Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Ministerstvo vnitra vyzývá k veřejné diskusi odbornou i širokou veřejnost

[10.10.2007]

Legislativa

Ministerstvo vnitra vyzývá k veřejné diskusi odbornou i širokou veřejnost

Národní akční plán boje proti terorismu (Aktualizované znění pro léta 2007 – 2009)

Dne 13. srpna 2007 byl usnesením vlády č. 879 schválen návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. V souladu s těmito pravidly Ministerstvo vnitra vyzývá odbornou a širokou veřejnost, aby se zapojila do připomínkového řízení k dokumentu „Národní akční plán boje proti terorismu (Aktualizované znění pro léta 2007 – 2009)“.

Své náměty můžete do 26. října 2007 zasílat elektronicky na adresu: nap@mvcr.cz, případně písemně na adresu: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3. P.O. Box 21/OBP, 170 34 Praha 7 - Letná.

Jedná se o dokument, který sumarizuje existující a připravovaná opatření, jejichž cílem je snížení zranitelnosti území a zájmů České republiky ze strany terorismu. Text se skládá z úvodních pasáží a následujících čtyř kapitol:
• 1: Zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty, zapojenými do boje proti terorismu a zkvalitňování podmínek pro výkon jejich činnosti. Obsahem kapitoly jsou zejména návrhy legislativních a organizačních opatření, jejichž cílem je zvýšit schopnost bezpečnostních složek předcházet případným teroristickým incidentům.
• 2: Ochrana obyvatelstva a kritické infrastruktury. Kapitola se věnuje jak preventivním aktivitám, tak tématu odstraňování následků případných incidentů, pokud navzdory veškerým preventivním opatřením k teroristickému útoku dojde. Přitom je věnována pozornost i potenciálu útoků za použití chemických, biologických, radiologických a nukleárních látek.
• 3: Prevence vzniku uzavřených přistěhovaleckých komunit a radikalizace jejich členů. Úspěšná integrace dlouhodobě usídlených cizinců představuje nejlepší prevenci vzniku etnických, národnostních, náboženských či kulturních konfliktů, ke kterým může v důsledku migračních pohybů v České republice docházet. Právě takovéto projevy, jak naznačují zahraniční zkušenosti, mohou v extrémních případech vyústit až do aktů terorismu, připravovaných či spáchaných členy přistěhovaleckých komunit.
• 4: Zahraničně-politické směřování České republiky v oblasti boje proti terorismu. Obsahem kapitoly je vztah České republiky ke konkrétním mezinárodním právním instrumentům, týkajícím se tématu boje proti terorismu.

Dokument bude po zapracování relevantních připomínek předložen k projednání Bezpečnostní radě státu a následně vládě.

Více informací včetně materiálu naleznete na http://www.mvcr.cz/dokument/index.html#teror


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 10. října 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor