Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Česká republika bude mít od 1. září přístup ke všem datům Schengenského informačního systému

[31.08.2007]

Ministerstvo vnitra

Česká republika bude mít od 1. září přístup ke všem datům Schengenského informačního systému

Schengenský informační systém (SIS)

Česká republika splní jednu z klíčových podmínek vstupu do schengenského prostoru. Od 1. září bude v České republice a dalších osmi nových státech připravujících se na vstup do schengenského prostoru k 31. prosinci 2007 spuštěn Schengenský informační systém (SIS).  ČR 28. srpna úspěšně zakončila poslední ze série testů, které prověřovaly její technickou připravenost. Plnému přístupu k údajům SIS od 1. září tedy nic nebrání.

"Už zítra začne testování systému SIS v ostrém provozu. Je to další konkrétní krok na naší cestě do schengenského prostoru, další konkrétní výsledek mnohaměsíční práce. Funkční SIS je klíčem ke vstupu do dveří Schengenu, klíčem českých občanů k Evropě bez bariér," uvedl ke spuštění SIS ministr vnitra Ivan Langer.

Policejní, celní a další oprávněné orgány získají přístup k  údajům o některých osobách a věcech, které byly do SIS vloženy současnými 15 státy schengenského prostoru. Díky těmto údajům bude možné garantovat bezpečnost jak v ČR, tak i v ostatních schengenských státech. Zlepší se podmínky pro efektivní boj se zločinem a kriminalitou. Od prvního zářijového dne se stane kontrola v SIS standardní součástí policejních a celních kontrol.

Co systém umožní zjistit?

- zda kontrolované vozidlo není hledáno v jiném schengenském státě z důvodu jeho odcizení
- zda cizinec procházející hraniční kontrolou není na seznamu osob, kterým má být odepřen vstup na území schengenského prostoru
- zda osoba zastavená z důvodu dopravního přestupku není hledána jiným schengenským státem pro spáchání závažného trestného činu

České orgány získají od 1. září přístup k datům vloženým do SIS okamžitě. Orgány současných schengenských států získají přístup k českým záznamům postupně. Do SIS budou postupně vkládána vybraná data z českých národních databází (např. z Centrálního registru vozidel či Cizineckého informačního systému). Vkládání českých dat bude ukončeno vložením vybraných dat z Evidence nežádoucích osob 23. prosince 2007.

Jak využití SIS ovlivní jednotlivce, o kterých je vedený záznam?

- Policie ČR bude moci odepřít vstup cizinci z důvodu jeho vedení v seznamu nežádoucích osob,
- Policie ČR bude moci rozhodnout o neprodloužení povolení k pobytu cizince ze stejného důvodu,
- při registraci ojetého vozidla bude možné zjistit, že dané vozidlo bylo odcizeno v jiném státě.


V souvislosti se spuštěním SIS vydalo Ministerstvo vnitra informační leták v pěti jazykových mutacích, který je k dispozici na všech pracovištích Policie ČR a na některých dalších úřadech oprávněných využívat data SIS. Ke stažení je leták na internetových stránkách www.euroskop.cz/schengenExterní odkaz - stránka se otevře v novém okně .


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 31. srpna 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor