Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Jednání poradní skupiny na vysoké úrovni k budoucnosti evropské politiky vnitřních věcí

[29.10.2007]

Evroská unie

Jednání poradní skupiny na vysoké úrovni k budoucnosti evropské politiky vnitřních věcí

Diskuse ohledně dalšího směřování evropské migrační politiky v letech 2010 – 2014

Ve dnech 29. a 30. října 2007 probíhá ve Funchalu na Madeiře jednání Poradní skupiny na vysoké úrovni k budoucnosti evropské politiky vnitřních věcí. Tohoto setkání se účastní delegace ministerstva vnitra ČR vedená ministrem vnitra Ivanem Langerem.

Jedním z podstatných témat jednání byla diskuse ohledně dalšího směřování evropské migrační politiky v letech 2010 – 2014. „Pokud má být včas připraven kvalitní  program politiky vnitřních věcí pro léta 2010 – 2014, který bude schopný reagovat na nové výzvy, musíme se jeho možnou podobou vážně zabývat již nyní a dát jasné vodítko Evropské komisi pro jeho přípravu. Považuji za důležité, aby úvahy nad dalším rozvojem evropské migrační politiky byly založeny na důsledném zhodnocení současného stavu a analýze dosažených úspěchů, ale i neúspěchů při realizaci dosavadních programů. Měli bychom se též zamyslet nad trendy migrace státních příslušníků třetích zemí směřujících do EU, demografickým vývojem a v neposlední řadě nad překážkami bránícími hlubší harmonizaci v této oblasti,“ uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

Poradní skupina se dále věnovala mj. tématu preventivních opatření proti terorismu v rámci Evropské unie. Bolestné zkušenosti s mezinárodním terorismem potvrdily fakt, že by státy měly plně využívat všechny v současnosti existující možnosti spolupráce a včas se o případných hrozbách terorismu informovat. ČR se aktivně zapojuje do všech debat, které na úrovni EU ohledně boje proti terorismu probíhají. V současné době je projednávána celá řada témat, která s prevencí terorismu souvisejí. V tomto směru lze zmínit například aktivity zaměřené na posílení výměny informací, ochrany osobních údajů, zabránění zneužití výbušnin pro teroristické účely či připravenosti v oblasti použití biologických zbraní.


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor