Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČT24: Interview ČT24 s Ivanem Langerem ke vstupu ČR do schengenského prostoru

[20.12.2007]

Evroská unie

ČT24: Interview ČT24 s Ivanem Langerem ke vstupu ČR do schengenského prostoru

Vstup České republiky do schengenského prostoru

Moderátor

Příjemné pozdní odpoledne. Vítejte při sledování Interview ČT24. Jak už asi dostatečně z vaší zpravodajské televize víte, od půlnoci byste českými hranicemi měli projet bez kontrol. Republika totiž vstupuje do Schengenského prostoru, a protože nemá žádnou hranici s nečlenským státem, odpadnou automaticky kontroly a občasné fronty. Hostem ve studiu je teď ministr vnitra Ivan Langer. "Dobrý den, pane ministře."

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Dobrý den přeji.

 

Moderátor

Já jsem řekl, že automaticky odpadnou kontroly, ale vyhnou se lidé kontrolám na hranicích úplně?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Úplně ne, ve výjimečných případech, neboť schengenské acquis umožňuje státům, které se obávají, že by se mohla zhoršit jejich bezpečnostní situace, dočasně znovu zavést hraniční kontroly. Nicméně musí existovat vážné důvody, musí o tom dopředu informovat svoje partnery a musí jít o dočasné opatření.

 

Moderátor

Máte takový nějaký signál od některého z našich sousedů?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Zatím ne.

 

Moderátor

Bavorsko, Sasko nás budou inspirovat.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

To nikoliv. Tady musíme odlišit pravidla, která platí pro všechny. Vstupem do Schengenského prostoru končí pravidelné hraniční kontroly. Policie se přesunuje do vnitrozemí, mění svůj styl práce. Nicméně ten schengenský kodex počítá se situací, kdy by mohlo dojít k ohrožení vnitřní bezpečnosti některého ze států, a tudíž toto opatření, které ale musí být krátkodobé, jeho možnost existuje.

 

Moderátor

Zkuste jako ministr vnitra popsat, jak bude vypadat ochrana hranice tedy.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Měníme tu statickou ochranu, která se týkala jenom samotné hranice, do čtyř pásem. Primárně se zaměřujeme do země původu, tedy odkud by mohly hrozit migrační vlny. Dále se přesouvá policie do společných informačních center. Budou společné hlídky, vždycky český policista, polský nebo německý nebo rakouský nebo slovenský. Policie se dále přesouvá do vnitrozemí, proto proběhla také transformace služby cizinecké a pohraniční policie na službu cizinecké policie. A nakonec České republice zůstane vnější hranice, ale to je pouze hranice vzdušná, tedy na letištích. Jinými slovy z toho jednoho pásma jdeme do čtyřech pásem.

 

Moderátor

K tomu letišti se ještě dostaneme. Vy jste vlastně ministrem vnitra, který se sveze na vlně toho, že vstoupíme do Schengenského prostoru. Vy to říkáte tak, jako že je to největší událost posledních, já nevím, patnáct, dvacet let, aby jste to nevzal úplně pejorativně, to, že se svezete na této vlně.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Já nemám pocit, že bych se svážel, protože jedna věc je ta, že se na vstupu do Schengenského prostoru pracovalo několik let. Nicméně ten byl neustále odkládán. A zásadní změna, která znamená, že vstupujeme do tohoto prostoru ještě teď před vánoci, se odehrála na podzim roku 2006 v souvislosti s portugalskou iniciativou SIS one for all, takže to není svezení se na vlně. To vyloženě není dar, museli jsme si to tvrdě odpracovat.

 

Moderátor

Velmi radostně to říkáte. Našel byste nějaké zápory Schengenského prostoru?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Já jsem rád, že kladete tuto otázku, protože každý rozumný člověk ví, že každá mince má dvě strany, svůj rub a líc. Líc je jasný. Ten rub může znamenat větší prostupnost hranic pro osoby, které zde nechceme. Tak jako svoboda může existovat pouze s odpovědností, tak i v tomto případě je to odpovědnost za bezpečnost, a proto také změna stylu práce policie, jinými slovy policisté zůstávají, ale mění se ta statická ochrana hranice v tu dynamickou, do čtyř pásem, o kterých jsem hovořil.

 

Moderátor

Bude také propustnější?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Propustnější musí být. To je její podstata, ale

 

Moderátor

Já myslím v tom negativním slova smyslu, protože já jsem vám tady zmínil Bavorsko a Sasko, což jsou dvě spolkové země, které se velmi obávají toho, že se na jejich území zvýší kriminalita.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Podstatou lidské existence je určitá míra skepse nebo nedůvěry, ale já bych řekl, když se podíváme na tu mapu, tak ten, kdo by se měl více možná obávat, je Česká republika, protože my jsme dosud chráněny ze všech stran. Zatímco Německo se musí spolehnout na své sousedy ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a podobně

 

Moderátor

Teď jste tedy opravdu diváky uklidnil, aby měli radost z toho Schengenského prostoru.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Já si myslím, že je fér vždy hovořit

 

Moderátor

Obchod s bílým masem, já nevím, obchod s drogami

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Ale ten existuje už teď a doslova a do písmene platí, že ta kriminalita nezná hranic. Vedle toho platí ale, že dostáváme do rukou velmi účinný nástroj, jak lépe bojovat proti zločinu, a to je Schengenský informační systém, kde je obrovské množství informací po osobách, po nichž se pátrá, po pachatelích trestné činnosti, po kradených autech. Dosud česká policie k takovým informacím neměla přístup. Dosud, když zastavila cizince, ho mohla zkontrolovat, ale neměla možnost zjistit, že se například jedná o zločince, po kterém se pátrá v zahraničí. A platí to i naopak.

 

Moderátor

To ale předpokládá samozřejmě to, že policie toho či onoho člověka zastaví?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Jistě, a proto také říkám, že se mění styl práce policie z té statické kontroly v dynamickou, plošnou. Víte, že cizinecká policie v minulých dnech provedla akci, o které se dá říct: naše hranice je vlastně všude. Úkolem policie není jen stát na hranicích, ale v rámci běžné hlídkové činnosti se zaměřit i na tuto problematiku.

 

Moderátor

Já se ptám na to z toho jednoho prostého důvodu, že pro lidi v Česku stíhané bude teď mnohem jednodušší opustit třeba republiku, nebo naopak se do ní vrátit. Abych to přirovnal k nějakém příkladu, že, já nevím, Tomáš Pitr si sem bude jezdit běžně na kafe. Nevím, jestli to přímo Schengenský informační systém vyřeší.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Kdyby toto platilo absolutně, tak by Schengen nikdy nevznikl. A když se podíváte na tu mapu, jak obrovský to prostor je a jak se ještě více rozšíří, nepochybně musí platit, že existují nesporná pozitiva tohoto rozhodnutí. Od toho zde máme policii a od toho zde například máme Schengenský informační systém,protože v tu chvíli platí, když ten člověk je kontrolován v zahraničí, tak do teď ta policie nemohla vědět, pokud nebylo vyhlášeno mezinárodní pátrání prostřednictvím Interpolu, že se jedná o člověka, který je podezřelý ze spáchání trestného činu.

 

Moderátor

Jako liberál, člověk, kterého platí čeští voliči, nemáte s tím problém?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Naopak.

 

Moderátor

Zase na druhou stranu, že jsou předávány informace.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Naopak, to jsou informace o osobách, po kterých je důvodně pátráno, po kradených věcech, například automobilech. Jako liberál se naopak raduji z toho, že jsme dosáhli jedné ze čtyř základních hodnot, na níž je postavena myšlenka evropské integrace. V tomto smyslu se raduji. Jako liberál jsem si musel také položit otázku, zda 500 milionů korun, což je zhruba finanční prostředky, které jsme museli utratit, jsou správně investované peníze daňových poplatníků či nikoliv. Odpověď, kterou jsem si udělal společně s naším týmem, bylo ano, jsou to správně investované peníze. Jsem přesvědčený, respektive věřím, že mi dá česká veřejnost za pravdu.

 

Moderátor

Na co šlo těch pět set milionů korun?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

My jsme museli na podzim, kdy jsme po velmi tvrdém diplomatickém střetu jako devět nových zemí přesvědčily staré členské země, že stojí za to zkusit projekt SIS one for all, museli zpracovat strategii, přijmout zákony, nakoupit technologii, zprovoznit ji, vyškolit lidi a provést transformaci nebo připravit reformu cizinecké policie. Dominantně ty peníze šly na informační technologie, na informační systémy a potom na komunikační systémy pro policii, tak, aby každý policista, bez ohledu na to, kde se nachází v České republice, měl možnost se napojit na Schengenský informační systém, když někoho kontroluje, a ověřit si zda je to člověk poctivý a řádný, nebo je to kriminálník, po kterém se pátrá.

 

Moderátor

Běžel také pilotní projekt. Ten vám ukázal co?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Ten pilotní projekt ukázal, jak extrémně významný nástroj do rukou policie to je. Nám se za sto dnů toho ostrého testování Schengenského informačního systému podařilo zadržet něco přes třicet osob, po kterých se pátralo v zahraničí. A to je přesně ten důkaz toho, že policie nemizí, policie nerezignuje na svoji práci, jenom mění svůj styl práce a získává do rukou mnohem účinnější nástroje jak bojovat proti zločinu, než tomu bylo v minulosti.

 

Moderátor

Takže jeden člověk za tři dny, když to zprůměrňujeme?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

V tom pilotním nebo v tom ostrém provozu to tak bylo. Uvědomme si, že Schengenský informační systém obsahuje zhruba šestnáct milionů dat, což je obrovské množství. Já jsem přesvědčen, že pokud policisté s tím budou umět dobře pracovat, tak jejich efektivita práce se ještě zvýší.

 

Moderátor

Vy jste řekl větu, že bychom se měli bát hlavně my při vstupu k Schengenu, abych to interpretoval.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Já jsem řekl, že spíš existuje

 

Moderátor

Já to dokončím, když dovolíte. Ta schengenská kritéria jsou totiž poměrně náročná. Máte třeba vy obavy z toho, že je poruší někdo z těch nově přistoupivších členů.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Nemám, nemám, protože v Schengenu platí do dumasovské mušketýrské jeden za všechny a všichni za jednoho. To znamená bezpečnostní standarty musí splnit každý. Hranice musí být stejně dobře chráněná na severu, na jihu, na západě i na východě. A uvedu příklad, že každá země bude muset projít a musela projít velmi tvrdým vyhodnocovacím procesem. Švýcarsko, Švýcarsko v srdci nebo uprostřed Evropy, nyní chce přistoupit do Schengenu, a bude kontrolováno, zda je připraveno, úplně stejně jako byla Česká republika, Slovensko, Polsko nebo Maďarsko.

 

Moderátor

Čistě hypoteticky - ono v jednotlivých státech unie také platí různá kritéria pro udělování azylu. Když to hodně nadsadím, pokud nějaký stát ta kritéria třeba zpřísní, znamená to příliv imigrantů třeba k nám?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Myslím, že se to až tak automaticky říci nedá. Určitě platí, že bylo potřeba zpřísnit i české zákony týkající se pobytu cizinců a azylu. Jestli něco je velká výzva

 

Moderátor

Dobře, ale třeba Francie řekne, my už máme dost té naší volné imigrační politiky, a zpřísní ty pravidla opravdu natvrdo? Byl by to problém?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Mohl by to být problém. A právě proto jakkoli jsem člověk, který je, se označuje za eurorealisticky uvažujícího, jsem přesvědčen, že například v oblasti migrační a azylové politiky by měla existovat velmi těsná koordinace mezi jednotlivými členskými zeměmi. Různé politiky v oblasti azylu nebo migrace nebo například legalizace nelegálních migrantů nemohou totiž znamenat nic jiného než například pobídku pro další migranty, aby přišli na území Evropské unie. A to už by byl problém. A v tomto smyslu myslím, že musíme být schopni říci velmi nahlas své stanovisko a svůj názor.

 

Moderátor

Vy proto chcete od září vybudovat to analytické centrum pro ochranu hranic a pro migraci. Už je jasné, zda vznikne?

 

Autor

Ano, ano. Česká republika je druhou zemí v Evropské unii, po Spolkové republice Německo, která takto komplexně přistupuje k problematice migrace. To za prvé.

 

Moderátor

To bude nový úřad?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Ne, ne, ne. To je analytické centrum, které dává dohromady zástupce příslušných resortů - vnitro, zahraničí, průmysl, obchod, práce, sociální věci, policie a samozřejmě také zpravodajské služby. A pouze takovýto komplexní pohled na problematiku migrace může garantovat lepší efektivitu, lepší výkonnost, lepší politiku státu jako takovou.

 

Moderátor

Takže abych tomu rozuměl, znamená to v podstatě, že ti lidé, kteří to měli doposavad na starosti, se akorát všichni sesunou do jedné kanceláře.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Tak tomu nerozumíte správně, protože pokud by to bylo pouze tak, tak nemá smysl něco takového vytvářet. Říkám, Česká republika je druhou zemí, která takto komplexně k tomu přistupuje, a je to vždycky o sdílení informací, o schopnosti spolupracovat. Jestli je něco morem české byrokracie, tak je ten strašidelný resortismus, kdy každý sedí jako kvočna na tom svém vejci, a nechce se o něj podělit. Namísto toho, abychom si uvědomili, že jsme jeden stát, který musí být schopen mít jednotnou politiku.

 

Moderátor

Takže bude to nějaký zvláštní úřad, který bude mít sídlo

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

To není zvláštní úřad. Analytické centrum znamená institucionalizovanou formu spolupráce jednotlivých resortů, kdy je nutíte k tomu, aby se pravidelně scházely, aby pravidelně sdílely informace, aby prováděly pravidelné analýzy, abychom byli schopni včas zareagovat na případné migrační vlny. Proto také přítomnost například zpravodajských služeb.

 

Moderátor

Když jsme u samotných policistů, kteří vlastně opustí dnešním dnem hranice, i když vy jste říkal, že se rozptýlí do těch několika vln. Co to ukazujete, pane ministře?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Já jsem chtěl jenom ukázat pamětní známku, kterou vydala Česká pošta, udělat tak státnímu podniku Česká pošta reklamu v České televizi.

 

Moderátor

Tak tady vidíme tu spolupráci institucí vzájemnou.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Například. Ale jenom ještě jedna věc. Myslím, že na tom, co máme za sebou, těch patnáct měsíců, se ukázala jedna úžasná věc, že spojíte-li vizi, vůli, práci a intenzivní mezinárodní spolupráci, tak i tak vzdálený cíl jako byl vstup do Schengenu, který byl na podzim roku 2006 v nedohlednu, tak se to daří zvládnout. To mě naplňuje jakoby velkým uspokojením.

 

Moderátor

Možná leckoho napadne, co se stane s tím majetkem, který na hranicích zůstane?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Majetek se rozdělí, naším cílem je, tam, kde o to budou mít zájem obce, aby majetek přecházel bezúplatně na obce. V některých místech budou ty hraniční přechody i nadále sloužit policii jako obvodní oddělení policie, aby byla přímo v místě, kde by měla působit. A ten majetek, který se nepodaří takovýmto způsobem uplatnit, tak bude prodán.

 

Moderátor

Jak se bude podílet Česká republika na zajištění bezpečnosti toho Schengenského prostoru, když jsme vlastně stát, který nemá žádnou vnější hranici.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Každý má svůj díl odpovědnosti. My se musíme umět spolehnout na své partnery, kteří mají vnější pozemní hranici, nebo na ty, kteří mají vnější námořní hranici. Česká republika bude mít na pěti místech, to jsou letiště s mezinárodním provozem pravidelným, vnější hranici Schengenského prostoru. A tam my musíme být schopní garantovat našim sousedům, že nepustíme do Schengenu nikoho, kdo tam nemá co pohledávat.

 

Moderátor

Bude to jenom vyloženě na letištích a nebude to tak, že by se čeští policisté podíleli na ochraně hranic třeba, já nevím kde, v Polsku?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Ne, bude to jenom na letištích. Nicméně mění se forma práce policie. To je to druhé pásmo, kde my vytváříme na každé hranici společná informační centra tak, abychom rychleji sdíleli informace. Budou existovat společné policejní týmy, které budou společně hlídkovat v tom příhraničním pásmu. Takže například nedávno jsme uváděli do provozu nový hlídkový člun policie v Hřensku, na kterém bude vždy sloužit čtyřčlenná osádka, vždy dva čeští a dva saští policisté.

 

Moderátor

Pane ministře, otočme list. Myslím to nejenom obrazně. Viděl jste dnešní Lidové noviny?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Viděl, viděl a tady já musím říct, že každý člověk má právo na svůj názor. Já mám povinnost garantovat, to, co myslím jsme také prezentovali, schopnost zajistit kontinuitu práce těchto útvarů. Myslím si, že nové vedení, které nastoupilo včera do svých funkcí, alespoň pro mě je garancí zachování kontinuity a vysokého stupně profesionality práce.

 

Moderátor

Policii opouští celé týmy detektivů. Přináší to nějaké funkční potíže v současné době?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Policie se dlouhodobě potýkala s podstavem asi dva tisíce policistů. Například na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu dlouhodobě chybělo zhruba padesát policistů. Nástupem nového služebního zákona se ten propad prohloubil a naším úkolem je zastavit ten propad, obrátit ten trend a doplnit naše řady, ale dodávám "ale". My jsme ve zvláštní situaci. Česká republika má po Kypru největší počet policistů na počet obyvatel. A proto já říkám, máme jich hodně a přitom málo, neboť tam kdybychom je potřebovali, tak chybějí.

 

Moderátor

Odpovím vám protiotázkou. Včera jsem poslouchal v Českém rozhlase mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Blanku Kosinovou. Ta mluvila o tom, že ke konci ledna bude chybět až 120 detektivů. To je asi správný údaj, z celkového počtu 525 policistů.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Ano, je to správný údaj, který říká, že k těm padesáti, kteří tam dlouhodobě chyběli, přibylo zhruba šedesát, respektive sedmdesát dalších. A tam je potřeba znát velmi pečlivě důvody každého jednoho z nich a motivace, proč odchází, protože někteří skutečně slouží přes dvacet let, jiní nesplňují kvalifikační předpoklady, jiní se cítí být unavení, jiní jsou nespokojeni. Každý má právo na svůj názor. Nicméně kdybych velmi

 

Moderátor

Máte nějakou osnovu třeba, který z těchto důvodů převládá, protože ona mluvila dokonce o nějakém špatném psychickém stavu toho útvaru.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Tak je otázka, jestli ten špatný psychický stav vznikl teď za poslední rok. V každém případě platí, že pro mě osobně například plukovník Kubice je stále a zůstane navždy symbolem slušného a poctivého policajta. Je mi líto, že odchází. Jsem vděčný za to, že se pokusil

 

Moderátor

Jaký je třeba u něj důvod, protože vy jste se myslím setkali osobně.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Ano.

 

Moderátor

Jaký je u něj důvod, proč odchází, co vám řekl?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Mě osobně řekl, že se cítí být unaven, že chce změnit styl svého života. V tomto smyslu já jeho přání respektuji. Mojí povinností je zachovat kontinuitu práce a pokusit se možná o ještě větší profesionalitu práce těchto útvarů.

 

Moderátor

Zdůvodnil nějak vám i odchod těch dalších lidí z vedení, nebo ti jdou prostě s ním?

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Já považuji za přirozené, že vedoucí hlava si buduje svůj vlastní tým a že s odchodem hlavy často dochází k tomu, že odchází i nejbližší spolupracovníci. V tomto smyslu jsme byli schopni na to zareagovat. Nastupuje kompletní nové vedení, nejenom v ÚOOZ, ale i také v ÚOKFK. Možná jste si všimli, že razantním způsobem měníme strukturu těch útvarů tak, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá. Ze tří náměstků pouze dva odpovědný za výkon, odpovědný za logistiku. Myslím si, že to je správný trend. Když jsme mluvili o těch policistech, my jsme na základě personálních analýz zjistili, že máme jednoho velitele na osm policistů. Výsledek bude, že se zredukuje počet velitelských míst zhruba o 1˙700.

 

Moderátor

Ministr vnitra Ivan Langer. Já vám mockrát děkuji za rozhovor, pane ministře.

 

Ivan Langer, ODS, ministr vnitra:

Já také. Hezký den.

 

Česká televize, Interview ČT 24, 20. prosince 2007