Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Vláda schválila novelu umožňující použití tzv. protikorupčního agenta

[29.08.2007]

Ministerstvo vnitra

Vláda schválila novelu umožňující použití tzv. protikorupčního agenta

Ministerstvo vnitra realizuje Strategii vlády v boji proti korupci

Vláda dnes  na svém zasedání schválila návrh novely trestního řádu (zákon o trestním řízení soudním) rozšiřující použití institutu tzv. protikorupčního agenta. Návrh, který připravilo Ministerstvo vnitra, rozšiřuje a zpřesňuje trestné činy, u nichž lze použít tento institut.

Ministr vnitra Ivan Langer ke schválenému návrhu uvedl: „Ministerstvo vnitra svým promyšleným prosazováním protikorupčních opatření plně realizuje Strategii  vlády v boji proti korupci.“ Tato strategie přinášející zavádění dalších protikorupčních opatření je postavena na třech základních principech, kterými jsou prevence, průhlednost a postih. Dalším protikorupčním opatřením realizovaným Ministerstvem vnitra je zavedení jednotné protikorupční linky (199), jejíž provoz bude zahájen během září 2007. Smyslem zřizované linky je umožnit občanům informovat o korupčním jednání pracovníků veřejné správy a zároveň informovat občany o tom, jak vypadá korupční i protikorupční chování.

Současný trestní řád umožňuje použití agenta jako skrytého policisty za podmínek stanovených v § 158e, tj. je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin, pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení nebo pro jiný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva.

Schválený návrh rozšiřuje okruh trestných činů, u nichž je policie oprávněna použít agenta, a to o trestné činy související s korupcí. Ve vládou schváleném návrhu jsou výslovně uvedeny korupční trestné činy (přijímání úplatků § 160, podplácení § 161, nepřímé úplatkářství § 162 tr. zákona).

Institut agenta je velmi sofistikovaný nástroj trestního řízení. Pro jeho využití je nutné splnění celé řady podmínek. Jeho faktické provádění a důvody použití jsou průběžně zkoumány. Agenta je možné použít jen na základě povolení, návrh na jeho použití podává státní zástupce vrchního státního zastupitelství, samotné povolení pak vydává soudce vrchního soudu. V povolení musí být uveden účel použití agenta a doba, po kterou bude agent využíván. Dobu povolení lze prodloužit, a to i opakovaně. Státní zástupce posuzuje zda trvají důvody pro použití agenta. „Je nutné vážit, jak na jedné straně efektivně bojovat proti korupci a jak na druhé straně minimalizovat zásahy státu do soukromí občanů. Kontrola a souhlas nezávislého soudu a státního zástupce zaručuje, že tento institut nebude zneužit,“ ohodnotil návrh ministr vnitra Ivan Langer.

Agentem je příslušník policie, který jedná zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti. Agent je povinen volit takové prostředky, které nezpůsobí jiným osobám újmu na jejich právech. Jeho použití nesmí sledovat jiný zájem než získání skutečností důležitých pro trestní řízení. Protikorupčního agenta nelze označovat za agenta provokatéra, jak je mnohdy nesprávně tento institut označován.  (viz. § 158e).

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 29. srpna 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor