Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Poslanecká sněmovna schválila novely cizineckého a azylového zákona

[31.10.2007]

Azyl, migace

Poslanecká sněmovna schválila novely cizineckého a azylového zákona

Důležité právní úpravy nutné před vstupem České republiky do schengenského prostoru

Poslanecká sněmovna dnes ve 3. čtení schválila novely cizineckého a azylového zákona. Novely zákonů stanovují jasná pravidla pro udělování azylu a pro pobyt cizinců na našem území. Reagují na evropské normy a jsou v souladu s právními úpravami ostatních zemí schengenského prostoru. Nyní bude novely posuzovat senát.

Jde o důležité právní úpravy, jejichž přijetí bylo nutné před vstupem České republiky do schengenského prostoru. K tomu dojde 21. prosince 2007.

Novely zákonů pomohou lépe zajistit bezpečnost České republiky, i ostatních schengenských států. Pomohou lépe odlišit migranty, kteří utíkají ze svého domova z politických nebo národnostních důvodů, potřebují pomoci a chtějí se zapojit do naší společnosti, od ekonomických migrantů, kteří by chtěli zneužívat náš sociální systém a od organizovaného zločinu.

„Dosud jsme v tomto ohledu patřili k nejbenevolentnějším zemím v Evropě. Naše země se přitom pomalu ale jistě z tranzitní země stává zemí cílovou. Nejen pro uprchlíky hledající záchranu před politickým pronásledováním nebo dokonce před válečným konfliktem, ale i pro ekonomické migranty a mezinárodní organizovaný zločin. To jsme měli v patrnosti při přípravě obou novel,“ říká ministr vnitra Ivan Langer a dodává: „Na jedné straně musíme být otevření a solidární vůči všem, kteří naši pomoc potřebují a na straně druhé nést odpovědnost vůči občanům České republiky, kteří zde žijí a které musíme chránit před těmi, kteří nepřicházejí s dobrými úmysly."

V posledních letech se například prudce zvýšil počet fingovaných sňatků a falešných prohlášení otcovství cizinci. Nynější zákon totiž umožňuje cizinci bez splnění jakýchkoliv podmínek prakticky okamžitě po uzavření sňatku nebo uznání otcovství získat u nás trvalý pobyt. Například v SRN je možné získat trvalý pobyt až po třech letech, ve Velké Británii po dvou letech, v Nizozemí až po pěti letech. V nové právní úpravě by u nás cizinec mohl získat trvalý pobyt po dvou letech.


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor