Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo1-Radiožurnál: Rozhovor s Ivanem Langerem o prevenci krimnality

[15.10.2007]

Prevence kriminality

ČRo1-Radiožurnál: Rozhovor s Ivanem Langerem o prevenci krimnality

Strategie vlády v oblasti prevence kriminality na léta 2008-2011

moderátor
--------------------
Kriminalita, to v Česku rozhodně není okrajové téma. Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011, tak to je hlavní téma pro ministra vnitra Ivana Langera, který právě tuto strategii dnes předloží na schůzi Vlády České republiky a bude o ní mluvit už teď v Otázce dne. Otázka dne právě s ministrem vnitra Ivanem Langerem.
Dobrý den, pane ministře.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dobré ráno přeji.

moderátor
--------------------
Řekněte, prosím, ten základní strategický krok pro boj s kriminalitou v letech 2008 až 2011, který jste do této strategie připravil?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak je jich několik, první z nich je posílení výkonné role krajských samospráv, neboť vnímáme kraje jako zvláštní entity, které by měly být schopny definovat svoje vlastní preventivní iniciativy. Ten druhý je posílení koncepčnosti a dlouhodobosti takovýchto projektů, zejména u měst, které jsou větší než dvacet pět tisíc obyvatel, u kterých chceme ty preventivní programy koncipovat dlouhodoběji na čtyři roky tak, aby byla zaručena vlastně jejich propojenost, systematičnost a dlouhodobost.

moderátor
--------------------
To první, co jste říkal, znamená vznik jakýchsi krajských policií nebo decentralizaci té jedné jediné státní policie?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ne, to s policií vůbec nesouvisí, hovoříme o prevenci kriminality a hovoříme o preventivních programech a o možnosti krajů definovat svoje vlastní jakoby krajské, krajská témata v oblasti prevence kriminality. Policie byla, je a zůstane jenom jedna, alespoň z pohledu Policie České republiky.

moderátor
--------------------
Co tedy konkrétně ty programy podle vás by měly obsahovat, jak se dostanou mezi lidi, co jim přinesou?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak to je další věc, která je tam obsažena. K tomu, abyste mohl něco realizovat, potřebujete mít dostatek informací a chceme současně posílit i tu takzvanou výzkumnou činnost v téhle oblasti, aby to nebyly politiky, které jsou diktovány státem, za které jsou utrácené miliardy nebo stamiliony korun, ale aby odpovídaly konkrétní situaci v tom daném regionu. Klíčové pro jakýkoliv preventivní program také není jen jedna aktivita policie, ale, ale zejména propojení s neziskovou sférou a myslím si, že tady lze na mnohé projekty z minulosti dobře navazovat. Pro mě taky klíčovou věcí a omlouvám se, že vám zasahuji do řeči, je změna role policie. Nové vedení policie je složeno z lidí, kteří pracovali na projektu community policing, a to je věc, kterou chceme dostat do každodenní práce policie jako takové.

moderátor
--------------------
Zkusme to trochu konkretizovat, když jste připravoval tuto strategii, narazil jste na nějaké, řekněme, jednoznačné trendy, které se v oblasti kriminality tady u nás nebo třeba i celoevropsky objevují?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Nedá se hovořit o nějakých specifikách, v tomto smyslu je Česká republika propojena se svými sousedy prakticky úplně. Jestli považuji něco za, za výrazně nové, tak je doopravdy tlak na změnu role Policie České republiky směrem k tomu naplnění hesla sloužit a chránit, více komunikovat se samosprávami, více spolupracovat, prostě přestat být uzavřenou ozbrojenou složkou, která má charakter pouze té represivní pěsti, která práská do stolu.

moderátor
--------------------
Konkrétní příklad, policisté neumějí příliš zablokovat telefony prostřednictvím výrobního čísla IMEI, byl to váš slib, že to policie bude umět a dnešní Mladá fronta DNES přišla na to, že to neumí, že to trvá až měsíc. Prosím vaši reakci?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já jsem rád, že na to přišli, ale vedle toho se musím trošku usmát nad netrpělivostí některých redaktorů Mladé fronty. Česká republika je třetí zemí v Evropě, která se rozhodla spustit tento projekt, po Británii a Francii. Ten projekt žije zhruba měsíc a tudíž je absolutně nový, je to úplné miminko a já rozumím tomu, že je někdo netrpělivý, ale velmi bych si přál, aby byl objektivní. To ovšem neznamená, že nemůže platit to, co jsem řekl, toto je nový nástroj, který může fungovat pouze tehdy, bude-li dobře fungovat každý jeden policista, který to má na starost. Takže na jedné straně dobře, že upozorňují na nedostatky, nicméně po měsíci fungování, jedná-li se o třetí projekt v Evropě, je pochopitelné, že nějaké nedostatky jsou.

moderátor
--------------------
Pane ministře, díky za rozhovor, na shledanou.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Hezké ráno přeji.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Otázka dne, 15. října 2007

 

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
--------------------
Jednou z priorit, na které se vláda v příštích čtyřech letech zaměří, je předcházení zločinnosti. Ministr vnitra Ivan Langer dnes představil strategii prevence kriminality. Jejím hlavním cílem je to, aby se lidé cítili bezpečněji, a aby se snížila míra a závažnost kriminality. Ivana Langera teď vítám ve vysílání Radiofóra. Dobrý den.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dobrý den přeji.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, co se tedy na prevenci zločinnosti změní?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak měl by se změnit přinejmenším důraz, který klademe na předcházení trestné činnosti, neboť jsme si vyhodnotili zcela jednoznačně, že nejlepší trestný čin je ten, který se nestal. Chceme více než v minulosti zapojit krajské samosprávy a místní samosprávy do definování programů prevence trestné činnosti. Chceme umožnit vytváření dlouhodobějších programů nebo projektů prevence kriminality a vláda také jasně řekla, že v následujících čtyřech letech chce na tuto problematiku vyčlenit částku čtyři sta milionů korun.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
--------------------
Jde tedy o zásadní změny podle vás?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Jde o poměrně zásadní změny, ale tady musím otevřeně říci, že vláda v mnohém navazuje také na to, co již existuje a bylo nastartováno někdy v roce 1996 a co ve srovnání se zahraničím své úspěchy a přínosy pro společnost nepochybně má.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
--------------------
Já se ptám právě proto, že váš předchůdce František Bublan řekl serveru iHned, že o žádné převratné změny vůbec nejde, že ministerstvo vnitra podle jeho slov nikdy nerozhodovalo centrálně, vypsalo prý projekt a do těch se hlásili konkrétní obce, je to tak?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
No, nepochybně je to tak. Já jsem to jednoznačně tady řekl, aniž bych znal toto stanovisko a říkám to i jako člověk, který stál na začátku existence neziskové sféry v oblasti prevence kriminality coby zakladatel nadace Bezpečná Olomouc a vím, jak je důležité, aby ty podněty a konkrétní projekty vznikaly v těch daných lokalitách. Oproti minulosti ale chceme posílit roli krajských samospráv, chceme umožnit dlouhodobé projekty, ne tedy jenom projekty na jeden rok a chceme více finančních prostředků věnovat také výzkumné činnosti, která by umožnila lepší zacílení každé jedné koruny ze státního rozpočtu.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
--------------------
Jak budete vyhodnocovat úspěšnost tohoto programu?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To samozřejmě souvisí s těmi úkoly, které máme. Já myslím, že ministerstvo vnitra a i obecní, městské samosprávy mají obrovskou zkušenost, jak jednotlivé projekty vyhodnocovat a záleží doopravdy na iniciativách, které budou přicházet od jednotlivých měst a obcí. My jsme si identifikovali jako nejproblematičtější ty městské aglomerace, které mají dvacet pět tisíc a více obyvatel a tam dáme prostor pro vznik městských programů. Na ty jsme připraveni vyčlenit více než nebo téměř polovinu celkového objemu prostředků a umožnit to, aby vytvořily programy na čtyři roky, aby to nebylo takové parcelování rok po roku a nemožnost vytvořit tedy ucelený dlouhodobější projekt.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
--------------------
Takže, když bude chtít nějaké město zahájit určitý preventivní program, jaký bude přesně postup?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Je to velmi jednoduché. Zpracovat projekt, přihlásit se do grantového řízení, které probíhalo v minulosti a bude i nadále probíhat, a chce-li mít větší šanci na úspěch, potom by mělo se pokusit předložit projekt, který přesahuje horizont jednoho roku.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, poslední otázka. Cítíte se vy osobně bez ochranky na ulici třeba v Praze bezpečně?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Cítím se bezpečně, ale stoprocentně mohu říct stejně jako každý jeden z deseti milionů občanů, že bysme se mohli cítit bezpečněji, a právě proto vedle represivních orgánů musíme velkou pozornost věnovat prevenci kriminality.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
--------------------
Říká ministr vnitra Ivan Langer. Díky za rozhovor.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Hezký den.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Radiofórum, 15. října 2007