Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Ve dnech 26. – 27. října 2007 probíhá v Praze setkání ministrů vnitra členských států EU

[26.10.2007]

Schengenská spolupráce

Ve dnech 26. – 27. října 2007 probíhá v Praze setkání ministrů vnitra členských států EU

Rozšiřování schengenského prostoru a přijetí tzv. Pražské deklarace

Ve dnech 26. – 27. října 2007 probíhá v Praze, v prostorách Pražského hradu, setkání ministrů vnitra členských států EU. Toto setkání navazuje  na  obdobné  jednání  ve Varšavě, Bratislavě a na Maltě a je posledním k otázce rozšíření schengenského prostoru před listopadovým zasedáním Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

Dnešního jednání se zúčastnilo sedm evropských ministrů vnitra (Estonsko – Juri Pihl, Slovinsko – Dragutin Mate, Německo – Wolfgang Schäuble, Slovensko – Robert Kaliňák, Maďarsko – Albert Takács, Malta – Tonio Borg), náměstek ministra vnitra předsedajícího Portugalska – José Magalhaes a celkem osmnáct delegací evropských zemí. Jednající přišel pozdravit i prezident ČR Václav Klaus.

Ministr vnitra Ivan Langer poděkoval delegacím všech zúčastněných zemí, že přijali pozvání k dnešnímu důležitému jednání. „Osobně považuji rozšíření schengenského prostoru nejen za logický důsledek vstupu nových členských států do Evropské unie, ale také za výsledek intenzivní a dlouholeté práce, kterou nové členské státy při přípravě odvedly. Tento krok vnímám nejen jako zajištění volného pohybu pro naše občany, ale zároveň jako realizaci kvalitativně zcela nové spolupráce mezi přistupujícími a původními schengenskými státy,“ uvedl Ivan Langer.

K hlavním bodům dnešního jednání patřilo hodnocení fungování Schengenského informačního systému, výměna informací o fungování SIS v nových členských státech, či scénář a diskuse o přesném termínu zrušení kontrol na vnitřních hranicích.

Během jednání ministři schválili tzv. Pražskou deklaraci, která hodnotí dosavadní kroky při začleňování nových států do schengenského prostoru. „Myslím, že tato deklarace jasně ukazuje to, co už je za námi a co nás ještě čeká“, uvedl k deklaraci ministr vnitra Ivan Langer.

„Rozšiřování schengenského prostoru není služba, kterou poskytují stávající státy přistupujícím, je to záležitost všech států, je to stejná výhoda pro nás, jako pro vás“, poznamenal k rozšiřování Schengenu ministr vnitra Německa Wolfgang Schäuble.

V nedávné době bylo ukončeno schengenské hodnocení SIS/SIRENE v devíti nových členských státech. Ministr vnitra proto poděkoval portugalskému předsednictví, které se spolu s Generálním sekretariátem Rady úspěšně zhostilo vedení a organizace těchto hodnocení.

„Všechny členské státy usilující o vstup do Schengenu na konci roku 2007 vždy zodpovědně přistupovaly a stále přistupují k důsledné realizaci vysokých schengenských standardů, které nahradí absenci kontrol na nových vnitřních hranicích. Vzhledem k doposud jedinečnému rozsahu plánovaného rozšíření Schengenu měly schengenské hodnotící mise, jejichž cílem bylo zhodnotit rozsah a kvalitu plnění těchto standardů, pro další rozšíření schengenského prostoru zcela zásadní význam. Jednalo se o velmi náročný projekt, který však v současné době dospěl ke zdárnému konci,“ sdělil ministr vnitra Ivan Langer.

„Chtěl bych pogratulovat všem devíti zemím k jejich úspěchu, protože to, co dnes oslavujeme je výsledek opravdu tvrdé práce“, zhodnotil výsledky implementace SIS náměstek ministra vnitra Portugalska José Magalhaes.

Dalším bodem jednání byla diskuse o konkrétním datu zrušení kontrol na vnitřních hranicích. Jednalo se především o zrušení kontrol na hranicích pozemních, vzdušné a mořské hranice přijdou podle dosavadního scénáře na pořad jednání až na jaře příštího roku. Oproti původnímu předpokladu,  že   kontroly   na  vnitřních  pozemních  hranicích  budou  zrušeny  dne  31. prosince 2007, se nyní již celkem otevřeně a s jistotou hovořilo o tom, že tento okamžik nastane dříve, a to pravděpodobně ve dnech 21. – 22. 12. 2007.

Ivan Langer dodal, že „pro Českou republiku nepředstavují uvedené termíny podstatnější rozdíl. ČR je schopna zajistit všechny úkoly spojené se zrušením kontrol i v dřívějším termínu posunutém v řádech dní, i když toto přinese některé drobné technické problémy jako např. nutnou úpravu harmonogramu pro vkládání některých údajů do SIS. Vždy jsme však usilovali o co nejrychlejší vstup do schengenského prostoru a přáli bychom si, aby dřívější zrušení kontrol vnímala veřejnost nejen jako úspěch České republiky, ale i ostatních členských států“.

Pražská deklarace:
"My, zástupci členských států Evropské unie usilujících o své začlenění do Schengenského systému,
oceňujíce iniciativu a  odpovědnost, s jakou se příslušné orgány všech členských států i orgány Evropské unie zhostily plnění úkolů souvisejících s úspěšným dokončením procesu začlenění našich zemí do Schengenského systému,
vyjadřujíce přesvědčení, že naše země učinily v průběhu intenzivních příprav veškerá opatření potřebná k zajištění své připravenosti na začlenění do společného prostoru, v němž nejsou prováděny kontroly na vnitřních hranicích,
potvrzujícíce opětovně pevné odhodlání sdílet společnou odpovědnost za vytváření prostoru svobody, bezpečnosti,  a práva,
vycházejíce z průkazných výsledků evaluací, jimiž došlo k jednoznačnému potvrzení naší plné připravenosti a trvalé schopnosti plnohodnotně se zapojit do efektivní spolupráce mezi zeměmi již participujícími na Schengenském systému,
jsouce přesvědčeni o úspěšném završení náročného procesu příprav na plné začlenění našich zemí do Schengenského prostoru, jež bude stvrzeno přijetím rozhodnutí Rady o zrušení kontrol na vnitřních hranicích,
si dovolujeme vyjádřit radost z dlouho očekávaného zavedení zcela volného pohybu osob, kterým dojde k realizaci jedné ze základních svobod, jíž je vyjádřena sama idea evropské integrace, a  projevit přání podělit se o tuto radost se všemi členskými státy Evropské unie, jakož  i s dalšími zeměmi zapojenými do Schengenské spolupráce,  při připravovaných oslavách rozšíření Schengenského prostoru."
 
Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor