Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČT1: Profil: Ivan Langer - Vstup ČR do schengenského prostoru

[08.10.2007]

Evroská unie

ČT1: Profil: Ivan Langer - Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Už jen necelé tři měsíce zbývají do vstupu Česka do schengenského prostoru. Jak jsme na tom, na tuto změnu připraveni? I na to se teď budu ptát ministra vnitra Ivana Langera, který je dnešním hostem Profilu Dobrého rána. Pane ministře, vítejte.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dobrý den přeji.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dnes po ránu máte možná trochu důvod k nervozitě. Dnes by se Česko mohlo dozvědět první informace o tom ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ano.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
... jak dopadlo při té nedávné kontrole naší připravenosti na vstup do schengenského prostoru. Jaké máte informace? Jak ta kontrola dopadla?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak informace už mám samozřejmě, nicméně čekáme na oficiální zprávu a informace by měly potvrzovat to, o čem jsem přesvědčen již několik měsíců, že Česká republika po té tvrdé práci, kterou má za sebou, je připravena na vstup do schengenského prostoru.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Znamená to tedy, že během té kontroly, která, jak jsme před chvílí říkali, proběhla od 21. do 24. září, se nevyskytly vůbec žádné problémy, například s tím informačním systémem, s databází hledaných, pohřešovaných, nežádoucích osob.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Víte, Schengen je obrovské dílo, obrovsky složitá konstrukce, která záleží samozřejmě na zákonech, na technice, na lidech, na penězích a v okamžiku, když máte lidský faktor, tak nikdy není všechno úplně dokonalé. Nicméně ty evaluace se zabývají těmi jakoby dominantními věcmi, jako je fungování schengenského informačního systému, sdílení dat, samozřejmě také zkoušejí, jak policisté umí pracovat s tím systémem vyhledávání informací. Tam dílčí nedostatky jsou, protože to je nový systém. Nicméně ty předběžné závěry, které máme k dispozici, nás vedou k optimismu. Česká republika to zvládla.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Minulý týden přišla z Portugalska zpráva, že by se schengenský prostor mohl rozšířit dřív, už 21. prosince. S tím nebudeme mít problém? Nebude nám těch deset dní chybět?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
No, já doufám, že nebudeme mít s tím problém, že naopak si užijeme volný pohyb přes hranice uvnitř evropského prostoru již tedy během vánočních svátků a mezi Vánoci. Je to takové symbolické datum, snaha co nejdříve vlastně tu poslední železnou oponu, která ještě pomyslně dělí Evropu, odmontovat co nejdříve a alespoň tak to zaznělo od portugalského předsednictví - dát občanům Evropy hezký vánoční dárek.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Je to sice pěkný vánoční dárek, ale ještě zřejmě není úplně jisté, že to bude vánoční dárek. Nezáleží zřejmě jenom na prohlášení portugalského předsednictví.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Určitě ne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Je reálné, že se ten termín může ještě posunout, tedy zpět třeba na toho 31. prosince?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Do doby, do doby, než budete mít vyhodnocenu připravenost všech nových členských zemí, než budete mít ověřeno, že ten systém funguje i ve starých členských zemích, tak rozhodnuto není nic. Vstup do Schengenu není rozhodnutí od politického stolu. Schengen je o ochraně bezpečnosti občanů v celé Evropě a každý jeden ministr, který o tom bude rozhodovat, každý jeden předseda vlády musí být schopen garantovat nejenom volný pohyb osob, ale také bezpečnost. Takže nebude-li něco fungovat, tak to nebude z naší strany. Děláme maximum, aby žádná překážka nebyla a zatím, musím zaťukat, žádná překážka není.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jste velký optimista.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak my jsme tvrdě pracovali, takže ten optimismus je na práci postavený.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Když by záleželo jenom na České republice, kdy bychom mohli vstoupit do schengenského prostoru? Jaké datum byste zvolil?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak řekněme si otevřeně, že před rokem touto dobou nikdo netušil, jestli se to podaří, nebo nepodaří a tam, kde jsme, jsme díky roku tvrdé práce. Před rokem touto dobou se odhadovaly ty termíny o vstupu do takzvaného SIS II někde na rok 2010, 2011. Přišla portugalská iniciativa, tvrdá práce deseti nových nebo devíti nových členských zemí a jsme tam, kde jsme. Takže pro mě teď už je jedno, jestli to bude 21. prosince nebo 31. prosince. Pro mě je důležité, že jsme dosáhli toho cíle, který byl před rokem ještě velmi, velmi vzdálený.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
/Nesrozumitelné/ ta od vás neuslyšíme.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Doufám, že ten termín, který byl avizován, 21. prosince, je termín reálný a není to termín jenom oněch evropských oslav rozšíření Schengenu, ale termínem reálného zrušení kontrol.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Redaktoři deníků Bohemia na konci září testovali, jaký režim funguje na hraničních přechodech v těchto dnech a došli k poměrně zajímavému zjištění, že na řadě přechodů funguje v praxi, řekněme, mírnější režim. Konkrétně třeba přejížděli přes česko-německý přechod Branka - Bärnau, tam si jich policisté téměř nevšimli, jenom je zpovzdálí sledovali, jak projíždějí autem. Někdo oficiálně nařídil pohraniční policii, aby testovala tento mírnější režim, aby si zkoušela Schengen?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ne, ne, ne, není to tak. Je to odhad toho policisty, který na hranici je, a na něm záleží, zda tu kontrolu provede či neprovede. Ale připomínáte mi jednu věc. Schengenský prostor je nejenom o svobodě pohybu pro nás, ale také o bezpečnosti a česká policie pohraniční a cizinecká prodělala velkou a prodělá velkou změnu a zhruba dva tisíce čtyři sta policistů přejde potom do toho vnitrozemí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
K tomu se dostaneme, pane ministře.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Měla by zlepšit tedy bezpečnostní situaci u nás.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Je známou věcí, že Rakousko chce zintenzívnit po vstupu nových zemí do schengenského prostoru policejní hlídky v pohraničí, stejně tak v pohraničí ponechává zvláštní jednotky armády, které tam jsou už sedmnáct let. Z tohoto úhlu pohledu, změní se fakticky něco po vstupu do schengenského prostoru? Neposunou se ty hranice jenom o něco dál do vnitrozemí, konkrétně Rakouska?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Musí se, musí se změnit. V tom praktickém rozhodování Schengenu rozhoduje takzvané schengenské acquis, schengenský právní rámec. Budeme velmi pečlivě sledovat, zda když my jsme museli a musíme splnit velmi přísné kontroly, velmi přísná pravidla, tak zda i ostatní členské země tento, tyto právní předpisy nějakým způsobem neporušují a buďte si, buďte si jistý tím, že jakékoliv obcházení těch pravidel ze strany Rakouska budeme velmi pečlivě kontrolovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Můžeme to konkretizovat? Co konkrétně by se třeba České republice nelíbilo? Třeba skutečnost, že by téměř každý český občan, který překročí hranice, byl kontrolován?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Nepochybně. Ty kontroly ve vnitrozemí mohou existovat, ale musí mít charakter namátkových kontrol, které jsou odůvodněny. Jinak Schengen postrádá smysl. To, že zrušíte kontrolu na hranici a zavedete kontrolu dvacet kilometrů, ve dvacetikilometrovém pásmu uvnitř země, tak vlastně neznamená reálné zrušení těch kontrol. Namátkové kontroly ano, ale aby se z toho stalo pravidlo, tak to v žádném případě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pojďme k tomu, co jste už tak trošku načal. Kolik policistů, těch pohraničních policistů, zůstane i po vstupu do schengenského prostoru, řekněme, v pohraniční oblasti?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Měli by zůstat všichni. Podstatou transformace služby cizinecké a pohraniční policie bylo to, aby policisté zůstali v tom hraničním pásmu, aby se nezhoršila bezpečnostní situace. Já jsem byl minulý týden na Liberecku a tam dokonce to povede k tomu, že některé obvodní oddělení policie, které teďka nemohly jakoby vykrývat tu službu pravidelně čtyřiadvacet hodin denně, aby byly vidět, nemohly být vidět v ulicích, tak teď budou téměř stoprocentně posíleny a já jsem přesvědčen, že tato transformace cizinecké policie povede ke zlepšení bezpečnostní situace v pohraničí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Na hranicích teď je odhadem zhruba osm tisíc policistů. Znamená to tedy, že těch osm tisíc lidí zůstane v pohraničí?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Měli by dominantně zůstat v tom pásu, kde slouží. Oni, cizinecká policie nebyla jenom na pohraničí, ale byly referáty uvnitř České republiky. Primárně nám jde o to, aby ti lidé zůstali tam, kde jsou, aby přešli do jiných struktur policie, zejména pořádkové policie, dopravní policie, tak, abychom mohli garantovat nejenom našim sousedům v zahraničí, ale také starostům, hejtmanům a občanům, kteří v pohraničí žijí, že bezpečnostní situace se nezhorší.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A ty obavy nejsou tak úplně malé.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To souhlasím.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Starostové některých pohraničních obcí ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ano, ano.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
... se skutečně bojí. Například starosta Heřmanic na Frýdlantsku Vladimír Stříbrný řekl: "Už nyní k nám často jezdí zloději z Polska krást železo nebo naftu z aut, pak se to může zhoršit a navíc budeme mít méně možností, jak se tomu bránit." Čím je uklidníte?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Přesně na Frýdlantsku jsem byl. Já jsem byl na Liberecku a objížděl jsem ty jednotlivé obce. Samozřejmě, že zrušení hranice znamená jakoby omezení té přímé kontroly někoho, kdo přechází hranici, nicméně ti policisté tam zůstávají. Například ve Frýdlantu by to, tuším, mělo vést ke stoprocentnímu posílení obvodního policejního oddělení, takže hlídky Policie České republiky by měly být v ulicích častěji než dosud.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak po 21. prosinci uvidíme, kdo měl pravdu ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Doufejme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
... jestli vy, pane ministře, nebo starostové, kteří se obávají. Díky, že jste byl hostem Profilu Dobrého rána. Hezký den.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Děkuji. Hezký den přeji.

Česká televize, pořad Dobré ráno, 8. října 2007