivy bezpečnostních složek. Na můj nátlak byly zpřísněny bezpečnostní prověrky policejních funkcionářů. Byl jsem to já, kdo spustil plošné lustrační prověrky. To, že někdo před listopadem 1989 sloužil u policie, ale u mě a priori není důvodem, abych ho odmítal. Ředitel dopravní policie, ředitel protikorupční služby, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, tři z pěti nových krajských ředitelů, to jsou všechno lidé, kteří nastoupili k policii až po roce 1989. Myslím, že ta personální politika je velmi vyvážená.

* Ale třeba náměstek policejního prezidenta Tomáš Kužel pracoval u sledovací jednotky StB.

Všichni mají čisté lustrační osvědčení. Musím kategoricky odmítnout zjednodušený pohled: teď to vedou staré struktury. Vyjmenoval jsem vám konkrétní důkazy, že jsem první ministr, který to myslí s otevřenou minulostí vážně. Můžeme mít různé názory, ale závazný je zákon. Nikdo předtím - a to říkám s plnou autoritou - neměl takový tah na bránu.

* V ODS hrajete roli solitéra kdesi mezi Topolánkovými pretoriány a skupinou jeho odpůrců. Vaše váha ale díky funkci ministra vnitra a vlivnému think-tanku Cevro roste. Pomýšlíte na roli jedničky v ODS i ve vládě?

Když uprostřed volebního období premiér a předseda strany oznámí úmysl obhájit svou funkci, považoval bych lidsky za nefér a politicky za neprozíravé kandidovat na předsedu.

* Nemusí jít o nejbližší kongres ODS, jistě se díváte i dál.

Říkám úplně jednoznačně, že pro mě je teď moje práce na vnitru základním úkolem. Ale člověk má na sobě pracovat neustále a připravovat se na to, aby až přijde čas, byl případně připraven. To ale neznamená, že aktivně sám ovlivňujete chod věcí.

* Co se podle vás stane v ODS den po nezvolení Václava Klause?

Podle mě by to a priori neznamenalo pád vlády. Velký otřes do nitra ODS by ale určitě nastal. Stále jsem ovšem přesvědčen, že jsou to úvahy, které budou začínat slůvkem kdyby, a že po prezidentské volbě se ukážou jako naprosto zbytečné.

* Je reálné, že by se Klaus vrátil do čela ODS?

Já myslím, že ani on o něčem takovém neuvažuje a že je tím pětiletým výkonem funkce prezidenta už posunut někam jinam, než je standardní politický stranický život.

* On ale také otevřeně kritizuje, že se ODS paktuje se zelenými. Loni dokonce hrozil vznikem nové pravicové strany.

S Václavem Klausem jsem v poslední době hovořil velmi často a cítím z něho vrcholné pochopení pro složitost politické situace, která nastala po posledních volbách.

* Jak by ODS spolupracovala s prezidentem Janem Švejnarem?

Víte, že jsem nad tím nepřemýšlel? A pevně věřím, že zakrátko ani nebude důvod nad tím přemýšlet.

* Je to ale reálná situace, na niž musíte být připraveni.

Nedokážu si představit, že by v čele České republiky stanul někdo, kdo sem přijíždí jako na safari. Prostě užít si to tady, vydělat si miliony korun sezením v dozorčí radě jedné banky. Václav Klaus je pro mě Českou republikou a Jan Švejnar lovcem, který si sem přijíždí jen zastřílet a pobavit se.

* A nebude Klaus ve druhém funkčním období, kdy už mu nepůjde o znovuzvolení, pro současné vedení ODS skoro nebezpečnějším partnerem než Švejnar?

Nemyslím, že by najednou z Hradu začal řídit ODS a mluvit do složení vlády. Bude vědět, že je volnější a svobodnější, když už před sebou nemá další volbu, a proto bude víc motorem, inspirací a hybatelem zásadnějších změn než dosud. A na takovouto roli, pokud ji bude hrát, se naopak těším.

* Vyjednává někdo z ODS o podpoře Klause s komunisty?

Nevím o tom, že by probíhala jakákoli jednání s poslanci a senátory KSČM.

* A jaká je cena lidoveckých hlasů? Církevní restituce plus Jiří Čunek do vlády?

Jednoznačně odmítám, že by naše jednání s KDU-ČSL bylo na bázi obchodu něco za něco. Pro mě je nepředstavitelné spojovat hlasy KDU-ČSL pro Václava Klause s návratem Jiřího Čunka do vlády. Je ale jasné, že tato koalice je po dlouhých letech a možná i na dlouhá léta dopředu jedinou, která je schopna dotáhnout do konce vypořádání křivd způsobených církvím.

* To je dost jasný vzkaz pro lidovce. A dá se vašim slovům rozumět tak, že Čunkův návrat do vlády vaši podporu nemá?

Co je lepší? Aby tu byla reformní vláda, třebaže s Jiřím Čunkem, nebo tu byla velká koalice ODS s ČSSD, anebo byly předčasné volby, z nichž by podle současných průzkumů vzešla vláda ČSSD s KSČM? Je potřeba vidět ty věci v souvislostech a uvědomit si výhody a nevýhody všech těch scénářů. Já osobně dávám přednost té vládě, která dotáhne do konce reformy, které slíbila.

Týden, 21. ledna 2008