Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Články / MF Dnes: Langer: Dvouletá lhůta zabrání fingovaným manželstvím

[07.09.2007]

Azyl, migace

MF Dnes: Langer: Dvouletá lhůta zabrání fingovaným manželstvím

Novela zákona o pobytu cizinců a o azylu

Integrace České republiky do západní Evropy, která bude dovršena vstupem do schengenského prostoru, s sebou přináší svobodu, ale i závazky. Jsme čím dál atraktivnější pro řadu cizinců, kteří zde chtějí žít, mimo jiné i pro ekonomické přistěhovalce. Ze země tranzitní se pro uprchlíky stáváme zemí cílovou. Tomu musíme přizpůsobit naši imigrační politiku - hledáme rovnováhu mezi bezpečností a svobodou.

Platný zákon umožňuje cizincům získat trvalý pobyt ihned po svatbě nebo po soudně uznaném otcovství. Počet fingovaných sňatků a falešných prohlášení otcovství cizinci se však v posledních měsících výrazně zvýšil. I s ohledem na naše budoucí partnery v schengenském prostoru je stávající systém nepřijatelný. Proto ministerstvo vnitra připravilo novely azylového a cizineckého zákona, které vycházejí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady EU. Abychom zneužívání institutu smíšeného manželství předešli, počítá navržená novela zákona s dvouletou lhůtou pro udělení trvalého pobytu. Cizinec, který uzavře manželství s českým občanem, bude muset na udělení trvalého pobytu dva roky počkat. Do té doby bude mít pobyt přechodný a trvalý získá, pokud bude manželství nadále trvat.

Smyslem opatření není komplikovat situaci slušným lidem. Jde o to, snížit atraktivitu fingovaného sňatku. Opíráme se o zkušenosti některých členských států Evropské unie, které tato opatření s úspěchem používají, v některých případech dokonce v ještě tvrdší podobě. Například v sousedním Německu dostane cizinec trvalý pobyt až po třech letech manželství a za předpokladu, že jeho rodinné vazby nadále trvají.

Zmiňovanými novelami chceme reagovat na situaci, ve které se jako nový člen Schengenu ocitneme. Chceme odlišit migranty, kteří utíkají ze svého domova z politických nebo národnostních důvodů od ekonomických migrantů, kteří by chtěli zneužívat náš sociální systém nebo páchat na našem území trestnou činnost. Věřím, že všechny navrhované úpravy jsou krokem tím správným směrem.

Ivan Langer, MF Dnes, 7. září 2007