Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / ČT1: Otázky Václava Moravce

[11.11.2007]

Policie

ČT1: Otázky Václava Moravce

Střet s radikály v Praze, personální situace u Policie ČR

Moderátor

Zhruba 300 extremistů, ať už levicových či pravicových, předvedli policisté vsobotu vPraze vsouvislosti spochody a střety levicových a pravicových radikálů. Většinu lidí policisté předvedli kvůli podání vysvětlení, několik extremistů ale podezřívají, že spáchali přestupky, když neuposlechli výzvy nebo narušovali oznámené shromáždění. Další zadržení se mohli dopustit trestných činů podpory a propagace hnutí směřujících kpotlačení práv a svobod člověka, výtržnictví a poškozování cizí věci. Kzásadním střetům mezi neonacisty a anarchisty vPraze nedošlo. Hosty Otázek jsou: volomouckém studiu ČT ministr vnitra, místopředseda ODS Ivan Langer, dobrý den. Pozvání přijal i ředitel pražské policie Petr Želásko, i vám hezký den. Vpražském studiu je šéf sněmovního bezpečnostního výboru ČSSD František Bublan. Začněme u vás, pane ministře. Považujete taktiku, kterou zvolila policie při sobotním shromáždění neonacistů a radikálů vPraze za nejlepší, kterou bylo možné zvolit?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Jsem o tom přesvědčen. Jsem přesvědčen, že policie a policisté odvedli excelentní výkon a to nejen zpohledu toho samotného zásahu vulicích Prahy, ale vrámci celého toho opatření. Nemělo to jen pražský charakter, ale celostátní. Myslím, že bylo důležité, jak spolupracovaly jednotlivé složky policie - cizinecká, dopravní, klíčová byla role zásahových pořádkových jednotek. Celá ta akce by nemohla být tak úspěšná, kdybychom neměli vynikající spolupráci směstskou policií, sDP hl. m. Prahy a také magistrátem.

 

Moderátor

Zaslouží si i podle Františka Bublana policie ochranu, jak o tom mluvil Ivan Langer?

 

František Bublan, stínovýministr vnitra (ČSSD):

Byl jsem přítomen vMaiselově ulici, pak vPařížské, takže jsem viděl některé zásahy, viděl jsem opatření policie. Domnívám se, že to bylo velmi dobře provedeno. Možná bychom se měli trochu vrátit kcelé té záležitosti. Hodnotit tuto věc jen zpohledu, zda policie zasáhla dobře nebo špatně, to by vtuto chvíli bylo málo.

 

Moderátor

Vdnešních Otázkách se zaměříme i na rostoucí extremismus a záhy se ktomu dostaneme. Pokud zůstaneme ještě u toho sobotního zásahu policie. Pane řediteli Želásko, zmiňoval jsem, že policisté vsobotu předvedli zhruba 300 lidí. Už máte přesnější informace, kolik lidí bylo nakonec předvedeno na policejní stanice vPraze?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

Zatím ten první součet je skutečně 296 převedených, ztoho 96 cizinců, převážně Slováků, kteří přijeli na podporu neonacistům na této akci. Mezi extremistickými radikály byla řada i cizinců zopačné strany, ze Saska a přilehlého okolí.

 

Moderátor

Když jsem zmiňoval, že policisté vsobotu předvedli, vy jste to číslo upřesnil, zhruba 300 pravicových i levicových radikálů. Už tušíte, kolik lidí bude obviněno ze spáchání různých trestných činů?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

Zatím máme tři sdělení pro trestný čin útok na veřejného činitele, útoky na naše policisty, zbytek budou většinou přestupkové záležitosti, porušení zákona o shromažďování.

 

Moderátor

ČT má kdispozici fotografie, které souvisejí se zadrženými předměty, které měli především neonacisté kdispozici. Podařilo se, jak teď budu ony předměty ukazovat, vy je můžete, pane řediteli Želásko, komentovat, podařilo se některým těm radikálům dokázat držení těch zbraní, které ohrožovaly zdraví a bezpečnost lidí?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

To, co vidíte na fotografii, jsou věci, které sesbírali policisté po té honičce, kdy se naháněli ti neonacisté. Jsou to věci, které vsoučasné době nemají majitele. Snažili jsme se těmi následnými opatřeními zjistit, komu ty zbraně patří, kdo vyrábí ty rozbušky, které se nám objevují i na sportovním stadionu.

 

Moderátor

Je Ivan Langer přesvědčen o tom, že policie a bezpečnostní složky mají, když se podíváme na rostoucí extremismus nejen vČR, ale i ve střední a východní Evropě, dostatek nástrojů pro boj sextremismem jako takovým, ať už pravicovým, nebo levicovým?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Jsem přesvědčen, že ano, pokud jde o legislativní základ. Jsem přesvědčen, že určitě je vždy co zlepšovat, myslím ale, že shrnu-li vše do jednoho balíčku, tak policie a složky státu mají dostatek prostředků proto, aby byly schopny na jedné straně pronikat do toho prostředí, na druhé straně vokamžiku, kdy je potřeba, také zasáhnout.

 

Moderátor

Není zapotřebí teď přijímat nějaká opatření, která souvisejí stou vlnou extremismu ze strany exekutivy?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Myslím, že vždy je co zlepšovat. Klíčové ve všech opatřeních, které děláte, je kvalita lidí, jejich odborné předpoklady a připravenost. Myslím, že tady bude určitě potřeba nadále intenzivní spolupráce sodbornými znalci. Nejen pro ty policisty, kteří zasahují přímo v ulicích, ale i pro policisty, kteří provádějí tu běžnou hlídkovou službu, aby byli ve všech úrovních schopni rozpoznat, kdy se jedná o projev toho, či onoho extremismu a účinně zasáhnout.

 

Moderátor

Teď se obracím na předsedu bezpečnostního výboru Františka Bublana. Pane předsedo, vy vidíte po těch zkušenostech, které jsou tu vposlední době, že ty právní nástroje, které mají policisté bezpečnostní složky státu, jsou dostatečné vsouvislosti vboji sextremismem.

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Domnívám se, přiklání se ktomu většina právníků, že naše ústava, zákony, jsou dostatečné na to, abychom dokázali eliminovat tyto projevy extremismu, vústavě, vzákonech je přímo, že je zakázána účast na činnosti skupin, které potlačují lidská práva, nebo směřují ktomuto potlačování, kteří hlásají rasovou a sociální nenávist. Je pouze na policii, i na státních zastupitelstvích, ale také na dalších institucích, aby dokázaly toto vyhodnotit. Bohužel musím říci, že celý začátek celé té záležitosti byl trochu rozpačitý, byli jsme svědky toho, že se dohadovaly soudy smagistrátem, přehazovaly si tuto záležitost, hledali se nějaká formální pochybení.

 

Moderátor

Ukazuje se, že je to nedostatečná zkušenost úřadů spovoláním těch věcí?

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Mám pocit, že je to takové příliš silné formální pojetí práva a výklad zákonů, popř. vyhlášek. Je potřeba podívat se na to trochu hlouběji, dát si stím práci. Mně vadí to, že při tom ohlášení tato skupina ohlásila, že půjde židovským městem, přitom účel demonstrace byl protest proti naší účasti vIráku. Ti úředníci se měli zeptat - proč chcete jít židovským městem, proč nechcete demonstrovat někde jinde. Měli by se ptát. Při té registraci těch Mladých národních demokratů, to je další pochybení. Když si to přeložíme do němčiny, tak to byla ta mládežnická organizace Hitlerovy MPD. Toto by mělo být při té registrace jasné. Úředníci si stím tu práci nedali a pak dochází ktomu, kčemu dochází.

 

Moderátor

Ivan Langer je právníkem. Myslíte si, že tady prokázaly soudy na jednotlivých stupních vsouvislosti spovolováním, či nepovolováním možného pochodu Prahou, starým židovským městem, že prokázaly hodně velkou dávku právního pozitivizmu a zbytečně rigidního výkladu práva?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

To je těžká otázka. Mohu říci, co bych si přál. Přál bych si, aby pojetí práva zpohledu soudců bylo méně rigorózně právně pozitivistické, a kdyby byli schopni se skutečně zamýšlet, rozebírat tyto případy ve všech jejich souvislostech. Myslím, že i tento případ je jakýmsi poučením do budoucna. Věřím, že v budoucnosti ty problémy, o kterých jsme hovořili, že magistrát zakáže a soud pak vyhoví té žalobě, že budou poučením a příkladem do budoucna, jak posuzovat tyto jednotlivé případy.

 

Moderátor

Pane ministře, policie vsouvislosti stím pochodem neonacistů vPraze hlásila příjezdy pravicových radikálů zNěmecka. Máte informace jako ministr vnitra, kolik těch radikálů nebylo vpuštěno do země, tj. zůstali na hranicích?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Vtuto chvíli konkrétní čísla nemám, to, co říkáte, jen potvrzuje to, co jsem zmínil. Nejednalo se jen o akci na území hlavního města Prahy, ale po celé ČR. Nemohu prozradit veškeré detaily policejní taktiky, nicméně naším cílem bylo provést první filtr přímo na hranicích, posléze od hranice až do Prahy znepříjemnit život těm extremistům, kteří přijížděli hlavně ze Saska tak, abychom je co nejvíce otrávili a pokud možno je odradili od toho, aby do města vůbec dojeli.

 

Moderátor

Pane řediteli Želásko, pokud jsem vás poslouchal vté první části pozorně, největší skupinou zadržených byla skupina ze Slovenska, nikoliv zNěmecka?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

Právě proto, že se podařilo, že nějak zbloudili a nedostali se včas do Prahy, ta slovenská skupina přijela vlakem, tak tu byla včas, ale autobusy ze Saska přijely se zpožděním, tak se nám vPraze objevily až po 21. hodině.

 

Moderátor

Právní zástupci pravicových radikálů si chtějí na postup policie stěžovat. Jste, pane řediteli Želásko, ochoten připustit, že vněkterých okamžicích byl postup policie neoprávněný a právníci pravicových radikálů mají šanci na úspěch?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

Myslím, že postup, jak byl proveden, ustojíme. Není důvod, abychom se obávali, že bychom porušovali někomu lidská práva.

 

Moderátor

Máte i číslo, kolik bylo případně zraněných vašich mužů při těch sobotních zásazích vcentru Prahy?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

Máme jednoho zraněného policistu zDušní ulice, právě když probíhali anarchisté tímto úsekem, policista měl jen zranění na hlavě, byl ošetřen a zítra nastupuje normálně do služby.

 

Moderátor

A škody na policejním majetku vyhodnoceny jsou?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

Zatím nemáme vyhodnoceny, ale vejdeme se do několika desítek tisíc Kč.

 

Moderátor

Profesionalizace, slovo, které teď zřejmě nejlépe charakterizuje různé radikálně a národně laděné skupiny, např. Národní strana založila národní gardu. Politolog Miroslav Mareš zMasarykovy univerzity vBrně tvrdí, že extremisté teď testují, co jim projde. Opakovaně žádají o povolení pochodů, neváhají vpřípadě neúspěchu podávat žaloby a zaplavovat státní zastupitelství trestními oznámeními. Např. brněnské státní zastupitelství jich po letošním květnovém rozehnání pochodu extremistů dostalo více než 60.

 

Autor

Krajně pravicová Národní strana založila koncem října organizaci, která si říká národní garda. Vznik tzv. gardy vpondělí rezolutně odsoudili prezident Václav Klaus a premiér Mirek Topolánek.

 

MirekTopolánek, premiér:

Jedná se o připravovaný vznik národní gardy Národní strany, která nemá neonacistický charakter vtomto smyslu. My to velmi pečlivě monitorujeme, vtuto chvíli vám neřeknu nic dalšího, ale to, že by národní gardy byly účastny tohoto pochodu, který není vtéto chvíli povolen, to vylučuji.

 

Václav Klaus, prezident ČR:

Já bych dodal jediné, že žádné národní gardy do demokratické země našeho typu nepatří.

 

MirekTopolánek, premiér:

To jsem měl říci sám, samozřejmě žádné národní gardy vtomto smyslu nevzniknou.

 

Autor

Vznik polovojenské skupiny vsobotu kritizoval i slovenský prezident Ivan Gašparovič. Slovenskému rozhlasu řekl, že ČR by mělo na ustavení národní gardy reagovat. Gašparovič svou kritiku odůvodnil tím, že vznik podobných skupin může povzbudit i extremisty na Slovensku. Politolog Zdeněk Zbořil má pro vzestup extremismu ve střední a východní Evropě následující vysvětlení.

 

Zdeněk Zbořil, politolog:

Je to jakýsi deficit demokracie. Ty demokratické země, ty nové demokracie na východě i západě, mají nedostatek, kdy jejich demokratické instituce nefungují dostatečně, je tak dost velký deficit, který pomáhá šířit jakousi intoleranci, nenávist, takové zásadní odmítání toho druhého. Je to prostě krize společnosti.

 

Autor

Ministr vnitra Ivan Langer považuje vznik polovojenské organizace národní garda, kterou koncem října založila krajně pravicová Národní strana podle svých slov za nepřijatelný.

 

Moderátor

Politolog Miroslav Mareš zMasarykovy univerzity vBrně považuje za závažnější, než skutečnost, že Národní strana počítá se vznikem národní gardy, profesionalizaci různých radikálních a národně laděných skupin. Podle Mareše tyto skupiny sbírají zkušenosti a vrámci právního rámce se snaží dosáhnout maxima možného. Pane předsedo Bublane, vy jako bývalý ministr vnitra, jako šéf sněmovního bezpečnostního výboru, máte dostatek informací, kde ta uskupení získávají peníze? Máte dostatek informací ktomu, zda vůbec bezpečnostní složky jsou schopny zakázat, jestliže se ktěm informacím dostanou, že někdo porušuje zákon, zakázat registraci takového uskupení?

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Především jde o to, jak tato seskupení vznikají a kde se inspirují. Snaží se chovat tak, aby ta jejich činnost nebyla právně napadnutelná. Je zajímavé, že mají dostatek právníků, kteří jim radí, jak mají postupovat.

 

Moderátor

Takže mají dostatek peněz, když mají renomované právníky?

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Já mám takovou zkušenost, že oni jsou schopni na ty právníky se složit, ne že by dostávali peníze zvenčí, jsou to jejich vlastní zdroje. Nejhorší na tom je, že se zaregistrují jako naprosto nevinná organizace, u těch Mladých národních demokratů se to dalo odhalit, ale ti ostatní mají docela nevinné názvy a ta jejich činnost, ta témata, která tam uvádějí, jsou také nevinná, např. životní prostředí, oni demonstrují za svobodu slova apod. Těžko se to napadá a je skutečně na policii, aby odhalila, kdo za tím stojí a co tím sledují. Ta inspirace vtom Německu je jasná, ti také začali pochodovat, hlásat takové věci, které byly pro lidi trochu přijatelné, byly populistické a to samé chtějí oni. Chtějí, aby byli vidět, aby jejich pochody zapůsobili na lidi, vezmou si nějaké téma, kde lidé jsou nespokojeni sněčím, např. romská otázka nebo něco jiného a na tom chtějí získávat doslova politické body. Vtomto je to nebezpečné. Zakazuje se těžko, zakazuje se na základě důkazů.

 

Moderátor

To je logicky ta otázka, jestli policie a bezpečnostní složky tohoto státu, včetně BIS dělají maximum pro sběr těch důkazů.

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Domnívám se, že těch důkazů je možná i dost, ale nefunguje určité spojení mezi těmito složkami navzájem, mezi těmito složkami a státním zastupitelstvím, popř. magistrátem, tam by mělo být automatické, když se něco chystá, tak by se ten magistrát měl zeptat, zda ktomu nejsou nějaké informace. Já jsem zažil stav, kdy jsme naopak museli tomu magistrátu vnucovat informace, že o tom víme, že je to něco, co zrovna není dobré. Potýkali jsme se stakovým nezájmem.

 

Moderátor

Obracím se na Ivana Langera do Olomouce. Co myslíte o tom tvrzení Františka Bublana, že důkazů může být dost, ale že nefunguje zcela dobře koordinace, popř. úřady, které mají konat, nemají vmnoha ohledech o ty důkazy zájem.

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Nemyslím, že je to tak dramatické. Byl bych velmi rád, abychom měřili věci vsouvislostech, tady musím říci, že srovnáte-li situaci této oblasti, míru toho nacionalismu, se situací vjiných okolních zemích, tak na tom ČR je stále ještě relativně velmi dobře. Informace jsou, monitoring těchto hnutí a seskupení probíhá, vedle toho máme právní řád demokratického, právního, svobodného státu a musíme velmi pečlivě měřit a vážit, abychom ty svobody, které jsme tak pracně získali po listopadu 1989, nenarušili vdobré víře něčím jiným. Je to o velmi pečlivé, systematické práci, sběru důkazů a následně také rozhodnutí. Příkladem budiž rozhodnutí ministerstva vnitra, které zrušilo registraci tzv. mladých komunistů, vtuto chvíli probíhá soudní spor. Jsme připraveni úplně stejně na základě získaných informací postupovat i vůči jiným extremním silám vČR.

 

Moderátor

Kdybych vám řekl, že u mladých komunistů jste tak postupovali, ale když se podíváme na pravicově orientované radikální hnutí, tak těch zásadních zákazů jsme mnoho neviděli.

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Nemohu svámi souhlasit. Podívejte se na postup policie, míru toho extremismu, toho neonacionálního, jak o něm hovoříme vminulých letech. Už vtomto roce policie proti nim zasáhla velmi razantně vBrně. My jsme měli řadu informací o tom, že Praha má být místem nějaké té odplaty. Jestli něco je charakteristické, tak je stažení se do uzavřených komunit, realizování akcí, které nejsou na první pohled až tak viditelné. Nicméně i vtomto roce máme celou řadu případů, kdy policie byla schopna rozpoznat, že dochází kporušení zákona, i takové shromáždění, které bylo vuzavřené místnosti, tak rozpustila.

 

Moderátor

Máte podle vašich informací, mají bezpečnostní složky dostatečně zmapované např. založení národní gardy, aby mohli konstatovat, že ustavené té národní gardy je nezákonné?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Jsem ve složité situaci, nemohu říci vše, co víme. Nicméně se vším klidem, se vší rozhodností a odpovědností mohu říci, že fenomén národní garda není ničím závažným, co by vtuto chvíli mělo zaměstnávat příliš velké části policie a orgánů činných vtrestním řízení. Nicméně tu platí být velmi pečlivý, velmi ostražitý, ale byl bych velmi rád, abychom tomu, co víceméně prošlo jen médii, nepřisuzovali větší vážnost, než si to zaslouží.

 

Moderátor

Můžete jednoznačně odpovědět na otázku, zda příprava vzniku národní gardy může vést zpohledu ministerstva vnitra knavržení zákazu Národní strany?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Nepochybně ano. Jsme připraveni okamžitě, jakmile na základě našich právních rozborů zjistíme, že nejsou respektována práva a svobody, že je porušována Ústava ČR, jsou porušovány zákony, zakročit stejně tak razantně, jako zakročili policisté včera vulicích Prahy, také zakročit právními instrumenty, které máme.

 

Moderátor

Takže možná zákaz Národní strany?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Jistě. Tady platí jednoznačně, že svoboda nemůže existovat bez odpovědnosti, pro každého platí stejná práva a stejné povinnosti. Garantuji, že každý, kdo toto nebude respektovat, musí počítat spostihem.

 

Moderátor

Předseda bezpečnostního výboru PS František Bublan během vaší výpovědi kroutil hlavou. Proč?

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Myslím, že nelze spoléhat na ten poslední projev, kdy jasně prokážou, že jsou nacionalisté, nebo nějací extremisté. Je potřeba sledovat to vprůběhu, protože ve stanovách, které oni uvádějí, nikdy nebude žádné slovo o tom, že vyhlásí nějakou rasovou nenávist. Dá se to vypozorovat na webových stránkách, na různých tiskovinách, na projevech jednotlivců, kteří vté straně jsou.

 

Moderátor

Podle právních analýz, které máte vy kdispozici, už mělo ministerstvo vnitra dávno navrhnout zákaz Národní strany?

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Nemělo zaregistrovat Mladé národní demokraty, to myslím, že je docela velká chyba. Jsem rád, že celá ta věc vyústila vtakový odpor veřejnosti, že se na tom Staroměstském náměstí a Maiselově ulici, která byla úplně plná, sešlo několik tisíc lidí, tak to byl jasný signál pro ty extremisty, že zde místo nemají, že ta veřejnost, naše společnost snimi nesouhlasí. Jich bylo několik stovek, a jak jsme slyšeli, byli posíleni ze Slovenska a Německa. Oni skutečně jsou velmi slabí, nemůžeme jim dát prostor, musíme jim naznačit, že dnes stojíme jinde.

 

Moderátor

Reakce Ivana Langera.

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Pan předseda Bublan se velmi mýlí, má velký nedostatek informací. Celou věc velmi pečlivě monitorujeme, nerozumím tomu, když říká, že ministerstvo pochybilo, že mělo zakázat, nemělo pochopit. Nemá kdispozici sebemenší argument právního charakteru. Mohu naopak ujistit, že my to skutečně monitorujeme, dáváme si záležet na tom, abychom byli schopni vokamžiku, když jakékoliv hnutí překročí hranice stanovené Ústavou a Listinou základních práv a svobod, tak zakročit. Tady říkám bez rozdílu, jestli je to rudý nebo černý extremismus, pro všechny platí, že musí respektovat naše platné zákony a my jsme tady od toho, abychom toto dodržování byli schopni vynutit.

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Tady asi neshodneme. Myslím, že se mělo dobře vyhodnotit, kdo vlastně stojí za těmi Mladými národními demokraty. Když se to přeloží do němčiny, tak je jasné, že je to napodobenina té Hitlerovy mládežnické organizace. Mělo se alespoň oddálit to povolování, udělat důkladná analýza, získat informace od policie, aby ten výsledek mohl být jiný.

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Pan předseda Bublan se mýlí, já respektuji jeho pocity, názory, ale vždy je potřebné vycházet zfaktů a tady bohužel vjeho názoru ta fakta, na základě kterých my vprávním státě, ze kterých my musíme vycházet, na základě kterých se o nějaké rozhodnutí můžeme opřít, zjeho strany chybí. Garantuji, že jsme postupovali svelkou obezřetností, věnovali jsme té věci velkou pozornost, nelze jen proto, že se mi něco nelíbí, říci, že to nepovolím. Zákon platí pro všechny, platí pro neonacisty, pro levicové extremisty, platí ale také pro orgány státu.

 

Moderátor

4882, to je číslo, které teď přidělává starosti policejnímu prezidentovi. České policii, která se potýká svlnou odchodu svých příslušníků do civilu, bude na přelomu roku chybět právě necelých 5000 policistů. Pro srovnání na zatáčku letošního roku přitom vcelé zemi chybělo necelých 2000 policistů. Nejčastější jsou odchody do civilu vPraze, ve středních Čechách a na severní Moravě. Policejní prezident Oldřich Martinů přiznává, že vlna odchodu policistů je problém.

 

Oldřich Martinů, policejní prezident:

Neobsazená místa jsou samozřejmě velkým problémem, protože ti policisté nám chybí, místo nic musí více pracovat ti ostatní. Já bych se snažil být více optimista, vprůběhu roku 2008 by se nám ty podstavy, které jsou velmi hluboké, my je hodláme znovu naplnit.

 

Autor

Vlna odchodu policistů nesouvisí jen snovým služebním zákonem, ale např. i sreorganizací uvnitř policie. Proměna čeká např. cizineckou policii, spekuluje se také o osudu elitního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Právě ztohoto útvaru podalo kposlednímu říjnu výpověď celkem 45 detektivů, další, včetně ředitele a jeho náměstků je hodlají následovat.

 

Jiří Houba, náměstek policejního prezidenta:

Dá se říci, že mě to překvapilo, nečekal jsem, že odejde celé vedení ÚOOZ.

 

Autor

Např. šéf ÚOOZ Jan Kubice odchází od policie po 13 letech. Jeho jméno zůstane spojováno svyšetřováním vraždy Františka Mrázka, nebo kauzami kolem Radovana Krejčíře a Tomáše Pitra.

 

Martin Fendrych, komentátor, Týden:

Zjevně Jan Kubice odchází po tlaku, který předcházel jednak za ministrů ČSSD, ale bohužel i za toho současného ministra.

 

Autor

Současnou vlnu hromadných odchodů chce vedení policie řešit i novou náborovou kampaní.

 

Moderátor

Opozice současný stav kritizuje, mluví o ochromení činnosti některých důležitých policejních útvarů. Začneme vOlomouci u ministra vnitra Ivana Langera. Jaké garance dáte veřejnosti, že při odchodu téměř celého vedení ÚOOZ a bezmála 50 detektivů tohoto útvaru nedojde ke zpomalení vyšetřování nejzávažnějších případů organizovaného zločinu?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Je potřeba si říci, že je škoda, že odchází celé vedení tohoto útvaru, nicméně povinností policejních funkcionářů je zajistit jeho bezchybný chod i nadále. Jsem informován o tom, že se o to velmi pečlivě a usilovně snaží. Vedle toho také nelze pominout jiný fakt. Např. vtomto útvaru zcelkového počtu 500 policistů dlouhodobě byl podstav 60, teď se dostáváme na podstav 110. Ta situace je vážná, nicméně výzva pro nové vedení útvaru, které nastoupí do funkcí, je vtomto zcela jednoznačná.

 

Moderátor

Můžete mi vyvrátit ty informace, se kterými přišlo např. sobotní Právo, že personální změny a ÚOOZ uložily velké kauzy kledu, Právo vté souvislosti zmiňuje peníze zevropských fondů, tedy kauza Budišov, vyšetřování únosu a smrti otce uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře tedy Lamberta.

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Já nechci komentovat články vdeníku Právo, protože před nedávnem přišlo Právo také stakovým zásadním článkem, který vyvolal poprask vPS, nakonec se ukázalo, že to byl doopravdy sprominutím jen pouhopouhý pšouk a vtomto smyslu bych byl velmi rád, kdybychom přistupovali ksituaci vpolicii na základě faktů a skutečností, ne na základě toho, co napíše jeden redaktor jednoho deníku.

 

Moderátor

Jste tedy ujištěn policejním prezidentem, že se neodkládají kvůli odchodu 50 policistů zÚOOZ, že se neodkládá, neukládá.

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

My se ale zase dostáváme, rozumím tomu, že toto je mediálně velmi sledovaná kauza, ale policie není jen tento útvar nebo další útvary a my musíme přistupovat kté situaci, která nastala, vsouvislosti snovým služebním zákonem, vsouvislosti se vstupem do schengenského prostoru skutečně komplexně. Musíme být schopni tu situaci, kdy skutečně vtomto roce odešlo přes 3200 policistů, kteří slouží více než 20 let, skutečně dochází ke generační výměně, nastavit tak, abychom byli plynule schopni tato místa obsadit a ty funkcionáře, kteří odcházejí, nahradit kvalitními lidmi. Situace vÚOOZ mě vžádném případě netěší, myslím, že lidé jako je náměstek pro trestní řízení pan Houba, nebo jeho zástupce pan Šlachta jsou připraveni provést personální změny a stabilizovat ten útvar, stejně jako Útvar pro odhalování korupce a závažné trestné kriminality, stejně tak obsadit i ta zbývající volná místa vrámci regionu. Do konce roku dojde k velké obměně mezi krajskými řediteli. Očekávám, že na začátku nového roku bude 5, nebo 6 nových krajských ředitelů v důsledku odchodu těch starších funkcionářů. Dojde k obměně asi třetiny okresních ředitelů, a tak bych mohl pokračovat, takže ten problém je nesmírně složitý, a já o něm otevřeně vždy informuji a předkládáme jasné analýzy, a chceme také ty konkrétní kroky, jak situaci řešit, diskutovat s našimi partnery v parlamentu bez ohledu na to, jestli jsou z vlády, nebo z opozice.

 

Moderátor

Konzultuje Ivan Langer tyto odchody s Františkem Bublanem, a je František Bublan spokojený jako, řekněme, zástupce opozice, Františku Bublane?

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Tak, já nejsem spíš spokojen s tím, že pan ministr neustále mluví o tom, že se to zlepší, ale ono se to spíš zhoršuje. Ještě na podzim to byly 3 tisíce, teďka je to pomalu 5 tisíc. A já se spíš ptám pana ministra, zda hledá ty příčiny, protože ty příčiny nejsou jenom v tom novém služebním zákoně, a v tom, že teda starší policisté chtějí odejít, ale já s některými policisty mluvím, nebo dokonce sami mě kontaktují, a zjišťuji, že těch příčin je celá řada a jsou velmi různé, ale v podstatě má to jeden takový společný jmenovatel. Ono je tam trošku taková jako, jak se říká, blbá nálada, že tam lidé nemají žádnou vizi, neustále se o něčem mluví, něco se nakousne, potom se to nedodělá. Ta reforma policejní také ještě nemá nějakou jasnou konturu. A navíc, co lidem vadí, a to je trošku, pane ministře, jako vaše chyba, dost často to připomínají, vy jste nešťastně začal s tím Heydrichovým úslovím, že chcete na policii cukr a bič, a oni to vnímají jako dost negativně. Oni říkají: "My nejsme žádní nevolníci!", a možná kdyby jste se v tomhle smyslu omluvil, anebo jaksi korigoval toto svoje vyjádření a nabídl nějaké jiné heslo, které bude trošku ty policisty utvrzovat v tom, že jsou lidé na svých místech, a že mají také svoji důstojnost, a že se od nich něco vyžaduje, ale také se i něco nabízí, takže by se ten odchod zastavil, protože odcházejí i dobří policisté, nejsou to jenom lidé po dvaceti, pětadvaceti letech, ale bohužel i mladší, a ti nám budou chybět, nám všem, nejenom teda vaší vládě, ale i

 

Moderátor

Je na místě omluva Ivana Langera za ten slogan, který tady teď František Bublan.

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Já si myslím, že je na místě uvědomit si svůj díl odpovědnosti za situaci, která nevznikla ze dne na den, pane předsedo Bublane, a je potřeba se podívat skutečně na čísla a fakta, a dát si je vedle sebe na stůl a zjistit, co jsou příčiny té situace, kdy skutečně bude chybět zhruba 5 tisíc policistů. Je třeba si uvědomit, že na začátku, nebo v polovině minulého roku, zhruba 60 procent policistů nesplňovalo kvalifikační předpoklady na svoji funkci, a to po třech letech, co byl zákon platný a nebyl účinný. Že jsme neměli dostatek například vzdělávacích kapacit, a to jsou všechno opatření, která mohla být učiněna v minulosti. Je třeba si také říci, že více než 61 procent z těch policistů, kteří odchází v letošním roce, jsou policisté, kteří slouží 21 a více let, zatímco v minulém roce jich bylo 445, teď jich je 3 tisíce 222. Je třeba si uvědomit, že se zpřísnily podmínky na vzdělání, že se zpřísnily podmínky na bezpečnostní prověrky, že jsem nechal také zpřísnit podmínky pro znalosti cizích jazyků, a vedle toho nabízíme také pozitiva. Velmi kvalitní výsluhový systém, velmi dobrý systém sociálního zabezpečení a podobně.

 

Moderátor

Exprezident Václav Havel si podle svých slov z rozhovoru pro sobotní Lidové noviny není jistý tím, že ministr vnitra Ivan Langer je muž na svém místě a následuje citát Havlových slov z Lidových novin: "Nikdy nebylo tolik průšvihů. Samo sebou byly i za Bublanova ministrování a dříve, ale aby odešlo vedení celého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s padesáti nejlepšími kriminalisty i se svou mluvčí, a o den později i vedení protikorupční služby. Myslím, že ministr vnitra i policejní prezident by měli být hnáni k odpovědnosti. Já jim prostě už nevěřím, ale ono to jen tak projde, a oba se jako by nic na nás dál usmívají v televizi", prohlásil v sobotním rozhovoru pro Lidové noviny exprezident Václav Havel. Usmívá se ministr vnitra Ivan Langer, když ho Václav Havel podrobil takové kritice?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Neusmívá! Každý má právo na svůj názor, nicméně tento názor vychází z pocitů a z dojmů, nikoli z faktů, a já se také neopravňuji činit divadelním kritikem a nechci hodnotit, protože na to nemám dostatek erudice, abych posuzoval divadelní hry toho, či onoho. Já jsem připraven, pokud Václav Havel, ale kdokoliv jiný, také dát k dispozici čísla a fakta. A je potřeba si uvědomit, že my teď měníme věci, které třeba 15 let, a dokonce z pohledu struktury policie 50 let zůstaly úplně nezměněny a nepochybně po deseti, nebo patnácti letech k jakési strnulosti a zaběhnutých drahách, je potřeba činit změny, a ty změny se ne každému líbí. Je potřeba mít jasnou vizi.

 

Moderátor

Vy jste si připustil, pane ministře, promiňte.

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Promiňte, je potřeba mít jasnou vizi, odvést kus práce, ale také trpělivost. Nové vedení policie je ve funkci necelého půl roku. Máme za sebou zhruba rok práce, a já si myslím, že každý zodpovědný člověk, že nelze ty zásadní věci, a tak velkou firmu, která má přes 50 tisíc zaměstnanců, obrat 36 miliard Kč, proměnit ze dne na den.

 

Moderátor

Rozumím-li vám správně, tak jste si ani na okamžik nepřipustil, že situace v těch takzvaně elitních policejních útvarech, pokračující úniky policejních odposlechů, viz. případ zavražděného podnikatele Františka Mrázka z tohoto týdne, by mohly vést k vaší rezignaci?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Ale to jsou přece věci, které vznikly historicky. Ty se neobjevily v tomto roce a v těchto dnech. Například ty informace, o kterých hovoříte, ty jsou několik let staré, a jestli něco chceme změnit, tak změnami personálními, strukturou a systémem práce, tak zamezit tomu, aby k něčemu podobnému docházelo, a to je velký úkol. Nicméně, každý rozumný člověk ví, že ta situace tak, jak teď je, nenastala v tomto roce, ale vznikala postupně, postupně a postupně. Je to jako, když zvednete balvan a uvidíte, co pod tím balvanem za ta léta vzniklo.

 

Moderátor

Teď se obracím, jak jsem o tom mluvil v souvislosti v úvodu k české policii, která se potýká s vlnou odchodu svých příslušníků do civilu, má na přelomu roku chybět bezmála 5 tisíc policistů, na počátku letošního roku přitom v republice chyběly dvě tisícovky. Nejčastěji jsou odchody do civilu ohlašovány v Praze, středních Čechách a na severní Moravě. Hostem Otázek je znovu ředitel pražské policie Petr Želásko. Pane řediteli, veřejnost logicky zajímá, na kolik se ty hromadné odchody policistů, například i od pražských útvarů, projeví na bezpečnosti v hlavní městě České republiky?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

No, tak samozřejmě snahou celého vedení pražské policejní správy bude, aby tento dopad nebyl na veřejnost až tak citelný, ale samozřejmě, pokud nám bude v závěru roku chybět cca 700 policistů ze všech služeb, tak to bude samozřejmě znát. Já chci jenom v této souvislosti říct, že nám se třeba v průběhu letošního roku dařilo takový ten přirozený odchod policistů do důchodu, nebo z jiných důvodů, udržet ve stejné míře s náborem, nebo s výběrem policie. To byl začátek listopadu, teď ten konec měsíce už samozřejmě nestihneme, ale to, co nás samozřejmě taky postihuje, a v čem ty propady máme, jsou odchody k jiným službám z pražské policejní správy. A tady se dostáváme neustále do propadu a nestíháme vlastně tyhle ty odchody doplňovat novými policisty, a samozřejmě ta situace v Praze je daleko komplikovanější, co se týče výběru k policii, protože ta situace Prahy je složitá, není tady taková nezaměstnanost, jako v jiných regionech, takže problémy máme.

 

Moderátor

Ohrožuje tato situace bezpečnost lidí v hlavním městě České republiky, anebo ne?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

Já si myslím, že zásadně neohrozí. Budeme mít problémy samozřejmě obsadit na plné stavy službu pořádkové policie, ale to, co máme k dispozici, tak budeme zabezpečovat, a hledáme samozřejmě cesty, jak dostat víc policistů do ulic, to znamená debyrokratizaci některých činností, odlehčit papírování, a abychom měli víc toho prostoru do těch ulic vyjít v uniformách.

 

Moderátor

Pane ministře, vy máte jasnější plány, jak nahradit, protože 5 tisíc chybějících policistů je poměrně velké číslo, máte jasnější představu, jak nahradit ty chybějící policisty, a můžete tady veřejnost uklidnit, jak se ta čísla budou zvyšovat, to znamená, zvyšovat nábor policistů a snižovat ta neobsazená tabulková místa?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Víte, ona je to taková mozaika složená z jednotlivých kamínků. My máme málo, a přitom hodně policistů. Podívejte se do zahraničí, a zjistíte, že Česká republika má v přepočtu na počet obyvatel tabulkově největší počet policistů, a přesto chybí. A ta mozaika je složená z toho, že na jedné straně chceme ještě více nastartovat nábor, a při srovnání tři čtvrtě roku 2006 a 2007 máme letos větší nábor, musíte změnit také strukturu policie, musíte změnit ty agendy, které dělají, protože my chceme, aby policista byl skutečně policistou a ne pošťákem, a právě proto přicházíme s reformou policie, která mění věci, které jsou skutečně někdy 15, někdy až 50 let staré, a tady to vyžaduje skutečně trpělivost, a já jsem přesvědčen, že tým, který vede reformu policie, je dobrým týmem, zkušeným týmem, a že toto zvládneme tak, abychom byli schopni od 1.1.2009 předvést novou policii, v nové struktuře, s novými agendami, v novém způsobu řízení a vedení.

 

Moderátor

Ale vy jste mi neodpověděl, promiňte, ale vy jste mi neodpověděl jednoznačně na tu otázku. To si počkáme do 1.1.2009, ale jak zaplnit ta neobsazená tabulková místa? To znamená, jste dlouhodobě ?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

A to je potřeba si zase říci ten vývoj. Dlouhodobě bylo 2 tisíce míst stále podstav, teď v letošním roce odchází

3 222 policistů starších jedenadvaceti lety, a my na to musíme zareagovat. Nicméně ta reakce, to je, jako když točíte ledoborcem. Nicméně, platí, že služební funkcionáři jsou hodnoceni podle schopnosti učinit nábor, existuje individuální finanční motivace pro získávání nových lidí. Startujeme náborovou propagační kampaň pro policii, a zejména se snažíme významným způsobem změnit pracovní podmínky u policie tak, aby lidé, kteří tam přichází, měli jistotu a pocit, že pracují skutečně v moderní firmě, pro kterou se vyplatí pracovat.

 

Moderátor

Františku Bublane, je něco, co vám schází k otáčení tím ledoborcem, jak to metaforicky popisuje Ivan Langer, protože jsem se nedozvěděl čísla, jak se budou ta neobsazená tabulková místa napravovat.

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Já, když to poslouchám, tak se trošku obávám toho, abychom ještě měli co reformovat, protože ty počty budou pokračovat těch odcházejících policistů. Já mám informace o tom, že mnoho lidí se chystá odejít zase po Novém roce, to bude další vlna, a myslím, že pan ministr o tom také dobře ví, že tady toto nastane a.

 

Moderátor

To znamená, že vy v březnu očekáváte, jak pravidelně těmi největšími ochody v letošním roce byl například březen, 800 lidí podalo, tak vy očekáváte, že to nekončí koncem tohoto roku, ale že.

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Já vím, že krajští ředitelé, okresní ředitelé dostali pokyny, aby ty policisty, kteří chtějí odejít v těch následných měsících, aby ještě přemluvili třeba do května, nebo do června, do nějakých dalších měsíců, aby to nebylo tak silné, ty odchody. Pan ministr možná udělal trošku chybu v tom, že zapomněl na tu personální stabilizaci. Ta byla nutná po tom novém služebním zákoně, na prvním místě se mělo personálně stabilizovat celé Policejní prezidium, nebo policejní sbor, a teprve potom mohly přijít nějaké reformy, které by byly promyšlené a měly své opodstatnění. Tady toto je takové trošku konání pomocí nějakých experimentů, a ten následek je takový, že lidé odcházejí.

 

Moderátor

Pane ministře, počítáte vy s tím, že další vlna odchodu přijde na začátku příštího roku, protože se toto podařilo pouze oddálit, aby nebyla tak masová, jak naznačuje František Bublan?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Já se musím ohradit proti slovům bývalého ministra vnitra, a musel bych položit otázku, co udělal on a tehdejší vedení policie v situaci, kdy 3 roky se vědělo, že nabyde účinnosti nový služební zákon? Co udělal proto, aby se donutili, nebo přiměli policisté, aby splňovali kvalifikační předpoklady? Co udělal pro to, abychom měli dostatek kapacity pro vzdělání? Co udělal pro to, aby zajistil přirozenou generační obměnu uvnitř policie? A tam se zaspalo hodně, a my musíme být schopni teď neukazovat, pane bývalý ministře, prstem na někoho a obviňovat ho z koncepčnosti, nýbrž racionálně si sednout a říct si, kde jsou příčiny, a jakým způsobem je řešit. My v tuto chvíli mám jasnou vizi

 

Moderátor

Znovu teď opakuji tu otázku, počítáte s dalšími ochody, s další vlnou odchodů na začátku příštího roku, ano, nebo ne?

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Nepochybně ano, a podíváte-li se na strukturu těch odcházejících policistů, tak z toho jednoznačně vyplývá, že tím dominantním momentem pro odchod je služební zákon a velmi dobře stanovená struktura výluhových příspěvků, které ti policisté dostávají. Našim cílem teď je, říci těm, kteří dosáhnou toho dvaceti let služby, říci: "Přeci proto jsme měnili tu strukturu výsluh, abyste měli motivaci sloužit ještě přinejmenším pět let a dosáhnout toho, aby obměna uvnitř policie byla skutečně přirozená a nikoliv tak jednorázová, jak k tomu došlo teď, v průběhu roku 2007". Já dlouhodobě nabízím ruku ke spolupráci, a já věřím, že pan ministr Bublan nebude jen tady takovýmto způsobem kritizovat, že si uvědomí svůj díl, svůj obrovský díl odpovědnosti za to, v jaké situaci se nacházíme, a že budeme společně hledat způsoby, jak ten stav řešit.

 

Moderátor

Petr Želásko, poprosím o závěrečnou odpověď na závěrečnou otázku. Vy máte odhad, kolik by vám například v Praze ještě dalo výpověď policistů na začátku příštího roku?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

My to samozřejmě se snažíme monitorovat, ale řádově desítky ještě policistů předpokládáme, že na začátku příštího roku odejdou.

 

Moderátor

To znamená, další vlna přijde na začátku roku, i u vás v pražské policii?

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

Samozřejmě, nebude tak masivní, jako je teď ten závěr roku, ale takovýto předpoklad je.

 

Moderátor

František Bublan a nabídka ke spolupráci, jak naznačuje Ivan Langer? Poslední odpověď!

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Tak, samozřejmě, já se tomu nebráním, ale ty odchody nejsou otázkou vzdělání, že policisté nemají vzdělání. Já vím, že mnoho policistů, kteří mají bakalářské, nebo dokonce magisterské vzdělání, slouží u pořádkové služby, a mohli by být někde jinde. To je skutečně o něčem jiném, chtělo to stabilizovat, personálně stabilizovat celý ten sbor, a teprve potom přijít s reformami, a ne naopak. To potom vede k té nejistotě a k tomu, že lidé odcházejí, ale není to pouze v tom vzdělání.

 

Moderátor

Říká šéf sněmovního a bezpečnostního výboru, František Bublan. Děkuji, že jste byl v pražském studiu. A hosty Otázek byli ředitel pražských policistů Petr Želásko, a především v Olomouci ministr vnitra České republiky Ivan Langer. Děkuji vám, pánové, a těším se někdy příště, na shledanou.

 

František Bublan, stínový ministr vnitra (ČSSD):

Na shledanou!

 

Petr Želásko, ředitel pražské policie:

Na shledanou!

 

Ivan Langer, ministr vnitra, místopředseda ODS:

Mějte se pěkně, hezký den!

 

Česká televize, pořad Otázky Václava Moravce, 11. listopadu 2007