Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / ČRo-Radiožurnál: Ministerstvo vnitra má za sebou první rok změn

[06.09.2007]

Ministerstvo vnitra

ČRo-Radiožurnál: Ministerstvo vnitra má za sebou první rok změn

Rozhovor s ministrem vnitra Ivanem Langerem o prvním roku v úřadu

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Nejdříve si ale spolu s ministrem vnitra Ivanem Langrem připomeňme, že toto často kritizované ministerstvo má za sebou podle slov z oficiální ministerské brožury první rok změn. Dobrý večer, pane ministře.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Dobrý večer přeji také vám.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Já mám tady před sebou tu brožurku, kterou dostávali dnes novináři. Jmenuje se tři sta šedesát pět - první rok změn. Posluchači ji vidět nemohou, popisuji ji proto sám. Je v ní několik hezkých barevných fotografií. Jedna je dokonce skládací, z tohoto hlediska mi připomněla časopis Playboy, protože je taky tak v prostředku. To nebyla inspirace asi, že?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak to určitě inspirace nebyla, ale my zpracujeme a pracujeme za peníze daňových poplatníků a musíme umět skládat účty. A současně se snažíme skládat ty účty srozumitelně tak, aby každý si mohl udělat svůj obrázek o tom, co ministerstvo vnitra za rok od doby, kdy jsem nastoupil do této funkce, udělalo.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Tak když už to má být obraz toho, co jste za rok udělali, proč jste dali kapitolu Boj proti korupci až úplně na poslední místo?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
To není řazení podle priorit, ale je to výčet deseti klíčových projektů, které v loňském roce na ministerstvu vnitra byla, byly nastartovány a které běží. A myslím si, že podíváte-li se na obsah například Boje proti korupci, tak každý na první pohled pochopí, že strategie je úplně jiná, než byla předtím, že je promyšlená, postavená na třech pilířích - prevence, průhlednost a postih.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Já nechávám na posluchačích, pokud budou mít možnost, podívají se sami na kapitolu Boj proti korupci, ona je to spíš kapitolka, ale pojďme dál. Když už jste to nakousl, myslím skládání účtů, kolik, kolik vlastně stála takováhle brožurka?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Tak na jedné straně se můžeme bavit o tom, kolik stála brožurka, kterou ministerstvo vnitra skládá účty a například vám, který zřejmě netušíte, co všechno ministerstvo vnitra dělá, tak dává jasný přehled o tom, co dělá. Na straně druhé, kolik stojí výtisk jedné té knížečky. Nevím přesně, kolik to stálo, ale jedna stála dvacet korun. Pro mne ale důležitější není ta forma. Pro mne ...

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Dvacet korun náklady na její zhotovení, tedy ona je na prodej?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ano, pro mne, pro mne je důležitější ne ta forma, ale ten obsah. To, co se za rok na ministerstvu vnitra, které mělo charakter ministerstva strachu, odehrálo, tak aby bylo možno něho vnímat jako ministerstvo vnitřních věcí.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Jenom malou podotázku, dokdy podle vás to bylo ministerstvo strachu?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já si myslím, že ještě donedávné doby, do nedávné doby to bylo ministerstvo policie ministerstvo strachu, kdy dominovala pouze jedna část, a to byla ta bezpečnostní. A my se velmi trpělivě a cílevědomě snažíme z ní proměnit ministerstvo vnitřních věcí, kdy na jedné noze stojí ta bezpečnostní část, tedy nejen policie, ale integrovaný záchranný systém hasiči, a to jak profesionální, tak dobrovolní. A na druhé straně je celá oblast veřejné správy e-govermentu a tam před námi stojí obrovské výzvy.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Kdybyste měl jmenovat jeden, dva zásadní úspěchy, kterých jste dosáhl během toho roku, prvního roku změn, co by to bylo?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já si netroufám, já jsem říkal na dnešní tiskové konferenci, že jsme nepřišli se chlubit a chválit, že jsme přišli skládat účty, že každý rozumný člověk ví, že během jednoho roku se nedá udělat úplně všechno a že také platí, že každý, kdo něco dělá, tak není bez chyb a něco se podaří víc, něco méně. My jsme představili deset klíčových změn, které jsou nakročeny k tomu, aby ministerstvo vnitra bylo vnímáno jako ministerstvo vnitřních věcí. Je to výrazné zeštíhlení. Já řeknu, že jsme o čtrnáct procent snížili počty zaměstnanců, z deseti náměstků udělali čtyři. Je to projekt otevřená minulost, zahájili jsme reformu policie, projekt tisíc věc, která tady nebývala dlouhá léta a policisté pracují v nedůstojných podmínkách, které chceme změnit. Tak bych mohl povídat a dát výčet těch jednotlivých projektů.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
To určitě, to určitě, ale abychom to vyrovnali, zeptám se ještě na neúspěchy. Ty určitě přiznáte, co byste k nim počítal?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já jsem to dnes na tiskové konferenci řekl, že má-li to být skládání účtů, tak musí být férové a že i já se umím sám na sebe podívat a říci, co si myslím, že se povedlo více a co méně. Co já beru jako nezcela úspěšné, tak je reakce na odchody policistů v důsledku nového služebního zákona, kdy na jedné straně je dobré, že odchází ti starší po dvaceti letech služby, ale přeci jen si myslím, že ten nábor mohl být i intenzivnější. A druhá věc, kterou jsem zmiňoval, tak to beru jako i své osobní zklamání, protože jsem si velmi přál udělat jasno ve vyšetřování policejního zásahu v průběhu CzechTeku 2005, ale od té doby uplynuly skutečně příliš dlouhá doba a tam se nám nepodařilo z těch sto dvaceti osmi podání se dobrat konkrétnějších výsledků.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
A já se zeptám, ve vedení policie jsou teď takřka kompletně bývalí příslušníci SNB, tedy lidé, kteří sloužili v policii i za bývalého režimu. To nepovažujete za neúspěch, kdy se nepodařilo nalézt někoho, kdo by patřil k nové krvi?

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Já tohle to beru jako neskutečné, povrchní frázování jednoho článku, jednoho, jednoho novináře a vedení policie ...

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Počkejte, tak je ve vedení policie ...

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
--------------------
Ministr, ministr vnitra vybírá policejního prezidenta. Policejní prezident si vybírá své spolupracovníky. A pro mne vedení policie v okamžiku, kdy probíhá generační obměna, je policejní prezident, náměstci, ředitelé služeb, krajští ředitelé a ředitelé okresních ředitelství. Počkejme si do půl roku a potom pojďme účtovat i v této oblasti.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Dobře, počkáme si, budeme účtovat. To byl ministr vnitra Ivan Langer.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Radiofórum, 6. září 2007