Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / CzechPOINT - Poslanecká sněmovna na svém dnešním jednání schválila návrh novely zákona o informačních systémech veřejné správy – klíčovou normu pro projekt CZECH POINT

[26.09.2007]

eGovernment

CzechPOINT - Poslanecká sněmovna na svém dnešním jednání schválila návrh novely zákona o informačních systémech veřejné správy – klíčovou normu pro projekt CZECH POINT

Základem sítě CZECH POINTů budou matriční úřady a pobočky České pošty

Poslanecká sněmovna na svém dnešním jednání schválila návrh novely zákona o informačních systémech veřejné správy. Tato úprava si klade za cíl především, zredukovat přílišnou byrokracii prostřednictvím projektu CZECH POINT ve vztahu občan – veřejná správa. 

Schválený návrh přináší zásadní rozšíření počtu kontaktních míst veřejné správy, na nichž bude možné získat výpis z evidence. Současně bude možné na těchto kontaktních místech získat nově i výpis z evidence Rejstříku trestů, což dosud možné nebylo. Základem sítě CZECH POINTů budou matriční úřady (asi 1300 míst) a pobočky České pošty (asi 2000 míst). Kromě toho bude možné tyto služby využít také u krajských úřadů, vybraných zastupitelských úřadů a na kontaktních místech Hospodářské komory. Vznikne tak nesmírně hustá síť pomocí níž se zásadním způsobem zvýší dostupnost služeb veřejné správy.

Schválený návrh předpokládá výši poplatku na 100 Kč, umožňuje však současně i možnost jeho snížení až o 90%.

 Systém elektronické komunikace s úřady již byl v praxi ověřen úspěšným pilotním projektem CZECH POINT, který byl zahájen letos v dubnu. Do pilotní fáze tohoto projektu se zapojilo celkem 37 obcí a v srpnu 2007 i 74 kontaktních míst České pošty. Hlavním cílem pilotního provozu bylo ověřit systém CZECH POINT po technické a bezpečnostní stránce, aby mohl být následně aplikován na území celé České republiky. Během měsíce července a srpna proběhla analýza provozu centrály CZECH POINT a byla přijata opatření na zvýšení provozní bezpečnosti a spolehlivosti. Z pilotního provozu vyplývá, že s technickým řešením projektu CZECH POINT jsou zapojené obce velice spokojeny. Od března do srpna letošního roku bylo vydáno přes 17 tisíc výpisů.

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy jde nyní k podpisu prezidentovi republiky. Předpokládaná účinnost zmíněné novely je k 1. lednu 2008.

Úplné znění Závěrečné zprávy pilotního provozu projektu CZECH POINT naleznete na www.mvcr.cz v sekci Zpravodajství u této tiskové zprávy.


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 26. září 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor