Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Články / iHned: Transparency International chválí protikorupční linku

[21.01.2008]

Korupce

iHned: Transparency International chválí protikorupční linku

Boj proti korupci

Od října 2006 vyřídila právní poradna Transparency International - Česká republika (TIC) přibližně 1000 podnětů a zabývala se stovkou případů neprůhledného rozhodování orgánů veřejné moci. Přes 500 podnětů zaznamenala poradna přes protikorupční linku 199, uvedla v úterý TIC ve zprávě o činnosti své právní poradny.

Zpráva nevládní nezisková organizace TIC ukazuje, že ke korupčnímu jednání dochází v ČR nejčastěji na úrovni obecních samospráv při nakládání s veřejnými prostředky. Zvláštním případem pak jsou řízení spojená s územním plánováním a stavebním řízením: vzhledem ke stavebnímu boomu v ČR jde o korupčně velmi exponovanou činnost veřejné správy. „Činnost právní poradny představuje velmi cenný zdroj informací o výskytu korupčního jednání,“ uvedl ředitel TIC David Ondráčka.

Mezi případy, které poradna v uplynulém období řešila, patří například dostavba dálnice D8 přes České středohoří, nákup Integrovaného rozpočtového systému státní pokladny nebo majetkové dispozice Čelákovic, Rožmitálu pod Třemšínem či Horních Moštěnic.

Poradna v uplynulém období zastupovala před soudy i osoby, které upozornily na netransparentní postup svého zaměstnavatele a byly za to postiženy. „Radíme klientům, jak mohou v dané věci postupovat. Bojí-li se klient postihu nebo je-li to ve veřejném zájmu, angažuje se v případu TIC vlastním jménem,“ uvádí k činnosti poradny její vedoucí Michal Štička.

Transparency International navrhuje změnu zákonů

Ve zveřejněné zprávě jsou uvedena i konkrétní doporučení: TIC by například uvítala novelizaci norem upravujících postavení oznamovatelů trestných činů, zákonů o obcích, krajích a hl. m. Praze a zákona o střetu zájmů. „U všech těchto norem jsme zjistili nedostatky,“ komentuje zjištění právní poradny Petr Prchal, advokát spolupracující s TIC.

Protikorupční linka 199 je opatřením Ministerstva vnitra v rámci boje proti korupci. TIC linku provozuje od září 2007 na základě výběrového řízení.

iHned.cz, 22. ledna 2008