Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Aktualne.cz: Langer: Schengen jsme si tvrdě odpracovali

[21.12.2007]

Evropská unie

Aktualne.cz: Langer: Schengen jsme si tvrdě odpracovali

Vstup ČR do schengenského prostoru

Inspekci mizejících hraničních přechodů provedu osobně, hlásí ministr vnitra Ivan Langer ve své nově zrekonstruované kanceláři, která svou sterilitou připomíná anonymní pokoje hotelových řetězců.

Na Langerovi je patrné, že zítřejší vstup do schengenské zóny dokáže dobře prodávat jako český úspěch v Evropě. Když ale přijde na biometrická data, svůj bojovný optimismus tlumí. Co nás čeká v Schengenu? A jak to vidí zánik pohraniční policie její nejvyšší šéf?

Na pád hranic je možné nahlížet z mnoha rovin, politické, geografické, historické. Jaký aspekt je pro vás nejdůležitější?

Pocit rovnoprávnosti a spokojenosti, protože jsme dosáhli jedné ze svobod, která je spojena s principem evropské integrace. Nebudu se cítit podobně jako 10 milionů obyvatel Česka v Evropě méněcenný. Jako liberál mám k evropské integraci výhrady, jsem ale přesvědčen, že její kouzlo je postaveno na základních svobodách, k nimž patří i volný pohyb.

Před rokem ještě staré členské státy tvrdily, že vstoupit do Schengenu není možné tak rychle a odvolávaly se na technické problémy. Kde nastal zlom?

Je to kombinace několika faktorů. Především je to odvaha, odhodlání, cílevědomost a nebojácnost jít za svým cílem. Dále pak schopnost spolupráce mezi novými členskými zeměmi a vytvoření bloku, který byl schopný si za svou věcí jít. Třetí a klíčový moment byla iniciativa Portugalska SIS One4All, geniální řešení spočívající v aplikaci národních softwarů.

Schengen je dobrá investice

Kolik příprava na vstup do Schengenu stála?

Již před rokem jsme si řekli, že si vstup do Schengenu musíme odpracovat a já si jako ministr kladl otázku, zda se investice z veřejných prostředků vyplatí. V tuto chvíli jsme vydali asi 500 milionů korun. Jsem přesvědčený, že to jsou dobře investované peníze.

V hodnotící zprávě z března 2007 nám EU vytýkala, že někteří policisté neumějí jazyky a nedomluví se. Poslední hodnocení to ale tiše přešlo. Co se za ten půlrok stalo?

Tvrdá práce spousty lidí. Pro mě to byla jedna z absolutních priorit ministerstva. V schengenském týmu byli i lidé odpovědní za vzdělávání a odbornou přípravu policistů, kteří si to museli tvrdě odpracovat. Nejen oni, ale i řadoví policisté.

Takže český policista je stejně dobře připraven jako jeho německý kolega?

Absolutně, nemám o tom pochybnosti. Mnohokrát jsem při návštěvě na hranici říkal, že policisté z obou stran hranice se znají navzájem tisíckrát lépe, než oni sami znají svého policejního prezidenta.

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Už je jasné, jak konkrétně proběhne restrukturalizace pohraniční policie? Například na jednom česko-slovenském přechodu nám policisté říkali, že přesně nevědí, kam je příští rok převelí

V Schengenu platí ono dumasovské jeden za všechny, všichni za jednoho. My musíme garantovat nejen EU, ale i našim občanům, že se bezpečnostní situace nezmění. Hustota tabulkových míst na jeden metr čtvereční zůstává stejná. Z cizinecké a pohraniční policie odešlo 2300 lidí, kteří posílí jiné útvary policie. Trváme na sociálním aspektu, to znamená že lidé mají zůstat v regionu, kde působí. Každý by už měl mít za sebou osobní pohovor a vědět, kam přesně zamíří.

Česko na rozdíl od Slovenska nebude mít žádnou vnější schengenskou hranici. Není to pro Slováky z psychologického hlediska podivný moment? Zatímco my hranice rušíme, oni se vůči Ukrajině opevňují.

Já bych to vnímal jako pocit hrdosti. Schengenský prostor je postaven na důvěře a solidaritě. Nemyslím si, že to Slováci berou jako zátěž. Naopak. Berou to jako nesmírně prestižní záležitost.

Proč myslíte, že Rakousko nechává v příhraničí své vojáky, i když nemají žádné pravomoci?

V zahraničí vždy kladu otázku: kdo se má více bát zrušení kontrol? Česko, které se oproti Rakousku a Německu chrání samo, anebo vy, kteří máte hranice hlídány někým jiným? My trváme na jednom metru pro všechny - stejná práva a stejné povinnosti. Budeme velmi důsledně monitorovat, co se v Rakousku děje, tedy zda je dodržován schengenský kodex.

Nezanedbalo  rakouské ministerstvo vnitra vstup do Schengenu? Statistiky přeci jasně ukazují, že počet běženců nebude pádem hranic ovlivněn.

Je to psychologická bariéra, železná opona se musela promítnout do života mnoha lidí. Vstup do Schengenu s sebou přináší velká očekávání, v pozitivním i negativním slova smyslu. Naším cílem je takový psychologický blok prolomit.

Někteří starostové z českého příhraničí vstup do Schengenu kritizují. Zvýší se prý kriminalita i prostituce.

Každá mince má dvě strany. Policie tím, že se stáhne z hranice, na své cíle rozhodně nerezignuje. Mění se ale styl práce. Nevěřím, že by došlo k významnému zvýšení kriminality, naopak, hlídková služba bude posílena. Také nevěřím, že by hraniční kontroly nějak výrazně filtrovaly počet sexuálních turistů.

Ministr vnitra a liberál srdcem? Není nic těžšího

Jak bude vypadat Schengen za deset let? Budeme mít pasy s otisky prstů? A jaká data o nás budou úřady sbírat?

Jen za několik týdnů testování schengenského informačního systému bylo zadrženo více než třicet osob. Policie dostala nesmírně mocný nástroj, zločin totiž nezná hranic. Pokud jde o SIS II, počítá se i s biometrickými prvky. Myslím si, že je to krok správným směrem. Musíme ale dbát na to, abychom při naplňování touhy po vyšší bezpečnosti nenarušili vyváženost mezi bezpečím a svobodou.

Průlom do soukromí osob musí být co nejmenší. Při prosazování těchto hodnot a důsledném lpění na vyváženosti se mezi kolegy leckdy cítím osamocen. Není nic těžšího než být ministr vnitra a liberál srdcem.

Aktualne.cz, 20. prosince 2007